Остапович Богдан Богданович

Посада: доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-97

Електронна пошта: bohdan.ostapovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

хімія високомолекулярних сполук, полімерні композиційні матеріали, електропровідні полімери

Курси

Публікації

 1. Остапович Б.Б. Дослідження впливу аеросилу на продукти термолізу полімерного пероксиду в різних розчинниках методом ІЧ- спектроскопії. Укр. хім. журн. 65 (1999) 140.
 2. Остапович Б.Б Вплив середовища на ефективність ініціювання полімеризації стиролу в присутності аеросилу. Укр. хім. журн. 65 (1999) 141.
 3. Остапович Б.Б., Марковская Р.Ф. Адсорбционное взаимодействие олигомерного пероксида себациновой кислоты с поверхностью аэросила и его термолиз в различных рас творителях. Коллоид. журн. 63 (2001) 97.
 4. Остапович Б.Б., Марковська Р.П. Фізико-хімічне дослідження синтезу полістирольних іонітних матриць. Укр. хім. журн. 67 (2001) 48.
 5. Ковальчук Є.П., Остапович Б.Б., Оселедець М.В. Електрохімічна полімеризація метилакрилату на мідному аноді. Укр. хім. журн. 68 (2002) 34.
 6. Ковальчук Є., Остапович Б., Турик З. ІЧ-спектроскопічне дослідження структури синтезованого поліакрилонітрилу. Вісник Львів. у-ту, Сер. хім. 43 (2003) 214.
 7. Є. Ковальчук, Б. Остапович, З. Турик. Кінетика окиснювальної поліконденсації аніліну в емульсії. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 44 (2004) 239.
 8. Є. Ковальчук, Б. Остапович, М. Оселедець, З. Турикю Хімічні джерела струму із гібридними катодами на основі поліанілінів і ксерогелю V2O5nH2O // Укр. хім. журн. 71 (2005) 52.
 9. Є.П. Ковальчук, Б.Б. Остапович, З.Л. Турик, Я.С. Ковалишин, М.В. Гончар. Синтез та дослідження електропровідних полімерних платформ для біосенсорів. Укр. хім. журн. 72 (2006) 35.
 10. Остапович Б., Бужанська М. Синтез поліаніліну у полістирольних матрицях. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 48 / 2 (2007) 145.
 11. Ковальчук Е.П., Томилов А.П., Остапович Б.Б., Яцишин М.М. Глава 10. Электропроводящие полимеры / Электрохимия органических соединений в начале ХХI века / Под ред. В.П. Гультяя, А.Г. Кривенко, А.П. Томилова. – М.: Компания Спутник+, 2008. – С. 496-
 12. Остапович Б.Б. Композити оксидів 3d елементів на основі електропровідних полімерів / Б.Б.Остапович, Я.С. Ковалишин // Тези доповідей ХІІІ Української конференції з високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – С. 508 – 509.

Біографія

Доцент Остапович Богдан Богданович (нар. 11.05.1956) – кандидат хімічних наук (1985 р., спеціальність – фізична хімія; тема дисертаційної роботи – “Вплив середовища на кінетику полімеризації стиролу в присутності аеросилу”); вчене звання – старший науковий співробітник (1992 р.); доцент (2008). Автор 135 наукових робіт, в тому числі 54 статей.

Розклад