Ромака Любов Петрівна

Посада: провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-03

Електронна пошта: lyubov.romaka@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Вивчення фізико-хімічної взаємодії у металічних системах за участю РЗМ, перехідних металів та олова (стибію), кристалохімії багатокомпонентних інтерметалідів та виявлення взаємозв’язку між кристалічною структурою, елементним складом та фізичними властивостями інтерметалічних сполук, зокрема структурного типу MgAgAs, з метою пошуку нових функціональних матеріалів.

Публікації

Монографія

В. В. Ромака, Л. П. Ромака, В. Я. Крайовський, Ю. В. Стадник. Станіди рідкісноземельних та перехідних металів. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2015. – 224 с.

Вибрані публікації

 1. Stadnyk Yu. Crystal, electronic structure and electronic transport properties of the Ti1−xVxNiSn (х=0–0.10) solid solutions / Yu. Stadnyk, A. Horyn’, V.V. Romaka, Yu. Gorelenko, L.P. Romaka, E.K. Hlil, D. Fruchart // J. Solid State Chem. 2010. Vol. 183. P. 3023-3028.
 2. Romaka V.V. Contribution to the investigation of ternary Lu–Ni–Sn system / V.V. Romaka, L. Romaka // J. Alloys Compd. – 2011. – Vol. 509. – P. 4530-4533.
 3. Romaka V.V. Crystal structure peculiarity and magnetic behavior of R2Cu4-xSn5+x (R=Gd, Tb and Dy) compounds / V.V. Romaka, D. Gignoux, L. Romaka, N. Skryabina, D. Fruchart, Yu. Stadnyk // J. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 5206-5210.
 4. Romaka V.V. Peculiarity of component interaction in {Y,Dy}-Mn-Sn ternary systems / V.V. Romaka, M. Konyk, L. Romaka, V. Pavlyuk, H. Ehrenberg, A. Tkachuk // J. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 7559-7564.
 5. Stadnyk Yu.V. Structural and thermoelectric properties of Z1-xErxNiSn solid solutions / Yu.V. Stadnyk, A.M. Goryn’, V.V. Romaka, Yu.K. Gorelenko, L.P. Romaka, N.A. Mel’nichenko // Inorganic Mater. 2011. Vol. 47. P. 637-644.
 6. Romaka L. Peculiarities of component interaction in {Gd, Er}-V-Sn ternary systems at 870 K and crystal structure of RV6Sn6 stannides / L. Romaka, Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, P. Demchenko, M. Stadnyshyn, M. Konyk // J. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 8862-8869.
 7. Romaka L. New binary compounds in the Lu-Ni system / L. Romaka, V. Romaka, Yu. Stadnyk // Chem. Met. Alloys. 2011. Vol. 4(1/2). P. 89-93.
 8. Kaczorowski D. Magnetic and electrical transport properties of Gd2CoGe6 and Tb2CoGe6 germanides / D. Kaczorowski, M. Konyk, L. Romaka // J. Alloys Compd. 2012. Vol. 526. P. 22-24.
 9. Romaka V.V. Interaction of Vanadium with Iron and Antimony at 870 and 1070 K / V.V. Romaka, L. Romaka, Yu. Stadnyk, V. Gvozdetskii, R. Glsdyshevskii, N. Skryabina, N. Melnychenko, V. Hlukhyy, T. Fassler // Eur. J. Inorg. Chem. 2012. P. 2588-2595.
 10. Romaka L. Interaction of the components in Y–Ni–Sn ternary system at 770 K and 670 K / L. Romaka, Yu. Dovgalyuk, V.V. Romaka, I. Lototska, Yu. Stadnyk // Intermetallics. – 2012. – Vol. 29. – P. 116-122.
 11. Romaka V.A. Features of defect formation and electroconductivity mechanisms in HfNi1-xCoxSn thermoelectric material / V.A. Romaka, Yu.V. Stadnyk, P. Rogl, L.P. Romaka, E.K. Hlil, V.Ya. Krayovskyy, A.M. Horyn //J. Thermoelectricity. 2012. Vol. 3. P. 22-31.
 12. Romaka V.V. Phase equilibria, formation, crystal and electronic structure of ternary compounds in Ti-Ni-Sn and Ti-Ni-Sb ternary systems / V.V. Romaka, P. Rogl, L. Romaka, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, A. Grytsiv, M. Falmbigl, N. Skrybina // J. Solid State Chem. 2013. Vol. 197. С. 103–112.
