Плотнікова Катерина Миколаївна

Публікації

Тези

  1. Спосіб полярографічного визначення місцевого анестетика бупівакаїну / Плотнікова К. М., Сарахман О. М., Плотиця С. І., Дубенська Л. О. // Десята Українська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення»: збірник тез доповідей, Вінниця, Україна, 27–29 березня, 2017— С.33.
  2. Використання пероксикислот для полярографічного визначення місцевих анестетиків групи амідів / Плотнікова К. М., Сарахман О. М., Плотиця С. І., Дубенська Л. О. // XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії»: збірник тез доповідей, Київ, Україна, 17–19 травня, 2017— С.173.
  3. Перевірка надійності методики полярографічного визначення метронідазолу / Плотнікова К. М., Дубенська Л. О. // VIIІ Український з’їзд з електрохімії та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячені 100-річчю Національної академії наук України: збірник наукових праць : В 2-х частинах, Львів, Україна, 4-7 червня 2018 — С.344.
  4. Валідація методики полярографічного визначення метронідазолу в розчині для інфузій/ Плотнікова К. М., Дубенська Л. О. // Х Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Хімічні Каразінські читання – 2018”: збірник тез доповідей, Харків, Україна, 23-25 квітня, 2018— С.75
  5. Polarographic determination of metronidazole veterinary drug “Nozemat” / Plotnikova K. M., Dubenska L. O., Ohonovskyj I. K., Zelenyy I. R. // III International (XIII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists “Current chemical problems”: book of abstracts, Vinnytsia, Ukraine, March 25–27, 2020 – P. 16

Статті

  1. Plotnikova K. Validation of method of metronidazole polarographic determination in infusion solution / K. Plotnikova, L. Dubenska, Visnyk of the Lviv University, Series Chemistry, 2020, Issue 61, Pt. 1, P. 144 – 151. DOI: https:/doi.org/10.30970/vch.6101.144