Пукас Світлана Ярославівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: svitlana.pukas@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • кристалічна структура алюмінідів, силіцидів і германідів рідкісноземельних металів

Курси

Вибрані публікації

Співавтор навчального посібника, 41 наукової статті, тез 65 доповідей на конференціях, двох бібліографічних довідників та 12 статей про Львівську кристалохімічну школу та її представників, кафедру неорганічної хімії.

Навчальні посібники

 1. Р.Є. Гладишевський, С.Я. Пукас. Прикладна кристалохімія. Практикум. Львів: ТзОВ “Діпіай”. 2013. 62 с.
 2. Р.Є. Гладишевський, С.Я. Пукас. Прикладна кристалохімія. Практикум. Видання друге. Львів: ТзОВ “Діпіай”. 2015. 62 с.
 3. Р.Є. Гладишевський, С.Я. Пукас. Прикладна кристалохімія. Практикум. Видання третє, доповнене. Львів: ТзОВ “Діпіай”. 2016. 100 с.

Наукові статті

 1. S. Pukas, Yu. Lutsyshyn, M. Manyako, E. Gladyshevskii. Crystal structures of the RAlSi and RAlGe compounds. J. Alloys Compd. 2004. Vol. 367. P. 162-166.
 2. С. Пукас, Р. Гладишевський, Є. Гладишевський. Система Er–Al–Ge в області дигерманіду ербію. Вісн. Львів. унів. Сер. хім. 2004. Вип. 45. С. 78-84.
 3. S. Pukas, E. Gladyshevskii, R. Gladyshevskii. Influence of Al, Ga and In on the crystal structure of ErGe2±x. Acta Crystallogr. 2005. Vol. A61. P. C368.
 4. С.Я. Пукас, В.В. Куприсюк, А.Л. Мельник, Н.З. Семусьо, Р.Є. Гладишевський. Cполуки RAl0.15Ge1.85 (R = Tb, Dy, Ho) із ромбічною структурою типу ZrSi2. Укр. хим. журн. 2006. Т. 70, № 5. С. 16-21.
 5. С.Я. Пукас, Р. Черни, М.Б. Маняко, Р.Є. Гладишевський. Нові сполуки в системі Er–Ga–Si. Укр. хим. журн. 2007. Т. 73, № 11. С. 18-26.
 6. С.Я. Пукас, Р.Є. Гладишевський. Нова сполука із структурою типу Er3Ge4 у системі Gd–Ge. Фіз. хім. тверд. тіла. 2007. Т. 8, № 2. С. 347-351.
 7. С. Пукас, Л. Аксельруд, Р. Черни, Р. Гладишевський. Er3Si5-x – модульована похідна структурного типу AlB2. Chem. Met. Alloys. 2008. Vol. 1, No. 2, P. 185-191.
 8. S. Pukas, W. Łasocha, R. Gladyshevskii. Phase equilibria in the Er–Al–Si system at 873 K. Calphad: Comput. Coupling Phase Diagrams Thermochem. 2009. Vol. 33. P. 23-26.
 9. Р.С. Козак, С.Я. Пукас, Ю.К. Гореленко, Р.Є. Гладишевський, Д.В. Лабовка, Л.І. Паньків, В.М. Цмоць. Кристалічна структура та магнітні властивості сплавів твердих розчинів у системі Tm–Ge–Si. Сенсорна електрон. мікросистемні технол. 2009. № 2. С. 49-55.
 10. S. Pukas, O. Matselko, R. Gladyshevskii. New compounds RNiAl3 (R = Gd, Tb, Dy). Chem. Met. Alloys. 2010. Vol. 3, No. 1/2. P. 35-41.
 11. К. Ровінська, С. Пукас, Р. Гладишевський. Переріз CaAl2–CaSi2 при 500°C. Вісн. Львів. унів. Сер. хім. 2011. Вип. 52. С. 33-40.
