Ощаповський Ігор Валентинович

Посада: науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: ihor.oshchapovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • кристалохімія інтерметалічних сполук
 • рентгенофазовий та рентгеноструктурний аналіз
 • електрохімія інтерметалічних сполук
 • розрахунки електронної структури сполук методом DFT і дослідження особливостей хімічного звя’зку

Публікації

h-index 6
Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25650258800
Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5845-5831
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GzTNOYgAAAAJ

Основні публікації

Статті в журналах, що мають імпакт-фактор та входять до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science тощо)

 1. Dzhura N., Romanyuk O., Oshchapovsky I., Tsvilуnyuk O., Terek O., Turovsky A., Zaikov G. Using plants for recultivation of oil polluted soils / In: Handbook of Polymer Research: Monomers, Oligomers, Polymers and Composites. – New York: Nova Science Publishers, Inc. – 2007. – P. 125-129.
 2. N.M. Dzhura, O.I. Romanyuk, I.V. Oshchapovsky, O.M. Tsvilynyuk, O.I. Terek, A.Turovsky, G.Zaikov / Using Plants for Recultivation of Oil Polluted Soils / Journal of Environmental Protection and Ecology. – 2008. – Vol. 9(1) – P. 55–59.
 3. V. Pavlyuk, I. Oshchapovsky, B. Marciniak Crystal structure of the TbZnSn2 and TbZnSn ternary compounds. / Journal of Alloys and Compounds – 2009. – Vol. 477 – P. 145–148.
 4. I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, T. F. Fässler, V. Hlukhyy TbNb6Sn6: the first ternary compound from the rare earth–niobium–tin system. / Acta Crystallographica E – 2010. – Vol. 66 – P. i82.
 5. I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, F. White LaZn12.37(1), a zinc-deficient variant of the NaZn13 structure type. / Acta Crystallographica E – 2011. – Vol. 67 – P. i43.
 6. I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, I. Chumak, H. Ehrenberg La5Zn2Sn. / Acta Crystallographica E – 2011. – Vol. 67 – P. i65.
 7. I. Oshchapovsky, O. Zelinska, Beata Rozdzynska-Kielbik, V. Pavlyuk Redetermination of LaZn5 based on single crystal X-ray diffraction data. / Acta Crystallographica E – 2012. – Vol. 68. – P. i1.
 8. A. Stetskiv, I. Tarasiuk, B. Rozdzynska-Kielbik, I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk Terbium ( lithium zinc) distannide, TbLi1-xZnxSn2 (x =0.2). / Acta Crystallographica E – 2012. – Vol. 68. – P. i16.
 9. I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, A. Griffin Crystal structure of the LaZn4 compound. / Acta Crystallographica C – 2012. – Vol. 68. – P. i37-i40.
 10. I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, I. Chumak Tb3Sn7: polymorphism and crystal structure of high-temperature modification. / Acta Crystallographica B.- 2013.- Vol. 69.-P. 527-533.
 11. I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, B. Harbrecht Pentalanthanum zinc diplumbide, La5Zn1−xPb2+x (x≈0.6). / Acta Crystallographica E.- 2014.- Vol. 70.- P. i2-i3.
 12. О. І. Романюк, Л. З. Шевчик, І. В. Ощаповський, Т. В. Жак Методика екологічного оцінювання нафтозабруднених ґрунтів / Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2016. – Вип. 24(2). – С. 264–269.
 13. I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk, G. Dmytriv Investigation of the compound La5Zn2−xPb1+x (x=0.20‑0.32) / Z. Kristallogr. NCS.−2018.−vol. 233(1).−p.83–84.
 14. Rui An, Fengying Zhang, Xianshao Zou, Yingying Tang, Mingli Liang, Ihor Oshchapovskyy, Yuchen Liu, Alireza Honarfar, Yunqian Zhong, Chuanshuai Li, Huifang Geng, Junsheng Chen, Sophie E Canton, Tõnu Pullerits, Kaibo Zheng Photostability and photodegradation processes in colloidal CsPbI3 perovskite quantum dots. / ACS Applied Materials & Interfaces. − 2018. − Vol. 10 (45). − P. 39222-39227.
 15. I. Oshchapovsky, S. Lidin, V. Pavlyuk β-Li2Zn5 – a low symmetric polar intermetallic compound. / Inorganic Chemistry. − 2019. – Vol. 58. – P. 12590-12600.
 16. І. Завалій, П. Лютий, I. Ощаповський, I. Ковальчук, В. Березовець Нові субнітриди Zr3MNx(M–Co, Ni): теоретичні розрахунки, кристалічна структура та воденьсорбційні властивості /  Фізико-хімічна механіка матеріалів. − 2020. – Т. 56. – № 3.– С. 93-102.

