Мартяк Роман Львович

Посада: доцент кафедри органічної хімії, заступник декана хімічного факультету з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: roman.martyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Наукові інтереси

https://publons.com/researcher/2077934/roman-l-martyak/

 • Дослідження хімічних властивостей хіноїдних сполук;
 • Гетероциклічні сполуки;
 • Похідні піролу;
 • Синтетичне використання продуктів реакції Меєрвейна в синтезі гетероциклічних систем різних класів.

 

Курси

Вибрані публікації

Статті

 1. Matiichuk Y. Synthesis, antimicrobial and anticancer activities of 1-aryl-4-[(5-aryl-2-furyl)carbonothioyl]piperazines /
  Y. Matiichuk, A. Grozav, L. Kostyshyn, N. Yakovychuk, T. Chaban, R. Martyak, V. Matiychuk // Biointerface Res. Appl. Chem. – 2022. – Vol. 12. No 1. – P. 706–717. https://doi.org/10.33263/BRIAC121.706717
 2. Мартяк Р. 2-Арил-1,4-бензохінони у реакції Крейвена / Р. Мартяк, В. Матійчук, М. Обушак // Вісн. Львів ун-ту. Сер. Хім. – 2021. – Вип. 62. – С. 220–226. http://dx.doi.org/10.30970/vch.6201.220
 3. Pokhodylo N.T. Synthesis of oxazine, thiazine and quinoxaline derivatives containing a benzyl fragment from 3-aryl-2-bromopropanoic acids and their esters / N.T. Pokhodylo, R.L. Martyak, M.P. Rogovyk, V.S. Matiychuk, M.D. Obushak //
  R. J. Org. Chem. – 2021. – Vol. 57. No 4. – P. 532–539. https://doi.org/10.1134/S1070428021040059
 4. Matiichuk Y. Synthesis and antimicrobial activity of 4-(5-aryl-2-furoyl)morpholines and 4-[(5-aryl-2-furyl)carbonothioyl] morpholines / Y. Matiichuk, Y. Gorak, R. Martyak, T. Chaban, V. Ogurtsov, I. Chaban, V. Matiychuk // Pharmacia. – 2021. – Vol. 68. No 1. – P. 175–179. https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e46942
 5. Мартяк Р.Л. Синтез та протимікробна активність похідних естерів 4-бензилпірол-3-карбонової кислоти / Р.Л. Мартяк, А.М. Грозав, Н.Д. Яковичук, В.В. Кінжибало, В.С. Матійчук // Питання хімії та хімічної технології – 2020. – № 5. –
  С. 36–45. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-132-5-36-45
 6. Мартяк Р. Арилнафтохінони. 8. Синтез 6-арилбензо[a]феназинів / Р. Мартяк, М. Роговик // Вісн. Львів ун-ту. Сер. Хім. – 2020. – Вип. 61. Ч. 2. – С. 289–293. https://doi.org/10.30970/vch.6102.289
 7. Мартяк Р. Арилнафтохінони. 7. Синтез ангулярних гетероциклів на основі 2-арил-1,4-нафтохінонів / Р. Мартяк, М. Роговик, Т. Несторук // Вісн. Львів ун-ту. Сер. Хім. – 2019. – Вип. 60. Ч. 2. – С. 302–308. https://doi.org/10.30970/vch.6002.302
 8. Мартяк Р. Синтез та протипухлинна активність похідних 4-бензилпіролу / Р. Мартяк, Д. Фролов, В. Матійчук, М. Обушак // Вісн. Львів ун-ту. Сер. Хім. – 2018. – Вип. 59. Ч. 2. – С. 276–285. https://doi.org/10.30970/vch.5902.276
