Ощаповський Ігор Валентинович

Посада: науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: ihor.oshchapovskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • кристалохімія інтерметалічних сполук
  • рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналіз
  • електрохімія інтерметалічних сполук
  • розрахунки електронної структури сполук методом DFT і дослідження особливостей хімічного звя’зку

Публікації

h-index 6
Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25650258800
Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5845-5831
Профіль Google Scholar link: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GzTNOYgAAAAJ

Основні публікації

Статті в журналах, що мають імпакт-фактор та входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science тощо)

V. Pavlyuk, I. Oshchapovsky, B. Marciniak Crystal structure of the TbZnSn2 and TbZnSn ternary compounds. / Journal of Alloys and Compounds – 2009. – Vol. 477 – P. 145–148.

I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, T. F. Fässler, V. Hlukhyy TbNb6Sn6: the first ternary compound from the rare earth–niobium–tin system. / Acta Crystallographica E – 2010. – Vol. 66 – P. i82.

I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, F. White LaZn12.37(1), a zinc-deficient variant of the NaZn13 structure type. / Acta Crystallographica E – 2011. – Vol. 67 – P. i43.

I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Chumak, H. Ehrenberg La5Zn2Sn. / Acta Crystallographica E – 2011. – Vol. 67 – P. i65.

I. Oshchapovsky, O. Zelinska, Beata Rozdzynska-Kielbik, V. Pavlyuk Redetermination of LaZn5 based on single crystal X-ray diffraction data. / Acta Crystallographica E – 2012. – Vol. 68. – P. i1.

A. Stetskiv, I. Tarasiuk, B. Rozdzynska-Kielbik, I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk Terbium ( lithium zinc) distannide, TbLi1-xZnxSn2 (x =0.2). / Acta Crystallographica E – 2012. – Vol. 68. – P. i16.

I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, A. Griffin Crystal structure of the LaZn4 compound. / Acta Crystallographica C – 2012. – Vol. 68. – P. i37-i40.

I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, I. Chumak Tb3Sn7: polymorphism and crystal structure of high-temperature modification. / Acta Crystallographica B.- 2013. Vol. 69.P. 527533.

I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, B. Harbrecht Pentalanthanum zinc diplumbide, La5Zn1−xPb2+x (x≈0.6). / Acta Crystallographica E.- 2014.Vol. 70.P. i2i3.

I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv Investigation of the compound La5Zn2−xPb1+x (x=0.20‑0.32) / Z. Kristallogr. NCS.−2018.−vol. 233(1).−p.83–84.

Rui An, Fengying Zhang, Xianshao Zou, Yingying Tang, Mingli Liang, Ihor Oshchapovskyy, Yuchen Liu, Alireza Honarfar, Yunqian Zhong, Chuanshuai Li, Huifang Geng, Junsheng Chen, Sophie E Canton, Tõnu Pullerits, Kaibo Zheng Photostability and photodegradation processes in colloidal CsPbI3 perovskite quantum dots. / ACS Applied Materials & Interfaces. − 2018. − Vol. 10 (45). − P. 3922239227.

I. Oshchapovsky, S. Lidin, V. Pavlyuk β-Li2Zn5 – a low symmetric polar intermetallic compound. / Inorganic Chemistry. − 2019. – Vol. 58. – P. 1259012600.

Статті у фахових виданнях України

I. Oshchapovsky, V.Pavlyuk, T. F. Fässler, V. Hlukhyy / Tb13ZnSn13: A novel intergrowth structure type. / Chemistry of Metals and Alloys – 2010. – Vol. 3 – P. 177 183.

І. Ощаповський, В. Павлюк, A. Стецьків Дослідження області гомогенності сполуки TbZnxSn2‑x / Вісник Львівського університету. Серія хімічна – 2012. – вип. 53. – С. 140-145.

І. В. Ощаповський, В. Павлюк Системи {La, Tb}–Zn–{Sn, Pb}. / Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2015. –№ 56. – С. 53–61.

I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk On the crystal structure of compound Tb0.83Zn0.14Sn2.86. / Chemistry of Metals and Alloys.-2016.Vol. 9.P. 4247.

V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk, I. Oshchapovsky, R. Serkiz Electrochemical lithiation of Ti5M3, Ti3M and Zr3M (M = Sn, Sb) binary intermetallics. / Chemistry of Metals and Alloys.-2016.Vol. 9.P. 8491.

Біографія

2005-2009 – навчання на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, одержав диплом магістра за спеціальністю “Хімік. Викладач хімії”.

2009-2013 – навчання в аспірантурі на кафедрі неорганічної хімії Львівського університету

2013-2019 – працював молодшим науковим співробітником кафедри,

з липня 2019 року – науковим співробітником.

У 2014 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія на тему “Взаємодія Цинку з p-елементами IV групи (Sn, Pb) та рідкісноземельними металами (La, Tb)”.

Розклад