Муць Наталія Михайлівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: nataliya.muts@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Кристалохімія інтерметалічних сполук на основі силіцидів/германідів рідкісноземельних та перехідних металів.

Курси

Публікації

 1. Наконечна Н. Діаграма фазових рівноваг системи Pr-Al-Si (0-0,33 ат. частки Pr) і кристалічна структура сполук / Н. Наконечна, Н. Лясковська, О. Романів, П. Стародуб, Є. Гладишевський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – Вип.40. –2001 – С.61-67.
 2. Lyaskovska N. Crystal structures of the compounds RAl5-xSi0.5+x(R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd), R3Al4Si6 (R = La, Pr), and RAlSi2 (R = Pr, Nd) / N. Lyaskovska, O. Romaniv, N. Semus’o, E. Gladyshevskii // J. Alloys Compd. ‒ 2004. ‒ Vol. 367. ‒ P. 180-184.
 3. Муць Н. Потрійна система PrNi2-PrAl2-PrGe2 в області багатій на PrGe2 при 873 K / Н. Муць, К. Дендюк, Є. Гладишевський, Р. Гладишевський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒ Вип. ‒ 2005. ‒ С.39-47.
 4. Muts Crystal structures of the compounds PrAl2Si2, Pr3Al4Si6 and PrAlSi2 / N. Muts, R. Gladyshevskii, E. Gladyshevskii // J. Alloys Compd. ‒ 2005. ‒ Vol. 402. ‒ P. 66-69. DOI: 10.1016/j.jallcom.2004.11.097
 5. Muts N. CrB-type phases in the Tb-Zr-Al-Si system / N. Muts, Gladyshevskii // Z. Anorg. Allg. Chem. ‒ 2006. ‒ Vol. 632. ‒ P. 2345-2349.
 6. Muts N. The Tb-Hf-Si system at 873 K / N. Muts, M. Manyako, W. Lasocha, R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. ‒ Vol. 2. ‒ No 3/4. ‒ P.187-193.
 7. Курилишин І. Заповнення простору в кубічних структурах інтерметалічних сполук / І. Курилишин, Н. Муць, Р. Гладишевський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒ Вип. ‒ 2010. ‒ С. 37-44.
 8. Муць Н., Надструктура сполуки (Tb0,70Zr0,30)(Al0,17Si0,83) / Н. Муць, Л.Г. Аксельруд, Р.Є. Гладишевський // Вісн. Прикарпатського. ун-ту. Сер. хім. – Вип.XVI. – – С.68-72.
 9. Muts N., Shcherban , Gladyshevskii R. Crystal structure of the quaternary phase Pr(Ni,Al,Ge)2-x at the composition Pr(Ni0.23Al0.03Ge0.74)1.8 / N. Muts, O. Shcherban, R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. ‒ 2012. ‒ Vol. 5 ‒ No 3/4. ‒ P. 166-172.
 10. Муць Н.М. Модульована структура сполуки (Tb0,70Zr0,30)(Al0,17Si0,83) / Н.М. Муць, Л.Г. Аксельруд, Р.Є. Гладишевський // Допов. НАН України. ‒ 2013. ‒ №2. ‒ С. 100-106.
