Муляк Олександра Іванівна

Посада: доцент кафедри органічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-96

Електронна пошта: oleksandra.mulyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

https://publons.com/researcher/2080635/oleksandra-lesyuk/

Область наукових інтересів: реакційна здатність солей арендіазонію і фуранових сполук, синтез гетероциклів.

Ключові слова: арилювання, реакція Меєрвейна, арендіазонієві солі, фуранові сполуки, гетероцикли, 2-арилфурфуроли.

Курси

Вибрані публікації

1. Вахула А., Литвин Р., Кінжибало В., Лесюк О., Лаба Є.-О., Мотовильський О., Горак Ю., Обушак М. Синтез диетил 2,6-диметил-4-(5-арил-2-фурил)-1,4-дигідро-3,5-пірилинкарбоксилатів / А. Вахула, // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. – Ч. 2. – С. 355-359. pdf

2. Лесюк О., Карп’як В., Горак Ю., Литвин Р. Дослідження гідразидів 5-арил-2-фуранкарбонових кислот в реакціях гетероциклізації / О. Лесюк, // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. – Ч. 2. – С. 373-378. pdf

3. Карп’як В., Обушак М., Литвин Р., Лесюк О. Синтез та перетворення аліфатичних галогеноізотіоціанатів / В. Карп’як, // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. – Ч. 2. – С. 286-320. pdf

4. Карп’як В., Бліндер О., Лесюк О., Ягодинець П. Синтез та антимікробна активність заміщених 2-аміно-5-ариліден-4-тіазолідинонів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2015. – Вип.56. – Ч. 2. – С. 266–271. pdf

5. Вахула А., Лаба Є.-О., Литвин Р., Лесюк О., Козлов Н., Максимович І., Горак Ю. Синтез 8,8-R-5-(5- арил -2- фурил)-5,8,9,10- тетрагідропірімідино [4,5-B] хінолін -2,4,6- тріонів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2015. – Вип.56. – С.254–258. pdf

6. Горак Ю., Лесюк О., Литвин Р., Вахула А., Гомза Ю., Лаба Є.-О., Матійчук В. Арилювання 3-(2-фурил)акролеїну солями солями арендіазонію / Ю. Горак, // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2014. – Вип.55. – С.355–359. pdf

7. Лесюк О. Литвин Р., Карп’як В. Дослідження 5-арилфурфуролів у реакції Радзішевського. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2014. – Вип. 55. Ч. 2. – С. 322–324. pdf

8. Obushak N.D., Lesyuk А.I., Gorak Yu.I., Matiichuk V.S. Mechanizm of Meerwein arylation of furan derivatives // Russ. J. Org. Chem. – 2009. – Vol. 45, № 9. – P. 1375–1381. http://link.springer.com/article/10.1134/S1070428009090103

9. Fedorovich I.S., Ganushchak N.I., Karpyak V.V., Obushak N.D., Lesyuk A.I. Thioamides from 5-Arylfurfural and Monosubstituted Piperazine Derivatives (Wilgerodt-Kindler Reaction) // Russ. J. Org. Chem. 2007. Vol. 43, N 8. Р. 1190–1195. http://link.springer.com/article/10.1134/S1070428007080180

10. Ganushchak N.I., Lesyuk A.I., Fedorovich I.S., Obushak N.D., Andrushko V.N. 5-Aryl-2-furaldehydes in the Synthesis of 2-Substituted 1,3-Benzazoles // Russ. J. Org. Chem. 2003. Vol. . 39. N 9. P. 1295–300. http://link.springer.com/article/10.1023/B%3ARUJO.0000010217.17000.e6

11. Ganushchak N.I., Lesyuk A.I., Fedorovich I.S., Obushak N.D., Murarash M.M. Synthesis and Transformations of Derivatives and Analogs of α-Cyanocinnamic Acid // Russ. J. Org. Chem. 2000. Vol. 36. N 11. P. 1677–1682.

12. Dibrivnyi V.N., Kos’yanenko P.G., Lesyuk A.I., Ganushchak N.I. The Enthalpies of Formatiom of Furyl, Aryl, and Naphthyl Derivatives of Acrylic Acid // Russ. J. Phys. Chem. 1997. Vol. 71. N 8. P. 1370–1371.

13. Obushak N.D., Ganushchak N.I., Lesyuk A.I., Pil’o S.G., Demchuk O.M., Mazyar L.P. Reaction of m-Phenylenebisdiazonium Salts with Unsaturated Compounds // Russ. J. Org. Chem. 1997. Vol. 33. N 4. P. 432–435.

14. Ganushchak N.I., Lesyuk A.I., Obushak N.D., Dzikovskaya L.M., Vengrzhanovskii V.A. Reaction of Furfural with 4,4′-Biarylbisdiazonium Chlorides // J. Org. Chem. USSR. 1992. Vol. 28. N 3.2. P. 431–435.

15. Obushak N.D., Ganushchak N.I., Lesyuk A.I., Dzikovskaya L.M., Kisilitsa P.P. Arylation of Furan Compounds by Arenediazonium Salts // J. Org. Chem. USSR. 1990. Vol. 26. N 4. P. 748–753.

16. Obushak N.D., Lesyuk A.I., Ganushchak N.I., Mel’nik G.M., Zavalii P.Yu. Catalytic Arylation of Furfural by Arenediazonium Salts // J. Org. Chem. USSR. 1986. Vol. 22. N 11. P. 2093–2097.

Патенти:
1. Пат. Україна, МПК С07D 271/02. Спосіб одержання заміщених метил(етил)-(5-арил-2-фурил)-6-(2-R)-2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилатів / Ю.І. Горак, Р.З. Литвин, А.Р. Вахула, О.І. Лесюк, М.Д. Обушак; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2014 07984; Заявл. 15.07.2014; Опубл. 14.10.2014.

2. Пат. Україна, МПК С07D 271/02. Спосіб одержання заміщених 2-(5-арил-5-фурил)-4,5-діарил-1Н-імідазолів / Ю.І. Горак, Р.З. Литвин, А.Р. Вахула, О.І. Лесюк, М.Д. Обушак; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2014 03921; Заявл. 14.04.2014; Опубл. 08.07.2014.

3. Пат. 94590 Україна, МПК C07D 233/54, C07D 307/48. Спосіб одержання заміщених 2-(5-арил-5-фурил)-4,5-діарил-1Н-імідазолів / Горак Ю.І., Литвин Р.З., Вахула А.Р., Лесюк О.І., Обушак М.Д.; заявник та патентовласник Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – № u 2014 03921; заявл. 14.04.2014; опубл. 25.11.2014. Бюл.№ 22.

4. Пат. 95868 Україна, МПК A61K 31/505. Спосіб одержання етил 4-(5-арил-2-фурил)-6-метил-2-оксо(тіоксо)-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилатів / Ю.І. Горак, Р.З. Литвин, А.Р. Вахула, О.І. Лесюк, М.Д. Обушак; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 2014 07984; Заявл. 15.07.2014; Опубл. 12.01.2015. Бюл.№ 1.

Біографія

Народилася у м. Львові. Хімік-органік, кандидат хімічних наук (“Арилювання похідних фурану ароматичними солями діазонію і перетворення продуктів реакції”, Львів, 1992). У 1978 р. закінчила хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1978–85 рр. – інженер кафедри органічної хімії, у 1980–84 рр. навчалася в аспірантурі. З 1985 по 1996 р. працювала молодшим науковим, науковим і старшим науковим співробітником НДЧ. З 1996 р. – доцент кафедри органічної хімії. Автор 115 наукових праць, 5 навчальних посібників.

Розклад