 9. Shyyka O.Ya. Facile synthetic route to benzo[c]chromenones and thieno[2,3-c]chromenones / O.Ya. Shyyka, R.L. Martyak, M.A. Tupychak, N.T. Pokhodylo, M.D. Obushak // Synth. Commun. – 2017. – Vol. 47. No 24. – P. 2399–2405. https://doi.org/10.1080/00397911.2017.1380833
 10. Мартяк Р. Синтез та протипухлинна активність 7-арил-5-гідрокси-1,3-бензоксатіол-2-онів / Р. Мартяк, В. Матійчук, В. Скробала // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2017. – Вип. 58. Ч. 2. – С.261–269.
 11. Мартяк Р. Арилнафтохінони. 6. Синтез 3-арил-1,2-нафтохінонів та їхні реакції з 1,3-дикарбонільними сполуками /
  Р. Мартяк, І. Багнюк, М. Обушак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. Ч. 2. – С. 273–279.
 12. Мартяк Р. Взаємодія 1-арил-1Н-тетразол-5-тіолів з 1,4-хінонами / Р. Мартяк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2015. – Вип. 56. Ч. 2. – С. 284–292.
 13. Мартяк Р. Арилнафтохінони. 5. Синтез 4-арил-5-гідрокси-7,8-диметилнафто[2,1-d]-[1,3]оксатіол-2-онів / Р. Мартяк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2014. – Вип. 55. Ч. 2. – С. 316–321.
 14. Мандзюк Л. Циклізація 2-(3-арил-4,5-дигідро-1Н-5-піразоліл)-4-хлорфенолів з ароматичними альдегідами /
  Л. Мандзюк, Ю. Остап’юк, Р. Василишин, О. Боднарчук, Р. Мартяк, М. Обушак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2013. – Вип. 54. Ч. 2. – С. 236–242.
 15. Мартяк Р. Арилнафтохінони. 4. Реакції 2-арил-6,7-диметил-1,4-нафтохінонів з діамінами / Р. Мартяк, М. Обушак // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2012. – Вип. 53. – С. 227–231.
 16. Martyak R.L. Synthesis of heterocycles on the basis of arylation products of unsaturated compounds: XX. Reaction of 2-aryl-1,4-benzoquinones with potassium O-butyl carbonodithioate / R.L. Martyak, N.D. Obushak, V.S. Matiichuk // R. J. Org. Chem. – 2010. – Vol. 46. Nо 3. – P. 394–398. https://doi.org/10.1134/S1070428010030164
 17. Мартяк Р. Арилнафтохінони. 3. Синтез та реакції 2-арил-2,3-дигідро-2,3-епокси-6,7-диметил-1,4-нафтохінонів /
  Р. Мартяк, М. Обушак, В. Матійчук // Праці наукового товариства ім. Шевченка. – 2010. – Т. 25. Сер. Хем. Біохем. –
  С. 142–151.
 18. Мартяк Р. Взаємодія 2-арил-1,4-бензохінонів з єнамінами за реакцією Неніцеску / Р. Мартяк, М. Обушак, О. Таратула // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2009. – Вип. 50. – С. 194–202.
 19. Мартяк Р. Арилнафтохінони. 2. 2-Арил-1,4-бензохінони в реакції Дільса-Альдера. Синтез 2-бром-6,7-диметил-3-феніл-1,4-нафтохінону та його реакції з основами / Р. Мартяк, М. Обушак, В. Матійчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2006. – Вип. 47. – С. 138–146.
 20. Obushak N.D. Heterocycles synthesis based on arylation products of unsaturated compounds: XII. Reactions of 2-aryl-1,4-benzoquinones with dithiol compounds / N.D. Obushak, R.L. Martyak, V.S. Matiichuk // R. J. Org. Chem. – 2005. – Vol. 41. Nо 5. – P. 748–752. https://doi.org/10.1007/s11178-005-0238-3
