Ромака Любов Петрівна

Посада: провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-03

Електронна пошта: lyubov.romaka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Вивчення фізико-хімічної взаємодії у металічних системах за участю РЗМ, перехідних металів та олова (стибію), кристалохімії багатокомпонентних інтерметалідів та виявлення взаємозв’язку між кристалічною структурою, елементним складом та фізичними властивостями інтерметалічних сполук, зокрема структурного типу MgAgAs, з метою пошуку нових функціональних матеріалів.

Публікації

Монографії:

 1. В.В. Ромака, Л.П. Ромака, В.Я. Крайовський, Ю.В. Стадник Станіди рідкісноземельних та перехідних металів. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2015. – 224 с.
 2. В.А. Ромака, Ю.В. Стадник, В.Я. Крайовський, Л.П. Ромака, О.П. Гук, В.В. Ромака, М.М. Микийчук, А.М. Горинь Новітні термочутливі матеріали та перетворювачі температури. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2020. – 612 с.

Вибрані публікації:

 1. M.B. Konyk, L.P. Romaka, Yu.K. Gorelenko, O.I. Bodak O. I. Magnetic and electrical properties of R2CuGe6 compounds (R=Y, Ce, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb). J. Alloys and Comp. 2000. Vol. 311. P. 120-123. https://doi.org/10.1016/S0925-8388(00)01093-8
 2. M. Konyk, L. Romaka, D. Gignoux, D. Fruchart, O. Bodak, Yu. Gorelenko. Magnetic properties of R2NiGe6 ternary compounds (R=rare earth). J. Alloys and Comp. Vol. 398. (2005). P. 8-11. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2005.01.053
 3. D. Kaczorowski, M. Konyk, A. Szytula, L. Romaka, O. Bodak. Magnetic properties of the R2CuGe6 (R = Gd, Tb, Dy, Er) ternary compounds. Solid State Sci. 2008. Vol. 10. P. 1891-1894. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2008.04.007
 4. Yu. Stadnyk, A. Horyn’, V.V. Romaka, Yu. Gorelenko, L.P. Romaka, E.K. Hlil, D. Fruchart. Crystal, electronic structure and electronic transport properties of the Ti1−xVxNiSn (х=0–0.10) solid solutions // J. Solid State Chem. 2010. Vol. 183. P. 3023-3028. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2010.09.042
 5. V.V. Romaka, L. Romaka. Contribution to the investigation of ternary Lu–Ni–Sn system // J. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 4530-4533. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.01.074
 6. V.V. Romaka, D. Gignoux, L. Romaka, N. Skryabina, D. Fruchart, Yu. Stadnyk. Crystal structure peculiarity and magnetic behavior of R2Cu4-xSn5+x (R=Gd, Tb and Dy) compounds // J. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 5206-5210. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.02.055
 7. V.V. Romaka, M. Konyk, L. Romaka, V. Pavlyuk, H. Ehrenberg, A. Tkachuk. Peculiarity of component interaction in {Y,Dy}-Mn-Sn ternary systems // J. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 7559-7564. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.04.110
 8. Yu.V. Stadnyk, A.M. Goryn’, V.V. Romaka, Yu.K. Gorelenko, L.P. Romaka, N.A. Mel’nichenko. Structural and thermoelectric properties of Z1-xErxNiSn solid solutions // Inorg. Mater. 2011. Vol. 47. P. 637-644. https://doi.org/10.1134/S0020168511050219
 9. L. Romaka, Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, P. Demchenko, M. Stadnyshyn, M. Konyk. Peculiarities of component interaction in {Gd, Er}-V-Sn ternary systems at 870 K and crystal structure of RV6Sn6 stannides // J. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 8862-8869. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.06.095
 10. D. Kaczorowski, M. Konyk, L. Romaka. Magnetic and electrical transport properties of Gd2CoGe6 and Tb2CoGe6 germanides // J. Alloys Compd. 2012. Vol. 526. P. 22-24. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.01.147