 11. Boyko M. Structure refinements of the compounds Pr5Si3 and Zr3Si2 / M. Boyko, N. Muts, I. Muts, R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. ‒ 2013. ‒ Vol. 7. ‒ 100-106.
 12. Муць Н. М. Представники структурного типу Sc2Re3Si4 у системах R–{Ti,Zr,Hf}–Si (R – рідкісноземельний метал) / Н. М. Муць, Я. О. Токайчук, М. О. Бойко, П. Ю. Демченко, Р. Є. Гладишевський // Допов. НАН України. ‒ № 12. ‒ С. 128-133.
 13. Boyko M. New compounds with Sc2Re3Si4-type structure in the systems R-{Zr,Hf}-Ge / Boyko, N. Muts, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii / Chem. Met. Alloys. – 2015. – Vol. 8. ‒ No 3/4. – P. 98–105.
 14. Delenko T. Crystal structures of the ternary compounds Yb(Ga,Si)2/ T. Delenko,  Boyko, N. Muts, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii / Chem. Met. Alloys. ‒ 2017. ‒ Vol. 10. ‒ No 1.  P. 30-39.
 15. Муць Н. М. Кристалохімічні властивості інтерметаліду Pr(Ni0,2Al0,3Ge0,5)1,8 /
  Н. М. Муць, Л. Г. Аксельруд, Р. Є. Гладишевський // Допов. НАН України.  ‒ № 11. ‒ С. 67-75.
 16. Мартиняк Р.-І. Синтез та структурні дослідження зразків системи Cr-Ni-Si / Р.-І. Мартиняк, Н. Муць, Л. Аксельруд, Р. Гладишевський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. ‒ Вип. 59. Ч.1. ‒ С. 76-82.
 17. Bachynska B. R2-xTi3+xGe4 compounds in the systems R-Ti-Ge (R = Gd-Lu) systems / Bachynska, N. Muts, K. Miliyanchuk, R. Gladyshevskii / Chem. Met. Alloys. ‒ 2018. ‒ Vol. 11. ‒ No 1/2. ‒ P. 14-17.
 18. Маrtyniak R.-І. Structure and magnetic properties of (Cr,Ni)4-xCoxSi / R.-І. Маrtyniak, N. Muts, O. Sichevych, H. Borrmann, Bobnar, L. Akselrud, R. Gladyshevskii // Solid State Phenom. ‒ 2019. ‒ 289. ‒ P. 108-113.
 19. Topertser V. Crystal structure of GdNi3Ga9 / V. Topertser, R.-I. Martynyak, N. Muts, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. ‒ 2019. ‒ Vol. 12. No 1/2. ‒P. 21–28. DOI: 30970/cma12.0390
 20. Заремба О. Методичні засади складання та використання розрахункових задач під час навчання хімії / О. Заремба, Н. Муць, О. Павлюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. педаг. ‒ 201 ‒ Вип. 34. ‒ С.83-91.
 21.  Martyniak R.-I. Crystal structure and magnetic properties of (Cr0.34Cu0.10Ni0.56)4Si) / R.-I. Martyniak, N. Muts, A. Horyn, Ya. Tokaychuk, M. Bobnar, L. Akselrud, R. Gladyshevskii // Visn. Lviv. Univ. Ser. Chem. – 2020. – Vol. 61. Pt. 1. – P. 93-100.

