Литвин Роман Зіновійович

Посада: старший науковий співробітник кафедри органічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Електронна пошта: roman.lytvyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

https://publons.com/researcher/2077902/roman-z-lytvyn/

Область наукових інтересів: реакції арилювання гетероциклічних сполук, синтез гетероциклів, мультикомпонентні реакції, доміно реакції, тандемні реакції.

Ключові слова: арилювання, гетероциклізації, реакція Меєрвейна, арендіазонієві солі, циклізації.

Вибрані публікації

1. Kozlov N.G., Zhikharko Yu.D., Lytvyn R.Z., Gorak Yu.I., Skakovskii E.D., Baranovskii A.V., Basalaeva L.I., Obushak M.D. Synthesis of 12-Hetaryl-9,9-dimethyl-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[a]acridin-11(12H)-ones // Russ. J. Org. Chem. – 2014. – Vol. 50, № 6. – Р. 833–839.

2. Kozlov N.G., Bondarev S.L., Zhikharko Yu.D., Knyukshto V.N., Lytvyn R.Z., Horak Yu.I., Obushak M.D., Basalaeva L.I. Synthesis, absorption spectra, and luminescence properties of dihydrobenzoacridinone derivatives // Russ. J. Appl. Chem. – 2014. – Vol. 87, № 6. – Р. 780–786.

3. Skripskaya O.V. Synthesis of nitrogen heterocycles underlain by application of 3-(4-аcetylphenyl)-2H-coumarin / O.V. Skripskaya, N.O. Feilo, A.O. Neshchadin, O.V. Elenich, R.Z. Lytvyn, N.D. Obushak, P.I. Yagodinets // Russ. J. Org. Chem. – 2013. – Vol. 49, № 11. – Р. 1655–1660.

4. Zubkov F.I. Synthesis of epoxyisoіndole[1,2-a]isoquinolinium salts by the intramolecular [4+2]-cycloaddition of 1-furyl-2-allylisoquinolinium halogenides / F.I.Zubkov, V.P. Zaytsev, M.D. Obushak, Yu.D. Ershova, D.F. Mertsalov, E.A. Sorokina, E.V. Nikitina, Yu.I. Horak, R.Z. Lytvyn, A.V. Varlamov // Chem. Heterocycl. Compd. – 2013. – № 5. – С. 798–812.

5. Gorak Yu.I. Synthesis of heterocycles from arylation products of unsaturated compounds: XVIII. 5-Arylfuran-2-carboxylic acids and their application in the synthesis of 1,2,4-thiadiazole, 1,3,4-oxadiazole, and [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole derivatives / Yu.I. Gorak, N.D. Obushak, V.S. Matiichuk, R.Z. Lytvyn // Russ. J. Org. Chem. – 2009. – Vol. 45, № 4. – P. 541–550.

6. Obushak N.D. Synthesis and reactions of 5-aryl-2-thiophenecarbaldehydes / N.D. Obushak, V.S. Matiychuk, R.Z. Lytvyn // Chem. Heterocycl. Compd. – 2008. – Vol. 44, № 8. – P. 936–940.

Біографія

Народився у м. Львові. Хімік-органік, кандидат хімічних наук (“Арилювання похідних піролу і тіофену та перетворення продуктів реакцій”, Львів, 2010).
У 2005 р. закінчив хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.
У 2005–2005 рр. –інженер НДЧ.
У 2006–2009 рр. – аспірант кафедри органічної хімії.
2009–2014 рр. – молодший науковий співробітник кафедри органічної хімії.
З 2014 р. – старший науковий співробітник кафедри органічної хімії.

Розклад