Котур Богдан Ярославович

Посада: професор кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: доктор хімічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: bohdan.kotur@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • Металохімія скандію та інших рідкісноземельних елементів;
 • Кристалохімія інтерметалічних сполук, карбідів;
 • Транспортні та магнітні властивості інтерметалічних сполук;
 • Взаємозв’язок кристалічної структури та властивостей інтерметалідів;
 • Структура та властивості аморфних та наноструктурованих металевих сплавів.

Наукові партнери

Національний університет “Львівська політехніка”, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Ужгородський національний університет, Інститут проблем матеріалознавства НАН України (м. Київ), Інститут металофізики НАН України (м. Київ), Фізико-механічний інститут НАН України (м. Львів), Інститут низьких температур і структурних досліджень ім. В. Тшебятовського ПАН (м. Вроцлав, Польща), Вроцлавський університет (Польща), Інститут фізики твердого тіла, Віденський технічний університет (Австрія).

Курси

Публікації

Монографії

 1. Kotur B.Ya., Gratz E. Scandium Alloy Systems and Intermetallics. In: Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths. Eds. K.A. Gschneidner Jr., L. Eyring. Amsterdam: Elsevier Science B.V. 1999. Vol. 27. Ch. 175. P. 339-533.
 2. Babizhetskyy V., Kotur B., Levytskyy V., Michor H. Alloy systems and compounds containing rare earth metals and carbon. In: Handbook on the Physics and Chemistry of the Rare Earths including Actinides [Eds. J. C. Bünzli, V. Pecharsky]. Amsterdam: Elsevier. 2017. Vol. 52. Ch. 298. P. 1–263.

