Миськів Мар’ян Григорович

Посада: професор кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: marian.myskiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  • структурна хімія координаційних сполук Сu(I,ІІ) та Ag(I) з циклічними та ациклічними органічними лігандами
  • вивчення умов синтезу таких комплексів та дослідження їх кристалохімії
  • рентгеноструктурний аналіз
  • нелінійно-оптичні властивості

Курси

Вибрані публікації

Біографія

1969 року закінчив хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, тоді ж поступив в аспірантуру при кафедрі неорганічної хімії, (наук. керівник – професор Є.І. Гладишевський). У 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Рентгеноструктурне дослідження нових тернарних силіцидів рідкісно-земельних металів”. В 1974 році став асистентом кафедри неорганічної хімії. У 1974-1975 роках впродовж 13 місяців проходив наукове стажування на кафедрі кристалографії хімічного факультету Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща) під керівництвом проф. Т. Глов’яка. Після повернення на кафедру почав займатися структурними дослідженнями π-комплексів Cu(I). В 1982 році отримав диплом доцента, у 1983 році перший аспірант – Петро Завалій – захистив кандидатську дисертацію, пов’язану із синтезом та рентгеноструктурним аналізом π-комплексів CuCl з функціональними похідними моноалкенів, а в 1985 році другий аспірант – Володимир Олійник – захистив кандидатську дисертацію, присвячену дослідженню галогенідів Cu(I) з дієнами та їх функціональними похідними. У 1987-1989 р. переведений на посаду старшого наукового співробітника для завершення докторської дисертації на тему “Синтез і кристалохімія олефінових і ацетиленових π-комплексів галогенідів міді(І)”, яку захистив у березні 1991 року в Інституті загальної і неорганічної хімії ім. М.С. Курнакова АН СРСР (м. Москва) (опоненти – член-кор. АН СРСР Порай-Кошиц М.О., член-кор. АН СРСР Стручков Ю.Т., д.х.н. Варгафтик М.Н., а також член-кор. АН Молдови Малиновський Т.Й.).

В цьому ж році (вересень) ще три аспіранти – Фаяд Халіль (Сирія), Сергій Осєчкін та Борис Михалічко – захистили кандидатські дисертації.

У 1995 році отримав диплом професора.

У 2005 році став заслуженим професором Львівського національного університету імені Івана Франка.

Під моїм керівництвом 13 аспірантів, які починали займатись науковою роботою ще студентами-першокурсниками, захистили кандидатські дисертації, 3 з них, у котрих я був науковим консультантом, захистили докторські дисертації: Володимир Олійник (1997 р.), Борис Михалічко (2000 р.), Юрій Сливка (2020 р). Ряд моїх учнів зараз працюють в наукових установах за кордоном: Петро Завалій – професор Мерілендського університету (м. Вашингтон, США), Володимир Олійник – професор Опольського університету (м. Ополе, Польща), Ярослав Філінчук (канд. хім. наук. 2002 р.) – професор Католицькогго університету в Левені (Бельгія), Борис Михалічко – професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Львів), д.х.н. Юрій Сливка – провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка, Олексій Павлюк (к.х.н., 2005 р.) – доцент кафедри неорганічної хімії  Львівського національного університету імені Івана Франка, Євген Горешнік (к.х.н., 1994 р.) – доцент, кристалограф Інституту Йожефа Стефана (м. Любляна, Словенія).

Ряд випускників магістратури, які під моїм керівництвом виконували магістерські роботи на кафедрі неорганічної хімії, продовжують працювати у наукових установах країн Євросоюзу: доктор Василь Кінжибало – науковий співробітник Інституту низьких температур і структурних досліджень ПАН у Вроцлаві (Польща), доктор Андрій Вакулка (Ph.D. отримав в Інституті Йожефа Стефана (м. Любляна, Словенія)), доктор Олександр Шкуренко (Інститут Фізичної хімії, ПАН (м. Варшава, Польща)), Андрій Федорчук – аспірант в Інституті ядерних досліджень (2020 р., м. Краків, Польща), Олег Гордійчук – аспірант ЕТН (м. Цюріх, Швейцарія, 2019 р.).

Наймолодші члени нашої наукової групи – студенти Гордій Андрусів (ІІ курс ОС “Бакалавр”), Артем Янчак Андрусів (ІІ курс ОС “Бакалавр”) та Андрій Федько (І курсу ОС “Магістр”) теж працюють в науковому гуртку над тематикою, пов’язаною із π-комплексами Cu(I) I Ag(I) з алільними похідними азолів. Вони, як і їх попередники, щорічно беруть участь у наукових конференціях студентів та молодих вчених і неодноразово були відзначені дипломами І–ІІ ступенів.

У 2007 році, в складі творчого колективу вчених з Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, Інституту фізичної хімії НАН України ім. А.В. Писаржевського, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського та Львівського національного університету ім. І. Франка, за цикл наукових праць “Супрамолекулярні координаційні сполуки” став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Члени нашої групи (провідний науковий співробітник Сливка Ю.І., доцент Павлюк О.В і я) продовжуємо багаторічну співпрацю з кафедрою кристалографії Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща), Інститутом низьких температур і структурних досліджень (м. Вроцлав, Польща), Інститутом Йожефа Стефана (м. Любляна, Словенія), Технічним університетом Ченстохови (м. Ченстохова, Польща).

Співавтор 302 наукових статей, 6 патентів України та 102 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових конференціях.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603777564

https://orcid.org/0000-0003-2751-2543

 

Проекти

“Керований синтез, будова та властивості купрумвмісних гомо- та гетерометальних сполук для оптоелектроніки”,  (2020-2022 рр)

Нагороди

  • почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка” (2005);
  • лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2007) / Домасевич К.В., Зайцев В.М., Миськів М.Г., Павліщук В.В., Трохимчук А.К., Фрицький І.О., Холін Ю.В., Шульгін В.Ф. Супрамолекулярні координаційні сполуки. Указ президента України № 1191/2007 про присвоєння Державної премії в галузі науки і техніки від 10 грудня 2007 р.

Розклад