 11. V.V. Romaka, L. Romaka, Yu. Stadnyk, V. Gvozdetskii, R. Glsdyshevskii, N. Skryabina, N. Melnychenko, V. Hlukhyy, T. Fassler. Interaction of Vanadium with Iron and Antimony at 870 and 1070 K // Eur. J. Inorg. Chem. 2012. P. 2588-2595. https://doi.org/10.1002/ejic.201101210
 12. L. Romaka, Yu. Dovgalyuk, V.V. Romaka, I. Lototska, Yu. Stadnyk. Interaction of the components in Y–Ni–Sn ternary system at 770 K and 670 K // Intermetallics. 2012. Vol. 29. P. 116-122. https://doi.org/10.1016/j.intermet.2012.05.008
 13. V.V. Romaka, P. Rogl, L. Romaka, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, A. Grytsiv, M. Falmbigl, N. Skrybina. Phase equilibria, formation, crystal and electronic structure of ternary compounds in Ti-Ni-Sn and Ti-Ni-Sb ternary systems // J. Solid State Chem. 2013. Vol. 197. P. 103–112. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2012.08.023
 14. V.V. Romaka, P. Rogl, L. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Grytsiv, O. Lakh, V. Krayovskii. Peculiarities of structural disorder in Zr- and Hf-containing Heusler and half-Heusler stannides // Intermetallics. 2013. Vol. 35. P. 45–52. https://doi.org/10.1016/j.intermet.2012.11.022
 15. Yu. Tyvanchuk, L. P. Romaka, A. Szytula, R. Duraj, A. Zarzycki. Magnetic properties RNi5Sn (R = Pr, Nd) compounds // Acta Phys. Pol. A. 2013. Vol. 123. P. 145–147. https://doi/10.12693/APhysPolA.123.145
 16. R. Duraj, M. Konyk, J. Przewoznik, L. Romaka, A. Magnetic properties of RE2MnGe6 (R = La, Ce) and YMn0.3Ge2 germanides // Solid State Sci. 2013. Vol. 25. P. 11–14. https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2013.07.019
 17.  L. Romaka, V.V. Romaka, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko. Features of formation of ternary phases in Ti-Fe-Sn ternary system at 773 K // Chem. Met. Alloys. 2013. Vol. 6(1/2). P. 12–19. https://doi.org/10.30970/cma6.0232
 18.  L. Romaka, V.V. Romaka, I. Lototska, A. Szytula, B. Kuzhel, A. Zarzycki, E.K. Hlil, D. Fruch Structural, magnetic and electronic transport studies of RAgSn2 compounds (R = Y, Tb, Dy, Ho and Er) with Cu3Au-type // Bull. Mater. Sci. 2013. Vol. 36(7). P. 1247–1253. https://doi.org/10.1007/s12034-013-0584-7
 19.  V. Romaka, L. Romaka, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, R. Korzh, Z. Duriagina, A. Horyn. Peculiarities of thermoelectric half-Heusler phase formation in Zr-Co-Sb ternary system // J. Alloys Compd. 2014. Vol. 585. P. 448–454. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.09.097
 20.  M. Konyk, L. Romaka, P. Demchenko, V.V. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Horyn. The V-Cu-Sb ternary system at 773 K: Crystal, band structure, and physical properties // J. Alloys Compd. 2014. Vol. 589. P. 200–206. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.11.150
 21.  L. Romaka, A. Tkachuk, Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, A. Horyn, R. Korzh. Peculiarity of component interaction in Zr-Mn-{Sn,Sb} ternary systems // J. Alloys Compd. 2014. Vol. 611. P. 401–409. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.05.078
 22. V.А. Romaka, P. Rogl, Yu.V. Stadnyk, L.P. Romaka, R.О. Korzh, D. Kaczorowski, V.Ya. Krayovskyy, А.М. Horyn. Peculiarities of structural, energy and kinetic characteristics of VFe1-хTixSb thermoelectric material // J. Тhermoelectricity. 2014. Vol. 4. P. 40-50. ISSN 1607-8829
 23. V.А. Romaka, P. Rogl, Yu. V. Stadnuk, L. P. Romaka, D. Kaczorowski, V.Ya. Krayovskyy, R.О. Korzh, А.М. Horyn. Features of the electron structure and conduction mechanisms in the Zr1-xCexNiSn thermoelectric material // J. Thermoelectricity. 2014. Vol. 5. P. 12–21. ISSN 1726-7714
 24. В.A. Ромака, П. Рогль, Ю.В. Стадник, Л.П. Ромака, Р.O. Koрж, Д. Kaчаровський, В.Я. Kрайовський, А. М. Горинь. Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. I. Особливості електрокінетичних характеристик // Фіз. xім. тверд. тіла. 2015. Т. 16, № 1. С. 111–115. https://doi.org/10.15330/pcss.16.1.111-115
