Шийка Ольга Ярославівна

Посада: доцент кафедри органічної хімії, заступник декана хімічного факультету з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Електронна пошта: olga.shyyka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: гетероциклічні сполуки, тіофен, піримідин, триазол, тетразол та його похідні, органічні азиди, «зелена» хімія, фармацевтична хімія, комп’ютерна хімія та in silico методи, дослідження біологічної активності сполук, протиракова активність.

 

Вибрані публікації

Вибрані статті:

 1. О.Ya. Shyyka, N.T. Pokhodylo, N.S.Finiuk Anticancer activity evaluation of thieno[3,2-e][1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrimidines and thieno[2,3-e][1,2,3]triazolo[1,5-a]pyrimidine derivatives // Biopolym. Cell. – 2019. – Vol. 35, № 4. – P. 321–330.
 2. N.T. Pokhodylo, O.Ya. Shyyka, M.A. Tupychak, Yu.I. Slyvka, M.D. Obushak Concurrent pathway and unexpected products in the CuAAC reaction of ethyl prop-2-ynyl methylphosphonate with aromatic azides // Chem. Нeterocycl. Сompd. – 2019. – Vol. 55, № 4/5. – P. 374–378.
 3.  O. Shyyka, N. Pokhodylo, N. Finiuk, V. Matiychuk, R. Stoika, M. Obushak Anticancer activity evaluation of new thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-ones and thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-ones derivatives // Sci. Pharm. – 2018. – Vol 86(3). pii: E28. doi: 10.3390/scipharm86030028.
 4. O.Ya. Shyyka, N.T. Pokhodylo, Yu.I. Slyvka, E.A. Goreshnik, M.D. Obushak Understanding the tetrazole ring cleavage reaction with hydrazines: Structural determination and mechanistic insight  // Tetrahedron Lett. – 2018 – Vol. 59, №12.– P. 1112–1115.
 5. O.Ya. Shyyka, R.L.Martyak, M.A. Tupychak, N.T. Pokhodylo, M.D. Obushak Facile synthetic route to benzo[c]chromenones and thieno[2,3-c]chromenones // Synth. Comm. – 2017. – Vol. 47, Is. 24. – P. 2399–2405.
 6. N.T. Pokhodylo, O. Ya. Shyyka, V.S. Matiychuk, M.D. Obushak, V.V. Pavlyuk A Novel Base-Solvent Controlled Chemoselective Azide Attack on an Ester Group versus Keto in Alkyl 3-Substituted 3-Oxopropanoates: Mechanistic Insights // ChemistrySelect. – 2017. – 2, P. 5871– 5876.
 7. N.T. Pokhodylo, O. Ya. Shyyka New cascade reaction of azides with malononitrile dimer to polyfunctional[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridine // Synth. Comm. – 2017. – Vol. 47, Is. 11. – P. 1096-1101.
 8. N.T. Pokhodylo, O.Ya. Shyyka, V.S. Matiychuk, M.D. Obushak New convenient strategy for annulation of pyrimidines to thiophenes or furans via the one-pot multistep cascade reaction of 1H-tetrazoles with aliphatic amines // ACS Comb. Sci. – 2015. – Vol. 17, №7.– P. 399–403.
 9. N.T. Pokhodylo, O.Ya. Shyyka, N.D. Obushak Ethyl 2-Aminothiophene-3-Carboxylates in the Synthesis of Isomeric Thienopyridines // Chem. Heterocycl. Compd. – 2014. – Vol. 50, № 12. – P. 1748–1755.
 10. N.T. Pokhodylo, O.Ya. Shyyka 1-(5-(R-amino)-1,2,4-thiadiazol-3-yl)propan-2-ones – convenient ketomethylenic reagents for the Gewald and Dimroth reactions // J. Heterocycl. Chem. – 2014 – Vol. 51, №. 5. – P. 1487–1490.
 11. N.T. Pokhodylo, O.Ya. Shiika, M.D. Obushak Synthesis of thieno[2,3-e][1,4]diazepine derivatives // Russ. J. Org. Chem. – 2014. – Vol. 50, Is. 3. P. 449-451.
 12. N.T. Pokhodylo, O.Ya. Shyyka, M.D. Obushak Facile and efficient one-pot procedure for thieno[2,3-e][1,2,3]triazolo
  [1,5-a] pyrimidines preparation // Synth. Commun. – 2014 –Vol. 44, № 7. – P. 1002–1006.
 13. N.T. Pokhodylo, O.Ya. Shyyka, V.S. Matiychuk Synthesis and anticancer activity evaluation of new 1,2,3-triazole-4-carboxamide derivatives // Med. Chem. Res. – 2014 – Vol. 23. P. 2426–2438.
 14. N.T. Pokhodylo, O.Ya. Shyyka, V.S. Matiychuk Synthesis of 1,2,3-triazole derivatives and evaluation of their anticancer activity // Scientia Pharmaceutica. – 2013 – Vol. 81, P. 663–676.
 15. N.T. Pokhodylo, O.Ya. Shiika, V.S. Matiichuk, N.D. Obushak Synthesis of [5-(1H-1,2,3-Triazol-4-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]pyridines // Russ. J. Org. Chem. – 2010. – V. 46, № 3. – P. 417-421.
 16. N.T. Pokhodylo, O.Ya. Shyyka, R.D. Savka, M.D. Obushak Novel Selected Tandem Transformations of the Amino and Carbonyl/Nitrile Groups in the Gewald Thiophenes // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements. – 2010 –Vol. 185, Is. 10. P. 2092-2100.

