Ридчук Петро Васильович

Посада: доцент кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-40-47

Електронна пошта: petro.rydchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Застосування органічних реагентів у вольтамперометричному та спектрофотометричному аналізі.

Курси

Публікації

Співавтор 70 наукових праць, зокрема, двох навчально-методичних посібників: “Методи розділення та концентрування речовин в аналізі” (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України), “Пробопідготовка в аналізі об’єктів довкілля”, трьох методичних посібників та 11 патентів України. Окремі публікації:

 1. Tymoshuk O. A New Reagent for Spectrophotometric Determination of Ir (IV): 5-[2-(4-Hydroxyphenyl) hydrazineylidene]-4-iminothiazolidin-2-one (HPIT)/ O. Tymoshuk, L. Oleksiv, O. Fedyshyn, P. Rydchuk et all. // Acta Chimica Slovenica. – 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2020.6046.
 2. Tymoshuk O.S. Spectrophotometric Determination of Palladium (II) Ions Using a New Reagent: 4-(N’-(4-Imino-2-oxo-thiazolidine-5-ylidene)-hydrazino)-benzoic Acid (p-ITYBA) / O.S. Tymoshuk, O.S. Fedyshyn, L.V. Oleksiv, P.V. Rydchuk et all. // Journal of Chemistry. – 2020. – Vol. 2020. – Article ID 8141853. https://doi.org/10.1155/2020/8141853.
 3. Spectrophotometric Study of the Interaction of Platinum (IV) with New Derivatives of Azolidones / O. Tymoshuk, L. Oleksiv, P. Rydchuk, T. Chaban et all. // Chemistry and Chemical Technology. – 2020. Vol. 14. – P. 139-145. https://doi.org/10.23939/chcht14.02.139.
 4. Synthetic Food Dyes–Some Aspects Of Use And Methods Of Determination / L.O. Dubenska, A.V. Dmukhailo, S.I. Tvorynska, P.V. Rydchuk, L.V. Dubenska // Methods and Objects of Chemical Analysis. – 2020. – Vol. 15, No 1. – P. 5-20. https://doi.org/10.17721/moca.2020.5-20.
 5. Kostiv O. Development and Validation of the Simple and Sensitive Spectrophotometric Method of Amoxicillin Determination in Tablets using Sulphanilamides / O. Kostiv, O. Korkuna, P. Rydchuk // Acta Chimica Slovenica. – 2020. – Vol. 67, No. 1. – P. 23-35. DOI: http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2019.5041.
 6. Tymoshuk O.S. A New Method of Control Over the Content of Palladium in Intermetallic Alloys / O.S. Tymoshuk, O.S. Fedyshyn, L.V. Oleksiv, P.V. Rydchuk, I.O. Patsai // Materials Science. – 2019. – Vol. 55, No. 3. – P. 455-459. DOI: https://doi.org/10.1007/s11003-019-00325-9.
 7. Rydchuk P.V. Voltammetric Determination of Pt (IV) using 5-Hydroxyimino-4-imino-1, 3-thiazolidine-2-one / P.V. Rydchuk, O.S. Tymoshuk, L.V. Oleksiv, T.I. Chaban, V.S. Matiychuk // Methods and Objects of Chemical Analysis. – 2019. – Vol. 14, No. 3. – P. 130-139. DOI: https://doi.org/10.17721/moca.2019.130-139.
 8. Пацай І. Модернізована версія потенціостата MTech OVA-410 для полярографії зі швидкою розгорткою потенціалу / І. Пацай, П. Ридчук, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 228–233. DOI: https://doi.org/10.30970/vch.6001.228.
 9. Костів О. Вольтамперометричне визначення цефтріаксону за реакцією азосполучення / О. Костів, П. Ридчук, О. Коркуна // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 200–209. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.6001.200.
 10. Тимошук О. Модифікована турбідиметрична методика визначення неіоногенних ПАР з реактивом Несслера / О. Тимошук, І. Пацай, С. Тимошук, П. Ридчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59, Ч.1 – С. 210–215. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.210.
