Остап’юк Юрій Володимирович

Посада: доцент кафедри органічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: yurii.ostapiuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

https://publons.com/researcher/2081353/yuriy-ostapiuk/

Область наукових інтересів: хімія гетероциклічних сполук, використання функціоналізованих тіоціанатів у синтезі гетероциклів.

Ключові слова: тіоціанати, тіоціанатоарилювання, похідні тіазолу, селеназоли, амінотіазоли, меркаптотіазоли, тієнопіримідини.

Курси

Вибрані публікації

1. Ostapiuk Yu.V., Obushak M.D., Matiychuk V.S., Naskrent M., Gzella A.K. A convenient method for the synthesis of 2-[(5-benzyl-1,3-thiazol-2-yl)imino]1,3-thiazolidin-4-one derivatives // Tetrahedron Lett. – 2012 – Vol. 53, № 5. – P. 543–545. Ostapiuk Yu.V., Matiichuk V.S., Pidlypnyi N.I., Obushak N.D. Convenient synthesis of 2-bromo ketones by the Meerwein reaction // Russ. J. Org. Chem. – 2012. – Vol. 48, № 4. – P. 519-522.

2. Matiychuk V.S., Lesyk R.B., Obushak M.D., Gzella A., Atamanyuk D.V., Ostapiuk Yu.V. Kryshchyshyn A.P. A new domino-Knoevenagel-hetero-Diels-Alder reaction // Tetrahedron Lett. – 2008. – Vol. 49, №31. – P. 4648–4651.

3. Obushak M.D., Pokhodylo N.T., Ostapiuk Y.V.,Matiychuk V.S. Synthesis of 3-Substituted (6-[( E)-2-(1-Benzofuran-2-yl)ethenyl][1,2,4]triazolo[3,4- b][1,3,4]thiadiazoles // Phosph. Sulfur, Silicon Relat. Elem. 2008. Vol. 183, N 1. Р. 141–148.

4. Obushak M.D., Karpyak V.V., Ostapiuk Yu.V., Matiychuk V.S. Utilization of Methyl 3-Aryl-2- thiocyanatopropanoates in the Synthesis of 2-(4-Morpholinyl)- and 2-( Piperazinyl)-5-(benzyl) thiazol-4-ones // Phosph., Sulfur, Silicon and Related Elements. –2007. – Vol. 182, N 7. – P. 1437–1445.

5. Obushak N.D., Matiichuk V.S., Vasylyshin R.Ya., Ostapyuk Yu.V . Heterocyclic Syntheses on the Basis of Arylation Products of Unsaturated Compounds: X. 3-Aryl-2-chloropropanals as Reagents for the Synthesis of 2-Amino-1,3-thiazole Derivatives // Russ. J. Org.Chem. 2004. Vol. 40. N 3. Р. 383–389.

6. Matiychuk V.S., Martyak R.L., Obushak M.D., Ostapiuk Yu.V., Pidlypnyi N.I. 3-Aryl-2-chloropropionaldehydes in the Hantzsch pyrrole synthesis // Chem. Heterocycl. Compd. 2004. N 9. P. 1401.

7. Остап’юк Ю., Матійчук В., Обушак М., Підлипний Н. 3-Арил-2-тіоціанатопропіонітрили в синтезі похідних 4-амінотіазолу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2004. Вип. 44. С. 133-140.

8. Обушак М., Остап’юк Ю., Матійчук В., Карп’як В. α-Функціоналізовані тіоціанати в синтезі похідних 4-тіазолідинону // Вiсник Львiвського унiверситету. Сер. хім. 2003. Вип. 43. С. 174-180.

Біографія

Народився в м. Львові. Хімік-органік, тема дисертаційної роботи: “α-Функціоналізовані тіоціанати – реагенти для синтезу гетероциклів”. У 2001 р. закінчив хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2001-2004 рр. – аспірант, 2004–06 р. – молодший науковий співробітник, з 2006 р. – асистент кафедри органічної хімії, з 2013 р. – доцент кафедри органічної хімії.

Розклад