 21. Обушак М. Синтез заміщених бензо[b]тіофенів реакцією тіонілхлориду з похідними коричної кислоти та схожими реагентами (огляд) / М. Обушак, Р. Мартяк, В. Матійчук // Праці наукового товариства ім. Шевченка. –2005. – Т. XV. Сер. хем. і біохем. – С. 94–109.
 22. Matiychuk V.S. 3-Aryl-2-chloropropanals in Hantzsch synthesis of pyrroles / V.S. Matiychuk, R.L. Martyak, M.D. Obushak, Yu.V. Ostapiuk, N.I. Pidlypnyi // Chem. Heterocycl. Compd. – 2004. – Vol. 40. No 9. – P. 1218–1219. https://doi.org/10.1023/B:COHC.0000048299.17625.7f
 23. Obushak M.D. Synthesis of heterocycles from the products of anionic arylation of unsaturated compounds. 7. Products of haloarylation of acrylic acid and its esters in the synthesis of benzo[b]thiophene derivatives / M.D. Obushak, V.S. Matiichuk, R.L. Martyak // Chem. Heterocycl. Compd. – 2003. – Vol. 39. No 7. – P. 878–884. https://doi.org/10.1023/A:1026190103546
 24. Обушак М. Синтез гетероциклів на основі продуктів реакцій арендіазонієвих солей з ненасиченими сполуками (огляд) / М. Обушак, В. Матійчук, В. Карп’як, Р. Мартяк // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. – 2003. – Т. 10. Сер. хем. і біохем. – С. 54–75.
 25. Матійчук В.С. 3-Арил-2-бромопропанові кислоти у синтезі 2-(R-бензил)-2,3-дигідробенз[4,5]імідазо[2,1-b][1,3]тіазол-3-онів / В.С. Матійчук, Р.Л. Мартяк, М.Д. Обушак // Питання хімії і хімічної технології. – 2003. – № 1. – С. 29–33.
 26. Obushak M.D. Synthesis of heterocycles on the basis of arylation products of unsaturated compounds. Part 9. Dialkyl 2,6-diamino-4-arylfuro[2′,3′:4,5]benzo[b]furan-3,7-dicarboxylates from 2-aryl-1,4-benzoquinones and cyanoacetic esters /
  M.D. Obushak, R.L. Martyak, V.S. Matiychuk // Polish J. Chem. – 2002. – Vol. 76. No 10. – P. 1419–1424.
 27. Матійчук В.С. Синтез аналогів фенікаберану з арильними замісниками / В.С. Матійчук, Р.Л. Мартяк, М.Д. Обушак, Р.Я. Василишин // Фармацевтичний журн. – 2002. – № 6. – С. 45–51.
 28. Obushak N.D. Synthesis of heterocycles based on products of anion arylation of unsaturated compounds. 5. Reaction of 2-aryl-1,4-benzoquinones with thiourea / N.D. Obushak, V.S. Matiichuk, R.L. Martyak // Chem. Heterocycl. Compd. – 2001. – Vol. 37. No 7. – P. 909–915. https://doi.org/10.1023/A:1012420128922
 29. Obushak N.D. Synthesis of heterocycles on the basis of anion arylated products of unsaturated c Part 4. Cyclocondensation of
  3-aryl-2-halo(thiocyanate)propionitriles / N.D. Obushak, V.S. Matiichuk, R.L. Martyak, N.I. Ganushchak // Chem. Heterocycl. Compd. – 1999. – Vol. 35. No 1. – P. 93–96.
 30. Obushak N.D. Synthesis of 4-amino-5-arylmethyl-2-bromothiazoles / N.D. Obushak, V.S. Matiichuk, N.I. Ganushchak, R.L. Martyak // Chem. Heterocycl. Compd. – 1997. – Vol. 33. No 8. – P. 1000.

