Марискевич Данило Тарасович

Посада: аспірант кафедри неорганічної хімії

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: danylo.maryskevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Системи {Zr, Hf}-Al-M (M = Si, Ge, Sn, Sb): фазові рівноваги та кристалічна структура сполук

Публікації

Статті:

1.      Maryskevych D., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Structural evolution in the systems TAl3-xGex (T = Zr, Hf) // Solid State Phenom. – 2018. – P. 71-76. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.289.71

2.      Maryskevych D., Tokaychuk Ya., Prots Yu., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of Zr5AlGe3 // Chem. Met. Alloys – 2019. – Vol. 12. – P. 39-43. https://doi.org/10.30970/cma12.0393

 

Тези:

1.      Maryskevych D., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Crystal structure of the new ternary compound ZrAl2.5Ge0.5 // Coll. Abs. XIII Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. – Lviv, 2016. – P. 99.

2.      Maryskevych D., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. Structural evolution in the systems TAl3-xGex (T = Zr, Hf) // Coll. Abs. 21 Int. Conf. Solid Compd. Trans. Elem. – Vienna, 2018. – P. 24.

3.      Марискевич Д. Т., Токайчук Я. О., Гладишевський Р. Є. Кристалічна структура сполуки HfAl2,7Ge0,3 // Зб. тез допов. І Міжнар. (ХІ Укр.) наук. конф. студ., асп. мол. учених «Хімічні проблеми сьогодення» – Вінниця,
2018. – C. 103.

4.      Марискевич Д. Т., Токайчук Я. О., Гладишевський Р. Є. Тернарні алюмогерманіди ZrAl2,5Ge0,5 і HfAl2,4Ge0,6 // Зб. тез допов. Х Всеукр. наук. конф. студ. асп. «Хімічні Каразінські читання – 2018» – Харків, 2018. – С. 15-16.

5.      Марискевич Д., Токайчук Я., Гладишевський Р. Кристалічна структура алюмогерманіду Zr5Al2,7Ge0,3 // Зб. наук. праць ХVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 2019. – С. 105.

6.      Maryskevych D., Tokaychuk Ya., Prots Yu., Akselrud L., Gladyshevskii R. Crystal structure of the compound Zr5AlGe3 // Coll. Abs. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. – Lviv, 2019. – P. 106.

Біографія

2019 р. – закінчив з відзнакою хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2019 р. – аспірант хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проводив експериментальні дослідження в:

  • Гуманітарно-природничому університеті ім. Яна Длугоша у м. Ченстохова (PROM Program “International Scholarship exchange of PhD students and academics”)

Член оргкомітету Всеукраїнського конкурсу юних дослідників “Кристали…” (з 2014 р.).

Нагороди

Диплом II ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт