Котур Богдан Ярославович

Посада: професор кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: bohdan.kotur@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Металохімія скандію та інших рідкісноземельних елементів;
 • Кристалохімія інтерметалічних сполук, карбідів;
 • Транспортні та магнітні властивості інтерметалічних сполук;
 • Взаємозв’язок кристалічної структури та властивостей інтерметалідів;
 • Структура та властивості аморфних та наноструктурованих металевих сплавів.

Наукові партнери

Національний університет “Львівська політехніка”, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ужгородський національний університет, Інститут проблем матеріалознавства НАН України (м. Київ), Інститут металофізики НАН України (м. Київ), Фізико-механічний інститут НАН України (м. Львів), Інститут низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського ПАН (м. Вроцлав, Польща), Вроцлавський університет (Польща), Інститут фізики твердого тіла, Віденський технічний університет (Австрія).

Курси

Публікації

Монографії

 1. Kotur B.Ya., Gratz E. Scandium Alloy Systems and Intermetallics. In: Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Eds. K.A. Gschneidner Jr., L. Eyring. Amsterdam: Elsevier Science B.V. 1999. Vol. 27. Ch. 175. P. 339-533.
 2. Babizhetskyy V., Kotur B., Levytskyy V., Michor H. Alloy systems and compounds containing rare earth metals and carbon. In: Handbook on the Physics and Chemistry of the Rare Earths including Actinides [Eds. J. C. Bünzli, V. Pecharsky]. Amsterdam: Elsevier. 2017. Vol. 52. Ch. 298. P. 1–276.

Навчальні посібники

 1. Котур Б.Я. Хімія. Практикум: Навч. посібник- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004.- 237 с.: 16 іл.

ISBN 966-613-189-7.

 1. Котур Б.Я., Шпирка З.М., Ничипорук Г.П., Зелінська О.Я. Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем: Лабораторний практикум.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.- 104 с.
 2. Котур Б.Я. Хімія. Практикум. Органайзер самостійної роботи студентів: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с.

ISBN 978-617-10-0237-1.

Вибрані наукові статті (2015-2019):

Статті у виданнях науково метричних баз даних:

 1. Levytskyy V., Babizhetskyy V., Magun A., Heinrich P., Salamakha L., Bauer E., Michor H., Kotur B. A new ternary carbide Dy2Mn2-xC5 (x=0.6): Preparation, structure, and physical properties // J. Phys. Chem. Solids. – 2015. – Vol. 79. – P. 72–77.
 2. Michor H., Levytskyy V., Schwarzbock F., Babizhetskyy V., Kotur B. Evolution of magnetic properties in the solid solution DyCo1-xNixC2 // J. Magn. Magn. Mater. – 2015. – Vol. 374. – P. 553–558.
 3. Бойчишин Л.М., Герци О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я. Фіз. хім. механ. матеріалів. Корозійні і електрокаталітичні властивості аморфних сплавів Fe-Nb-B, легованих Dy або Tb // – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 29–33.
 4. Бойчишин Л.М., Герци О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Косенко В.К. Електроди на основі аморфних металевих алюмінієвих сплавів у реакціях виділення водню // Фіз. хім. механ. матеріалів. – 2015. – Т. 51, № 4. – С. 100–106.
 5. Levytskyy V., Hembara M., Babizhetskyy V., Myakush O., Kotur B., Serkiz R. Synthesis, XRD and EDX studies of the new metastable phase CeCr1-x (x~0.89) // J. Phase Equil. Diffus. – 2015. – Vol. 36. – P. 638–643.
 6. Babizhetskyy V., Myakush O., Levytskyy V., Kohler J., Simon A., Michor H., Kotur B. Homogeneity ranges and physical properties of ternary Laves phases RxZr1-xNi2 (R = Gd-Lu) // J. Alloys Compd. – 2016. – Vоl. 661. – P. 490–494.
 7. Chrobak A., Haneczok G., Zivotsky O., Hendrych A., Kansy J., Kotur B. Optimization of soft magnetic properties in Fe82Nb2B14RE2 (RE=Y, Gd, Tb and Dy) group of amorphous alloys // Acta Phys. Pol. A. – 2016. – Vol. 130. – P. 916–919.
 8. Boichyshyn L., Danyliak M.-O., Kotur B. Surface structure and catalytic activity of amorphous metallic alloys Fe-Nb-B-RE (RE=Y, Gd, Tb, Dy) in alkaline solution // Adsorp. Sci. Technol. – 2017. – Vol. 35. – P. 623–629.
 9. Michor H., Steiner S., Schumer A., Hembara M., Levytskyy V., Babizhetskyy V., Kotur B. Magnetic properties of HoCoC2, HoNiC2 and their solid solutions // J. Magn. Magn. Mater. – 2017. – Vol. 441. – P. 69–75.
 10. Boichyshyn L.M., Kulyk Yu.O., Hertsyk O.M., Kotur B.Ya., Rudenko O.Yu., Nizameev M.S. Corrosion resistance of ribbon and bulk amorphous alloys based on iron // Mater. Sci. – 2017. – Vol. 52. – P. 854–860.
 11. Steiner S., Michor H., Sologub O., Hinterleitner B., Höfenstock F., Waas M., Bauer E., Stöger B., Babizhetskyy V., Levytskyy V., Kotur B. Single-crystal study of the charge density wave metal LuNiC2 // Phys. Rev. B. – 2018. – Vol. 97. – 205115 (11 p.).
 12. Levytskyi V., Isnard O., Babizhetskyy V., Kotur B. Synthesis, crystal structure and magnetic properties of R11Ni60C6 (R = Tb, Dy) compounds // J. Phys. Chem. Solids – 2018. – Vol. 122. – P. 189–197.
 13. Levytskyy V., Dovgaliuk I., Hembara M., Babizhetskyy V., Pavlyuk V., Kotur B. Synchrotron studies of novel Tb2Ni5C3: Crystal and electronic structure // J. Alloys Compd. – 2019. – Vol. 773. – P. 239–243.
 14. Levytskyi V., Michor H., Babizhetskyy V. , Kotur B. Crystal chemistry of ternary rare earth transition metal carbides: studies of the Tb–Fe–C system at 800 oC // Solid State Phen.– 2019.– Vol. 289. – P. 12–20.
 15. Michor H., Schumer A., Hembara M., Kotur B., Levytskyy V., Babizhetskyy V. The quasi-binary system CeCoC2-CeNiC2: crystal structure and physical properties // Solid State Phen.– 2019. – Vol. 289. – P. 114–119.