 13. Romaka V.V. Peculiarities of structural disorder in Zr- and Hf-containing Heusler and half-Heusler stannides / V.V. Romaka, P. Rogl, L. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Grytsiv, O. Lakh, V. Krayovskii // Intermetallics. 2013. Vol. 35. P. 45–52.
 14. Tyvanchuk Yu. Magnetic properties RNi5Sn (R = Pr, Nd) compounds / Yu. Tyvanchuk, L. P. Romaka, A. Szytula, R. Duraj, A. Zarzycki // Acta Phys. Pol. A. 2013. Vol. 123. P. 145–147.
 15. 16. Duraj R. Magnetic properties of RE2MnGe6 (R = La, Ce) and YMn3Ge2 germanides / R. Duraj, M. Konyk, J. Przewoznik, L. Romaka, A. Szytula // Solid State Sci. 2013. Vol. 25. P. 11–14.
 16. 17. Romaka L. Features of formation of ternary phases in Ti-Fe-Sn ternary system at 773 K / L. Romaka, V.V. Romaka, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko // Chem. Met. Alloys. 2013. Vol. 6, № 1/2. P. 12–19.
 17. 18. Romaka L. Structural, magnetic and electronic transport studies of RAgSn2 compounds (R = Y, Tb, Dy, Ho and Er) with Cu3Au-type / L. Romaka, V.V. Romaka, I. Lototska, A. Szytula, B. Kuzhel, A. Zarzycki, E.K. Hlil, D. Fruchart // Mater. Sci. 2013. Vol. 36, No. 7. P. 1247–1253.
 18. 19. Romaka V.V. Peculiarities of thermoelectric half-Heusler phase formation in Zr-Co-Sb ternary system / V.V. Romaka, L. Romaka, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, R. Korzh, Z. Duriagina, A. Horyn // Alloys Compd. – 2014. – Vol. 585. – P. 448–454.
 19. 20. Konyk M. The V-Cu-Sb ternary system at 773 K: Crystal, band structure, and physical properties / M. Konyk, L. Romaka, P. Demchenko, V.V. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Horyn // Alloys Compd. 2014. Vol. 589. P. 200–206.
 20. 21. Romaka L. Peculiarity of component interaction in Zr-Mn-{Sn,Sb} ternary systems / L. Romaka, A. Tkachuk, Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, A. Horyn, R. Korzh // Alloys Compd. 2014. Vol. 611. P. 401–409.
 21. Romaka V.А. Peculiarities of structural, energy and kinetic characteristics of VFe1-хTixSb thermoelectric material / V.А. Romaka, P. Rogl, Yu.V. Stadnyk, L.P. Romaka, R.О. Korzh, D. Kaczorowski, V.Ya. Krayovskyy, А.М. Horyn // J. Тhermoelectricity. 2014. T. 4. С. 40-50.
 22. 23. Romaka V.А. Fiatures of the electron structure and conduction mechanisms in the Zr1-xCexNiSn thermoelectric material / V.А. Romaka, P. Rogl, Yu. V. Stadnuk, L. P. Romaka, D. Kaczorowski, V.Ya. Krayovskyy, R.О. Korzh, А.М. Horyn // J. Thermoelectricity. 2014. Т. 5. С. 12–
 23. 24. Ромака В. А. Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. I. Особливості електрокінетичних характеристик / В. A. Ромака, П. Рогль, Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, Р. O. Koрж, Д. Kaчаровський, В. Я. Kрайовський, А. М. Горинь // Фіз. xім. тверд. тіла. 2015. Т. 16, № 1. С. 111–
 24. 25. Ромака В. А. Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. ІІ. Особливості кристалічної та електронної структур / В. A. Ромака, П. Рогль, Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, Р. O. Koрж, В. Я. Kрайовський, Т. М. Ковбасюк, Н. В. Цигилик // Фіз. хім. тверд. тіла. 2015. Т. 16, № 2. С. 335–
 25. 26. Romaka L. Phase relationships in the {Ho,Er}-Ni-Sn ternary systems at 673 K and crystal structure of new ternary compounds / L. Romaka, I. Romaniv, V. Romaka, V. Pavlyuk // J. Alloys Compd. – 2015. – Vol. 631. – P. 288–297.
