Муць Наталія Михайлівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії, старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: nataliya.muts@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Кристалохімія інтерметалічних сполук на основі силіцидів/германідів рідкісноземельних та перехідних металів.

Курси

Публікації

 • Boyko M. Structure refinements of the compounds Pr5Si3 and Zr3Si2 / M. Boyko, N. Muts, I. Muts,
  R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. – 2014. – 7. (1/2). – P. 56-62.
 • Муць Н. М. Представники структурного типу Sc2Re3Si4 у системах
  R–{Ti,Zr,Hf}–Si (R – рідкісноземельний метал) / Н. М. Муць, Я. О. Токайчук, М. О. Бойко,
  П. Ю. Демченко, Р. Є. Гладишевський // Допов. НАН України. – 2014. – № 12. – С. 128–133.
 • Boyko M. New compounds with Sc2Re3Si4-type structure in the systems R-{Zr,Hf}-Ge / M. Boyko,
  N. Muts, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii / Chem. Met. Alloys. – 2015. – Vol. 8., No 3/4. – P. 98–105.
 • DelenkoT. Crystal structures of the ternary compounds Yb(Ga,Si)2/ T. Delenko, M. Boyko, N. Muts,
  Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii / Chem. Met. Alloys. – 2017. – Vol. 10, No. 1. – P.30–39.
 • Муць Н. М. Кристалохімічні властивості інтерметаліду Pr(Ni0,2Al0,3Ge0,5)1,8 / Н. М. Муць, Л. Г. Аксельруд, Р. Є. Гладишевський // Допов. НАН України. – 2017. – № 11. – С. 67–75.
 • Мартиняк Р.-І. Синтез та структурні дослідження зразків системи Cr-Ni-Si / Р.-І. Мартиняк,
  Н. Муць, Л. Аксельруд, Р. Гладишевський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2018. – Вип. 59. Ч.1. –
  С. 76-82.
 • Bachynska B. R2-xTi3+xGe4 compounds in the systems R-Ti-Ge (R = Gd-Lu) systems / B. Bachynska,
  N. Muts, K. Miliyanchuk, R. Gladyshevskii / Chem. Met. Alloys. – 2018. – Vol. 11., No 1/2. – P. 14–17.
 • Topertser V. Crystal structure of GdNi3Ga9 / V. Topertser, R.-I. Martynyak, N. Muts, Ya. Tokaychuk,
  R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. – 2019. – Vol. 12. – P. 21–28.
 • Маrtyniak R.-І. Structure and magnetic properties of (Cr,Ni)4-xCoxSi / R.-І. Маrtyniak, N. Muts,
  O. Sichevych, H. Borrmann, Bobnar, L. Akselrud, R. Gladyshevskii // Solid State Phenom. – 2019. – Vol. 289. – P. 108-113.

 

Біографія

Муць Наталія Михайлівна народилася 6 березня 1981 року у місті Львові. Одружена, має двоє дітей.

У 1998 році закінчила Львівську середню школу №30. У вересні 1998 року поступила у Львівський державний університет імені Івана Франка на хімічний факультет. У червні 2003 року закінчила з відзнакою навчання в університеті, отримала диплом магістра за спеціальністю “хімія” з присвоєнням кваліфікації “Магістр хімії. Викладач хімії”.

З листопада 2003 по жовтень 2006 навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

У квітні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Кристалічна структура нових багатокомпонентних алюмінійсиліцидів та алюмінійгерманідів Pr (Tb) і
d-елементів Ni (Zr, Hf)” за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

З лютого 2004 року по травень 2008 працювала науковим редактором НКК “Структура-властивості”, Львів.

З листопада 2006 року по серпень 2007 року працювала на посаді молодшого наукового співробітника кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2007 року по червень 2013 року працювала на посаді асистента кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З червня 2013 року ‒ на посаді доцента кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Стажування

 • Наукове стажування в Ягелонському університеті, стипендія Королеви Ядвіги, м. Краків (1.01.-31.01.2005 р.).

Організаційна робота:

 • Член оргкомітету X міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук (2007).

Навчально-виховна робота:

 •  Член експертної комісії під час проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (2007/2008 н.р.)
 • Член журі I етапу XV Всеукраїнського турніру Юних хіміків (2007 р.)
 • Член журі Інтернет-олімпіад з хімії “Відкрита природнича демонстрація” (II очний етап, 2011, 2012 р.р.)
 • Член журі обласного конкурсу школярів “Кристали в техніці” (2011 р.)
 • Член організаційного комітету обласного конкурсу школярів “Кристали та симетрія” (2012 р.)
 • Член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН (2012 р.)
 • Член журі обласного конкурсу школярів “Кристали майбутнього” (2013 р.)
 • Порадник академічних груп (2007/2008, 2010/2011, 2011/2012,  2019-2020 р.р.)
 • Секретар журі Всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського “Кристали: таємниці росту та мистецтво синтезу” 2017 р.
 • Член журі I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017, 2018/2019 навчальних роках (спеціальність “Хімія”).

Проекти

Співвиконавець проекту Міжнародного центру дифракційних даних “Рентгенівські порошкові дифракційні масиви нових, повністю досліджених тернарних інтерметалічних сполук” (США) (2007 р.).

Виконавець гранту компанії “Матеріали Фази Дані Система” м. Віцнау, Швейцарія “Пошук нових структурних типів”

Методичні матеріали

 • Стародуб П.К. Методичні матеріали до вивчення курсу “Загальна та неорганічна хімія” для студентів заочної форми навчання геологічного факультету (напрям 40103 “Геологія”) /
  П.К. Стародуб, Н.М. Муць, З.М. Шпирка / Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 72 с.
 • Стародуб П. Перевір себе / Загальна хімія в задачах / Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів / П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць,
  Г. Ничипорук; ред. Р.Є. Гладишевський / Львів.: Поліграфія, 2009. – 216 с.
 • Стародуб П. Перевір себе 2 / Неорганічна хімія в задачах / Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів / П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць,
  Г. Ничипорук; ред. Р.Є. Гладишевський / Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 221 с.
 • Заремба В. І. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Загальна хімія” для студентів І курсу фізичного факультету, напряму підготовки 6.040203 “Фізика” / В. І. Заремба,
  Г. П. Ничипорук, Н. М. Муць / Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 32 с.
 • Коник М.Б. Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальних дисциплін “Хімія” та “Неорганічна хімія” для студентів І кусу геологічного факультету / М.Б. Коник,
  Н.М. Муць / Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 66 с.
 • Павлюк О.В. Розрахункові задачі в шкільному курсі хімії / О.В. Павлюк, Н.М. Муць, О.І. Заремба/ Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. – 75 с.

Розклад