Стадник Юрій Володимирович

Посада: провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-03

Електронна пошта: yuriy.stadnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • взаємодія компонентів у потрійних системах перехідних металів із Sn(Sb)
 • кристалохімія інтерметалідів зі структурою типу MgAgAs
 • фізичні властивості інтерметалічних сполук

Публікації

Монографії:

 1. В.А. Ромака, В.В. Ромака, Ю.В. Стадник Інтерметалічні напівпровідники: властивості та застосування. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2011. – 488 с.
  ISBN 978-617-607-053-5
 2. В.В. Ромака, Л.П. Ромака, В.Я. Крайовський, Ю.В. Стадник Станіди рідкісноземельних та перехідних металів. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2015. – 224 с.
 3. В.А. Ромака, Ю.В. Стадник, В.Я. Крайовський, Л.П. Ромака, О.П. Гук, В.В. Ромака, М.М. Микийчук, А.М. Горинь Новітні термочутливі матеріали та перетворювачі температури. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2020. – 612 с.

Вибрані публікації:

 1. Stadnyk Yu.V., Skolozdra R.V., Padlyak B.V., Gorelenko Yu.K., Romaka L.P., Jankowska-Frydel A., Grinberg M. Anomalous magnetism and electron paramagnetic resonance spectroscopy of the ZrNi1-xCrxSn solid solution // J. Alloys Compd. – 2000.– Vol. 296. – P. 353-357.
 2. Tkachuk A.V., Akselrud L.G., Stadnyk Yu.V., Bodak O.I. Isothermal section of the Ti-Mn-Sn system and crystal structure of the TiMnSn4 compound // J. Alloy. Compd.– 2000. – V.312. – P. 284-287.
 3. Tkachuk A., Gorelenko Yu., Stadnyk Yu., Padlyak B., Yankowska-Frydel A., Bodak O., Sechovsky V. Interaction between components in the Ti-Mn-Sb system at 870 K and the physical properties of Ti5Mn0.45Sb2.55 // J. Alloy. Compd. – 2001. – V.319. – P. 74-79.
 4. Yu. Stadnyk, A. Horyn’, V.V. Romaka,Yu. Gorelenko, L.P. Romaka, E.K. Hlil, D. Fruchart Crystal, electronic structure and electronic transport properties of the Ti1−xVxNiSn (х=0–0.10) solid solutions // J. Solid State Chem. 2010. Vol. 183. P. 3023-3028.
 5. Tkachuk A.V., Gorelenko Yu.K., Stadnyk Yu.V., Bodak O.I. V-Mn-{Sn,Sb} ternary systems // J. Alloy. Compd. – 2001. – V.317-318. – P. 280-283.
 6. V.V. Romaka, D. Gignoux, L. Romaka, N. Skryabina, D. Fruchart, Yu. Stadnyk. Crystal structure peculiarity and magnetic behavior of R2Cu4-xSn5+x (R=Gd, Tb and Dy) compounds // J. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 5206-5210.
 7. Bodak O.I., Padlyak B.V., Stadnyk Yu.V., Pierre J., Tkachuk A.V., Romaka L.P., Gorelenko Yu.K. Synthesis, crystal structure and physical properties of ZrNiSn semiconductor doped with Mn // J. Alloys Compd. – 2001. – Vol. 317-318. – P.357‑362.
 8. Yu.V. Stadnyk, A.M. Goryn’, V.V. Romaka, Yu.K. Gorelenko, L.P. Romaka, N.A. Mel’nichenko. Structural and thermoelectric properties of Z1-xErxNiSn solid solutions // Inorg. Mater. 2011. Vol. 47. P. 637-644.
 9. L. Romaka, Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, P. Demchenko, M. Stadnyshyn, M. Konyk Peculiarities of component interaction in {Gd, Er}-V-Sn ternary systems at 870 K and crystal structure of RV6Sn6 stannides // J. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 8862-8869.
 10. Stadnyk Yu., Gorelenko Yu., Tkachuk A., Goryn A., Davydov V., Bodak O. Electrokinetic and magnetic properties of TiCo1-xNixSb solid solution // J. Alloys Compd. – 2001. – Vol. 329. – P. 37-41
 11. V.V. Romaka, L. Romaka, Yu. Stadnyk, V. Gvozdetskii, R. Glsdyshevskii, N. Skryabina, N. Melnychenko, V. Hlukhyy, T. Fassler. Interaction of Vanadium with Iron and Antimony at 870 and 1070 K // Eur. J. Inorg. Chem. 2012. P. 2588-2595.
 12. L. Romaka, Yu. Dovgalyuk, V.V. Romaka, I. Lototska, Yu. Stadnyk. Interaction of the components in Y–Ni–Sn ternary system at 770 K and 670 K // Intermetallics. 2012. Vol. 29. P. 116-122.
 13. V.V. Romaka, P. Rogl, L. Romaka, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, A. Grytsiv, M. Falmbigl, N. Skrybina. Phase equilibria, formation, crystal and electronic structure of ternary compounds in Ti-Ni-Sn and Ti-Ni-Sb ternary systems // J. Solid State Chem. 2013. Vol. 197. P. 103–112.
 14. V.V. Romaka, P. Rogl, L. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Grytsiv, O. Lakh, V. Krayovskii. Peculiarities of structural disorder in Zr- and Hf-containing Heusler and half-Heusler stannides // Intermetallics. 2013. Vol. 35. P. 45–52.
