Мацелко Оксана Василівна

Посада: молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, завідувач Центру колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук»

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: oksana.matselko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Синтез і кристалохімія сполук на основі паладію; каталітичні властивості інтерметалічних сполук.

Публікації

Статті

 1. Pukas S. New compounds RNiAl3 (R = Gd, Tb, Dy) / S. Pukas, O. Matselko, R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. – 2010. – Vol. 3. – P 35–41.
 2. Pukas S. MgAl2Ge2 – a new representative of the structure type CaAl2Si2 / S. Pukas, L. Pylypchak, O. Matselko, P. Demchenko, R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. –2012. – Vol. 5. – P59–65.
 3. Matselko O. Ternary aluminides R0.67Ni2Al6 (R = Sc, Y, Gd-Lu) with partly disordered structures / O. Matselko, S. Pukas, Yu. Lutsyshyn, R. Gladyshevskii, D. Kaczorowski // J. Solid State Chem. – 2013. – Vol. 198. – P. 50–56.
 4. Matselko O. The first ternary phase in the Ga-Sn-Pd system: synthesis, crystal structure, and catalytic properties of Ga2+x+ySn4–xPd9 / O. Matselko, U. Burkhardt, Yu. Prots, R.R. Zimmermann, M. Armbrüster, R. Gladyshevskii, Yu. Grin // Eur. J. Inorg. Chem. – 2017. – Vol. 2017 (29). – P. 3542–3550.
 5. Matselko O. Crystal structure of Ga62(3)Sb0.38(3)Pd3 / O. Matselko, U. Burkhardt, R. Gladyshevskii, Yu. Grin // Z. Kristallogr. – New Cryst. Struct. – 2018. – Vol. 233(1). – P. 87–88.
 6. Matselko O. Crystal structure of Ga47(1)Sb0.53(1)Pd2 / O. Matselko, U. Burkhardt, Yu. Grin, R. Gladyshevskii // Z. Kristallogr. – New Cryst. Struct. – 2018. – Vol. 233(1). – P. 89–90.
 7. Matselko O. Revealing electronic influences in the semi-hydrogenation of acetylene / O. Matselko, R.R. Zimmermann, A. Ormeci, U. Burkhardt, R. Gladyshevskii, Yu. Grin, M. Armbrüster // J. Phys. Chem., C. – 2018. –Vol. 122 (38). – P. 21891–21896.
 8. Matselko O. The ternary systems Al-Ga-Pd and Ga-Sb-Pd. Search for new catalytic materials / O. Matselko, U. Burkhardt, Yu. Grin, R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. –2018. – Vol. 11. – P. 6–13.
 9. Matselko O. Phase relations in the ternary system Ga-Pd-Sn at 500°C / O. Matselko, Yu. Grin, R. Gladyshevskii, U. Burkhardt // Mater. Character. – 2019. – Vol. 147. – P. 443–452.
 10. Zinko L. Interaction of the components in the system Hf–Re–Si / L. Zinko, O. Matselko, V. Kordan, G. Nychyporuk, R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. –2019. – Vol. 12. – P. 88–92.

 

