Семусьо Наталія Зеновіївна

Посада: науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: nataliya.semuso@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • діаграми стану багатокомпонентних систем
 • кристалічна структура алюмінідів, силіцидів і германідів рідкісноземельних металів
 • кристалохімія тернарних і тетрарних інтерметалідів рідкісноземельних металів

Публікації

Бібліографічний довідник:

 1. Гладишевський Р., Мокра І., Наконечна Н., Сависюк І., Щербан О., Янсон Т. Євген Іванович Гладишевський. Бібліографічний довідник. Наук. ред. Бодак О., Котур Б. Львів: Львівський державний університет імені Івана Франка, 1999, 122 с.

Статті:

 1. Наконечна Н.З., Шпирка З.М. Кристалічна структура сполук ScCu2Al і ScCu0,6Al1,4. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 1996. Вип. 36 С. 29-33.
 2. Наконечна Н.З. Утворення та кристалічна структура сполук Pr2Al3Ge і PrAlGe. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 1999. Вип. 38. С. 15-20.
 3. Наконечна Н.З., Сависюк І.А. Кристалічна структура сполуки Pr3Ge. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 1999. Вип. 38. С. 21-25.
 4. Gladyshevskii E.I., Nakonechna N.Z., Cenzual K., Gladyshevskii R.E., -L. Jorda. Crystal structures of PrAlxGe2-x compounds. J. Alloys Compd. 2000. Vol. 296. P. 265-271.
 5. Gladyshevskii E.I., Nakonechna N.Z., Yanson T.I. Alumogermanides of the light rare-earth metals (La-Gd). Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2000. Вип. 39. С. 123-127.
 6. Наконечна Н., Куприсюк В., Янсон Т., Гладишевський Р. Діаграма фазових рівноваг системи Tb-Al-Ge в області 0-0,33 ат. частки Tb при 673 K. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2001. Вип. 40. С. 68-72.
 7. Наконечна Н., Лясковська Н., Романів О., Стародуб П., Гладишевський Є. Діаграма фазових рівноваг системи Pr-Al-Si (0-0,33 ат. частки Pr) і кристалічна структура сполук. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2001. Вип. 40. С. 61-67.
 8. Lyaskovska N., Romaniv O., Semus’o N., Gladyshevskii E. Crystal structures of new compounds RAl5-xSi0.5+x (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm), R3Al4Si6 (R = La, Pr) and RAlSi2 (R = Pr, Nd). J. Alloys Compd. 2003. Vol. 362. P. 180-184.
 9. Kuprysyuk V., Semuso N., Gladyshevskii R., Staszczuk P. Structural peculiarities of alumogermanides of heavy rare earth. Annals Pol. Chem. Soc. 2003. Vol. 2. P. 692-695.
 10. Melnyk I., Pikus S., Semuso N., Gladyshevskii R. Phase diagrams of the Ln-Al-{Si,Ge} systems. Nauki Mater. 2004. Vol. 25. № 2. С. 113-131.
 11. Melnyk I., Pikus S., Kuprsyuk V., Semuso N., Gladyshevskii R.. Structure types formed in the Ln-Al-(Si,Ge) systems. Archives of materials. 2005. Vol. 26. № 4. С. 279-301.
 12. Пукас С.Я., Куприсюк В.В., Мельник А.Л., Семусьо Н.З. Гладишевський Р.Є. Сполуки RAl0,15Ge1,85 (R = Tb, Dy, Ho) із ромбічною структурою типу ZrSi2. Український хімічний журнал. 2006. Т. 72. № 5-6. С. 16-21.
 13. Gladyshevskii E.I., Semuso N.Z., Gladyshevskii R.E., Cenzual K., Jorda J.L. Pr4Al3Ge3, a new member of structural series with linear intergrowth of AlB2– and W-type slabs. Chem. Met. Alloys. 2008. Vol. 1. No. 3-4. P. 352-359.
 14. Shcherban O., Savysyuk I., Semuso N., Gladyshevskii R., Cenzual K. Crystal structure of the compound Pr4Ge7. Chem. Met. Alloys. 2009. Vol. 2. No. 1/2. P. 115-122.
 15. Белан Б., Пукас С., Семусьо Н. Наші славні НТШівські Ювіляри: Євген Гладишевський. Вісник НТШ. Вип. 41. С. 41-42.
 16. Savysyuk I., Shcherban O., Semuso N., Gladyshevskii R., Gladyshevskii E. The {Y,Pr}–Ag–Si systems: isothermal sections of phase diagrams and crystal structures of compounds. Chem. Met. Alloys. 2012. Vol. 5, No. 1/2. P. 103-112.
 17. Семусьо Н., Луцишин Ю., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. Нові представники структурного типу Y3NiAl3Ge2. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55. С. 135-141.
 18. Семусьо Н.З., Луцишин Ю.Я., Пукас С.Я., Токайчук Я.О., Гладишевський Р.Є. Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Tb2NiAl4Ge2. Укр. хим. журн. Т. 81. № 5-6. С. 36-40.
 19. KlymentiyN., SemusoN., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc3Cu5Al7.5. Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 78-83.
 20. Семусьо Н., Луцишин Ю., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. Нові сполуки зі структурою типу Y3NiAl3Ge2. Вісник Львів. унів., Серія хім. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 89-96.
 21. KlymentiyN.,SemusoN., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc6Cu1Al11.9. Solid State Phenom. 2017. Vol. 257. P. 26-29.
 22. Savysyuk I., Semuso N., Gladyshevskii R. Crystal structure of praseodymium germanide PrGe91. Chem. Met. Alloys. 2017. Vol. 10, No. 2. P. 69–75.
 23. Климентій Н., Пукас С., Семусьо Н., Гладишевський Р. Неперервний ряд твердих розчинів ScCu–ScAl. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2017. Вип. 58, Ч. 1. С. 34–41.
 1. Семусьо Н. Всеукраїнський конкурс юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського “Кристали: таємниці росту та мистецтво синтезу”. Праці НТШ. Хімічні науки. Т. XLVIII. С. 167–169.
 2. Семусьо Н., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Y3NiAl3Ge2. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59, Ч. 1. С. 90–97.
 3. Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. New quaternary compounds R3MnAl3Ge2 (R – rare earth). Solid State Phenom. 2019. Vol. 289. P. 21–27.