 15. Kolomiets A.V., Mudryk Ya., Stadnyk Yu., Sechovsky V. Crystal structure and magnetic properties of Tb6Co2.35Sn0.65 // J. Alloys Compd. – 2002. – Vol. 333. – P. 34-40.
 16. Romaka V.A., Stadnyk Yu.V., Romaka V.V., Fruchart D., Gorelenko Yu.K., Chekurin V.F., Goryn A.M. Features of electrical conductivity in the n-ZrNiSn intermetallic semiconductor heavily doped with the In acceptor impurity//Semiconductors.– 2007.– Vol. 41, N 9. –P. 1041-1047.
 17. Romaka, V.V. Romaka, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko. Features of formation of ternary phases in Ti-Fe-Sn ternary system at 773 K // Chem. Met. Alloys. 2013. Vol. 6(1/2). P. 12–19.
 18. Romaka V.A., Stadnyk Yu.V., Aksel’rud L.G., Romaka V.V., Fruchart D., Rogl P., Davydov V.N., Gorelenko Yu. K. Mechanism of Local Amorphization of a Heavy Doped Ti1-xVxCoSb Intermetallic Semiconductor // Semiconductors. – 2008. – Vol. 42., № 7. – P. 753-760.
 19. V. Romaka, L. Romaka, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, R. Korzh, Z. Duriagina, A. Horyn. Peculiarities of thermoelectric half-Heusler phase formation in Zr-Co-Sb ternary system // J. Alloys Compd. 2014. Vol. 585. P. 448–454.
 20. Konyk, L. Romaka, P. Demchenko, V.V. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Horyn. The V-Cu-Sb ternary system at 773 K: Crystal, band structure, and physical properties // J. Alloys Compd. 2014. Vol. 589. P. 200–206.
 21. Romaka, A. Tkachuk, Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, A. Horyn, R. Korzh. Peculiarity of component interaction in Zr-Mn-{Sn,Sb} ternary systems // J. Alloys Compd. 2014. Vol. 611. P. 401–409.
 22. V.А. Romaka, P. Rogl, Yu.V. Stadnyk, L.P. Romaka, R.О. Korzh, D. Kaczorowski, V.Ya. Krayovskyy, А.М. Horyn. Peculiarities of structural, energy and kinetic characteristics of VFe1-хTixSb thermoelectric material // J. Тhermoelectricity. 2014. Vol. 4. P. 40-50. ISSN 1607-8829
 23. V.А. Romaka, P. Rogl, Yu. V. Stadnuk, L. P. Romaka, D. Kaczorowski, V.Ya. Krayovskyy, R.О. Korzh, А.М. Horyn. Features of the electron structure and conduction mechanisms in the Zr1-xCexNiSn thermoelectric material // J. Thermoelectricity. 2014. Vol. 5. P. 12–21. ISSN 1726-7714
 24. В.A. Ромака, П. Рогль, Ю.В. Стадник, Л.П. Ромака, Р.O. Koрж, Д. Kaчаровський, В.Я. Kрайовський, А. М. Горинь. Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. I. Особливості електрокінетичних характеристик // Фіз. xім. тверд. тіла. 2015. Т. 16, № 1. С. 111–115. 
 25. В.A. Ромака, П. Рогль, Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, Р.O. Koрж, В.Я. Kрайовський, Т.М. Ковбасюк, Н.В. Цигилик. Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. ІІ. Особливості кристалічної та електронної структур // Фіз. хім. тверд. тіла. 2015. Т. 16, № 2. С. 335–341.
 26. Romaka V.A., Fruchart D., Romaka V.V., Hlil E.K., Stadnyk Yu.V., Gorelenko Yu.K., and K.Aksel’rud L.G. Features of the Structural, Electrocinetic, and Magnetic Properties of the Heavily Doped ZrNiSn Semiconductor: Dy Acceptor Impurity // Semiconductors. – 2009. – Vol. 43., №1. – P. 7-13
 27. V.V. Romaka, L. Romaka, A. Horyn, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, M. Orlovskyy, V. Krayovskyy. Peculiarities of thermoelectric half-Heusler phase formation in Gd-Ni-Sb and Lu-Ni-Sb ternary systems // J. Solid State Chem. 2016. Vol. 239. P. 145–152.
 28. Romaka, M. Konyk, Yu. Stadnyk, A. Horyn, V.V. Romaka, R. Serkiz, V. Krayovskyy. Interaction of the components in the V-{Fe,Ni}-Sn ternary systems // Chem. Met. Alloys. 2015. Vol. 8(3/4). P. 75–82.
 29. В.А. Ромака, П. Рогль, Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, Д. Качаровський, В.Я. Крайовський, О.І. Лах. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу Hf1-xYxNiSn // Термоелектрика. 2015.Т. 4. С. 30-38. ISSN 1607-8829
 30. Л.П. Ромака, Д. Качоровський, А.М. Горинь, Ю.В. Стадник, В.Я. Крайовський, В.В. Ромака. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників RNiSb (R=Gd, Lu) // Фіз. хім. тверд. Тіла. 2016. Т. 17, № 1. С. 37–42
 31. Л.П. Ромака, В.В. Ромака, В.Я. Крайовський, Ю.В. Стадник, П.Ф. Рогль, А.М. Горинь. Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур напівпровідникового твердого розчину Hf1-xTmxNiSn // Фіз. хім. тверд. тіла. 2016. Т. 17, № 2. С. 212–221.
 32. L. Romaka, V. V. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk. Contribution to the investigation of Sm-Cu-Sn ternary system // Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 72–77.