 11. Ридчук П. Вольтамперометричне визначення Os(IV) із застосуванням азобарвника оранжевого Ж / П. Ридчук, М. Ридчук, О. Коркуна, Т. Врублевська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58., Ч.1 – С. 209–218.
 12. Пацай І. Потенціостат для полярографії зі швидкою розгорткою потенціалу / І. Пацай, П. Ридчук, О. Тимошук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58, Ч. 1. – С. 219–224.
 13. Коркуна О. Вольтамперометричне визначення сульфадиметоксину за допомогою моноазобарвника тропеоліну О / О. Коркуна, П. Ридчук, Т. Врублевська, М. Смолінська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57., Ч.1 – С. 174–187.
 14. Tupys A.M. The Application of 1-(5-Benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol in Extraction-Photometric Analysis of the Main Soils Pollutants Content (Copper, Zinc, Cadmium and Lead) / A.M. Tupys, O.S. Tymoshuk, P.V. Rydchuk // Methods and objects of chemical analysis. – 2015. – Vol. 10, No. 2. – P. 80–88. DOI: 10.17721/moca.2015.80-88.
 15. Smolinska M. Development and validation of the simple and sensitive spectrophotometric method of sulphanilamides determination with 4-(2-thiazolylazo)-resorcinol in veterinary preparations / M. Smolinska, O. Korkuna, T. Vrublevska, P. Rydchuk, G. Teslyar // Open Chem. – 2015. – No 13. – P. 1254-1268. – DOI: 10.1515/chem-2015-0139.
 16. Tupys A. Spectrophotometric investigation of Cu(II) ions interaction with 1-(5-benzylthiazol-2-yl)azonaphthalen-2-ol / A. Tupys, O. Tymoshuk, P. Rydchuk // Chemistry & Chemical Technology. Chemistry. – 2016. – Vol. 10, No 1. – P. 19-25.
 17. Rydchuk P. Voltammetric Determination of Rhodium by Means of Furan-Oxime Derivatives in Industrial Samples with Considerable Content of Palladium / P. Rydchuk, O. Gritchenko, D. Semenyshyn, O. Tymoshuk // Chemistry & Chemical Technology. Chemistry. – 2011. – Vol. 5, No. 3. – P. 249-253.
 18. Ридчук П. Вольтамперметричне визначення Pd(II) із застосуванням хлорфеніл-фуран-2-карбальдегідоксимів / П. Ридчук, О. Тимошук, М. Ханас // Вісн. Львів.ун-ту.Серія хім. – 2015. – №56. Ч.1. – С. 203-209.
 19. Lozynska L. Spectrophotometric method for palladium determination using 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one and application to the analysis of intermetallides / L. Lozynska, O. Tymoshuk, P. Rydchuk // Chemistry of Metals and Alloys. – 2014. – Vol. 7, N. 1/2. – P. 119-122.
 20. Ридчук П. Вольтамперометричне визначення Pd(II) з використанням 5-(2-хлорфеніл)-фуран-2-карбальдегідоксиму / П. Ридчук, О. Кондратєва, О. Тимошук, Д. Семенишин // Вісн. Львів.ун-ту.Серія хім. – 2014. – №55. Ч.1. – С. 283-292.
 21. Грітченко О. Вольтамперометрія 4-іміно-1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму / О. Грітченко, О. Тимошук, П. Ридчук, Д. Семенишин // Вісн. Львів. ун–ту. Серія хім. – 2013. –Вип. 54, Ч 1. – С. 187-192.
 22.  Ридчук П.В. Вольтамперометричне визначення родію(ІІІ) з використанням саліцилового жовтого / П.В. Ридчук, О.С. Тимошук // Методы и объекты хим. анализа. – 2011. – Т.6, №2. – С. 103-109.
 23. Ридчук П.В. Вольтамперометрія родію(ІІІ) в присутності алізаринового жовтого ЖЖ / П.В. Ридчук, О.С. Тимошук // Вопросы химии и хим. технологии. – 2011. – № 1. – С. 85-89.
 24. Тимошук О. Вольтамперометрія барвників трифенілметанового ряду: еріохромціаніну R, хромазуролу S, ксиленолового оранжевого / О. Тимошук, Р. Харчук, П. Ридчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – Вип. 52. – С. 203-210.