 26. Romaka V.V. Peculiarities of thermoelectric half-Heusler phase formation in Gd-Ni-Sb and Lu-Ni-Sb ternary systems / V.V. Romaka, L. Romaka, A. Horyn, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, M. Orlovskyy, V. Krayovskyy // J. Solid State Chem. 2016. Vol. 239. P. 145–152.
 27. 28. Romaka L. Interaction of the components in the V-{Fe,Ni}-Sn ternary systems / L. Romaka, M. Konyk, Yu. Stadnyk, A. Horyn, V. V. Romaka, R. Serkiz, V. Krayovskyy // Chem. Met. Alloys. 2015. Vol. 8, No. 3/4. P. 75–82.
 28. Ромака В. А. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу Hf1-xYxNiSn / В.А. Ромака, П. Рогль, Л.П. Ромака, Ю. В. Стадник, Д. Качаровський, В. Я. Крайовський, О. І. Лах // Термоелектрика. – 2015. –Т. 4.– С. 30-38.
 29. Ромака В.А. Дослідження особливостей механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу Hf1-xTmxNiSn / В.А. Ромака, П.-Ф. Рогль, Л. П. Ромака, В. Я. Крайовський, Ю. В. Стадник, Д. Качаровський, А. М. Горинь // Термоелектрика. 2015. Т. 6. С. 44-52.
 30. Ромака Л. П. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників RNiSb (R=Gd, Lu) / Л. П. Ромака, В. В. Ромака, Ю. В. Стадник, В. Я. Крайовський, Д. Качаровський, А. М. Горинь // Фіз. хім. тверд. тіла 2016. Т. 17, № 1. С. 37–42.
 31. Ромака Л. П. Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур напівпровідникового твердого розчину Hf1-xTmxNiSn / Л. П. Ромака, В. В. Ромака, В. Я. Крайовський, Ю. В. Стадник, П. Ф. Рогль, А. М. Горинь // Фіз. хім. тверд. тіла. 2016. Т. 17, № 2. С. 212–221.
 32. Romaka L. Contribution to the investigation of Sm-Cu-Sn ternary system / L. Romaka, V. V. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk // Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 72–77.
 33. В.А. Ромака, П.-Ф. Рогль, Л.П. Ромака, В.Я. Крайовський, Ю.В. Стадник, Д. Качаровський, А.М. Горинь. Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу TiNiSn1-xGax// Термоелектрика. 2016. Т. 3. С. 24–33.
 34. В.А. Ромака, Л.П. Ромака, Ю. В. Стадник, В.Я. Крайовський, В.В. Ромака, А.М. Горинь. Дослідження механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу на основі n-ZrNiSn, легованого Ga// Термоелектрика. 2016. Т. 4. С. 45–59.
 35. V.V. Romaka, L. Romaka, I. Romaniv, E. K. Hlil, Z. Rykavets, B. Kuzhel. Crystallographic, magnetic and electrical characteristics of R3Ni8Sn4 compounds (R=Y, Nd, Sm, Gd, and Tb)// J. Alloys Compd. 2017. Vol. 701.P. 358–365.
 36. L. Romaka, I. Romaniv, V. V. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk. Formation and stability of ternary phases in the Ho-Ag-Snand Tm-Ag-Sn metallic systems // Chem. Met. Alloys. 2016.Vol. 9, No. 3/4.P. 135–146.
 37. Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.А. Ромака, А.М. Горинь, П.-Ф. Рогль, В.Я. Крайовський, З.М. Рикавець. Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик твердого розчину ZrNiSn1-xGax//Фіз. хім. тв. тіла.2017. Т. 18(1). С. 41–48.
 38. Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.В. Ромака, В.Я. Крайовський, П.-Ф. Рогль, А.М. Горинь. Дослідження електронної структури напівпровідникового твердого розчину ZrNiSn1-xGax //Фіз. хім. тверд. тіла. 2017. Т. 18, № 2. С. 187–194.
 39. Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.А. Ромака, А.М. Горинь. Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик скутерудиту Vx+yCo1-ySb3 //Фіз. хім. тверд. тіла. 2017. Т. 18, № 3. С. 328–333.