 33. В.А. Ромака, П.-Ф. Рогль, Л.П. Ромака, В.Я. Крайовський, Ю.В. Стадник, Д. Качаровський, А.М. Горинь. Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу TiNiSn1-xGax // Термоелектрика. 2016. Т. 3. С. 24- ISSN 1607-8829
 34. Stadnyk Yu., Romaka V.A., Gorelenko Yu., Fruchart D., Romaka V.V., Horyń A. Features in conductivity of n-ZrNiSn intermetallic semiconductor heavily doped with In acceptor impurity // Вісник Львівського ун-ту. Серія хім. -2009.- Вип. 50. – С. 94-104.
 35. В.А. Ромака, Л.П. Ромака, Ю. В. Стадник, В.Я. Крайовський, В.В. Ромака, А.М. Горинь. Дослідження механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу на основі n-ZrNiSn, легованого Ga // Термоелектрика. 2016. Т. 4. С. 45-59. ISSN 1607-882936.
 36. V. A. Romaka, P. Rogl, V. V. Romaka, E. K. Hlil, Yu. V. Stadnyk, and S. M. Budgerak. Features of a priori Heavy Doping of the n-TiNiSn Intermetallic Semiconductor // Semiconductors, 2011, Vol. 45, No. 7, pp. 850–856.
 37. L. Romaka, I. Romaniv, V.V. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk. Formation and stability of ternary phases in the Ho-Ag-Sn and Tm-Ag-Sn metallic systems // Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 3/4. P. 135–146.
 38. Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.А. Ромака, А.М. Горинь, П.-Ф. Рогль, В.Я. Крайовський, З.М. Рикавець. Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик твердого розчину ZrNiSn1-xGax//Фіз. хім. тв. тіла. 2017. Т. 18(1). С. 41–48
 39. Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.В. Ромака, В.Я. Крайовський, П.-Ф. Рогль, А.М. Горинь. Дослідження електронної структури напівпровідникового твердого розчину ZrNiSn1-xGax // Фіз. хім. тверд. тіла. 2017. Т. 18, № 2. С. 187–193.
 40. Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.А. Ромака, А.М. Горинь. Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик скутерудиту Vx+yCo1-ySb3 // Фіз. хім. тверд. тіла. 2017. Т. 18, № 3. С. 328–333.
 41. L. Romaka, V.V. Romaka, N. Melnychenko, Yu. Stadnyk, L. Bohun, A. Horyn. Experimental and DFT study of the V-Co-Sb ternary system // J. Alloys Compd. Vol. 739. P. 771–779.
 42. Л. Ромака, Ю. Стадник, В. В. Ромака, М. Коник, Р. Серкіз. Взаємодія компонентів у потрійній системі Gd-Mn-Sn при 873 і 673 K//Фіз. хім. тв. тіла. 2018. Т. 19(1). С. 60–65.
 43. Л.П. Ромака, I.М. Романів, В.В. Ромака, M.Б. Коник, A.М. Горинь, Ю.В. Стадник. Ізотермічний переріз потрійної системи Ho-Cu-Sn при 670 K // Фіз. хім. тверд. тіла. 2018. Т. 19, № 2. С. 139–146.
 44. Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.В. Ромака, П.-Ф. Рогль, В.А. Ромака, А.М. Горинь. Дослідження структурних, термодинамічних та енергетичних характеристик твердого розчину ZrNi1-xRhxSn // Фіз. хім. тверд. тіла. Т. 19, № 2. С. 151–158.
 45. Л. Ромака, М. Коник, В.В. Ромака, Ю. Стадник. Фазові рівноваги в системі Ce-Cо-Sn при 770 K // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59. С. 28–35.
 46. М. Коник, Л. Ромака, Ю. Стадник, В.В. Ромака, Р. Серкіз. Взаємодія компонентів у системах Y–{V, Fe}–Ge при 870 K. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59. С. 11–20.
 47. Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, L. Romaka, L. Orovchik, A. Horyn. Synthesis, electrical transport, magnetic properties and electronic structure of Ti1-xScxCoSb semiconducting solid solution // J. Alloys Compd. 2019. Vol. 805. P. 840–846.
 48. I. Shcherba, L. Romaka, A. Skoblik, B. Kuzel, H. Noga, L. Bekenov, Yu. Stadnyk, P. Demchenko, A. Horyn. Structural study, Mössbauer spectra and electrical properties of R5Fe6Sn18 (R = Tm, Lu) compounds // Acta Phys. Pol. A. 2019. Vol. 136. P. 158-163.
 49. Romaka, M. Konyk, Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, R. Serkiz. Lu-V-{Ge, Sn} ternary systems // Phys. Chem. solid state. 2019. V. 20, No 1. P.69-76.
 50. І. Romaniv, L. Romaka, B. Kuzhel, V.V. Romaka, M. Rudchenko, Yu. Stadnyk, M. Konyk, M. Rudko. Structural and electrical characterization of RCu5Sn compounds (R=Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, and Tm) // Chem. Met. Alloys. 2019. Vol. 12, No. 1/2. P. 1–8.
 51. М. Коник, Л. Ромака, L. Orovcik, В.В. Ромака, Ю. Стадник. Система Y-Cr-Ge при 1070 К // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2019. Вип. 60. С. 38–47.

