Мартяк Роман Львович

Посада: доцент кафедри органічної хімії, заступник декана хімічного факультету з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: roman.martyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

https://publons.com/researcher/2077934/roman-l-martyak/

Область наукових інтересів – дослідження хімічних властивостей хіноїдних сполук, зокрема синтези карбо- та гетероциклічних сполук на основі 1,4-хінонів, синтетичне використання продуктів реакції Меєрвейна в синтезі гетероциклічних систем різних класів.

Ключові слова: хінони, гетероцикли, гетероциклізації, арилювання.

Курси

Вибрані публікації

 1. Matiichuk Y, Gorak, Martyak R., Chaban T., Ogurtsov V., Chaban I., Matiychuk V. Synthesis and antimicrobial activity of 4-(5-ARYL-2-FUROYL)morpholines and 4-[(5-ARYL-2-FURYL)carbonothioyl] morpholines // Pharmacia. – 2021. – Vol. 68, No 1. – P. 175–179. https://doi.org/10.3897/pharmacia.68.e46942
 2. Мартяк Р.Л., Грозав А.М., Яковичук Н.Д., Кінжибало В.В., Матійчук В.С. Синтез та протимікробна активність похідних естерів 4-бензилпірол-3-карбонової кислоти // Питання хімії та хімічної технології – 2020. – № – С. 36–45. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-132-5-36-45
 3. Мартяк Р., Роговик М. Арилнафтохінони. 8. Синтез 6-арилбензо[a]феназинів // Вісн. Львів ун-ту. Сер. Хім. – 2020. – Вип. 61. Ч. 2. – С.289–293. https://doi.org/10.30970/vch.6102.289
 4. Мартяк Р., Роговик М., Несторук Т. Арилнафтохінони. 7. Синтез ангулярних гетероциклів на основі 2-арил-1,4-нафтохінонів // Вісн. Львів ун-ту. Сер. Хім. – 2019. – Вип. 60. Ч. 2. – С.302–308. https://doi.org/10.30970/vch.6002.302
 5. Мартяк Р., Фролов Д., Матійчук В., Обушак М. Синтез та протипухлинна активність похідних 4-бензилпіролу // Вісн. Львів ун-ту. Сер. Хім. – 2018. – Вип. 59. Ч. 2. – С.276–285. https://doi.org/10.30970/vch.5902.276
 6. Shyyka O.Ya., Martyak R.L., Tupychak M.A., Pokhodylo N.T., Obushak M.D. Facile synthetic route to benzo[c]chromenones and thieno[2,3-c]chromenones // Synth. Commun. – 2017. – Vol. 47, No 24. – P. 2399–2405. https://doi.org/10.1080/00397911.2017.1380833
 7. Мартяк Р., Матійчук В., Скробала В. Синтез та протипухлинна активність 7-арил-5-гідрокси-1,3-бензоксатіол-2-онів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2017. – Вип. 58. Ч. 2. – С.261–269.
 8. Мартяк Р., Багнюк І., Обушак М. Арилнафтохінони. 6. Синтез 3-арил-1,2-нафтохінонів та їхні реакції з 1,3-дикарбонільними сполуками // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. Ч. 2. – С.273–279.
 9. Мартяк Р. Взаємодія 1-арил-1Н-тетразол-5-тіолів з 1,4-хінонами // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2015. – Вип. 56. Ч. 2. – С.284–292.
 10. Мартяк Р. Арилнафтохінони. 5. Синтез 4-арил-5-гідрокси-7,8-диметилнафто[2,1-d]-[1,3]оксатіол-2-онів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2014. – Вип. 55. Ч. 2. – С.316–321.
 11. Мандзюк Л., Остап’юк Ю., Василишин Р., Боднарчук О., Мартяк Р., Обушак М. Циклізація 2-(3-арил-4,5-дигідро-1Н-5-піразоліл)-4-хлорфенолів з ароматичними альдегідами // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2013. – Вип. 54. Ч. 2. – С.236–242.
 12. Мартяк Р., Обушак М. Арилнафтохінони. 4. Реакції 2-арил-6,7-диметил-1,4-нафтохінонів з діамінами // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2012. – Вип. 53. – С.227–231.
 13. Martyak R.L., Obushak N.D., Matiichuk V.S. Synthesis of heterocycles on the basis of arylation products of unsaturated compounds: XX. Reaction of 2-aryl-1,4-benzoquinones with potassium O-butyl carbonodithioate // J. Org. Chem. – 2010. – Vol. 46, Nо 3. – P. 394–398. https://doi.org/10.1134/S1070428010030164
 14. Мартяк Р., Обушак М., Матійчук В. Арилнафтохінони. 3. Синтез та реакції 2-арил-2,3-дигідро-2,3-епокси-6,7-диметил-1,4-нафтохінонів // Праці наукового товариства ім. Шевченка. – 2010. – Т. Сер. Хем. Біохем. – С.142–151.
 15. Мартяк Р., Обушак М., Таратула О. Взаємодія 2-арил-1,4-бензохінонів з єнамінами за реакцією Неніцеску // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – – Вип. 50. – С. 194–202.
 16. Мартяк Р., Обушак М., Матійчук В. Арилнафтохінони. 2. 2-Арил-1,4-бензохінони в реакції Дільса-Альдера. Синтез 2-бром-6,7-диметил-3-феніл-1,4-нафтохінону та його реакції з основами // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2006. – Вип. 47. – С. 138–146.
 17. Obushak N.D., Martyak R.L., Matiichuk V.S. Heterocycles synthesis based on arylation products of unsaturated compounds: XII. Reactions of 2-aryl-1,4-benzoquinones with dithiol compounds // R. J. Org. Chem. – 2005, No – P. 748–752. https://doi.org/10.1007/s11178-005-0238-3
 18. Обушак М., Мартяк Р., Матійчук В. Синтез заміщених бензо[b]тіофенів реакцією тіонілхлориду з похідними коричної кислоти та схожими реагентами // Праці наукового товариства ім. Шевченка. – – Т. XV. Сер. хем. і біохем. – С.94–109.
 19. Matiychuk V.S., Martyak R.L., Obushak M.D., Ostapiuk Yu.V., Pidlypnyi N.I. 3-Aryl-2-chloropropanals in Hantzsch synthesis of pyrroles // Chem. Heterocycl. Compd. – 2004. – Vol. 40, No – P. 1218–1219. https://doi.org/10.1023/B:COHC.0000048299.17625.7f
 20. Obushak M.D., Matiichuk V.S., Martyak R.L. Synthesis of heterocycles from the products of anionic arylation of unsaturated compounds. 7. Products of haloarylation of acrylic acid and its esters in the synthesis of benzo[b]thiophene derivatives // Chem. Heterocycl. Compd. – – Vol. 39, No 7. – P. 878–884. https://doi.org/10.1023/A:1026190103546
 21. Обушак М., Матійчук В., Карп’як В., Мартяк Р. Синтез гетероциклів на основі продуктів реакцій арендіазонієвих солей з ненасиченими сполуками (огляд) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. 2003. – Т. 10. Сер. хем. і біохем. – С. 54–75.
 22. Матійчук В.С., Мартяк Р.Л., Обушак М.Д. 3-Арил-2-бромопропанові кислоти у синтезі 2-(R-бензил)-2,3-дигідробенз[4,5]імідазо[2,1-b][1,3]тіазол-3-онів // Питання хімії і хімічної технології. – 2003. – № 1. – С. 29–33.
 23. Obushak M.D., Martyak R.L., Matiychuk V.S. Synthesis of heterocycles on the basis of arylation products of unsaturated compounds. Part 9. Dialkyl 2,6-diamino-4-arylfuro[2′,3′:4,5]benzo[b]furan-3,7-dicarboxylates from 2-aryl-1,4-benzoquinones and cyanoacetic esters // Polish J. Chem. – – Vol. 76, No 10. – P. 1419–1424.  https://doi.org/10.1002/chin.200305116
 24. Матійчук В.С., Мартяк Р.Л., Обушак М.Д., Василишин Р.Я. Синтез аналогів фенікаберану з арильними замісниками // Фармацевтичний журн. – 2002. – № 6. – С. 45–51.
 25. Obushak N.D., Matiichuk V.S., Martyak R.L. Synthesis of heterocycles based on products of anion arylation of unsaturated compounds. 5. Reaction of 2-aryl-1,4-benzoquinones with thiourea // Chem. Heterocycl. Compd. – – Vol. 37, No 7. – P. 909–915. https://doi.org/10.1023/A:1012420128922
 26. Obushak N.D., Matiichuk V.S., Martyak R.L., Ganushchak N.I. Synthesis of heterocycles on the basis of anion arylated products of unsaturated c Part 4. Cyclocondensation of 3-aryl-2-halo(thiocyanate)propionitriles // Chem. Heterocycl. Compd. – 1999. – Vol. 35, No 1. – P. 93–96. https://doi.org/10.1007/BF02251670
 27. Obushak N.D., Matiichuk V.S., Ganushchak N.I., Martyak R.L. Synthesis of 4-amino-5-arylmethyl-2-bromothiazoles // Chem. Heterocycl. Compd. – – Vol. 33, No 8. – P. 1000. https://doi.org/10.1007/BF02253182