Cтатті

 1. Бодак О.І., Котур Б.Я., Гладишевський Є.І. Система скандій-нікель-силіцій. Доп. АН УРСР. Сер. А. 1976. № 7. С. 655-657.
 2. Котур Б.Я., Бодак О.И., Мыськив М.Г., Гладышевский Е.И. Кристаллическая структура соединения ScNiSi3. Кристаллография. 1977. Т. 22. Вып. 2. С. 267-270.
 3. Бодак О.И., Котур Б.Я., Яровец В.И., Гладышевский Е.И. Кристаллическая структура соединений Sc2Fe3Si5 и Dy2Fe3Si5. Кристаллография. 1977. Т. 22. Вып. 2. С. 385-388.
 4. Котур Б.Я. Кристалічна структура сполук Sc2M3Si (де M=Fe, Co, Ni). Доп. АН УРСР. Сер. А. 1977. № 2. С. 164-165.
 5. Котур Б.Я., Бодак О.І., Гладишевський Є.І. Система скандій-кобальт-силіцій. Доп. АН УРСР. Сер. А. 1977. № 7. С. 664-666.
 6. Гладишевський Є.І., Котур Б.Я., Бодак О.І., Скворчук В.П. Система скандій-залізо-силіцій. Доп. АН УРСР. Сер. А. 1977. № 8. С. 751-754.
 7. Котур Б.Я. Кристаллическая структура соединения Sc(Sc030Fe0.786Si0.184)12. Вестн. Львов. Ун-та. Сер. Химич. 1977. Вып. 19. С. 42-45.
 8. Котур Б.Я., Бодак О.И. Новые представители структурных типов TiNiSi и ZrSi2 в системах Sc-Mn(Fe, Co, Ni)-Si. Кристаллография. 1977. Т. 22. Вып. 6. С. 1209-1213.
 9. Котур Б.Я., Бодак О.И., Гладышевский Е.И. Кристаллическая структура соединения ScNi2Si3. Кристаллография. 1978. Т. 23. Вып. 1. С. 189-190.
 10. Бодак О.І., Котур Б.Я., Гавриленко І.С., Марків В.Я., Іванченко В.Г. Діаграма стану системи скандій-залізо.Доп. АН УРСР. Сер. А. 1978. № 4. С. 365-370.
 11. Гладышевский Е.И., Котур Б.Я. Кристаллическая структура соединений Sc3Co2Si3 и Sc2CoSi2. Кристаллография. 1978. Т. 23. Вып. 5. С. 946-950.
 12. Котур Б.Я., Бодак О.И. Кристаллохимия тройных силицидов скандия и переходных металлов IV периода. Изв. АН СССР. Неорганич. материалы. 1980. Т. 16. № 3. С. 459-463.
 13. Котур Б.Я., Бодак О.І., Котур О.Я. Система скандій-марганець-силіцій.Доп. АН УРСР. Сер. А. 1980. № 8. С. 80-83.
 14. Ярмолюк Я.П., Котур Б.Я., Гринь Ю.М. Кристалічна структура сполук ScFeSi2 i ZrFeSi2. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1980. № 11. С. 68-72.
 15. Котур Б.Я., Бодак О.И. Особенности взаимодействия Sc с Si и переходными металлами IV периода. Изв. АН СССР. Неорганич. материалы. 1981. Т. 17. № 2. С. 265-268.
 16. Стаднык Ю.В., Котур Б.Я., Гореленко Ю.К., Сколоздра Р.В. Магнитные и электрические свойства соединений систем Sc-Fe(Co, Ni)-Si. Вестн. Львов. ун-та. Сер. химич. 1981. Вып. 23. С. 71-75.
 17. Лукашенко Г.М., Сидорко В.Р., Котур Б.Я. Фазовое состояние и термодинамические свойства сплавов системы Mn-Si в области 25-37,5 ат. % Si. Порошковая металлургия. № 8. С. 67-70.
 18. Kotur B.Ya., Gladyshevskij E.I., Sikirica M. A note on the crystal structure of two ScCuSi phases. J. Less-Common Metals. 1981. Vol. 81. P. 71-78.
 19. Kotur B.Ya., Sikirica M. Sc2Cr4Si5 with the V6Si5 (Nb2Cr4Si5) structure type. Less-Common Metals. 1982. Vol. 83. P. L29-L31.
 20. Kotur B.Ya., Sikirica M. Nickel scandium germanide Sc3Ni4Ge4: a new ternary germanide with the Gd6Cu8Ge8-type structure. Acta Crystallogr. 1982. Vol. B38. P. 917-918.
 21. Кузьма Ю.Б., Михаленко С.І., Котур Б.Я., Ярмолюк Я.П. Кристалічна структура бориду La2Re3B7. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1982. № 3. С. 24-27.