 12. С.Я. Пукас, І.О. Данильчук, П.К. Стародуб, Р.Є. Гладишевський. Система GdAl–GdSi при 600°С. Фіз. хім. тверд. тіла. 2011. Т. 12, № 1. С. 138-146.
 13. S. Pukas, L. Pylypchak, O. Matselko, P. Demchenko, R. Gladyshevskii. MgAl2Ge2 – a new representative of the structure type CaAl2Si2. Chem. Met. Alloys. 2012. Vol. 5, No. 1/2. P. 59-65.
 14. S. Pukas, P. Demchenko, R. Gladyshevskii. The first aluminide with Ho4Ni10Ga21-type structure. Chem. Met. Alloys. 2013. Vol. 6, No. 1/2. P. 63-69.
 15. S. Pukas, R. Gladyshevskii. The alumosilicide HoAl2.8Si0.2. Chem. Met. Alloys. 2013. Vol. 6, No. 3/4. P. 214-219.
 16. O. Matselko, S. Pukas, Yu. Lutsyshyn, R. Gladyshevskii, D. Kaczorowski. Ternary aluminides R0.67Ni2Al6 (R = Sc, Y, Gd-Lu) with partly disordered structures. J. Solid State Chem., 2013. Vol. 198. P. 50-56.
 17. B. Belan, M. Manyako, S. Pukas, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii, D. Kaczorowski. Crystal structure and magnetic properties of PrNi9Si4 and NdNi9Si4. Chem. Met. Alloys. 2014. Vol. 7, No. 1/2. P. 68-73.
 18. S. Pukas. Crystal structures of the compounds GdAl0.09Ge2.07 and Gd2AlGe3. Chem. Met. Alloys. 2014. Vol. 7, No. 3/4. P. 187-193.
 19. O. Bardin, B. Belan, S. Pukas, B. Kuzhel’, Ya. Tokaychuk, M. Manyako, R. Gladyshevskii. Crystal structures and electrical properties of the compounds DyNiSi3, Dy3Ni6Si2, and DyNiSi. Chem. Met. Alloys. 2014. Vol. 7, No. 3/4. P. 194-201.
 20. Н. Семусьо, Ю. Луцишин, С. Пукас, Я. Токайчук, Р. Гладишевський. Нові представники структурного типу Y3NiAl3Ge2. Вісн. Львів. унів. Сер. хім. 2014. Вип. 55. С. 135-141.
 21. S. Pukas, R. Gladyshevskii. The new structure type Gd3Ni7Al14. Acta Crystallogr. 2015. Vol. С71, No. 11. P. 996-1000.
 22. B. Belan, M. Manyako, S. Pukas, R. Gladyshevskii. The ternary Eu–Cu–Ge system at 400°C. Chem. Met. Alloys. 2015. Vol. 8, No. 1/2. P. 63-67.
 23. M. Stanits’ka, S. Pukas, K. Cenzual, R. Gladyshevskii. Representatives of the structure type MgCu4Sn in the {Zr,Hf}–Cu–Ag systems. Chem. Met. Alloys. 2015. Vol. 8, No. 3/4. P. 129-134.
 24. Н.З. Семусьо, Ю.Я. Луцишин, С.Я. Пукас, Я.О. Токайчук, Р.Є. Гладишевський. Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Tb2NiAl4Ge2. Укр. хим. журн. 2015. Т. 81, № 5-6. С. 36-40.
 25. N. Klymentiy, N. Semuso, S. Pukas, Ya. Tokaychuk, L. Akselrud, R. Gladyshevskii. Crystal structure of the ternary compound Sc3Cu7.5Al7.5. Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, No. 1/2. P. 78-83.
 26. Н. Семусьо, Ю. Луцишин, С. Пукас, Я. Токайчук, Р. Гладишевський. Нові сполуки зі структурою типу Y3NiAl3Ge2. Вісн. Львів. унів. Сер. хім. 2016. Вип. 57, Ч. 1. С. 89-96.
