Кужель Богдан Степанович

Посада: старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-47

Електронна пошта: bogdan.kuzhel@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • едектротранспортні властивості інтерметалідів
 • системи з сильними електрон-електронними кореляціями

Вибрані публікації

 1. Левин Є.М., Кужель Б.С. Кондовское рассеяние в кристаллах EuCu2xSi2+x  //  ФТТ. – Т. 31, вып. 1. – С. 106-110.
 2. Concentrated Kondo Systems in Solid Solutions on the Base of Europium Ternary Compounds / Levin Е.M., Kuzhel B.S., Bodak O.I., Belan B.D., Stets’N. // Phys. Stat. Sol. (b). – 1990. – Vol.161. – P.783-795.
 3. Levin E. M., Palewski T., Kuzhel B. S. Magnetoresistance of YbNi2(SixGe1x)2 solid solutions // Physica B. – Vol. 259-261. – P. 142-143.
 4. Henkie Z., Cichorek T., Fabrowski R., Wojakowski A., Kuzhel D.S., Marucha Cz., Szczepaniak M.S., Tadla J. Anizotropy of transport properties of novel Kondo ferromagnet UAsSe // Physica B. – Vol. 281-282. – P. 226-227.
 5. Magnetic properties and magnetoresistance of the DyMnB4 compound / E. Levin, T. Palewski, T. Mydlarz, B.S. Kuzhel, Yu.B. Kuz’ma, S.I. Mikhalenko // Journal of Alloys and Compounds 315 (2001). –P. 95-99.
 6. Кужель Б.С. Гістерезис температурних залежностей термо-е.р.с. і електроопору в твердих розчинах на основі тернарних сполук Eu // Журнал фізичних досліджень. – 2001. –T. 5, №1 р. –С. 39-42
 7. Kuzhel B.S., Belan B.D., Stets’ I.N. Correlation between  transport properties and valence instability states of Eu in  LuxEu1-xCu2Si2 / ­ Journal of Alloys and Compounds. –V.367. –Issues 1-2, March 2004, Pages 219-223.
 8. Kuzhel B.S., Shcherba I.D. Kravchenko I.I.. The contribution of the valence unstable ytterbium states into kinetic properties of YbNi2-xGe2+x and YbCu2‑xSi2+x, ­// Journal of Alloys and Compounds 425/1-2 (2006) 54-58.
 9. Electric transport properties of RNi3Sn2 compounds (R = Y, Sm, Gd, Tb, Dy) and electronic structure of YNi3Sn2 and GdNi3Sn2 / V.V. Romaka, B. Kuzhel, E.K. Hlil, L. Romaka, D. Fruchart and D. Gignoux // Journal of Alloys and Compounds  459 (2008), P. – 8-12.
 10. Electric transport in R2MGe6 ternary compounds (R = La, Ce, Gd, Tb, Dy, Ho; M = Mn, Ni, Cu) // M. Konyk, B. Kuzhel, Yu. Stadnyk, Yu.  Gorelenko, Ya. Mudryk and A. Waskiv // Journal of Alloys and Compounds, 459 (2008), P. -18- 21.
 11. Contribution of unstable valence states of europium to the electronic transport properties of EuPd2-xSi2+x / Kuzhel, B. Belan, V. Kuzhel, I. Stets’, R. Serkiz // Chem. Met. Alloys. – 2010. – Vol. 3. – P. 83–89.
 12. Електротранспортні властивості сполук R3Cu4Sn4 (R=Ce, Nd, Sm, Gd, Dy) / Л. Ромака, В.В.Ромака,  Б. Кужель, Ю. Стадник  // Вісник ЛНУ. Серія хімічна. – – Вип. 54, Ч.1. – С. 136–14.
 13. Structural, magnetic and electronic transport studies of RAgSn2 compounds (R = Y, Tb, Dy, Ho and Er) with Cu3Au-type / Romaka, V. V Romaka, I. Lototska, A. Szytula, B. Kuzhel, A. Zarzycki, E. K. Hlil and D. Fruchart  // Bull. Mater. Sci., Indian Academy of Sciences. – Vol. 36, No. 7, December 2013. – P. 1247–1253.
 14. Crystal structures and electrical properties of the compounds DyNiSi3, Dy3Ni6Si2 and DyNiSi / O. Bardin, B. Belan,  S. Pukas, B. Kuzhel, Ya. Tokaychuk,  M. Manyako, R. Gladyszvskii // Chem. Met. Alloys. – –Vol. 7. – P. 194-201.

Біографія

Кужель Богдан Степанович (14.08.1949, м. Броди Львівської обл..) фізик, кандидат фіз.-мат. наук (Закономірності формування електронних транспортних властивостей твердих розчинів на основі потрійних сполук європію та ітербію). Закінчив фізичний ф-т Львів. університету. У 1973-1986 інженер, ст..інженер, наук. співроб. проблем. НДЛ росту та дослідження фіз.. властивостей кристалів. Наукові інтереси: вирощування та експериментальне дослідження вузькозонних напівпровідників на основі Cd(Mn)HgTe. 1986-2002 ст.наук. співроб. Ін-ту прикл. фізики , з 2002 ст. наук. Спів роб. НДЧ Львів. ун-ту. Наукові інтереси: інтерметаліди: експериментальні дослідження,  електронний транспорт, системи з сильними електрон-електронними кореляціями. Близько 100 наукових праць.

Розклад