Ковалишин Ярослав Степанович

Посада: доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-97

Електронна пошта: kovalyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.researcherid.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

електроактивні полімери, хімічні джерела струму, хемо- та біосенсорика

Курси

Публікації

 1. Ковалишин Я.С. Синтез поліпіролу та його використання в літієвих джерелах струму. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 38 (1999) 114.
 2. Е.Р. Koval’chuk, O.V. Reshetnyak, A.O. Chernyak, Ya.S. Kovalyshyn. Electrochemiluminescence on np1-metals. 1. The analysis of chemiluminesccent reactions. Acta 44 (1999) 4079.
 3. Я.С. Ковалышин, О.В.Решетняк, Б.М. Терендий, Л.С. Ковалышин Синтез полиацетилена и его использование в источниках тока. Вопросы химии и хим. технологии 1 (1999)
 4. Е.Р.Koval’chuk, Ya.S. Kovalyshyn, O.V. Klenina, L. Jozwiak, J. Rak and J. Blazejowski. Electrochemical Synthesis, Doping and Possibilities of application of Polyacetylene. Polish J. Chem. 74 (2000) 1299.
 5. Е.Р.Koval’chuk, O.V. Reshetnyak, Ya.S. Kovalyshyn, and J. Blazejowski. Structure and properties of lithium trivanadate – a potential electroactive material for a positive electrode of secondary storage. Power Sources 107 (2002) 61
 6. Є. Ковальчук, Я. Ковалишин, В. Сметанецький, Д. Коробій. Реакція дедіазотування при контакті розчинів бензендіазонію з металевою поверхнею. Вісник Львів. у-ту, Сер. хім. 44 (2004) 219.
 7. Ковалишин Л., Остапович Б., Ковальчук Є. Електрохімічні властивості акрифлавіну та застосування продуктів окиснення при виготовленні платформ біосенсорів. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 46 (2005) 277.
 8. Ковалишин Я., Ковальчук Є., Турик З. Електрохімічні властивості полі-N-триметоксисилілпропіланіліну та використання його як платформ для біосенсорів. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 46 (2005) 282.
 9. Є.Ковальчук, Б. Остапович, З. Турик, Я. Ковалишин, І. Годованець. Кінетика окиснювальної поліконденсації аніліну в розчині метилпіролідону. Укр. хім. журн. 72 (2006) 67.
 10. Є.П. Ковальчук, Б.Б. Остапович, З.Л. Турик, Я.С. Ковалишин, М.В. Гончар. Синтез та дослідження електропровідних полімерних платформ для біосенсорів. Укр. хім. журн. 72 (2006) 35.
 11. Ковальчук Є.П., Ковалишин Я.С., Кекіс І.В., Лагоцька Р.В. Амперометричний уреазний біосенсор. Укр. хім. журн. 74 (2008) 103.
 12. Я. Ковалишин, Б. Остапович., С. Парижак. Медіаторні властивості нейтрального червоного в електрохімічних біосенсорах для визначення формальдегіду. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 50 (2009) 299.
 13. Б. Остапович., Я. Ковалишин, Є. Ковальчук, О. Демків. Електрохімічна поведінка нікотинамідаденін-динуклеотиду на модифікованому графітовому електроді. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 51 (2010)
 14. І. Демидчук, Я. Ковалишин. Електрохімічне відновлення пероксиду водню на модифікованих графітових електродах. Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. 51 (2010)
 15. Ковальчук Е.П. Синтез и электрохимические свойства композитов на основе углеродных нанотрубок и полианилина / Е.П. Ковальчук, А.П. Томилов, А.И. Крупак, Я.С. Ковалышин // Электрохимия, – Т. 47, № 10. – С. 1205–1208.
 16. Koval’chuk P. Synthesis and Electrochemical Properties of Composites Based on Carbon Nanotubes and Polyaniline / E. P. Koval’chuk, A. P. Tomilov, A. I. Krupak and Ya. S. Kovalyshyn // Russian Journal of Electrochemistry, 2011. – Vol. 47, No. 10. – Р. 1125–1128.
 17. Давиденко Н. Глюкозний біосенсор на композитній платформі поліанілін-срібло / Н. Давиденко, Я. Ковалишин, Б. Остапович // Вісник Львів. ун-ту, Сер. хім. – 2013 – Вип. 54. – Ч. 2. – С. 414–419.
 18. Pysarevska, L. Dubenska, I. Spanik, Ya. Kovalyshyn, S. Tvorynska “Reactions of o,o′-dihydroxyazo dyes with the third group M(III) ions: spectroscopic and electrochemical study”, Journal of Chemistry, 2013, 853763.

Біографія

Доцент Ковалишин Ярослав Степанович (нар. 11.08.1974 р.) – кандидат хімічних наук (2000 р., спеціальність 02.00.04 – фізична хімія; тема дисертаційної роботи “Фізико-хімічні властивості електроактивних матеріалів для літієвих джерел струму”); вчене звання – доцент (2008). Автор 49 наукових робіт, в тому числі 1 монографії та 24 статей.

Розклад