 27. B. Belan, S. Pukas, M. Manyako, A. Gagor, R. Gladyshevskii. Crystal structure of the PrNi9Si4 compound. Chem. Met. Alloys. 2017. Vol. 10, No. 1. P. 40-44.
 28. N. Klymentiy, N. Semuso, S. Pukas, Ya. Tokaychuk, L. Akselrud, R. Gladyshevskii. Crystal structure of the ternary compound Sc6Cu24.1Al11.9. Solid State Phenom. 2017. Vol. 257. P. 26-29.
 29. N. Klymentiy, S. Pukas, R. Gladyshevskii. Quaternary derivatives of the structure type BaHg11. Solid State Phenom. 2017. Vol. 257. P. 64-67.
 30. Н. Климентій, С. Пукас, Н. Семусьо, Р. Гладишевський. Неперервний ряд твердих розчинів ScCu-ScAl. Вісн. Львів. унів. Сер. хім. 2017. Вип. 58, Ч. 1. С. 34-41.
 31. M. Petrovska, S. Pukas, R. Gladyshevskii. New quaternary alumogermanides with the structure type SmNiAl4Ge2. Chem. Met. Alloys. 2018. Vol. 11, No. 1/2. P. 18-22.
 32. Н. Семусьо, С. Пукас, Я. Токайчук, Р. Гладишевський. Нові тетрарні алюмогерманіди зі структурою типу Y3NiAl3Ge2. Вісн. Львів. унів. Сер. хім. 2018. Вип. 59. С. 90-97.
 33. V. Stotskyi, S. Pukas, R. Gladyshevskii. Crystal structure of a solid solution in the Mg-Pd-Al system. Chem. Met. Alloys. 2019. Vol. 12, No. 1/2. P. 29-32.
 34. N. Klymentiy, S. Pukas, L. Orovčík, R. Gladyshevskii. Reinvestigation of the system Ti-Cu-Al at 800°C. Issues Chem. Chem. Technol. 2019. No. 4. P. 62-72.
 35. N. Semuso, S. Pukas, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii. New quaternary compounds R3MnAl3Ge2 (R – rare earth). Solid State Phenom. 2019. Vol. 289. P. 21-27.
 36. N. Klymentiy, S. Pukas, B. Kuzhel, R. Gladyshevskii. The ternary systems {Sc,Ti}-Cu-Al at 800°C. Solid State Phenom. 2019. Vol. 289. P. 28-34.
 37. V. Stotskij, S. Pukas, R. Gladyshevskii. Crystal structure of the compound Sc1.33Pd3Al8 with layers of R atoms and Al3 triangles. Solid State Phenom. 2019. Vol. 289. P. 59-64.
 38. S. Pukas, R. Gladyshevskii. Structural defects of rare-earth disilicides and digermanides. Chem. Met. Alloys. 2020. Vol. 13, No. 1/2. P. 36-44.
 39. N. Semuso, Yu. Plyatsko, S. Pukas, R. Gladyshevskii. New quaternary alumosilicides with Y3NiAl3Ge2-type structures. Chem. Met. Alloys. 2020. Vol. 13, No. 3/4. P. 65-69.
 40. S.Ya. Pukas, L.А. Zinko, N.V. German, R.E. Gladyshevskii, I.V. Koval, L.G. Bodrova, H.M. Kramar, S.Yu. Marynenko. Influence of the nano-WC content and sintering temperature on the phase composition of hard alloys in the system TiC–WC–VC–NiCr. Phys. Chem. Solid State. 2020. Vol. 21. No. 3. P. 496-502.
 41. B. Belan, T.J. Bednarchuk, V. Kinzhybalo, M. Dzevenko, S. Pukas, R. Gladyshevskii. Crystal structure of the new silicide LaNi11.8-11.4Si1.2-1.6. Z. Naturforsch., B: J. Chem. Sci. 2021. Vol. 76. No. 3. P. 243-247.