 25. В.A. Ромака, П. Рогль, Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, Р.O. Koрж, В.Я. Kрайовський, Т.М. Ковбасюк, Н.В. Цигилик. Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. ІІ. Особливості кристалічної та електронної структур // Фіз. хім. тверд. тіла. 2015. Т. 16, № 2. С. 335–341. https://doi.org/10.15330/pcss.16.2.335-340
 26.  Romaka, I. Romaniv, V. V. Romaka, V. Pavlyuk. Phase relationships in the {Ho,Er}-Ni-Sn ternary systems at 673 K and crystal structure of new ternary compounds // J. Alloys Compd. 2015. Vol. 631. P. 288–297. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.12.256
 27. V.V. Romaka, L. Romaka, A. Horyn, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, M. Orlovskyy, V. Krayovskyy. Peculiarities of thermoelectric half-Heusler phase formation in Gd-Ni-Sb and Lu-Ni-Sb ternary systems // J. Solid State Chem. 2016. Vol. 239. P. 145–152. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2016.04.029
 28.  L. Romaka, M. Konyk, Yu. Stadnyk, A. Horyn, V.V. Romaka, R. Serkiz, V. Krayovskyy. Interaction of the components in the V-{Fe,Ni}-Sn ternary systems // Chem. Met. Alloys. 2015. Vol. 8(3/4). P. 75–82. https://doi.org/10.30970/cma8.0308
 29. В.А. Ромака, П. Рогль, Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, Д. Качаровський, В.Я. Крайовський, О.І. Лах. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу Hf1-xYxNiSn // Термоелектрика. 2015.Т. 4. С. 30-38. ISSN 1607-8829
 30. Л.П. Ромака, Д. Качаровський, А.М. Горинь, Ю.В. Стадник, В.Я. Крайовський, В.В. Ромака. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників RNiSb (R=Gd, Lu) // Фіз. хім. тверд. Тіла. Т. 17, № 1. С. 37–42. https://doi.org/10.15330/pcss.17.1.37-42
 31. Л.П. Ромака, В.В. Ромака, В.Я. Крайовський, Ю.В. Стадник, П.Ф. Рогль, А.М. Горинь. Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур напівпровідникового твердого розчину Hf1-xTmxNiSn // Фіз. хім. тверд. тіла. 2016. Т. 17, № 2. С. 212–221. https://doi.org/10.15330/pcss.17.2.212-221
 32. L. Romaka, V. V. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk. Contribution to the investigation of Sm-Cu-Sn ternary system // Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 72–77. https://doi.org/10.30970/cma9.0325
 33.  В.А. Ромака, П.-Ф. Рогль, Л.П. Ромака, В.Я. Крайовський, Ю.В. Стадник, Д. Качаровський, А.М. Горинь. Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу TiNiSn1-xGax // Термоелектрика. 2016. Т. 3. С. 24- ISSN 1607-8829
 34. В.А. Ромака, Л.П. Ромака, Ю. В. Стадник, В.Я. Крайовський, В.В. Ромака, А.М. Горинь. Дослідження механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу на основі n-ZrNiSn, легованого Ga // Термоелектрика. 2016. Т. 4. С. 45-59. ISSN 1607-8829.
 35. V.V. Romaka, L. Romaka, I. Romaniv, E.K. Hlil, Z. Rykavets, B. Kuzhel. Crystallographic, magnetic and electrical characteristics of R3Ni8Sn4 compounds (R = Y, Nd, Sm, Gd, and Tb) // J. Alloys Compd. 2017. Vol. 701. P. 358–365. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.01.029
 36.  L. Romaka, I. Romaniv, V.V. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk. Formation and stability of ternary phases in the Ho-Ag-Sn and Tm-Ag-Sn metallic systems // Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 3/4. P. 135–146. https://doi.org/10.30970/cma9.0343
 37.  Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.А. Ромака, А.М. Горинь, П.-Ф. Рогль, В.Я. Крайовський, З.М. Рикавець. Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик твердого розчину ZrNiSn1-xGax//Фіз. хім. тв. тіла. 2017. Т. 18(1). С. 41– https://doi.org/10.15330/pcss.18.1.41-48
