Романів Іванна Михайлівна

Посада: молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-03

Електронна пошта: ivanna.romaniv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Вивчення фізико-хімічної взаємодії у металічних системах за участю РЗМ, перехідних металів та олова

Публікації

1. L. Romaka, Yu. Dovgalyuk, V.V. Romaka, I. Lototska, Yu. Stadnyk. Interaction of the components in Y–Ni–Sn ternary system at 770 K and 670 K // Intermetallics. 2012. Vol. 29. P. 116-122. https://doi.org/10.1016/j.intermet.2012.05.008

2. L. Romaka, V.V. Romaka, I. Lototska, A. Szytula, B. Kuzhel, A. Zarzycki, E.K. Hlil, D. Fruch Structural, magnetic and electronic transport studies of RAgSn2 compounds (R = Y, Tb, Dy, Ho and Er) with Cu3Au-type // Bull. Mater. Sci. 2013. Vol. 36(7). P. 1247–1253. https://doi.org/10.1007/s12034-013-0584-7

3. І. Романів, Л. Ромака, В.В. Ромака, Ю. Стадник. Взаємодія компонентів у системі Sm-Ag-Sn при 870 К// Вісник ЛНУ. Сер. Хім. 2014. № 55. С. 3-11.

4. Romaka, I. Romaniv, V. V. Romaka, V. Pavlyuk. Phase relationships in the {Ho,Er}-Ni-Sn ternary systems at 673 K and crystal structure of new ternary compounds // J. Alloys Compd. 2015. Vol. 631. P. 288–297. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.12.256

5. І. Романів, А. Горинь, Л. Ромака, В. Ромака, Ю. Стадник, В. Павлюк. Електричні та магнітні властивості сполук R2Ni2Sn і RNi2-xSn (R=Ho, Er, Tm, Yb та Lu) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2015. Вип. 56. С. 122–130.

6. Л. Ромака, І. Романів, В. Ромака, А. Горинь. Взаємодія компонентів у потрійних системах {Ho,Er}-Ni-Sn при 870 К //Вісник ЛНУ. Сер. Хім. 2016. Вип. 57. С. 45-52.

7. V.V. Romaka, L. Romaka, I. Romaniv, E.K. Hlil, Z. Rykavets, B. Kuzhel. Crystallographic, magnetic and electrical characteristics of R3Ni8Sn4 compounds (R = Y, Nd, Sm, Gd, and Tb) // J. Alloys Compd. 2017. Vol. 701. P. 358–365. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.01.029

8. L. Romaka, I. Romaniv, V.V. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk. Formation and stability of ternary phases in the Ho-Ag-Sn and Tm-Ag-Sn metallic systems // Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 3/4. P. 135–146. https://doi.org/10.30970/cma9.0343

9. Л.П. Ромака, I.М. Романів, В.В. Ромака, M.Б. Коник, A.М. Горинь, Ю.В. Стадник. Ізотермічний переріз потрійної системи Ho-Cu-Sn при 670 K // Фіз. хім. тверд. тіла. 2018. Т. 19, № 2. С. 139–146.https://doi.org/10.15330/pcss.19.2.139-146

10.  І. Romaniv, L. Romaka, B. Kuzhel, V.V. Romaka, M. Rudchenko, Yu. Stadnyk, M. Konyk, M. Rudko. Structural and electrical characterization of RCu5Sn compounds (R=Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, and Tm) // Chem. Met. Alloys. 2019. Vol. 12, No. 1/2. P. 1–8. https://doi.org/10.30970/cma12.0374

 

Біографія

Народилась в селі Томашівці Калуського району Івано-Франківської області

У 2008 році закічила Войнилівську ЗОШ І-ІІІ ст.

2008-2013 навчалась на хімічному факультеті Львівського національного університету
ім. І. Франка.

2013-2019 – аспірантка кафедри неорганічної хімії.

з 2020 року працює молодшим науковим співробітником кафедри неорганічної хімії

Проекти

1. “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями”
(№ державної реєстрації 0115U003257);
3. “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення”
(№ державної реєстрації 0118U003609)

Розклад