Тези доповідей на конференціях

 1. Matselko O. Crystal structures of new compounds RNiAl3 / O. Matselko,
  S. Pukas, R. Gladyshevskii // Coll. Abs. 16 Int. Conf. Solid Compd. Trans. Elem. – Dresden, 2008. – P. 286. (стендова доповідь)
 2. Pukas S. New ternary aluminides R3Ni7Al14 / S. Pukas, O. Matselko,
  R. Gladyshevskii // Coll. Abs. XI Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. – Lviv, 2010. – P. 125. (стендова доповідь)
 3. Matselko O. New compounds in R-Ni-Al systems / O. Matselko, S. Pukas,
  R. Gladyshevskii, N. Chornenkaya // Coll. Abs. 17 Int. Conf. Solid Compd. Trans. Elem. – Annecy, 2010. – P. 65. (стендова доповідь)
 4. Matselko O. Structure type Yb67Ni2Al6 / O. Matselko, S. Pukas,
  R. Gladyshevskii // Coll. Abs. XIII Conf. “Lviv Chem. Readings-2011”. – Lviv, 2011. – Н 43. (стендова доповідь)
 5. Matselko O. Row of isotypic compounds R3Ni7Al14 / O. Matselko, S. Pukas, R. Gladysevskii // Coll. Abs. 18 Int. Conf. Solid Compd. Trans. Elem. – Lisbon, 2012. – P. 104. (стендова доповідь)
 6. Matselko O.V. Ternary system Pd-Ga-Sn at 500°C / O.V. Matselko,
  U. Burkhardt, Yu. Grin, R. Gladyshevskii // Coll. Abs. XII Int. Conf. Intermet. Compd. – Lviv, 2013. – P. 81. (стендова доповідь)
 7. Matselko O. The first ternary compound in the system Pd-Ga-Sn /
  O. Matselko, U. Burkhardt, Yu. Grin, R. Gladyshevskii // Coll. Abs. 19 Int. Conf. Solid Compd. Transition Elem. – Genoa, 2014. – P. 174. (стендова доповідь)
 8. Matselko O. New ternary Pd-containing phase with Fe2P-type structure /
  O. Matselko, U. Burkhardt, Yu. Grin, R. Gladyshevskii // Coll. Abs. XV Conf. “Lviv Chem. Readings-2015”. – Lviv, 2015. – P. 258. (стендова доповідь)
 9. Matselko O. On the room and high temperature modifications of Pd3(Ga,Sb) ternary phase / O. Matselko, R. Cardoso-Gil, U. Burkhardt, Yu. Grin,
  R. Gladyshevskii // Coll. Abs. 15 Europ. Conf. Solid State Chem. – Vienna, 2015. – P. 55. (стендова доповідь)
 10. Matselko O. Ga1-xSnxPd2 (0 ≤ x ≤ 1) as catalytic material for the semi-hydrogenation of acetylene / O. Matselko, R.R. Zimmermann, U. Burkhardt,
  R. Gladyshevskii, M. Armbrüster, Yu. Grin // Coll. Abs. Int. Conf. “Intermetallics 2015”. – Bad Staffelstein, 2015. – P. 98. (стендова доповідь)
 11. Matselko O. Ternary system Pd-Ga-Sb at 500ºC / O. Matselko, U. Burkhardt, Yu. Grin, R. Gladyshevskii // Coll. Abs. XIII Int. Conf. Intermet. Compd. – Lviv, 2016. – P. 28. (усна доповідь)
 12. Matselko O. Chemical bonding in Ga2+xSn4-4xPd9 / O. Matselko, U. Burkhardt, Yu. Grin, R. Gladyshevskii // Coll. Abs. XVI Conf. “Lviv Chem. Readings-2017”. – Lviv, 2017. – O 43. (усна доповідь)
 13. Matselko O. Semi-hydrogenation of acetylene on Ga1-xSnxPd2 / O. Matselko,
  R.R. Zimmermann, A. Ormeci, U. Burkhardt, R. Gladyshevskii, M. Armbrüster,
  Yu. Grin // Abs. 19 Int. Symp. React. Solids. – Bayreuth, 2018. – L 38. (усна доповідь)
 14. Matselko O. Ternary system Al-Ga-Pd at 600°C / O. Matselko, U. Burkhardt, Yu. Grin, R. Gladyshevskii // Coll. Abs. XX Ukr. Conf. Inorg. Chem. – Dnipro, 2018. – P. 101. (заочна участь)
 15. Barth S. (Ga,Sn)Pd2 improved performance in the semihydrogenation of acetylene / S. Barth, O. Matselko, R.R. Zimmermann, A. Ormeci, U. Burkhardt,
  R. Gladyshevskii, Yu. Grin, M. Armbrüster // Abs. ECMetAc Days 2018. – Poznań, 2018. – P. 32–33. (усна доповідь, співдоповідач С. Барт)
 16. Broda A. A ternary phase with the Nb2Cr4Si5 structure type in the Hf–V–Ge system / A. Broda, O. Matselko, R. Gladyshevskii // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Intermet. Compd. – Lviv, 2019. – P. 103. (стендова доповідь)
 17. Zinko L. A new hexagonal phase in the Hf–Al–Re system / L. Zinko,
  O. Matselko, G. Nychyporuk, R. Gladyshevskii // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Intermet. Compd. – Lviv, 2019. – P. 161. (стендова доповідь)
 18. Gladyshevskii R. Electronic and geometric concepts for efficient synthesis of intermetallic catalysts / R. Gladyshevskii, O. Matselko // Coll. Abs. Int. Sci.-Pract. Conf. “Environmental Safety of the Carpathian Euroregion”. – Uzhgorod, 2020. – P. 79. (усна доповідь, дистанційно)

Біографія

Мацелко Оксана Василівна народилась 31 січня 1989 року у м. Берестечку Горохівського району Волинської області. У 2006 році закінчила із золотою медаллю Берестечківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на хімічний факультет. У 2010 році здобула освітній рівень бакалавра, а у 2011 – кваліфікацію магістра зі спеціальності “Хімія” (диплом з відзнакою). Після закінчення навчання вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка (2011-2015 рр.). У 2013-2018 рр. проходила наукові стажування у відділі хімічного металознавства Інституту хімічної фізики твердого тіла Товариства Макса Планка (м. Дрезден, Німеччина). У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Системи Al-Ga-Pd, Ga-{Sn,Sb}-Pd: фазові рівноваги, кристалічні структури та каталітичні властивості сполук” за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. З листопада 2015 року працює на посаді молодшого наукового співробітника кафедри неорганічної хімії; з грудня 2019 року – завідувач Центру колективного користування науковим обладнанням “Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук” (за сумісництвом).

Проекти

Виконавець науково-дослідних робіт по держбюджетних темах:

 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності”, номер державної реєстрації 0109U002070 (2009-2011);
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах”, номер державної реєстрації 0112U001279 (2012-2014);
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями”, номер державної реєстрації 0115U003257 (2015-2017);
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення”, номер державної реєстрації 0118U003609 (2018-2019);
 • “Нові інтерметаліди як основа енергоефективних матеріалів”, номер державної реєстрації 0117U007192 (2019-2020).

Розклад