Біографія

СЕМУСЬО (НАКОНЕЧНА) Наталія Зеновіївна народилася 14 січня 1969 року у Львові. У 1993 році закінчила хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 1986-1993 рр. працювала лаборантом, у 1993–2002 рр. інженером, у 2002–2010 рр. молодшим науковим співробітником, з 2010 р. науковим співробітником кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2002 році у Львові захистила кандидатську дисертацію “Потрійні системи {Pr,Tb}-Al-{Si,Ge}. Фазові рівноваги, кристалічні структури і електричні властивості сполук”.

Наукові інтереси: діаграми стану багатокомпонентних систем; кристалічна структура алюмінідів, силіцидів і германідів рідкісноземельних металів; кристалохімія тернарних і тетрарних інтерметалідів рідкісноземельних металів.

Співавтор більше 70 публікацій.

Член Наукового товариства імені Шевченка.

Член Комітету кристалографів України.

Проекти

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем, проектів, ґрантів.

 

Науково-дослідні держбюджетні теми:

 • науково-дослідна тема “Синтез нових інтерметалічних сполук та встановлення взаємозв’язку між їх складом, структурою і властивостями” (01.01.2000-31.12.2002), (науковий керівник проф. Бодак О.І.)
 • держбюджетна наукова тема “Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів” (01.01.2003-31.12.2003), (науковий керівник проф. Бодак О.І.)
 • держбюджетна наукова тема “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (01.01.2006-31.12.2008), (науковий керівник проф. Гладишевський Р.Є.).
 • держбюджетна наукова тема “Металіди та оксиди: синтез, кристалохімія модульованих і композитних структур і властивості” (01.01.2006-31.12.2008), (науковий керівник проф. Гладишевський Р.Є.).
 • науково-дослідна держбюджетна тема “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (01.01.2009-31.12.2011, науковий керівник проф. Гладишевський Р.Є.).
 • науково-дослідна держбюджетна тема “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (01.01.2012-31.12.2014, науковий керівник чл.-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.).
 • тема “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (1.01.2015-28.02.2015, науковий керівник чл.-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.)
 • науково-дослідна держбюджетна тема “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (01.03.2015-31.12.2015, науковий керівник чл.-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.).
 • науково-дослідна держбюджетна тема “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (01.02.2018-31.12.2020, науковий керівник чл.-кор. НАН України, проф. Гладишевський Р.Є.).
 • науково-дослідна держбюджетна тема: “Кристалохімічний підхід до розробки неорганічних квантових матеріалів” (01.2020-31.12.2022, науковий керівник провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, старший науковий співробітник Аксельруд Л.Г.).
 • науково-дослідна держбюджетна тема “Нові речовини, матеріали, види матерії та підходи до енергозбереження та охорони довкілля” (11.2021-31.12.2021 за сумісництвом, науковий керівник завідувач кафедри експериментальної фізики, проф. Волошиновський А.С).

 

Проекти Компанії “Матеріал Фази Дані Система” (Швейцарія):

 • “Пошук закономірностей серед неорганічних сполук” (2002 р.),
 • “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (2015 р.),
 • “Пошук нових структурних типів” (2014-2015 рр.).

 

Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (США):

 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук з елементами ІІІ/ІV груп” (2007-2010 рр.),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук” (2011-2021 рр.).

Нагороди

 • Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки в навчально-методичній та науковій роботі.
 • Грамота Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за багатолітню сумлінну працю і зразковий професіоналізм, плідний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і розвиток наукової сфери в Університеті, високі особистнісні якості.
 • Подяка Голови Західного наукового центру НАН України і МОН України за вагомі особисті досягнення у науковій діяльності та активну громадську роботу та з нагоди Міжнародного дня жінок та дівчат у науці.

Розклад