Семусьо Наталія Зеновіївна

Посада: науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: nataliya.semuso@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

кристалохімія тернарних і тетрарних алюмосиліцидів та алюмогерманідів рідкісноземельних металів

Публікації

Бібліографічний довідник:

 1. Гладишевський Р., Мокра І., Наконечна Н., Сависюк І., Щербан О., Янсон Т. Євген Іванович Гладишевський. Бібліографічний довідник. Наук. ред. Бодак О., Котур Б. Львів: Львівський державний університет імені Івана Франка, 1999, 122 с.

Статті:

 1. Наконечна Н.З., Шпирка З.М. Кристалічна структура сполук ScCu2Al і ScCu0,6Al1,4. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 1996. Вип. 36 С. 29-33.
 2. Наконечна Н.З. Утворення та кристалічна структура сполук Pr2Al3Ge і PrAlGe. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 1999. Вип. 38. С. 15-20.
 3. Наконечна Н.З., Сависюк І.А. Кристалічна структура сполуки Pr3Ge. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 1999. Вип. 38. С. 21-25.
 4. Gladyshevskii E.I., Nakonechna N.Z., Cenzual K., Gladyshevskii R.E., -L. Jorda. Crystal structures of PrAlxGe2-x compounds. J. Alloys Compd. 2000. Vol. 296. P. 265-271.
 5. Gladyshevskii E.I., Nakonechna N.Z., Yanson T.I. Alumogermanides of the light rare-earth metals (La-Gd). Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2000. Вип. 39. С. 123-127.
 6. Наконечна Н., Куприсюк В., Янсон Т., Гладишевський Р. Діаграма фазових рівноваг системи Tb-Al-Ge в області 0-0,33 ат. частки Tb при 673 K. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2001. Вип. 40. С. 68-72.
 7. Наконечна Н., Лясковська Н., Романів О., Стародуб П., Гладишевський Є. Діаграма фазових рівноваг системи Pr-Al-Si (0-0,33 ат. частки Pr) і кристалічна структура сполук. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2001. Вип. 40. С. 61-67.
 8. Lyaskovska N., Romaniv O., Semus’o N., Gladyshevskii E. Crystal structures of new compounds RAl5-xSi0.5+x (R = La, Ce, Pr, Nd, Sm), R3Al4Si6 (R = La, Pr) and RAlSi2 (R = Pr, Nd). J. Alloys Compd. 2003. Vol. 362. P. 180-184.
 9. Kuprysyuk V., Semuso N., Gladyshevskii R., Staszczuk P. Structural peculiarities of alumogermanides of heavy rare earth. Annals Pol. Chem. Soc. 2003. Vol. 2. P. 692-695.
 10. Melnyk I., Pikus S., Semuso N., Gladyshevskii R. Phase diagrams of the Ln-Al-{Si,Ge} systems. Nauki Mater. 2004. Vol. 25. № 2. С. 113-131.
 11. Melnyk I., Pikus S., Kuprsyuk V., Semuso N., Gladyshevskii R.. Structure types formed in the Ln-Al-(Si,Ge) systems. Archives of materials. 2005. Vol. 26. № 4. С. 279-301.
 12. Пукас С.Я., Куприсюк В.В., Мельник А.Л., Семусьо Н.З. Гладишевський Р.Є. Сполуки RAl0,15Ge1,85 (R = Tb, Dy, Ho) із ромбічною структурою типу ZrSi2. Український хімічний журнал. 2006. Т. 72. № 5-6. С. 16-21.
 13. Gladyshevskii E.I., Semuso N.Z., Gladyshevskii R.E., Cenzual K., Jorda J.L. Pr4Al3Ge3, a new member of structural series with linear intergrowth of AlB2– and W-type slabs. Chem. Met. Alloys. 2008. Vol. 1. No. 3-4. P. 352-359.
 14. Shcherban O., Savysyuk I., Semuso N., Gladyshevskii R., Cenzual K. Crystal structure of the compound Pr4Ge7. Chem. Met. Alloys. 2009. Vol. 2. No. 1/2. P. 115-122.
 15. Белан Б., Пукас С., Семусьо Н. Наші славні НТШівські Ювіляри: Євген Гладишевський. Вісник НТШ. Вип. 41. С. 41-42.
 16. Savysyuk I., Shcherban O., Semuso N., Gladyshevskii R., Gladyshevskii E. The {Y,Pr}–Ag–Si systems: isothermal sections of phase diagrams and crystal structures of compounds. Chem. Met. Alloys. 2012. Vol. 5, No. 1/2. P. 103-112.
 17. Семусьо Н., Луцишин Ю., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. Нові представники структурного типу Y3NiAl3Ge2. Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55. С. 135-141.
 18. Семусьо Н.З., Луцишин Ю.Я., Пукас С.Я., Токайчук Я.О., Гладишевський Р.Є. Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Tb2NiAl4Ge2. Укр. хим. журн. Т. 81. № 5-6. С. 36-40.
 19. KlymentiyN., SemusoN., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc3Cu5Al7.5. Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 78-83.
 20. Семусьо Н., Луцишин Ю., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. Нові сполуки зі структурою типу Y3NiAl3Ge2. Вісник Львів. унів., Серія хім. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 89-96.
 21. KlymentiyN.,SemusoN., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the ternary compound Sc6Cu1Al11.9. Solid State Phenom. 2017. Vol. 257. P. 26-29.
 22. Savysyuk I., Semuso N., Gladyshevskii R. Crystal structure of praseodymium germanide PrGe91. Chem. Met. Alloys. 2017. Vol. 10, No. 2. P. 69–75.
 23. Климентій Н., Пукас С., Семусьо Н., Гладишевський Р. Неперервний ряд твердих розчинів ScCu–ScAl. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2017. Вип. 58, Ч. 1. С. 34–41.
 1. Семусьо Н. Всеукраїнський конкурс юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського “Кристали: таємниці росту та мистецтво синтезу”. Праці НТШ. Хімічні науки. Т. XLVIII. С. 167–169.
 2. Семусьо Н., Пукас С., Токайчук Я., Гладишевський Р. Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Y3NiAl3Ge2. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59, Ч. 1. С. 90–97.
 3. Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. New quaternary compounds R3MnAl3Ge2 (R – rare earth). Solid State Phenom. 2019. Vol. 289. P. 21–27.