 

    Патенти (2011-2016 р.р.)

 1. Герцик О.М., Ковбуз М.О., Бойчишин Л.М., Котур Б.Я. Спосіб регулювання нанокристалізації виробів з аморфних металевих сплавів// Патент України на корисну модель № 60734. Зареєстровано 25.06.2011. Заявник – ЛНУ ім. І.Франка.
 2. Бойчишин Л.М., Ковбуз М.О., Міка Т.М., Герцик О.М., Котур Б.Я. Спосіб одержання тернарних сполук кристалічної ромбічної структури типу Gd3Ni5Al19 з аморфних сплавів Al-ПМ-РЗМ// Патент України на корисну модель № 63819. Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2011. Заявник – ЛНУ ім. І.Франка.
 3. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я. Спосіб одержання нанокристалічних матеріалів на основі Al з підвищеною мікротвердістю// Патент України на корисну модель № 72336. Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 10.08.2012. Заявник – ЛНУ ім. І.Франка.
 4. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Переверзєва Т.Г. Спосіб підвищення електрокаталітичної активності аморфних сплавів на основі Fe // Патент України на корисну модель № 82842. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 12.08.2013. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 12.08.2013, Бюл. № 15. Власник – ЛНУ ім. І.Франка.
 5. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Переверзєва Т.Г. Спосіб активування аморфних металевих електродів на основі Fe для електрокаталітичного виділення молекулярного водню // Патент України на корисну модель № 94610. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.11.2014. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 25.11.2014, Бюл. № 22. Власник – ЛНУ ім. І.Франка.
 6. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Переверзєва Т.Г. Спосіб підвищення електрокаталітичної активності Fe-Nb-B-РЗМ у процесі виділення водню з лужних розчинів // Патент України на корисну модель № 96878. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.02.2015. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 25.02.2015, Бюл. № 4. Власник – ЛНУ ім. І.Франка.
 7. Герцик О.М., Бойчишин Л.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Носенко В.К. Аморфна металева композиція на основі Al-Ni-РЗМ для каталітичного виділення водню// Патент на корисну модель № 101084 Україна, / заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201502075 від 10.03.2015 р.; опубл. 25.08.2015, Бюл. №16.-6 с.

Біографія

Професор Богдан Ярославович КОТУР (біографічні дані)

 

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, хімічний факультет (1974);

кандидат хімічних наук (1978);

доцент (1984);

доктор хімічних наук (Металохімія скандію і його інтерметалічних сполук, 1995, Львівський державний університет імені Івана Франка);

професор (2000).

 

Професор кафедри неорганічної хімії (з 1998);

проректор з наукової роботи (з 1998 до 2014);

дійсний член Наукового товариства імені Т.Шевченка (з 2005);

секретар (1993-2005) і член (з 2005) Комітету кристалографів України;

головний редактор наукових журналів “Вісник Львівського університету. Серія хімічна” (з 1998) та “Праці НТШ. Хімія і біохімія” (з 2003 до 2015);

член редколегії міжнародного наукового журналу “Chemistry of Metals and Alloys” (з 2008) та наукового журналу “Праці НТШ. Хімія і біохімія” (з 2015); голова (з 2010 до 2013), член (1998-2010 та з 2014) спеціалізованої вченої ради з хімічних наук Д 035.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка;

член спеціалізованої вченої ради з хімічних наук К 61.051.03 в Ужгородському національному університеті (з 2010);

член Ради проректорів з наукової роботи ВНЗ Міністерства освіти і науки України (1999-2014);

член експертної наукової ради з хімії Міністерства освіти і науки України (з 2004 до  2014);

член Вченої ради університету (з 1998 до 2014);

голова Науково-технічної ради університету (з 1998 до 2014).

 

Науковий доробок

Автор (співавтор) понад 400 наукових праць, у т.ч. понад 250 статей (у т.ч. понад 130 статей у виданнях ISI та за кодоном),

монографії,

4-мовного хімічного словника,

12 патентів України,

4 навчальних посібників для студентів ВНЗ,

понад 10 навчально-методичних видань та ін.

Підготував 7 кандидатів наук.

 

Наукові стажування

Загребський університет (Хорватія) (1980-1981),

Віденський технічний університет (Австрія) (1994, 1995, 1999, 2000, 2004, 2014),

Женевський університет (Швейцарія) (1996),

Програма Держдепартаменту США “Роль академічного/бізнесового партнерства у розвитку громади” (2003).

Нагороди

Соросівський доцент (1996, 1997);

Відмінник освіти України (2004);

Державна премія України в галузі науки і техніки (2008);

Почесна Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2008);

Почесна Грамота Верховної Ради України (2011);

Орден Святих Кирила і Мефодія (УПЦ КП, 2006);

Почесні грамоти ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2002, 2006, 2011, 2012);

Почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка” (2018).

Подяка ректора Шауляйського університету (Литва).

Розклад