Нитка Віталій Володимирович

Посада: аспірант кафедри неорганічної хімії

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: vitalii.nytka@lnu.edu.ua

Публікації

Статті:

 1. Kordan V., Zelinska O., Pavlyuk V., Nytka V., Serkiz R. Electrochemical hydrogenation of Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases // Chem. Met. Alloys – 2016. – Vol. 9, No. 3/4. – P. 153-157. https://doi.org/10.30970/cma9.0346
 2. Kordan V., Nytka V., Kovalczyk G., Balinska A., Zelinska O., Serkiz R., Pavlyuk V. Influence of doping elements on the electrochemical hydrogenation efficiency of Tb2Ni17-based phases // Chem. Met. Alloys – 2017. – Vol. 10,
  2. – P. 61-68. https://doi.org/10.30970/cma10.0355

Тези:

 1. Kordan V. M., Nytka V. V., Zelinska O. Ya., Pavlyuk V. V., Serkiz R. Ya. Electrochemical hydrogenation of
  Tb2Ni17-xMx (M = Mg, Sn) phases // Coll. Abs. XIII Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. – Lviv, 2016. – P. 125.
 2. Kordan V. M., Nytka V. V., Zelinska O. Ya., Pavlyuk V. V., Serkiz R. Ya. Electrochemical synthesis of the hydrides Tb2Ni17-xLixHy and Tb2Ni17-x-yLixMgyHz // Book Abs. X Ukr. Scientific Conference for Students and Young Scientists with International Participation – Vinnytsia, 2017. – P. 90.
 3. Кордан В., Нитка В., Зелінська О., Тарасюк І., Ощаповський І., Павлюк В., Серкіз Р. Структурні та електрохімічні властивості твердих розчинів на основі Tb2Ni17 // Зб. наук. праць ХVІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2017» – Львів, 2017. – С. Н51.
 4. Kordan V. M., Nytka V. V., Tarasiuk I. I., Zelinska O. Ya., Pavlyuk V. V. Electrochemical synthesis of the hydrides Tb2Ni16SiHx and Tb2Ni16Li5Si0.5Hx // Book Abs. I Int. (XI Ukr.) Scientific Conference for Students and Young Scientists “Сhemistry Current Problems” – Vinnytsia, 2018. – P. 95.
 5. Кордан В., Нитка В., Тарасюк І., Зелінська О., Ковальчек Ѓ., Серкіз Р., Павлюк В. Синтез та властивості електродних матеріалів на основі твердих розчинів RxTb2-xNi17 та Tb2Ni17-xMx (R = Zr, La; M = Co, Zn) // Зб. наук. праць ХVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 2019. – С. У7.
 6. Kordan V., Nytka V., Tarasiuk I., Zelinska O., Serkiz R., Pavlyk V. Crystal structure and electrochemical hydrogenation of the La2Mg17-xMx (M = Sn, Sb, Ni) phases // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. – Lviv, 2019. – P. 81.
 7. Kordan V. M., Nytka V. V., Tarasiuk I. I., Zelinska O. Ya., Pavlyuk V. V. Synthesis and X-ray study of the
  Tb2Ni17-x-yLixMgy solid solution // Book Abs. III Int. (XIII Ukr.) Scientific Conference for Students and Young Scientists “Chemistry Current Problems” – Vinnytsia, 2020. – P. 51.
 8. Нитка В. В., Кордан В. М., Стецьків І. А., Тарасюк І. І., Зелінська О. Я., Павлюк В. В. Синтез, фазовий склад та властивості сплаву Zr3Tb7,5Ni84,5Al5 // Зб. тез допов. ХХІ Міжнар. конф. студ., асп. мол. вчених “Сучасні проблеми хімії” – Київ, 2020. – С. 111.