Патенти

 1. Патент на винахід 119829, МПК51 G01N 27/34 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення Os(IV) / Ридчук П.В., Ридчук М.В., Коркуна О.Я., Кіт Л.Я. Заявка № a201805819 від 24.05.2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 2. Патент на винахід 120717, МПК51 G01N 27/26 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення амоксициліну у фармацевтичних препаратах / Коркуна О,Я., Ридчук П.В., Костів О.І. Заявка № a201801406 від 13.02.2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 3. Пат. 139638, МПК51 G01N 27/34 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення платини(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявка № u201907286 від 01.07.2019. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 4. Пат. 139614, МПК51 G01N 27/34 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення Pt(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявка № u201907068 від 25.06.2019. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 5. Пат. 139319, МПК51 G01N 27/26 (2006.01) G01N 27/34 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення похідних азолідонів / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Кіт Л.Я. Заявка № u201907221 від 01.07.2019. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 6. Пат. 126660, МПК51 G01N 27/00 (2006.01) G01N 31/16 (2006.01). Спосіб визначення низьких концентрацій іридію(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Харчук Р.В., Пацай І.О. Заявка № u201801586 від 19.02.2018. Опубл. 25.06.2018, Бюл. №.12/2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 7. Пат. 127280, МПК51 G01N 27/48 (2006.01) G01N 27/34 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення осмію(IV) / Ридчук П.В., Ридчук М.В., Коркуна О.Я., Кіт Л.Я. Заявка № u201801595 від 19.02.2018. Опубл. 25.07.2018, Бюл. №.14/2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 8. Пат. 129442, МПК51 G01N 27/48 (2006.01) G01N 27/34 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення рутенію(IV) / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявка № u201805820 від 24.05.2018. Опубл. 25.12018, Бюл. №.20/2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 9. Пат. 129443, МПК51 G01N 27/48 (2006.01) G01N 27/34 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення родію(IІІ) / Ридчук П.В., Шевчук Д.Ю., Тимошук О.С., Пацай І.О. Заявка № u201805822 від 24.05.2018. Опубл. 25.12018, Бюл. №.20/2018. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 10. Пат. 101201, МПК51 G01N 27/26 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення сульфадиметоксину / КоркунаО.Я., Ридчук П.В., Врублевська Т.Я., Смолінська М.Я. Заявка № u201503222 від 06.04.2015. Опубл. 25.08.2015, Бюл. №.16. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.
 11. Пат. 101952, МПК51 G01N 31/16 (2006.01) G01N 27/00 C01G 55/00. Спосіб визначення родію в розчинах малих концентрацій / Ридчук П.В., Тимошук О.С., Харчук Р.В. Заявка u201503219 від 06.04.2015. Опубл. 12.10.2015, Бюл. №.19. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

Біографія

Народився 06.09.1985 у c. Княже, Сокальського району Львівської області.
Навчання на хімічному факультеті ЛНУ (2002-2007), диплом з відзнакою. Аспірантура (2007-2011). Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02. – аналітична хімія за темою «Вольтамперометрія Rh(III) в присутності органічних реагентів» (31 травня 2013 р. засідання спеціалізованої вченої ради К 61.051.03 при ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). З вересня 2008 – асистент кафедри аналітичної хімії. З 2016 р. виконую обов’язки секретаря кафедри. З 2016 р. доцент кафедри аналітичної хімії.

Нагороди

Лауреат обласної премії талановитим молодим ученим і спеціалістам (2015 р.).

Подяка департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2019 р.).

Методичні матеріали

1. Врублевська Т.Я. Методи розділення та концентрування речовин в аналізі: навч.-метод. посіб. / Т.Я. Врублевська, П.В. Ридчук, О.С. Тимошук. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 336 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11/7274 від 04.08.2011 р.).

2. Врублевська Т.Я. Методичні вказавки до самостійної роботи з курсу “Методи розділення та концентрування в аналізі”: метод. посібник / Т.Я. Врублевська, П.В. Ридчук, О.С. Тимошук. – Малий вид. центр фіз. та хім. ф-тів ЛНУ ім. І. Франка, 2012.– 40 с.

3. Врублевська Т.Я. Пробопідготовка в аналізі об’єктів довкілля: навч.-метод. посіб. / Т.Я. Врублевська, П.В. Ридчук. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 382 с. (рекомендовано до друку Вченою радою Львівського національного університету імені Івана Франка. Протокол № 41/9 від 27.09.2017 р.).

4. Тимошук О.С. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу “Електрохімічні методи аналізу” / Тимошук О.С., Ридчук П.В., Пацай І.О. // Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка – 2017. – 23 с.

5. Мартяк Т.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу “Хроматографічний аналіз” / Мартяк Т.М., Тимошук О.С., Ридчук П.В. // Видав. центр ЛНУ
ім. І. Франка – 2017. – 34 с.

6. Пробопідготовка в хімічному аналізі. Силабус дисципліни_2020.

Розклад