Ломницька Ярослава Федорівна

Посада: доцент кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-31

Електронна пошта: yaroslava.lomnytska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Професійні інтереси: Взаємодія фосфору з перехідними металами. Побудовано 50 ізотермічних перерізів трикомпонентних систем, виявлено 65 нових сполук, для 50 фосфідів встановлено кристалічну структуру, в тому числі виявлено 5 нових структурних типів

Курси

Публікації

Співавтор навчальних посібників “Аналітична хімія” (Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001, 297 с.) та “Лабораторний практикум з аналітичної хімії” (Львів, там же, 2003, 220 с.). Автор або співавтор 6 методичних видань, 80 статей та повідомлень. Деякі з них:

  1.  Lomnytska Ya. Interaction of tantalum, chromium, and phosphorus at 1070K: Phase diagram and structuralchemistry / Ya. Lomnytska, V. Babizhetskyy, A. Oliynyk,
    O. Toma, M. Dzevenko, A. Mar //Journal of Solid State Chemistry.–2016.–V. 235.–P. 55-57.  http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2015.12.010.
  2. Lomnytska Yaroslava The phase equilibria and crystal structure of the phases in the Hf–Ti–P system / Yaroslava Lomnytska, Mariya Dzevenko, Anton Oliynyk, Ivanna Kushnir, Oksana Toma // Journal of Alloys and Compounds. – 2015. – V. 633. – P. 75–82. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.01.253
  3. Toma Oksana The Ti-Fe-P system: phase equilibria and crystal structure of phases / Oksana Toma, Mariya Dzevenko, Anton Oliynyk, Yaroslava F. Lomnytska // Cent. Eur. J. Chem. – 2013. – V11, No 9 – P. 1518-1526. https://doi.org/10.2478/s11532-013-0282-8.
  4. Ломницька Я., Боса О. Уточнення взаємодії компонентів у системі Mo–Mn–P  / Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2013.– Вип. 54, Ч.1. – С. 28-36.
  5. Oliynyk A.O. New compounds and phase equilibria in the Zr–Ti–P system / A.O. Oliynyk, S.V. Oryshchyn, Ya.F. Lomnytska // Journal of Alloys and Compounds. – 2012. – V. 545. – P. 80–84. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.08.016.
  6. Ya.F.Lomnytska, S.I.Chykhrij, Yu.B.Kuz’ma. The interaction of phosphorus with titanium and molybdenum// Journa of Alloys and Compounds. – 2001. – V.321. – P.91-96.
  7.  Ломницкая Я.Ф. Взаимодействие титана и фосфора с ванадием, хромом или марганцем // Журнал неорганич. химии. – 2000. – Т.45, № 2. – С. 261-265.
  8. Брусков В.А., Ломницкая Я.Ф., Кузьма Ю.Б. Кристаллическая структура соединения Zr2Ni1-xP// Кристаллография. – 1988. – Т.33, № 2. – С.341-344.

spysok-prats-1976-2016

Біографія

Закінчила хімічний факультет Львівського університету імені Івана Франка (1974). Постійно працює в університеті на кафедрі аналітичної хімії: інженер (1974), асистент (1974-1993), доцент (1993). Закінчила заочну аспірантуру Львівського ун-ту (1977-1981).

Методичні матеріали

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ. Курс лекцій.

Частина 1 «ХІМІЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ, ВОД, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, ЇХНЄ ЗАБРУДНЕННЯ».

Частина 2 «ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ЇХНІЙ АНАЛІЗ»

Розклад