 22. Котур Б.Я., Гладышевский Е.И. Кристаллическая структура Sc3NiSi3. Кристаллография. 1983. Т. 28. № 3. С. 461-464.
 23. Котур Б.Я., Ломницкая Я.Ф., Кузьма Ю.Б. Кристаллическая структура NbNiP2. Кристаллография. 1983. Т. 28. № 3. С. 590-592.
 24. Котур Б.Я., Сикирица М., Бодак О.И., Гладышевский Е.И. Кристаллическая структура соединения Sc3Ni11Si4. Кристаллография. 1983. Т. 28. № 4. С. 658-661.
 25. Котур Б.Я., Сикирица М. Кристаллическая структура Sc2FeSi2. Кристаллография. 1983. Т. 28. № 4. С. 798-800.
 26. Мруз О.Я., Бельський В.К., Бодак О.І., Котур Б.Я., Заводник Ю.В. Кристалічна структура сполук SmM2Ge2. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1983. № 6. С. 41-42.
 27. Котур Б.Я., Бодак О.І., Сікіріца М., Бруво М. Фази із структурою типу Mn5Si3 в системах Sc-V-Si(Ge). Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1983. № 10. С. 46-49.
 28. Кузьма Ю.Б., Черняк Г.В., Аксельруд Л.Г., Котур Б.Я., Чабан Н.Ф. Кристаллическая структура борида Er4NiB13 и его аналогов. Кристаллография. 1983. Т. 28. № 6. С. 711-713.
 29. Котур Б.Я. Кристаллическая структура соединения ScCu2Si2. Вестн. Львов. ун-та. Сер. химич. 1984. Вып. 25. С. 20-21.
 30. Котур Б.Я., Андрусяк Р.И. Система скандий-медь-германий. Вестн. Львов. ун-та. Сер. химич. 1984. Вып. 25. С. 35-37.
 31. Котур Б.Я., Андрусяк Р.І. Кристалічна структура сполук ScMGe, де M=Mn, Fe, Co, Ni, Cu. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1984. № 12. С. 40-43.
 32. Готра З.Ю., Бобицкий Я.В., Котур Б.Я., Похмурская А.В. Влияние лазерного излучения на структуру и микротвердость моноантимонида кадмия. Физико-химич. механика материалов. 1984. № 6. С. 100-101.
 33. Котур Б.Я., Литвинко Н.З., Бодак О.І. Система скандій-мідь-кремній. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1985. № 1. С. 34-36.
 34. Калычак Я.М., Гладышевский Е.И., Бодак О.И., Дмытрах О.В., Котур Б.Я. Кристаллическая структура LaNi3In6, CeNi3In6 и PrNi3In6. Кристаллография. Т. 30. № 3. С. 591-593.
 35. Котур Б.Я., Бодак О.И., Заводник В.Е. Силицид Sc7Cr4+xSi10-x (x=0,8) – первый представитель суперструктуры к типу Ho11Ge10. Кристаллография. 1985. Т. 30. № 5. С. 899-903.
 36. Котур Б.Я. Взаємодія скандію з ніобієм і кремнієм (або германієм). Доп. АН УРСР. Сер. А. 1986. № 1. С. 79-83.
 37. Кинжибало В.В., Котур Б.Я., Бочвар Н.Р., Лысова Е.В. Структура соединений TiCuGe и HfCuGe. Изв. АН СССР. Неорганич. материалы. 1986. Т. 22. № 4. С. 689-690.
 38. Котур Б.Я., Бодак О.И., Заводник В.Е. Кристаллическая структура соединения Sc2V3Si4. Кристаллография. 1986. Т. 31. № 4. С. 793-795.
 39. Котур Б.Я., Гладышевский Е.И., Сикирица М. Структура силицида Sc6Ni18Si11 – новый структурный тип интерметаллических соединений. Кристаллография. 1986. Т. 31. № 4. С. 796-799.
 40. Котур Б.Я., Бодак О.И., Заводник В.Е. Кристаллическая структура Sc2V3Ge4 и родственных соединений. Кристаллография. 1986. Т. 31. № 5. С. 868-873.
 41. Котур Б.Я., Бодак О.І., Андрусяк Р.І., Заводник В.Ю., Бєльський В.К. Sc29Fe6 – новий структурний тип інтерметалічних сполук. Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1986. № 11. С. 28-31.