Статті у виданнях які включені до міжнародних наукометричних баз даних у Index Copernicus та ін.

 1. О. І. Романюк, І. В. Ощаповський, Л. З. Шевчик Рослинна біомаса – перспективна сировина для отримання синтетичних рідких палив. /  Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – №1. – С.22–28.
 2. О. І. Романюк, Л. З. Шевчик, І. В. Ощаповський, Т. В. Жак Методика екологічного оцінювання нафтозабруднених ґрунтів / Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2016. – Вип. 24(2). – С. 264–269.

Статті у фахових виданнях України

 1. I. Oshchapovsky, V.Pavlyuk, T. F. Fässler, V. Hlukhyy / Tb13ZnSn13: A novel intergrowth structure type. / Chemistry of Metals and Alloys – 2010. – Vol. 3 – P. 177 183.
 2. І. Ощаповський, В. Павлюк, A. Стецьків Дослідження області гомогенності сполуки TbZnxSn2‑x / Вісник Львівського університету. Серія хімічна – 2012. – вип. 53. – С. 140-145.
 3. І. В. Ощаповський, В. Павлюк Системи {La, Tb}–Zn–{Sn, Pb}. / Вісник Львівського університету. Серія хімічна. – 2015. –№ 56. – С. 53–61.
 4. I. Oshchapovsky, V. Pavlyuk On the crystal structure of compound Tb0.83Zn0.14Sn2.86. / Chemistry of Metals and Alloys.-2016.-Vol. 9.-P. 42-47.
 5. V. Kordan, O. Zelinska, V. Pavlyuk, I. Oshchapovsky, R. Serkiz Electrochemical lithiation of Ti5M3, Ti3M and Zr3M (M = Sn, Sb) binary intermetallics. / Chemistry of Metals and Alloys.-2016.-Vol. 9.- P. 84-91.
 6. О.І.Романюк, Л.З. Шевчик, Т.В. Жак, Ю.З. Боруцька, І.І. Сахнюк, І.В. Ощаповський, О.В. Жак Закономірності забруднення природних вод фенолами в районах нафтовидобутку / Екологічні науки. – 2019. – № 2(25). – С.94-98.

 

 

Біографія

2005-2009 – навчання на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, одержав диплом магістра за спеціальністю “Хімік. Викладач хімії”.

2009-2013 – навчання в аспірантурі на кафедрі неорганічної хімії Львівського університету

2013-2019 – працював молодшим науковим співробітником кафедри,

з липня 2019 року – науковим співробітником.

У 2014 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія на тему “Взаємодія Цинку з p-елементами IV групи (Sn, Pb) та рідкісноземельними металами (La, Tb)”.

Нагороди

2007Персональна стипендія і диплом переможця проекту “Підтримаймо освіту разом” благодійним “Фондом Братів Кличків” та Sun Interbrew Inc.;

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за великі успіхи в навчанні і науковій роботі.

2008 – 2009Стипендія Леонарда Ейлера фонду ДААД, Німеччина.
2011 – 2012Річна стипендія Президента України для аспірантів.
2012 – 2013Річне стажування для аспірантів, молодих вчених та постдоків фонду ДААД, Німеччина.
2015 – 2016Піврічне стажування для постдоків фонду ДААД, Німеччина.
2017 – 2018Річне стажування по стипендії Вісбю за підтримки Шведського Інституту, Швеція.
2019Премія обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) Львівської області.

Розклад