Мілашюс Вікторія Едуардівна

Посада: аспірант кафедри неорганічної хімії

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: viktoriia.milashius@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • Cинтез сплавів системи Li–{B, Al}–{C, Si, Ge, Sn}, їхній фазовий склад, структура фаз, воденьсорбційні та електрохімічні властивості
 • Li-вмісні інтерметаліди, гідриди, гідрогенсорбційні матеріали, літій-іонні акумулятори

Публікації

Статті:

 1. Pavlyuk V., Milashys V., Dmytriv G., Ehrenberg H. A new tetragonal structure type for Li2B2C. /
  V. Pavlyuk, V. Milashys, G. Dmytriv, H. Ehrenberg // Acta Crystallographica Section C71. – 2015. –
  P. 39-43.
 2. Milashius V., Pavlyuk V., Kluzia K., Dmytriv G., Ehrenberg H. LiBC3: a new borocarbide based on the grapheme and heterographene networks / V. Milashius, V. Pavlyuk, K. Kluzia, G. Dmytriv,
  H. Ehrenberg // Acta Cryst. C73. – 2017. – P. 984-989.
 3. Milashius V., Pavlyuk V., Dmytriv G. and Ehrenberg H. Phase equilibria and crystal structure relationships in the ternary Li–B–C system / V. Milashius, V. Pavlyuk, G. Dmytriv, H. Ehrenberg // Inorganic chemistry fronteirs 5. – 2018. – P.853-863.

 

Тези доповідей на конференціях:

 1. Мілашюс В., Дмитрів Г., Тарасюк І., Павлюк В. Структурні дослідження фаз системи Li-B-C /
  В. Мілашюс, Г. Дмитрів, І. Тарасюк, В. Павлюк // Зб. наук. праць 14 Наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2013”, (26-29 травня 2013 р.). – Львів, Україна. – 2013. – С. Н85.
 2. Milashius V. New hexagonal structure type of LiBC3 / V. Milashius, V. Pavlyuk,
  G. Dmytriv, H. Ehrenberg // Зб. наук. праць XV Наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2017”
  (28-31 травня 2017 р.). – Львів, Україна. – 2017. – С. H20.
 3. V. Milashius, V. Kordan, V. Pavlyuk, G. Dmytriv. Electrochemical delithiation of LiAl and Li3Al2
  phases. / Milashius V., Kordan V., Pavlyuk V., Dmytriv G. // XХI Міжнародний семінар з фізики та хімії твердого тіла (ISPCS-18).
 4. Мілашюс В.Е. Вплив бору на процес делітування фази Li9Al4-xBx / Мілашюс В.Е., Кордан В.М., Павлюк В.В. // XX Ukrainian conference on inorganic chemistry. – Dnipro, Ukraine. – 2018. – P.176.
 5. Мілашюс В. Електрохімічний синтез сполуки LiB25 / Мілашюс В., Кордан В., Тарасюк І., Дмитрів Г., Павлюк В. // Зб. наук. праць XVІІ Наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2019” (2-5 червня 2019 р.). – Львів, Україна. – 2019. – С. H31.
 6. Milashius V. Influence of boron on the electrochemical delithiation of the LixAly phases /  Milashius V., Kordan V., Tarasiuk I., Dmytriv G., Pavlyuk V. // XIV international conference on crystal chemistry of intermetallic compounds (22-26 september 2019). – Lviv, Ukraine. – 2019.

Біографія

З 1997 р. по 2007 р. навчалася в Стрийській ЗОШ №3 імені Івана Франка, з 2007 р. по  2012 р. навчалася на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (отримала диплом магістра з відзнакою).

З вересня 2016 р. навчаюсь в аспірантурі на кафедрі неорганічної хімії.