Бібліографічні довідники та статті про Львівську кристалохімічну школу та її представників, кафедру неорганічної хімії

 1. Є. Гладишевський, С. Пукас, Н. Лясковська, О. Романів, Ю. Луцишин. Петро Богдан Іванович Крип’якевич (1923-1980). Бібліографічний довідник. Наук. ред. О. Бодак, Р. Гладишевський. Львів – Івано-Франківськ: Львівський національний університет імені Івана Франка – Грань. 2005. 124 с.
 2. Р. Гладишевський, С. Мартінек, С. Пукас. Професор Євген Черкашин. Життя в науці. Наук. ред. Є. Гладишевський. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2011. 96 с.

 

 1. С. Пукас, Г. Сторож. Левицька (Кравців) Ольга Федорівна. Хімічний факультет. Матеріали до енциклопедії Львівського університету. Львів: Видавництво Львівського університету. 2003. С. 45.
 2. С. Пукас, О. Владзімерська. Туркевич Микола Михайлович. Хімічний факультет. Матеріали до енциклопедії Львівського університету, Львів: Видавництво Львівського університету. 2003. С. 111-112.
 3. Б. Белан, О. Бодак, Я. Каличак, С. Пукас. Професор Євген Гладишевський – видатний український вчений кристалохімік. Вісн. Львів. унів. Сер. хім. 2004. Вип. 45.
 4. Б. Белан, О. Бодак, Я. Каличак, С. Пукас. Професор Євген Гладишевський – видатний український вчений кристалохемік. Праці наукового товариства ім. Шевченка. 2005. Т. XV. С. 7-10.
 5. Є. Гладишевський, С. Пукас. Львівська наукова кристалохемічна школа. До 50-річчя заснування. Праці наукового товариства ім. Шевченка. 2005. Т. XV. С. 152-163.
 6. О.І. Бодак, Є.І. Гладишевський, С.Я. Пукас Кафедра неорганічної хімії. Хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів: Видавництво Львівського університету. 2005. С. 26-48.
 7. Б. Белан, С. Пукас, Н. Семусьо. Наші славні НТШівські Ювіляри: Євген Гладишевський. Вісник НТШ. 2009. Вип. 41. С. 41-42.
 8. Р. Гладишевський, С. Пукас. Гладишевський Євген Іванович. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка, Т. І. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка.  2011. С. 348-349.
 9. Є. Гладишевський, С. Пукас. Завалій Петро Юліянович. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка, Т. І. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2011. С. 507.
 10. Є. Гладишевський, С. Пукас. Левицька (Кравців) Ольга Федорівна. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка, T. II. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 2014. С. 26-27.
 11. Б. Белан, С. Пукас. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Гладишевського Романа Євгеновича. Бюлетень Західного наукового центру 2017-2018 рр. С. 193-196.
 12. С. Пукас. Життя в науці: професор Євген Гладишевський. Каменяр. 2019. № 2 (березень-травень). С. 6.

Наукова біографія

Народилася 11 вересня 1980 року в с. Угринів Сокальського району Львівської області. У 2002 році закінчила хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Хімія” та отримала кваліфікацію “хімік. Викладач”.  У 2002-2017 роках – лаборант, молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник, а з 2017 року – доцент кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Вчене звання доцента присвоєно у 2020 році.

У 2003 році була прикріплена до кафедри неорганічної хімії здобувачем і у 2008 році захистила кандидатську дисертацію “Кристалічна структура металідів на основі дисиліцидів і дигерманідів Gd i Er та окремих p-елементів ІІІ групи” у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

У 2008-2010 та 2013-2015 роках працювала на посаді 0,5 ставки асистента, а у 2016-2017 роках – на посаді 0,5 ставки доцента за сумісництвом. Сьогодні викладає лекційний та лабораторний курс з дисциплін “Кристалохімія”, “Прикладна кристалохімія” та “Розрахункові методи в хімії та матеріалознавстві”, а також лабораторний курс з дисциплін “Інформатика і програмування”, “Методи визначення кристалічної будови речовини” та “Функціональні матеріали” (хімічний факультет), а також “Неорганічна хімія” (біологічний факультет) та “Хімія” (географічний факультет).