Біографія

Муць Наталія Михайлівна народилася 6 березня 1981 року у місті Львові. Одружена, має двоє дітей.

У 1998 році закінчила Львівську середню школу №30. У вересні 1998 року поступила у Львівський державний університет імені Івана Франка на хімічний факультет. У червні 2003 року закінчила з відзнакою навчання в університеті, отримала диплом магістра за спеціальністю “хімія” з присвоєнням кваліфікації “Магістр хімії. Викладач хімії”.

З листопада 2003 по жовтень 2006 навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

У квітні 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Кристалічна структура нових багатокомпонентних алюмінійсиліцидів та алюмінійгерманідів Pr (Tb) і
d-елементів Ni (Zr, Hf)” за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

З лютого 2004 року по травень 2008 працювала науковим редактором НКК “Структура-властивості”, Львів.

З листопада 2006 року по серпень 2007 року працювала на посаді молодшого наукового співробітника кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2007 року по червень 2013 року працювала на посаді асистента кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З червня 2013 року ‒ на посаді доцента кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Стажування

 • Наукове стажування в Ягелонському університеті, стипендія Королеви Ядвіги, м. Краків (1.01.-31.01.2005 р.).

Організаційна робота:

 • Член оргкомітету X міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук (2007).

Навчально-виховна робота:

 •  Член експертної комісії під час проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (2007/2008 н.р.)
 • Член журі I етапу XV Всеукраїнського турніру Юних хіміків (2007 р.)
 • Член журі Інтернет-олімпіад з хімії “Відкрита природнича демонстрація” (II очний етап, 2011, 2012 р.р.)
 • Член журі обласного конкурсу школярів “Кристали в техніці” (2011 р.)
 • Член організаційного комітету обласного конкурсу школярів “Кристали та симетрія” (2012 р.)
 • Член журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН (2012 р.)
 • Член журі обласного конкурсу школярів “Кристали майбутнього” (2013 р.)
 • Порадник академічних груп (2007/2008, 2010/2011, 2011/2012,  2019-2021 р.р.)
 • Секретар журі Всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали” імені Євгена Гладишевського “Кристали: таємниці росту та мистецтво синтезу” 2017 р.
 • Член журі I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках (спеціальність “Хімія”).

Проекти

Виконавець проекту Міжнародного центру дифракційних даних “Рентгенівські порошкові дифракційні масиви нових, повністю досліджених тернарних інтерметалічних сполук” (США) (2007 р.).

Виконавець гранту компанії “Матеріали Фази Дані Система” м. Віцнау, Швейцарія “Пошук нових структурних типів”

 

Виконавець держбюджетних тем:

“Кристалохімічний підхід до розробки неорганічних квантових матеріалів”,

“Структурно-модифіковані оксиди та споріднені металічні сполуки – нові квантові матеріали”,

“Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення”, номер державної реєстрації 0118U003609 (2018-2020)

“Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями”, номер державної реєстрації 0115U003257 (2015-2017);

“Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах”, номер державної реєстрації 0112U001279 (2012-2014)

“Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності”, номер державної реєстрації 0109U002070 (2009-2011)

“Перехід від ідеальної до реальної структури кристалу та інтерпретація хімічного зв’язку”, номер державної реєстрації 0109U002071 (2009-2011)

“Металіди та оксиди: синтез, кристалохімія модульованих і композитних структур, властивості”, номер державної реєстрації 0107U002052 (2007-2008)

“Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів”, номер державної реєстрації 0106U001300 (2006-2008)

“Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів”.

“Використання технологій змішаного та дистанційного навчання під час вивчення хімії у закладах освіти”

Методичні матеріали

 1. Гладишевський Є., Пукас С., Лясковська Н., Романів О., Луцишин Ю. (укладачі) Петро Богдан Іванович Крип’якевич (1923-1980) бібліографічний довідник / Є. Гладишевський, С. Пукас, Н. Лясковська, О. Романів, Ю. Луцишин. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 124 с.
 2. Стародуб П.К. Методичні матеріали до вивчення курсу “Загальна та неорганічна хімія” для студентів заочної форми навчання геологічного факультету (напрям 40103 “Геологія”) / П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 72 с.
 3. Стародуб П. Перевір себе / Загальна хімія в задачах/ Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів / П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць, Г. Ничипорук; ред. Р.Є. Гладишевський // Львів: Поліграфія, 2009. – 216 с.
 4. Стародуб П. Перевір себе 2/ Неорганічна хімія в задачах/ Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів / П. Стародуб, З. Шпирка, Н. Муць, Г. Ничипорук; ред. Р.Є. Гладишевський. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 221 с.
 5. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “ХІМІЯ” для студентів І курсу фізичного факультету / В. Заремба, Г. Ничипорук, Н. Муць Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 22с.

 6. Павлюк О.В. Розрахункові задачі в шкільному курсі хімії / О.В. Павлюк, Н.М. Муць, О.І. Заремба. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 75 с.
 7. Коник М.Б. Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальних дисциплін “Хімія” та “Неорганічна хімія” для студентів І кусу геологічного факультету / М.Б. Коник, Н.М. Муць. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 66 с.

 

Розклад