Тези доповідей на конференціях

 1. Мартяк Р. Продукти арилювання хінонів арендіазонієвими солями у синтезі поліядерних гетероциклів / Р. Мартяк, М. Обушак // XVIII Наукова конф. “Львівські хімічні читання – 2021” / Збірник наук. праць. 31.05–02.06.202 Львів. –
  С. O27. https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zbirnyk-tez_LKHCH-2021.pdf
 2. Мартяк Р.Л. Арилхінони у синтезі конденсованих похідних фурану / Р.Л. Мартяк, М.Д. Обушак // XXV Українська конф. з органічної та біоорганічної хімії / Збірник матеріалів. 16–20.09.2019. Луцьк. – С. 108.
 3. Мартяк Р. Адукти Дільса–Альдера реакції 2-арил-1,4-бензохінонів з циклопентадієном / Р. Мартяк, Р. Литвин, Ю. Горак, М. Обушак // XVII Наукова конф. “Львівські хімічні читання – 2019” / Збірник наук. праць. 02–05.06.2019. Львів. – С. З52. https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Zbirnyk-tez-LKHCH-final.pdf
 4. Martyak R.L. Synthesis of polycondensed N-heterocyclic compounds derived from arylquinones / R.L. Martyak, M.D. Obushak // 8th International сonference “Chemistry of nitrogen containing heterocycles” (CNCH-2018) / Book of Abstracts. 12–16.11.2018. Kharkiv. Ukraine. – P. 119.
 5. Тупичак М. Арилювання бензохінону в синтезі поліциклічних хроменонових систем / М. Тупичак, Р. Мартяк, О. Шийка, Н. Походило, М. Обушак // XIII Всеукраїнська конф. молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії / Тез. доп. 02–04.05.2018. Харків. – С. 30.
 6. Мартяк Р.Л. Арилхінони у синтезі похідних феназину / Р.Л. Мартяк, М.Д. Обушак // VII Українська конф. “Домбровські хімічні читання-2017” / Тез. доп. 12–16.09.2017. Яремче. – С. Д-10.
 7. Martyak R.L. Synthesis and crystal structure analysis of 3-aryl-1-triphenylphosphonio-phenazin-5,10-dioxid-2-oxylates /
  R.L. Martyak, Yu.I. Horak, V. Kinzhybalo, V.S. Matiychuk, M.D. Obushak // 58 Konwersatorium Krystalograficzne.
  22–24.06.2016. Wrocław. Poland. – P. 242–243.
 8. Мартяк Р.Л. Синтез 3-арил-1-трифенілфосфоніо-феназин-5,10-діоксид-2-оксилатів / Р.Л. Мартяк, Ю.І. Горак, В.В. Кінжибало, Т. Ліс, В.С. Матійчук, М.Д. Обушак // XXIV Українська конф. з органічної хімії / Збірник матеріалів.
  19–23.09.2016. Полтава. – С. 149.
 9. Мартяк Р.Л. Взаємодія 3-арил-1,2-нафтохінонів з 1,3-дикарбонільними сполуками / Р.Л. Мартяк, І.Р. Багнюк,
  М.Д. Обушак // VI Українська конф. “Домбровські хімічні читання-2015” / Тез. доп. 22–25.09.2015. Чернівці. – С. С-35.
 10. Мартяк Р. 2-Арил-1,4-бензо(нафто)хінони в реакції Неніцеску / Р. Мартяк, М. Обушак // XIV Наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2013” / Тез. доп. 26–29.05.2013. Львів. – С. О58.
 11. Походило Н.Т. Заміщені (1Н-тетразол-1-іл)арилдіазонієві солі – зручні реагенти для формування (1Н-тетразол-1-іл)-діарильних та арилгетарильних фрагментів / Н.Т. Походило, Р.Л. Мартяк, М.Д. Обушак // XXIII Українська конф. з органічної хімії / Тез. доп. 16–20.09.2013. Чернівці. – С. С-221.
 12. Обушак М. Синтез 2-бензил-3,4-дигідро-2Н-1,4-бензтіазин-3-онів на основі 3-арил-2-бромпропанових кислот і їх естерів / М. Обушак, Р. Мартяк, Р. Скібіцький // Тринадцята наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2011” / Збірник наук. праць. 28.05–01.06.2011. Львів. – С. O55.
 13. Мартяк Р.Л. Арилбензохінони в синтезі похідних феназину / Р.Л. Мартяк, О.І. Сенчук, В.С. Матійчук, М.Д. Обушак // IV Українська конф. “Домбровські хімічні читання 2010” / Тез. доп. 17–20.05.2010. Львів. – С. 96.
 14. Мартяк Р. Реакції 4-бензилпіролів з альдегідами / Р. Мартяк, В. Матійчук, М. Обушак, Н. Підлипний, В. Федюра // Одинадцята наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2007” / Збірник наук. праць. 30.05–01.06.2007. Львів. – С. O18.
 15. Matiychuk V.S. Synthesis of benzodifuran derivatives by using 2-aryl-1,4-benzoquinones / V.S. Matiychuk, R.L. Martyak, M.D. Obushak // 6th Electronic conference on synthetic organic chemistry (ECSOC-6). 01–30.09.2002. Basel. Switzerland –
  P. A013. https://www.mdpi.org/ecsoc/ecsoc-6/index/index.htm

Патенти

 1. Пат. 128135 Україна МПК C07D 311/0 Спосіб одержання арил- та гетарил-анельованих 6-гідрокси-2Н-хромен-2-онів / Шийка О.Я., Мартяк Р.Л., Тупичак М.А., Походило Н.Т., Обушак М.Д.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 201801132; заявл. 06.02.2018; Опубл. 10.09.2018. Бюл. № 17.
 2. Пат. 71674 Україна МПК C07D 207/08. Спосіб одержання заміщених 4-бензилпіролів / Мартяк Р.Л., Обушак М.Д., Матійчук В.С., Підлипний Н.І.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. –
  № u 201115041; заявл. 19.12.2011; Опубл. 25.07.2012. Бюл. № 14.
 3. Пат. 71671 Україна МПК C07D 209/04. Спосіб одержання етил 6-арил-5-гідрокси-1-R-2-метиліндол-3-карбоксилатів / Мартяк Р.Л., Обушак М.Д., Матійчук В.С.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 201115028; заявл. 19.12.2011; Опубл. 25.07.2012. Бюл. № 14.