 38. Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.В. Ромака, В.Я. Крайовський, П.-Ф. Рогль, А.М. Горинь. Дослідження електронної структури напівпровідникового твердого розчину ZrNiSn1-xGax // Фіз. хім. тверд. тіла. 2017. Т. 18, № 2. С. 187–194. https://doi.org/10.15330/pcss.18.2.187-193
 39. Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.А. Ромака, А.М. Горинь. Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик скутерудиту Vx+yCo1-ySb3 // Фіз. хім. тверд. тіла. 2017. Т. 18, № 3. С. 328–333. https://doi.org/10.15330/pcss.18.3.328-333
 40.  L. Romaka, V.V. Romaka, N. Melnychenko, Yu. Stadnyk, L. Bohun, A. Horyn. Experimental and DFT study of the V-Co-Sb ternary system // J. Alloys Compd. Vol. 739. P. 771–779. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.12.198
 41. Л. Ромака, Ю. Стадник, В. В. Ромака, М. Коник, Р. Серкіз. Взаємодія компонентів у потрійній системі Gd-Mn-Sn при 873 і 673 K//Фіз. хім. тв. тіла. 2018. Т. 19(1). С. 60–65. https://doi.org/10.15330/pcss.19.1.60-65
 42. Л.П. Ромака, I.М. Романів, В.В. Ромака, M.Б. Коник, A.М. Горинь, Ю.В. Стадник. Ізотермічний переріз потрійної системи Ho-Cu-Sn при 670 K // Фіз. хім. тверд. тіла. 2018. Т. 19, № 2. С. 139–146. https://doi.org/10.15330/pcss.19.2.139-146
 43.  Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник, В.В. Ромака, П.-Ф. Рогль, В.А. Ромака, А.М. Горинь. Дослідження структурних, термодинамічних та енергетичних характеристик твердого розчину ZrNi1-xRhxSn // Фіз. хім. тверд. тіла. 2018. Т. 19, № 2. С. 151–158. https://doi.org/10.15330/pcss.19.2.151-158
 44.  Л. Ромака, М. Коник, В.В. Ромака, Ю. Стадник. Фазові рівноваги в системі Ce-Cо-Sn при 770 K // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59. С. 28–35. https://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.028
 45. М. Коник, Л. Ромака, Ю. Стадник, В.В. Ромака, Р. Серкіз. Взаємодія компонентів у системах Y–{V, Fe}–Ge при 870 K. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2018. Вип. 59. С. 11–20. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.011
 46.  Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, L. Romaka, L. Orovchik, A. Horyn. Synthesis, electrical transport, magnetic properties and electronic structure of Ti1-xScxCoSb semiconducting solid solution // J. Alloys Compd. 2019. Vol. 805. P. 840–846.
  https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.07.088
 47. I. Shcherba, L. Romaka, A. Skoblik, B. Kuzel, H. Noga, L. Bekenov, Yu. Stadnyk, P. Demchenko, A. Horyn. Structural study, Mössbauer spectra and electrical properties of R5Fe6Sn18 (R = Tm, Lu) compounds // Acta Phys. Pol. A. 2019. Vol. 136. P. 158-163. https://10.12693/APhysPolA.136.158
 48.  L. Romaka, M. Konyk, Yu. Stadnyk, V.V. Romaka, R. Serkiz. Lu-V-{Ge, Sn} ternary systems // Phys. Chem. solid state. 2019. V. 20, No 1. P.69-76. https://doi.org/10.15330/pcss.20.1.76
 49.  І. Romaniv, L. Romaka, B. Kuzhel, V.V. Romaka, M. Rudchenko, Yu. Stadnyk, M. Konyk, M. Rudko. Structural and electrical characterization of RCu5Sn compounds (R=Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, and Tm) // Chem. Met. Alloys. 2019. Vol. 12, No. 1/2. P. 1–8. https://doi.org/10.30970/cma12.0374
 50.  М. Коник, Л. Ромака, L. Orovcik, В.В. Ромака, Ю. Стадник. Система Y-Cr-Ge при 1070 К // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2019. Вип. 60. С. 38–47. https://doi.org/10.30970/vch.6001.038
 51. M. Konyk, L. Romaka, P. Demchenko, V. Romaka, V. Krayovskyy, M. Rokomanyuk. Experimental Study of the Y−Cu−Ge System at 870 K // Chem. Chem. Technol. 2020. Vol. 14(2). P. 177−184. https://doi.org/10.23939/chcht 14.02.177
 52. M. Konyk, S. Baran, L. Romaka, A. Szytula, V.V. Romaka. Crystal structure and magnetic properties of TmV0.17Ge2 and LuV0.12Ge2 ternary germanides // J. Phys. Chem. Solids. 2020. Vol. 137. P. 109−205. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2019.109205