 

Патенти

  1. Сколоздра Р.В., Стаднык Ю.В., Гореленко Ю.К., Гладышевский Е.И. Резистивний материал. А.с. СССР № 895119. Опубл. 01.09.1981
  2. Стаднык Ю.В., Гореленко Ю.К., Бодак О.И. Сколоздра Р.В., Гладышевский Е.И. Сплав на основе циркония // А.с. СССР № 1492750 Опубл. 10.03.1989.
  3. Стадник Ю.В., Горинь А.М., Сколоздра Р.В., Гореленко Ю.К. Термоелектричний сплав // Патент України № 17952А. Опубл. 31.10.1997. Бюл.№5
  4. Стадник Ю.В., Гореленко Ю.К., Ромака Л.П., Сколоздра Р.В. Термоелектричний сплав // Патент України № 17822А. Опубл.06.1997.
  5. Стадник Ю.В., Горинь A.M., Ромака Л.П., Гореленко Ю.К., Сколоздра Р.В. Термоелектричний сплав // Патент України №25472А. Опубл. 30.10.1998.
  6. Ткачук А.В., Гореленко Ю.К., Стаднык Ю.В., Бодак О.И. Резистивний матеріал // Патент України №49069. Опубл.09.2002.

Біографія

За освітою – інженер хімік-технолог. Закінчив Львівський політехнічний інститут у 1973 році. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію «Кристалічна структура і фізичні властивості тернарних силіцидів, германілів і станідів перехідних металів». Вчене звання «старший науковий співробітник» отримав у 1998 році. Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки за 2008 р. Співавтор двох монографій, понад 260 наукових статей та 52 авторських свідоцтв і патентів України.

Проекти

Держбюджетні теми:

 • Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги” (2013-2014)
 • Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017)
 • Синтезі кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020)

Нагороди

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки за 2008 р.

Розклад