Патенти України:

 1. Пат. 74234 Україна, МПКC C07D 249/06 (2006.01), C07D 401/12 (2006.01), C07D 403/12 (2006.01). Спосіб одержання 1-арил-5-метил-N-R2-1H-1,2,3-триазол-4-карбоксамідів / Походило Н.Т., Обушак М. Д., Матійчук В. С., Шийка О. Я.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u u201203220; заявл. 03.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20/2012.
 2. Пат. 87426 Україна, МПКC07D 401/12, C07D 417/12, C07D 403/12, C07D 405/12, C07D 409/12, C07D 413/12, C07D 249/06 Спосіб одержання 2-R3,R4-аміно-5-R1-6-R2-тієно[2,3-d]піримідин-4(3Н)-онів / Походило Н. Т., Обушак М. Д., Шийка О. Я.; заявник і власник Львівський національний університет  імені Івана Франка. – № u 2013 09274; заявл. 07.2013; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3.
 3. Пат. 123902 Україна, МПК6 C07D 249/16, C07D 471/04 Спосіб одержання 3-арил-5,7-діаміно-3H-[1,2,3]триазоло[4,5-b]піридин-6-карбонітрилів / Походило Н. Т., Шийка О. Я. Обушак М. Д., Тупичак М.А.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2017 09943; заявл. 13.10.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
 4. Пат. 127984 Україна, МПК (2018.01), C07D 513/00 A61P 7/00 Спосіб одержання анельованих [1,2,3]триазоло-[1,5-а]піримідин-3-іл)метилен)малононітрилів / Походило Н. Т., Шийка О. Я., Тупичак М.А.; Обушак М. Д. заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2018 03402; заявл. 04.2018; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16.
 5. Пат. 128135 Україна, МПК C07D 311/00 (2006.01) Спосіб одержання арил-/гетарил- анельованих 6-гідрокси-2H-хромен-2-онів / О.Я. Шийка, Р.Л. Мартяк, М.А. Тупичак, Н.Т. Походило, М.Д.Обушак; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 201801132; заявл. 06.02.2018; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.

Біографія

11.07.1990 – народилася у м. Львів

2007 – закінчила з золотою медаллю Львівський фізико-математичний ліцей при ЛНУ ім. І. Франка.

2012 – закінчила хімічний факультет ЛНУ ім. І. Франка (диплом з відзнакою). Багаторазовий лауреат конференцій студентів та аспірантів, лауреат конкурсу НАН України для молодих вчених

 • жовт.-груд. 2011 – стажування в Технічному Університеті Клаусталю, Німеччина, стипендія DAAD

2012-2015 – аспірант кафедри органічної хімії ЛНУ ім. І. Франка.

 • лист. 2014 – стажування у Віденському Університеті, Австрія, стипендія ОеAD
 • лип. 2015 – учасниця літньої школи «Supramolecular Nanosystems» в Університеті ім. Юліуса-Максимільяна, Вюрцбург, Німеччина

2015 – кандидат хімічних наук,   дисертація на тему «Анельовані нітрогеновмісні гетероцикли на основі функціоналізованих 2- та 3-амінотіофенів».

2015-2016 – молодший науковий співробітник кафедри органічної хімії

З 2016 – науковий співробітник кафедри органічної хімії,

З 2016 – науковий керівник держбюджетної теми ХО-40Нр «Нітрогеновмісні анельовані системи тіофену: розробка високоефективних, екологічно дружніх методів синтезу та пошук протиракових препаратів на їх основі»

З 2018 – старший науковий співробітник кафедри органічної хімії

З 2020 – доцент кафедри органічної хімії.

Нагороди

2007 – Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з хімії

2007 – лауреат стипендії фонду «Doreen and Zenith Moisey Scholarship»

2010 – ґрант на навчання в Донецькому національному університеті в рамках проекту «Освіта країною» від фонду Святослава Вакарчука «Люди Майбутнього»

2010 – стипендія Президента України для студентів

2011 – переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (диплом І ступеня).

2011 – лауреат конкурсу НАН України для молодих вчених

2014 – разом з Н.Т. Походило та В.С. Матійчук отримала нагороду «Citation Award 2014», присвоєну статті Synthesis of 1,2,3-Triazole Derivatives and Evaluation of their Anticancer Activity, опубліковану в журналі Sci Pharm. 2013; 81: 663–676.

2016 – стипендія Кабінету міністрів України для молодих вчених

2018 – Премія Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради

Розклад