Миськів Мар’ян Григорович

Посада: професор кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: marian.myskiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • структурна хімія координаційних сполук Сu(I,ІІ) та Ag(I) з циклічними та ациклічними органічними лігандами
  • вивчення умов синтезу таких комплексів та дослідження їх кристалохімії
  • рентгеноструктурний аналіз
  • нелінійно-оптичні властивості

Курси

Вибрані публікації

Біографія

Під моїм керівництвом захищено 13 кандидатських дисертацій (серед них – Петро Завалій – тепер Професор Університету Меріленду (США), Володимир Олійник – Професор Опольського Університету (Ополе, Польща), Ярослав Філінчук – Професор Католицького університету (Левен, Бельгія);

Науковий консультант докторських дисертаційних робіт В. Олійника (1997), Б. Михалічка (2000), Ю. Сливки (2020).

Проекти

“Керований синтез, будова та властивості купрумвмісних гомо- та гетерометальних сполук для оптоелектроніки”,  (2020-2022 рр)

Нагороди

  • почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка” (2005);
  • лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007) / Домасевич К.В., Зайцев В.М., Миськів М.Г., Павліщук В.В., Трохимчук А.К., Фрицький І.О., Холін Ю.В., Шульгін В.Ф. Супрамолекулярні координаційні сполуки. Указ президента України № 1191/2007 про присвоєння Державної премії в галузі науки і техніки від 10 грудня 2007 р.

Розклад