Шегедин Максим Володимирович

Посада: аспірант кафедри органічної хімії

Електронна пошта: maksym.shehedyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Публікації

  1. Остап’юк Ю., Кравець М., Шегедин М., Остап’юк Л.. Синтез 2‑(R‑феніл)тієно[3,2-b]піридин-5,7(4H,6Н)-діонів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім.. – 2016. – Вип. 57., Ч. 2. – С. 379–382.

  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6177/6186

  1. Обушак М.Д., Остап’юк Ю.В., Шийка О.Я., Походило Н.Т., Матійчук В.С., Тупичак М.А., Кравець М.І., Шегедин М.В. Заміщені 2- і 3-амінотіофени: синтез та застосування // Тези доп. XXIV Української конференції з органічної хімії. – Полтава, 19–23 вересня, 2016. – Л-2.
  2. Шегедин М., Кравець М., Остап’юк Ю. Синтез 3-феніл-6‑(R‑феніл)тієно[3,2‑d][1,2,3]триазин-4(3Н)-онів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім.. – 2017. – Вип. 58., Ч.2. – С. 308–312.

  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/7450/7449

  1. Кравець М., Шегедин М., Остап’юк Ю. Синтез 3-аміно-5-арилпіразолів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім.. – 2017. – Вип. 58., Ч.2. – С. 270–274. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/7443/7442
  2. Шегедин М.В., Остап’юк Ю.В., Обушак М.Д. Конструювання заміщених 3-амінотіофенів та їх застосування // Тези доп. XVIII Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії». – Київ. 17–19 травня, 2017. – C. 122.

   http://conference.chem.univ.kiev.ua/arhiv/tezu/2017/org/shegedin_mv0.doc

  1. Остап’юк Ю., Кравець М., Шегедин М., Остап’юк Л. Синтез 3- та 5‑азидопіразолів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім.. – – Вип. 59., Ч.2. – С. 305–310. https://doi.org/10.30970/vch.5902.305
  2. Шегедин М.В., Угринчук А.П., Остап’юк Ю.В. Хлорометакрилонітрили в умовах реакції Меєрвейна // Тези доп. ХVІI Наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019». – Львів. 2-5 червня, 2019. – С. 155.

  https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Zbirnyk-tez-LKHCH-final.pdf

  1. Шегедин М.В., Барабаш О.В., Остап’юк Ю.В. Конструювання 2,5-заміщених 3-гідрокситіофенів на основі продуктів аніонарилювання функціоналізованих олефінів // Тези доп. XX Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії». – Київ. 15–17 травня, 2019. – С. 130.

  http://conference.chem.univ.kiev.ua/arhiv/tezu/2019/org/shegedin_mv0.doc

  1. Batsyts S., Shehedyn M., Goreshnik E., Obushak M.D., Schmidt A., OstapiukY.V. 2-Bromo-2-chloro-3-arylpropanenitriles as C-3 synthons for the synthesis of functionalized 3-aminothiophenes // Eur. J. Org. Chem.. – 2019, Vol. 2019, № 48. – P. 7842–7856. https://doi.org/10.1002/ejoc.201901512
  2. Шегедин М., Барабаш О., Кравець М., Остап’юк Ю. Синтез амідів 3-аміно-2-карбметокситіофенів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім.. – 2020. – Вип. 61., Ч. 1. (надіслано до друку)
  3. Барабаш О., Остап’юк М., Шегедин М.,  Остап’юк Ю. Синтез діазобарвників на основі тіофендіазонієвих солей та їх спектрофотометричні характеристики // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім.. – 2020. – Вип. 61., Ч. 1. (надіслано до друку)