Ломницька Ярослава Федорівна

Посада: доцент кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-31

Електронна пошта: yaroslava.lomnytska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Професійні інтереси: Взаємодія фосфору з перехідними металами. Побудовано 50 ізотермічних перерізів трикомпонентних систем, виявлено 65 нових сполук, для 50 фосфідів встановлено кристалічну структуру, в тому числі виявлено 5 нових структурних типів

Курси

Публікації

Співавтор навчальних посібників “Аналітична хімія” (Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001, 297 с.) та “Лабораторний практикум з аналітичної хімії” (Львів, там же, 2003, 220 с.). Автор або співавтор 6 методичних видань, 80 статей та повідомлень. Деякі з них:

 1. Yu. B. Kuz’ma, Ya. F. Lomnytska New phosphides of IVa and Va group metals with TiNiSi-type // J. Alloys Comp. – 1998. – Vol. 269. – P. 133–137. https://doi.org/10.1016/S0925-8388(98)00134-0
 2. Ya. F. Lomnytska, Yu. B. Kuz’ma.  Interaction between components in the systems Zr-Mo-P and Hf-Mo-P // J. Alloys Comp. – 1999. – Vol. 287. – P. 163–166. https://doi.org/10.1016/S0925-8388(98)00939-6
 3. Ya. F. Lomnytska. Interactions of titanium and phosphorus with vanadium, chromium, or manganese // Russian J. Inorganic Chem. – 2000. – Vol. 45, No. 2. – P. 207–211. 
 4. Ya. F. Lomnytska, S. I. Chykhrij, Yu. B. Kuz’ma The interaction of phosphorus with titanium and molybdenum // J. Alloys Comp. – 2001. – Vol. 321. – P. 91–96. https://doi.org/10.1016/S0925-8388(00)01436-5
 5. Ya. F. Lomnytska The reaction of titanium and niobium with phosphorus // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2001. – Vol. 40, No. 9–10. – P. 509–511. 
 6. Ya. F. Lomnytska, S. V. Оryshchyn, V. S. Babizhetskii, Yu. B. Кuz’ma. Crystal structure of (Ti,Mo)12P7 and refined phase equilibria in the Ti-Mo-P system // Inorganic Materials. – 2003. – Vol. 39, No. 6. – P.664–670. 
 7. Я. Ф. Ломницька, Ю. Б. Кузьма Взаємодія ванадію і молібдену з фосфором // Порошк. металлург. – 2004. – Т.43, № 3/4. – С.63–69.
 8. Ya. F. Lomnytska, V. V. Berezovets Phase relations in the Nb-Ni-Sb system // Inorganic Materials. – 2005. – Vol. 41, No 11. – P. 1166–1171. 
 9. Ya. F. Lomnytska, Yu. B. Kuz’ma The Nb-Sb system // J. Alloys Comp. – 2006. – V.413. – P. 114–117. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2005.07.002
 10. Я. Ломницька, М. Лата Взаємодія компонентів в системі Zr-Fe-P // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2006. – Вип. 47. – С.12–17.
 11. Я. Ломницкая, О. Павлив Фазовые равновесия в сисьтеме V-Ni-Sb // Неорганич. материалы. – 2007 . – Т. 43, № 6. – С.692–697. 
 12. Ya. Lomnytska, A. Shupars’ka Reactions of niobium and tungsten with phosphorus // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2006. – Vol. 45. – P. 361–364. 
 13. Я. Ломницька, І. Мельникова  . Взаємодія компонентів у системі V-Fe-P // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2008. – Вип. 49, Ч.1. – С. 115–120.
 14. Ya. Lomnytska V-Si-Sb phase diagram. Іsothermal section at 1070 К // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2007. – V. 46, No. 9–10. – P. 461–466. 
 15. Я. Ломницька . Взаємодія Ніобію та Фосфору зі Стибієм // Порошк. металлургия. 2008. – Т.47, № 7–8. С.91–95.
 16. Я. Ломницька, І. Мельникова, О. Тома . Взаємодія ванадію та мангану з фосфором // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2009. – Вип. 50. – С.81–88.
 17. Я. Ф. Ломницкая . Взаимодействие ниобия и сурьмы с кремнием или фосфором // Неорганич. материалы. – 2010. – Т. 46, № 7. – С. 805–810. 