Патенти

А.М. Горинь, Ю.В. Стадник, Л.П. Ромака, В.В. Ромака, Р.О. Корж. Термоелектричний матеріал//Патент на корисну модель № 95784. Бюл. № 1 12.01.2015.

Н.О. Мельниченко, А.М. Горинь, Л.П. Ромака, Ю.В. Стадник. Сплав на основі стибію // Патент України на корисну модель №103008. Бюл. № 22. 25.11.2015.

Ю.В. Стадник, Л.П. Ромака, А.М. Горинь, В.Я. Крайовський, В.В. Ромака. Матеріал на основі олова // Патент України на корисну модель №113346. Бюл. № 2. 25.01.2017.

Ю.В. Стадник, Л.П. Ромака, А.М. Горинь, Н.О. Мельниченко. Сплав на основі стибію // Патент України на корисну модель №115616. Бюл. № 8. 25.04.2017.

Ю.В. Стадник, Р.Є. Гладишевський, Л.П. Ромака, А.М. Горинь. Сплав на основі стибію // Патент України на корисну модель, № 132140. Бюл. № 3. 11.02.2019.

Біографія

Закінчила з відзнакою хімічний факультет Львівського університету імені Івана Франка в 1980 році. В 1984 році захистила кандидатську дисертацію „Фазовые равновесия, кристаллические структуры и свойства соединений в системах R-{Ni,Cu}-Sn, где R=Ce,Pr,Gd,Lu”. У 1998 році отримала вчене звання “старший науковий співробітник”.

Проекти

Держбюджетні теми

“Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги”(2013-2014)

“Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями”(2015-2017)

“Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020)

Розклад