Шегедин Максим Володимирович

Посада: аспірант кафедри органічної хімії

Електронна пошта: maksym.shehedyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Публікації

  1. Статті:
   1. Остап’юк Ю., Кравець М., Шегедин М., Остап’юк Л. Синтез 2 (R феніл)тієно[3,2-b]піридин-5,7(4H,6Н)-діонів // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2016. – Вип. 57, Ч. 2. – С. 379-382.

   http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6177/6186

   1. Шегедин М., Кравець М., Остап’юк Ю. Синтез 3-феніл-6 (R феніл)тієно[3,2 d][1,2,3]триазин-4(3Н)-онів // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 2. – С. 308-312.

   http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/7450/7449

   1. Кравець М., Шегедин М., Остап’юк Ю. Синтез 3-аміно-5-арилпіразолів // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 2. – С. 270-274.

   http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/7443/7442

   1. Остап’юк Ю., Кравець М., Шегедин М., Остап’юк Л. Синтез 3- та 5-азидопіразолів // Вісн. Львів. унів., Серія хім. – 2018. – Вип. 59, Ч. 2. – С. 305-310. https://doi.org/10.30970/vch.5902.305
   2. Batsyts S., Shehedyn M., Goreshnik E.A., Obushak M.D., Schmidt A., Ostapiuk Y.V. 2-Bromo-2-chloro-3-arylpropanenitriles as C-3 synthons for the synthesis of functionalized 3-aminothiophenes // Eur. J. Org. Chem. – 2019. – Vol. 2019, No. 48. – P. 7842- https://doi.org/10.1002/ejoc.201901512

    

    

   Тези:

   1. Обушак М. Д., Остап’юк Ю. В., Шийка О. Я., Походило Н. Т., Матійчук В. С., Тупичак М. А., Кравець М. І., Шегедин М. В. Заміщені 2- і 3-амінотіофени: синтез та застосування // Тези допов. XXIV Укр. конф. орган. хімії – Полтава, 2016. – С. Л-2.
   2. Шегедин М. В., Остап’юк Ю. В., Обушак М. Д. Конструювання заміщених 3-амінотіофенів та їх застосування // Зб. тез допов. XVIII Міжнар. конф. студ., асп. “Сучасні проблеми хімії” – Київ, 2017. – С. 122.

   http:/conference.chem.univ.kiev.ua/arhiv/tezu/2017/org/shegedin_mv0.doc

   1. Шегедин М. В., Угринчук А. П., Остап’юк Ю. В. Хлорометакрилонітрили в умовах реакції Меєрвейна // Зб. наук. праць ХVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 2019. – С. 155.

   https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Zbirnyk-tez-LKHCH-final.pdf

   1. Шегедин М. В., Барабаш О. В., Остап’юк Ю. В. Конструювання 2,5-заміщених 3-гідрокситіофенів на основі продуктів аніонарилювання функціоналізованих олефінів // Зб. тез допов. XХ Міжнар. конф. студ., асп. “Сучасні проблеми хімії” – Київ, 2019. – С. 130.

   http://conference.chem.univ.kiev.ua/arhiv/tezu/2019/org/shegedin_mv0.doc