Семусьо Наталія Зеновіївна

Посада: науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: nataliya.semuso@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

кристалохімія тернарних і тетрарних алюмосиліцидів та алюмогерманідів рідкісноземельних металів

Публікації

Співавтор 1 бібліографічного довідника, 33 наукових статей та тез 48 доповідей на конференціях (список публікацій).

У 2019 році з друку вийшли:

 • Semuso N. New quaternary compounds R3MnAl3Ge2 (R – rare earth) / N. Semuso, S. Pukas,
  Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // Solid State Phenom. – 2019. – Vol. 289. – P. 21–27.
 • Semuso N. New multicomponent compounds R5Ni1.5Co1.5Al3Ge4 (R = rare-earths) / N. Semuso,
  S. Pukas, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. (September 22–26, 2019). – Lviv, 2019. – P. 102.
 • Семусьо Н. Представники структурного типу Y3NiAl3Ge2 у п’ятикомпонентних системах Y–R‘–Ni–Al–Ge / Н. Семусьо, С. Пукас, Я. Токайчук, Р. Гладишевський // Зб. наук. праць
  XVІІ Наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2019” (2–5 червня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. Н18.

Біографія

СЕМУСЬО (НАКОНЕЧНА) Наталія Зеновіївна (14.I.1969, м. Львів)

Хімік-неорганік, кандидат хімічних наук (Потрійні системи {Pr,Tb}-Al-{Si,Ge}. Фазові рівноваги, кристалічні структури і електричні властивості сполук, 2002). Закінчила хімічний факультет Львівського національного університету (1993), заочну аспірантуру (2001). У 1986–93 лаборант, 1993–2002 інженер, 2002–10 молодший науковий співробітник, з 2010 науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського університету. Наукові інтереси: діаграми стану та кристалічна структура сполук у потрійних системах з алюмінієм. Близько 60 наукових праць.

Проекти

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем, проектів, ґрантів.

 

Науково-дослідні держбюджетні теми:

 • “Синтез нових інтерметалічних сполук, дослідження їх структури і властивостей з метою пошуку нових неорганічних матеріалів” (1997-1999 рр.),
 • “Синтез нових інтерметалічних сполук та встановлення взаємозв’язку між їх складом, структурою і властивостями” (2000-2002 рр.),
 • “Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів” (2003 р.),
 • “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів”, “Металіди та оксиди: синтез, кристалохімія модульованих і композитних структур і властивості” (2006-2008 рр.),
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009-2011 рр.),
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012-2014 рр.),
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр.).

 

Проекти Компанії “Матеріал Фази Дані Система” (Швейцарія):

 • “Пошук закономірностей серед неорганічних сполук” (2002 р.),
 • “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (2015 р.),
 • “Пошук нових структурних типів” (2014-2015 рр.).

 

Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (США):

 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук з елементами ІІІ/ІV груп” (2007-2010 рр.),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук” (2011-2017 рр.).

Нагороди

 • Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки в навчально-методичній та науковій роботі.
 • Грамота Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за багатолітню сумлінну працю і зразковий професіоналізм, плідний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і розвиток наукової сфери в Університеті, високі особистнісні якості.

Розклад