Пукас Світлана Ярославівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: svitlana.pukas@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • кристалічна структура алюмінідів, силіцидів і германідів рідкісноземельних металів

Курси

Публікації

Співавтор навчального посібника, 37 наукових статей, тез 65 доповідей на конференціях, 15 статей про Львівську кристалохімічну школу та її представників, кафедру неорганічної хімії (перелік публікацій).

У 2019 році опубліковано:

 1. Klymentiy N., Pukas S., Orovčík L., Gladyshevskii R. Reinvestigation of the system Ti-Cu-Al at 800°C. Issues Chem. Chem. Technol. 2019. No. 4.
  P. 62-72.
 2. Stotskyi V., Pukas S., Gladyshevskii R. Crystal structure of a solid solution in the Mg-Pd-Al system. Chem. Met. Alloys. 2019. Vol. 12, No. 1/2. P. 29-32.
 3. Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. New quaternary compounds R3MnAl3Ge2 (R – rare earth). Solid State Phenom. 2019.
  Vol. 289. P. 21-27 (doi).
 4. Klymentiy N., Pukas S., Kuzhel B., Gladyshevskii R. The ternary systems {Sc,Ti}-Cu-Al at 800°C. Solid State Phenom. 2019. Vol. 289. P. 28-34. (doi).
 5. Stotskij V., Pukas S., Gladyshevskii R. Crystal structure of the compound Sc1.33Pd3Al8 with layers of R atoms and Al3 triangles. Solid State Phenom. 2019. Vol. 289. P. 59-64 (doi).
 6. Пукас С. Життя в науці: професор Євген Гладишевський. Каменяр. 2019. № 2 (березень-травень). С. 6.

Біографія

Народилася 11 вересня 1980 року в с. Угринів Сокальського району Львівської області. У 2002 році закінчила хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Хімія” та отримала кваліфікацію “хімік. Викладач”.  У 2002-2017 роках – лаборант, молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник, а з 2017 року – доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2003 році була прикріплена до кафедри неорганічної хімії здобувачем і у 2008 році захистила кандидатську дисертацію “Кристалічна структура металідів на основі дисиліцидів і дигерманідів Gd i Er та окремих p-елементів ІІІ групи” у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2008-2010 та 2013-2015 роках працювала на посаді 0,5 ставки асистента, а у 2016-2017 роках – на посаді 0,5 ставки доцента за сумісництвом. Сьогодні викладає лекційний та лабораторний курс з дисциплін “Прикладна кристалохімія” та “Розрахункові методи в хімії та матеріалознавстві”, а також лабораторний курс з дисциплін “Кристалохімія”, “Інформатика і програмування” та “Методи визначення кристалічної будови речовини” (хімічний факультет), а також “Неорганічна хімія” (біологічний факультет) та “Хімія” (географічний факультет).

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем: ХН-61Ф “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (2006-2008 рр.), ХН-62Ф “Металіди та оксиди: синтез, кристалохімія модульованих і композитних структур, властивості” (2006-2008 рр.), ХH-18Ф “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009-2011 рр.), ХH-114Ф “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012-2015 рр.), ХH-13Ф “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр.), ХH-73Ф “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020 рр.) та договорів про міжнародну співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Компанією “Матеріал Фази Дані Система” (м. Віцнау, Швейцарія, 2002-2005 рр., 2014-2019 рр.), Міжнародним центром дифракційних даних (ICDD Grant-in-Aid, США, з 2006 р.), Інститутом низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовські ПАН (м. Вроцлав, Польща, 2009-2010 рр.).

Співавтор 118 публікацій. Стажувалася в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) та Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща). Отримувала ґранти для участі в міжнародних конференціях.

У 2012 році стала Лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок в складі колективу авторів за цикл наукових праць “Кристалохімічний аналіз як основа пошуку нових неорганічних сполук”.

Член організаційних комітетів Х-ХІV Міжнародної конференцій з кристалохімії інтерметалічних сполук (2007-2019 рр.), І-VII Школи молодих науковців “Дифракційні методи визначення будови речовини” (2011-2019 рр.) та Всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського (2017-2019 рр.). Член Наукового товариства ім. Шевченка.

Проекти

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем, проектів, ґрантів.

Науково-дослідні держбюджетні теми:

 • “Синтез нових інтерметалічних сполук та встановлення взаємозв’язку між їх складом, структурою і властивостями” (2000-2002 рр.),
 • “Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів” (2003 р.),
 • “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (2005-2008 рр.),
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009-2011 рр.),
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012-2014 рр.),
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр.).
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020 рр.)

Двосторонні міжнародні проекти:

 • спільний українсько-польський науково-технічний проект “Синтез і дослідження нових інтерметалідів та оксидів на основі рідкісноземельних елементів” (2009-2010 рр.).

Проекти Компанії “Матеріал Фази Дані Система” (Швейцарія):

 • “Пошук закономірностей серед неорганічних сполук” (2002-2005 рр.),
 • “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (2015 р.),
 • “Пошук нових структурних типів” (2014-2019 рр.).

Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (США):

 • “Рентгенівські порошкові дифракційні масиви нових, повністю досліджених тернарних інтерметалічних сполук” (2006 р.),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук з елементами ІІІ/ІV груп” (2007-2010 рр.),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук” (2011-2019 рр.).

Нагороди

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2012 році.

Подяка Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки.

Розклад