Мілашюс Вікторія Едуардівна

Посада: аспірант кафедри неорганічної хімії

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: viktoriia.milashius@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • Cинтез сплавів системи Li–{B, Al}–{C, Si, Ge, Sn}, їхній фазовий склад, структура фаз, воденьсорбційні та електрохімічні властивості
 • Li-вмісні інтерметаліди, гідриди, гідрогенсорбційні матеріали, літій-іонні акумулятори

Публікації

Статті:

 1. Pavlyuk V., Milashys V., Dmytriv G., Ehrenberg H. A new tetragonal structure type for Li2B2C // Acta Crystallogr. C – 2015. – Vol. C71. – P. 39-43.
 2. Milashius V., Pavlyuk V., Kluziak K., Dmytriv G., Ehrenberg H. LiBC3: a new borocarbide based on the grapheme and heterographene networks // Acta Crystallogr. C – 2017. – Vol. C73. – P. 984-989.
 3. Milashius V., Pavlyuk V., Dmytriv G., Ehrenberg H. Phase equilibria and crystal structure relationships in the ternary Li–B–C system // Chem. Front. – 2018. – Vol. 5. – P.853-863.

Тези:

 1. Мілашюс В., Дмитрів Г., Тарасюк І., Павлюк В. Структурні дослідження фаз системи Li–B–C // Зб. наук. праць 14 Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2013» – Львів, 2013. – С. Н85.
 2. Milashius V., Pavlyuk V., Dmytriv G., Ehrenberg H. New hexagonal structure type of LiBC3 // Зб. наук. праць XVІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2017» – Львів, 2017. – С. H20.
 3. Milashius V., Kordan V., Pavlyuk V., Dmytriv G. Electrochemical delithiation of LiAl and Li3Al2 phases // Book Abs. XXI Int. Sem. Phys. Chem. Solids – Częstochowa, 2018. – P. 53.
 4. Мілашюс В. Е., Кордан В. М., Павлюк В. В. Вплив бору на процес делітування фази Li9Al4-xBx // Тези допов. ХX Укр. конф. неорган. хімії – Дніпро, 2018. – С.
 5. Мілашюс В., Кордан В., Тарасюк І., Дмитрів Г., Павлюк В. Електрохімічний синтез сполуки LiB25 // Зб. наук. праць XVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 2019. – С. H31.
 6. Milashius V., Kordan V., Tarasiuk I., Dmytriv G., Pavlyuk V. Influence of boron on the electrochemical delithiation of the LixAly phases // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. – Lviv, 2019. – P. 142.
 7. Milashius V., Kordan V., Gubay A., Tarasiuk I., Dmytriv G., Pavlyuk V. Crystal and electronic structure of LiBxAl3 // Book Abs. III Int. (XIII Ukr.) Scientific Conference for Students and Young Scientists “Chemistry Current Problems” – Vinnytsia, 2020. – P. 55.

Біографія

З 1997 р. по 2007 р. навчалася в Стрийській ЗОШ №3 імені Івана Франка, з 2007 р. по  2012 р. навчалася на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (отримала диплом магістра з відзнакою).

З вересня 2016 р. навчаюсь в аспірантурі на кафедрі неорганічної хімії.