Навчальні посібники

 • Матійчук В.С. Вибрані розділи елементоорганічної хімії / В.С. Матійчук, М.Д. Обушак, Р.Л. Мартяк // Навч. посібник (Реком. Міністерством освіти і науки України). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 134 с. (ISBN 978-966-613-781-7).

Навчально-методичні розробки

 1. Карп’як В.В. Методичні рекомендації до якісного та кількісного аналізу органічних сполук для студентів хімічного факультету / В.В. Карп’як, Р.Л. Мартяк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 107 с.
 2. Мартяк Р.Л. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з спецкурсу “Токсикологічна хімія” VI семестр / Р.Л. Мартяк. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 28 с.
 3. Карп’як В.В. Методичні вказівки з аналізу органічних сполук для студентів Природничого коледжу / В.В. Карп’як, Р.Л. Мартяк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 107 с.
 4. Мартяк Р.Л. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з спецкурсу “Фармацевтичний аналіз” VI семестр / Р.Л. Мартяк, Т.М. Мартяк. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 24 с.
 5. Мартяк Р.Л. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисциплін вільного вибору спеціалізації “Органічна хімія” для студентів хімічного факультету (освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”) // Р.Л. Мартяк, В.С. Матійчук, О.І. Муляк, М.Д. Обушак. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 27 с.
 6. Яцишин М.М. Методичні рекомендації до навчальної ознайомчої практики студентів 3-го курсу хімічного факультету // М.М. Яцишин, І.О. Пацай, Р.Л. Мартяк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 24 с.

Енциклопедичні статті

 1. Мартяк Р. Фройнд (Freund) Август / Р. Мартяк, М. Обушак. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. Т. II. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 602.
 2. Обушак М. Шрамм (Schramm) Юліан / М. Обушак, Р. Мартяк. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. Т. II. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 689.
 3. Обушак М. Янкевич-Вонсовська (Jankiewicz-Wąsowska) Юзефа / М. Обушак, Р. Мартяк. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. Т. II. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 718–719.

Електронні ресурси

 

Біографія

Народився в с. Зашків Жовківського району Львівської області.

1997 – закінчив хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

1997–1998 – лаборант кафедри органічної хімії.

1998–2001 – навчався в аспірантурі кафедри органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2001 – молодший науковий співробітник, з 2004 – асистент, а з 2010 – доцент кафедри органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

2004 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю органічна хімія (тема “Синтез конденсованих гетероциклічних сполук на основі продуктів реакції Меєрвейна”).

2011–2020 – викладач Природничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом).

У 2011 – присвоєно вчене звання доцента кафедри органічної хімії.

З 2021 – заступник декана хімічного факультету з наукової і навчально-виховної роботи.

Член Науково-технічної ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член Вченої ради хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Член Наукового товариства імені Шевченка з 2013 р.

Методичні матеріали

Навчальні посібники

 • Матійчук В.С. Вибрані розділи елементоорганічної хімії / В.С. Матійчук, М.Д. Обушак, Р.Л. Мартяк // Навч. посібник (Рекоменд. Міністерством освіти і науки України). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 134 с. (ISBN 978-966-613-781-7).

Навчально-методичні розробки

 1. Карп’як В.В. Методичні рекомендації до якісного та кількісного аналізу органічних сполук для студентів хімічного факультету / В.В. Карп’як, Р.Л. Мартяк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 107 с.
 2. Мартяк Р.Л. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з спецкурсу “Токсикологічна хімія” VI семестр / Р.Л. Мартяк. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 28 с.
 3. Карп’як В.В. Методичні вказівки з аналізу органічних сполук для студентів Природничого коледжу / В.В. Карп’як, Р.Л. Мартяк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 107 с.
 4. Мартяк Р.Л. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з спецкурсу “Фармацевтичний аналіз” VI семестр / Р.Л. Мартяк, Т.М. Мартяк. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 24 с.
 5. Мартяк Р.Л. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисциплін вільного вибору спеціалізації “Органічна хімія” для студентів хімічного факультету (освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”) // Р.Л. Мартяк, В.С. Матійчук, О.І. Муляк, М.Д. Обушак. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 27 с.
 6. Яцишин М.М. Методичні рекомендації до навчальної ознайомчої практики студентів 3-го курсу хімічного факультету // М.М. Яцишин, І.О. Пацай, Р.Л. Мартяк. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 24 с.

Електронні ресурси

 

Розклад