Солтис Михайло Миколайович

Посада: професор кафедри фізичної та колоїдної хімії

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 260-03-97

Електронна пошта: soltys@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

колоїдна хімія, фізична хімія поверхневих явищ, високомолекулярні сполуки, дисперсні системи

Публікації

 1. М.Солтис, З. Яремко. Міжчастинкова взаємодія в золях і суспензіях. Праці Наукового товариства імені Шевченка 1 (1997) 263.
 2. V.P.Zakordonskiy, S.Y. Hnatyshin, M.M. Soltys .Thermal Degradation of Epoxy Polymers. Method of the Evaluation of Kinetic Parameters on the Base of Thermogravimetric Data. Polish J. Chem. 72 (1998) 2610.
 3. M.M. Soltys, Z.M.Yaremko, D.M. Nykypanchuk, L.B. Fedushynska, V.D. Havryliv. Polymethacrylic Acid and the Aggregation Stability of Titanium Dioxide Suspensions. Adsorption, Science and Technology 17 (1999) 37.
 4. М.Солтис, З. Яремко, В. Гаврилів, С. Дідух. Флокуляція водних суспензій діоксиду титану поліметакриловою кислотою. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 40 (2001) 226.
 5. В.П.Закордонский, А.В. Синицкая, М.М. Солтис. Процессы агрегирования и структурно-механические свойства водных дисперсий аэросила. Коллоид. журн. 64 (2002) 1.
 6. Soltys M.M., Yaremko Z.M., Tkachenko N.H., Havryliv V.D. Polymethacrylic acid adsorption and electrical surface properties of titanium dioxide suspensions. Adsorption Sci. Techn. 20 (2002) 633.
 7. М.Солтис, З.Яремко, Л.Федушинська, В.Гаврилів. Адсорбція полімерів та регулювання властивостей дисперсних систем. Збірник праць НТШ. Сер. хемія і біохемія 10 (2003) 33.
 8. Солтис М.М., Яремко З.М., Гаврилів В.Д., Ткаченко Н.Г. Вплив поліметакрилової кислоти на електроповерхневі властивості водних суспензій діоксиду титану. Вопросы химии и хим. технологии № 6 (2004) 102.
 9. N.H. Tkachenko, Z.M. Yaremko, C. Bellmann, M.M. Soltys. The influence of ionic and nonionic surfactants on aggregative stability and electrical surface properties of agueous suspensions of titanium dioxide. J. Colloid Interface Sci. 299 (2006) 686.
 10. N.H. Tkachenko, Z.M. Yaremko, C. Bellmann, M.M. Soltys Influence of poly(methacrylic acid) on aggregative stability and electrical surface properties of aqueous suspensions of titanium dioxide. Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects. 279 (2006) 149.
 11. Tugay A., Zakordonskiy V., Soltys M.M. Polymer-surfactant interaction and physico-chemical properties of polymethacrylic acid–Triton X-100 and polymethacrylic acid–poly(ethylene)oxide aqueous systems. Polish Chem. J. 80 (2006) 957.
 12. Soltys M.M., Petryshyn R.S., Yaremko Z.M., Havryliv V.D. Influence of polymethacrylic acid and dextran sulfate on aggregative stability and electrical surface properties of titanium dioxide suspensions. Polish J. Chem. 82 (2008) 637.
 13. R.S. Pertryshyn, M.N. Soltys, Z.M. Yaremko. Effect of Surfactants and pH of Medium on Zeta potential and Aggregation Stability of Titanium Dioxide Suspensions. Colloid J. 72 (2010) 517.
 14. Л.Б. Федушинська, З.М. Яремко, О.А. Бурка, М.М. Солтис. Вплив рН та іонної сили на асоціативні процеси у водних розчинах ПАР. Вопросы химии и хим. технологии № 4 (2010) 157.

 

Біографія

Професор Солтис Михайло Миколайович (нар. 19.11.1936 р.) – доктор хімічних наук (1982 р., спеціальність 02.00.04 – фізична хімія та 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук; тема дисертаційної роботи – “Адсорбція полімерів на високодисперсних адсорбентах”); вчене звання ‑ професор (1988 р.). В 1985-1990 рр. – декан хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Автор близько 400 наукових публікацій, в тому числі 8 авторських свідоцтв та понад 270 статей.

Розклад