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем: ХН-61Ф “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (2006-2008 рр.), ХН-62Ф “Металіди та оксиди: синтез, кристалохімія модульованих і композитних структур, властивості” (2006-2008 рр.), ХH-18Ф “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009-2011 рр.), ХH-114Ф “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012-2015 рр.), ХH-13Ф “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр.), ХH-73Ф “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020 рр.), ХH-18Ф “Синтез нових інтерметалічних сполук і кристалохімічний алгоритм створення високоефективних матеріалів” (2021-2023 рр.) та договорів про міжнародну співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та Компанією “Матеріал Фази Дані Система” (MPDS, м. Віцнау, Швейцарія, 2002-2005 рр., 2014-2021 рр.), Міжнародним центром дифракційних даних (ICDD Grant-in-Aid, Пенсильванія, США, 2006-2021 рр.), Інститутом низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовські ПАН (м. Вроцлав, Польща, 2009-2010 рр.).

Співавтор 120 публікацій. Стажувалася в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща), Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) та Віденському університеті (Австрія). Отримувала ґранти для участі в міжнародних конференціях.

У 2012 році стала Лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок в складі колективу авторів за цикл наукових праць “Кристалохімічний аналіз як основа пошуку нових неорганічних сполук”.

Член організаційних комітетів Х-ХІV Міжнародної конференцій з кристалохімії інтерметалічних сполук (м. Львів, 2007-2019 рр.), І-VIІI Школи молодих науковців “Дифракційні методи …” (м. Львів, 2011-2021 рр.), Семінару, присвяченому 95-річчю від дня народження доктора хімічних наук, професора Львівського університету Євгена Гладишевського (м. Львів, 2019 р.) та Всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського (м. Львів, 2017-2021 рр.). Член Наукового товариства ім. Шевченка.

Проекти

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем, проєктів, ґрантів.

Науково-дослідні держбюджетні теми:

 • “Синтез нових інтерметалічних сполук та встановлення взаємозв’язку між їх складом, структурою і властивостями” (2000-2002 рр.),
 • “Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів” (2003 р.),
 • “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (2005-2008 рр.),
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009-2011 рр.),
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012-2014 рр.),
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017 рр.).
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020 рр.)
 • “Синтез нових інтерметалічних сполук і кристалохімічний алгоритм створення високоефективних матеріалів” (2021-2023 рр.)

Двосторонні міжнародні проєкти:

 • спільний українсько-польський науково-технічний проект “Синтез і дослідження нових інтерметалідів та оксидів на основі рідкісноземельних елементів” (2009-2010 рр.).

Проєкти Компанії “Матеріал Фази Дані Система” (Швейцарія):

 • “Пошук закономірностей серед неорганічних сполук” (2002-2005 рр.),
 • “Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук” (2015 р.),
 • “Пошук нових структурних типів” (2014-2021 рр.).

Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (США):

 • “Рентгенівські порошкові дифракційні масиви нових, повністю досліджених тернарних інтерметалічних сполук” (2006 р.),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук з елементами ІІІ/ІV груп” (2007-2010 рр.),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук” (2011-2021 рр.).

Нагороди

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2012 році.

Подяка Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки (2016 р.).

Методичні матеріали

Лекційні курси:

 • “Кристалохімія” для студентів освітнього ступеня “Бакалавр” хімічного факультету;
 • “Розрахункові методи в хімії та матеріалознавстві” для студентів освітнього ступеня “Бакалавр” хімічного факультету;
 • “Прикладна кристалохімія” для студентів освітнього ступеня “Магістр” (освітньо-професійна та освітньо-наукова програми) хімічного факультету.

Співавтор навчального посібника: Р.Є. Гладишевський, С.Я. Пукас. Прикладна кристалохімія. Практикум. Видання третє, доповнене. Львів: ТзОВ “Діпіай”. 2016. 100 с.

Розробник навчальної та робочої програми вибіркової навчальної дисципліни “Розрахункові методи в хімії та матеріалознавстві” для студентів освітнього ступеня “Бакалавр” за спеціальністю 102 Хімія спільно із членом-кореспондентом НАН України, професором Р.Є. Гладишевським.

Навчально-методичні матеріали курсів розміщено в системі дистанційного навчання Львівського національного університету імені Івана Франка (платформа Moodle).

Розклад