 18. Ya. F. Lomnytska, R. I. Kondratev Phase relations in the Nb-Cr-Sb and Nb-Mn-Sb // Inorganic Materials. – 2011. – Vol. 47, No. 10. – P. 1072–1080. 
 19. Я. Ломницька, М. Михалина, О. Тома Взаємодія компонентів у системі Nb-Fe-P // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2011. – Вип. 52. – С.14–21.
 20. O. Oliynyk,  S. V. Oryshchyn, Ya. F. Lomnytska. New compounds and phase equilibria in the Zr-Ti-P system // J. Alloys Compd. – 2012. – Vol. 545. – P. 80–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.08.016
 21. Я. Ломницька, А. Олійник.  Уточнення взаємодії компонентів у системі Zr–Nb–P // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2012. – Вип. 53. – С. 36–41. 
 22. O. Oliynyk, Ya. F. Lomnytska, M. V. Dzevenko, S. S. Stoyko, A. Mar. Phase equilibria in the Mo-Fe-P system at 800oC and structure of ternary phosphide (Mo1-xFex)3P (0.10<x<0.15) // Inorg. Chemistry. 2013. – V.52. – P.983-991. http://dx.doi.org/10.1021/ic302243p
 23. O. Toma, M. Dzevenko, A. Oliynyk, Ya. Lomnytska . The Ti-Fe-P system: phase equilibria and crystal structure of phases  // Cent. Eur. J. Chem. – 2013– Vol. 11, No 9. – P. 1518-1526. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-013-0282-8
 24. Я. Ломницька, О. Боса  Уточнення взаємодії компонентів у системі Mo–Mn–P // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2013.– Вип. 54, Ч.1. – С. 28–36. 
 25. Я. Ломницька, Н. Джигирей. Взаємодія компонентів у системі Та−V−P при 1 070 k // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. хім. – Вип. 56, ч. 1. – 2015. – С. 32–39. 
 26. Ya. Lomnytska, M. Dzevenko, A. Oliynyk,  I. Kushnir,  O. Toma. The phase equilibria and crystal structure of the phases in the Hf–Ti–P system // J. Alloys Comp. – 2015. – Vol. 633. – P. 75–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.01.253
 27. Ya. Lomnytska, V. Babizhetskyy, A. Oliynyk, O. Toma, M. Dzevenko, A. Mar A. Interaction of tantalum, chromium, and phosphorus at 1070K: Phase diagram and structural chemistry // J. Solid State Chem. – 2016. – Vol. 235. – P. 50–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2015.12.010
 28. Ya. Lomnytska, M. Dzevenko,  V. Babizhetskyy, O. Toma, O. Smolyak, E. E. Gordon, M.-H. Whangbo, J. K. Кöhler. Interaction of tantalum, titanium and phosphorus at 1070 K: Phase diagram and structural chemistry // J. Alloys Comp. – 2018. – Vol . 732. Р. 777–783. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.10.247
 29. Я. Ломницька, М. Дзевенко, Б. Стельмахович, Н. Кірічук.  Взаємодія компонентів у системі Hf-Fe-P // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. Випуск 59. Ч. 1. С. 36–45. https://doi.org/10.30970/vch.5901.036
 30. Ya. Lomnytska, M. Dzevenko, V. Babizhetskyy, M. Schöneich, J. Köhler Phase equilibria in the Ta-Mn-P system and crystal structure of ternary phosphides, represen-tative of OsGe2-type structure // J. Solid State Chem. – 2019. – Vol. 277. – P.77–82. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2019.05.045
 31. Я. Ломницька, М. Дзевенко, А. Кушнір  Взаємодія танталу та ванадію з великим вмістом фосфору // Праці НТШ. Серія хім. – 2019. – Т. 56. – С. 36–45.

Біографія

Закінчила хімічний факультет Львівського університету імені Івана Франка (1974). Постійно працює в університеті на кафедрі аналітичної хімії: інженер (1974), асистент (1974-1993), доцент (1993). Закінчила заочну аспірантуру Львівського ун-ту (1977-1981).

Методичні матеріали

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ. Курс лекцій.

Частина 1 «ХІМІЧНИЙ СКЛАД ҐРУНТІВ, ВОД, ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, ЇХНЄ ЗАБРУДНЕННЯ».

Частина 2 «ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ЇХНІЙ АНАЛІЗ»

Розклад