 40. В.А. Ромака, Л.П. Ромака, П.-Ф. Рогль, В.В. Ромака, Ю.В. Стадник, А.М. Горинь, І.Р. Опірський. Особливості механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу ZrNi1-xRhxSn // Термоелектрика. 2017. № 5. С. 24–40.
 41. L. Romaka, V.V. Romaka, N. Melnychenko, Yu. Stadnyk, L. Bohun, A. Horyn. Experimental and DFT study of the V-Co-Sb ternary system // J. Alloys Compd. 2018. Vol. 739.P. 771–779.
 42. Л. Ромака, Ю. Стадник, В. В. Ромака, М. Коник, Р. Серкіз. Взаємодія компонентів у потрійній системі Gd-Mn-Sn при 873 і 673 K // Фіз. хім. тв. тіла. 2018. Т. 19(1). С. 60–65.
 43. Л.П. Ромака, I.М. Романів, В.В. Ромака, M.Б. Коник, A.М. Горинь, Ю.В. Стадник. Ізотермічний переріз потрійної системи Ho-Cu-Sn при 670 K // Фіз. хім. тверд. тіла. 2018. Т. 19, № 2. С. 139–146.
 44. Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.В. Ромака, П.-Ф. Рогль, В.А. Ромака, А.М. Горинь. Дослідження структурних, термодинамічних та енергетичних характеристик твердого розчину ZrNi1-xRhxSn //Фіз. хім. тверд. тіла. 2018. Т. 19, № 2. С. 151–158.
 45. Л. Ромака, М. Коник, В.В. Ромака, Ю. Стадник. Фазові рівноваги в системі Ce–Cо–Sn при 770 K// Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59. С. 28–35.
 46. Ю. Стадник, Л. Ромака, В.В. Ромака, В. Крайовський, А. Горинь. Дослідження електрокінетичних, магнітних та енергетичних характеристик напівпровідникового твердого розчину TiNi1-хCuxSn // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59. С. 123–130.
 47. I. Romaniv, B. Kuzhel, L. Romaka, V. Pavlyuk. Electrical transport properties of R3Ag4Sn4 (R=Gd, Tb, Dy, Ho) compounds // Phys. Chem. solid state. 2018. Vol. 19(4). P. 316–321.
 48. Yu.Stadnyk, V.V. Romaka, L. Romaka, L. Orovchik, A. Horyn. Synthesis, electrical transport, magnetic properties and electronic structure of Ti1-xScxCoSb semiconducting solid solution //J. Alloys Compd. 2019. Vol. 805. P. 840–846.
 49. I. Shcherba, L. Romaka, A. Skoblik, B. Kuzel, H. Noga, L. Bekenov, Yu. Stadnyk, P. Demchenko, A. Horyn. Structural study, Mössbauer spectra and electrical properties of R5Fe6Sn18 (R = Tm, Lu) compounds// Acta Phys. Pol. A. 2019.Vol. 136. P. 158–163.
 50. V.A. Romaka, L.P. Romaka, Yu.V. Stadnyk, A.M. Нoryn, V.Ya.Krayovskyy, І.М. Romaniv, P.I. Garanuyk.Investigation of structural, electrokinetic and energy state properties of the semiconductive Zr1-xVxNiSn solid solution// Phys. Chem. solid state. 2019. Vol.20(1). P. 33-39.
 51. L. Romaka, M. Konyk, Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, R. Serkiz. Lu-V-{Ge, Sn} ternary systems// Phys. Chem. solid state. 2019. V.20, No 1. P.69-76.
 52. І. Romaniv, L. Romaka, B. Kuzhel, V.V. Romaka, M. Rudchenko, Yu. Stadnyk, M. Konyk, M. Rudko. Structural and electrical characterization of RCu5Sn compounds (R=Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, and Tm)// Chem. Met. Alloys.2019. Vol. 12, No. 1/2.P. 1–8.
 53. М. Коник, Л. Ромака, L. Orovcik, В.В. Ромака, Ю. Стадник. Система Y-Cr-Ge при 1070 К// Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2019. Вип. 60. С. 38–47.
 54. Л. Ромака, Ю. Стадник, В. Ромака, А. Горинь. Взаємодія компонентів у системі Zr-Cr-Sbпри 870 K// Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2019. Вип. 60. С. 48–55.

 

Біографія

Закінчила з відзнакою хімічний факультет Львівського університету імені Івана Франка в 1980 році. В 1984 році захистила кандидатську дисертацію „Фазовые равновесия, кристаллические структуры и свойства соединений в системах R-{Ni,Cu}-Sn, где R=Ce,Pr,Gd,Lu”. У 1998 році отримала вчене звання “старший науковий співробітник”.

Розклад