Патенти

 1. Пат. 128135 Україна МПК C07D 311/00. Спосіб одержання арил- та гетарил-анельованих 6-гідрокси-2Н-хромен-2-онів / Шийка О.Я., Мартяк Р.Л., Тупичак М.А., Походило Н.Т., Обушак М.Д.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 201801132; заявл. 06.02.2018; Опубл. 10.09.2018. Бюл. № 17.
 2. Пат. 71674 Україна МПК C07D 207/08. Спосіб одержання заміщених 4-бензилпіролів / Мартяк Р.Л., Обушак М.Д., Матійчук В.С., Підлипний Н.І.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 201115041; заявл. 19.12.2011; Опубл. 25.07.2012. Бюл. № 14.
 3. Пат. 71671 Україна МПК C07D 209/04. Спосіб одержання етил 6-арил-5-гідрокси-1-R-2-метиліндол-3-карбоксилатів / Мартяк Р.Л., Обушак М.Д., Матійчук В.С.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 201115028; заявл. 19.12.2011; Опубл. 25.07.2012. Бюл. № 14.

Біографія

Народився в с. Зашкові Жовківського району Львівської області. Хімік-органік, кандидат хімічних наук (“Синтез конденсованих гетероциклічних сполук на основі продуктів реакції Меєрвейна”, Львів, 2003). У 1997 р. закінчив хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1997–98 рр. – лаборант, у 1998–2001 рр. – аспірант кафедри органічної хімії. З 2001 р. – молодший науковий співробітник, з 2004 р. – асистент кафедри органічної хімії, з 2010 р. – доцент кафедри органічної хімії.

Розклад