Біографія

СЕМУСЬО (НАКОНЕЧНА) Наталія Зеновіївна (14.I.1969, м. Львів)

Хімік-неорганік, кандидат хімічних наук (Потрійні системи {Pr,Tb}-Al-{Si,Ge}. Фазові рівноваги, кристалічні структури і електричні властивості сполук, 2002). Закінчила хімічний факультет Львівського національного університету (1993), заочну аспірантуру (2001). У 1986–93 лаборант, 1993–2002 інженер, 2002–10 молодший науковий співробітник, з 2010 науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського університету. Наукові інтереси: діаграми стану та кристалічна структура сполук у потрійних системах з алюмінієм. Близько 60 наукових праць.

Проекти

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем, проектів, ґрантів.

 

Науково-дослідні держбюджетні теми:

 • “Синтез нових інтерметалічних сполук, дослідження їх структури і властивостей з метою пошуку нових неорганічних матеріалів” (1997-1999 рр.),
 • “Синтез нових інтерметалічних сполук та встановлення взаємозв’язку між їх складом, структурою і властивостями” (2000-2002 рр.),
 • “Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів” (2003 р.),
 • “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів”, “Металіди та оксиди: синтез, кристалохімія модульованих і композитних структур і властивості” (2006-2008 рр.),
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009-2011 рр.),
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012-2014 рр.),
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр.).

 

Проекти Компанії “Матеріал Фази Дані Система” (Швейцарія):

 • “Пошук закономірностей серед неорганічних сполук” (2002 р.),
 • “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (2015 р.),
 • “Пошук нових структурних типів” (2014-2015 рр.).

 

Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (США):

 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук з елементами ІІІ/ІV груп” (2007-2010 рр.),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук” (2011-2017 рр.).

Нагороди

 • Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки в навчально-методичній та науковій роботі.
 • Грамота Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за багатолітню сумлінну працю і зразковий професіоналізм, плідний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і розвиток наукової сфери в Університеті, високі особистнісні якості.

Розклад