 42. Котур Б.Я., Бодак О.И. Изотермическое сечение тройной системы Sc-Cr-Si. Укр. Хим. Журн. 1987. Т. 53. № 2. С. 151-153.
 43. Котур Б.Я. Взаимодействие скандия с ванадием и кремнием (или германием). Изв. АН СССР. Неорганич. материалы. 1987. Т. 23. № 4. С. 558-561.
 44. Андрусяк Р.И., Котур Б.Я. Кристаллическая структура германида Sc6Ni18Ge11. Кристаллография. 1987. Т. 32. № 4. С. 1018-1020.
 45. Котур Б.Я., Андрусяк Р.И., Заводник В.Е. Германиды Sc7Mn4+xGe10-x (x=1,3) и Sc7Cr4+xGe10-x – новые представители соединений со сверхструктурой к типу Ho11Ge10. Кристаллография. 1988. Т. 33. № 1. С. 240-241.
 46. Котур Б.Я., Бойчук Л.А. Тройные системы Sc-Ag-Si и Sc-Ag-Ge. Вестн. Львов. ун-та. Сер. химич. 1988. Вып. 29. С. 51-53.
 47. Тыванчук А.Т., Янсон Т.И., Котур Б.Я., Заречнюк О.С., Характерова М.Л. Изотермическое сечение системы Sc-Al-Si при 770К. Изв. АН СССР. Металлы. 1988. № 4. С. 187-188.
 48. Котур Б.Я., Бодак О.И. Тройные системы Sc-Mo-Si и Sc-Mo-Ge при 1070К. Изв. АН СССР. Металлы. 1988. № 4. С. 189-192.
 49. Котур Б.Я., Кравс А.Б., Андрусяк Р.И. Система Sc-Cr-Ge при 1070К. Изв. АН СССР. Металлы. 1988. № 6. С. 198-201.
 50. Котур Б.Я., Возняк О.М., Бодак О.И. Тройные системы Sc-W-Si и Sc-W-Ge. Изв. АН СССР. Неорганич. материалы. 1989. Т. 25. № 3. С. 399-402.
 51. Котур Б.Я., Ключка И.П. Новые тройные станниды скандия и кобальта (никеля, меди). Изв. АН СССР. Неорганич. материалы. Т. 25. № 4. С. 597-599.
 52. Андрусяк Р.И., Котур Б.Я. Кристаллическая структура Sc4M4Ge7-x(M=Fe, Co, Ni). Кристаллография. 1989. Т. 34. № 3. С. 740-741.
 53. Андрусяк Р.И., Котур Б.Я., Заводник В.Е. Кристаллическая структура Sc3Zn17. Кристаллография. 1989. Т. 34. № 4. С. 996-998.
 54. Котур Б.Я., Андрусяк Р.И., Заводник В.Е. Кристаллическая структура нового тройного германида Sc9Ni5Ge8. Кристаллография. 1989. Т. 34. № 5. С. 1298-1301.
 55. Одинаев Х.О., Ганиев В.В., Кинжибало В.В., Котур Б.Я. Диаграмма фазовых равновесий системы Al-Mg-Sc в области 0-33,3 ат % Sc при 673К. Докл. АН Тадж. ССР. 1989. Т. 32. № 1. С. 37-38.
 56. Щерба И.Д., Котур Б.Я. Рентгеновские спектры, химическая связь и электронная структура ScM2Si2 (M=Fe, Co, Ni). Кристаллография. 1990. Т. 35. № 1. С. 223-225.
 57. Котур Б.Я., Павлюк В.В., Андрусяк Р.И., Котур Б.Я., Печарский В.К., Брусков А.В. Кристаллические структуры Li13Ni40Si31 и Sc12,3Ni40,7Ge31. Кристаллография. 1990. Т. 35. № 2. С. 312-315.
 58. Икромов А.З., Ганиев И.Н., Кинжибало В.В., Вахобов А.В., Котур Б.Я. Система Al-Zn-Pr при 593К. Изв. АН СССР. Металлы. 1990. № 3. С. 219-221.
 59. Котур Б.Я., Бодак О.И. Фазовые диаграммы систем Sc-Ta-Si и Sc-Ta-Ge при 1070К. Изв. АН СССР. Металлы. 1990. № 6. С. 200-202.
 60. Щерба И.Д., Кравченко И.И., Сенкевич А.И., Синюшко В.Г., Добрянская Л.О., Котур Б.Я., Котерлин М.Д. Рентгеновские спектры и электронная структура соединений ScM2Si2(M=Ce, Cu). Металлофизика. 1990. Т. 12. № 5. С. 115-117.
 61. Б.Я. Котур, Г.М. Ратуш. Изотермическое сечение системы Sc-Hf-Si при 1070 К. Изв. АН СССР. Неорганич. Материалы. 1991. Т. 27. С. 513-517.
 62. Б.Я. Котур, Р.И. Андрусяк. Взаимодействие скандия и германия с кобальтом или никелем. Изв. АН СССР. Неорганич. материалы. 1991. Т. 27. С. 1433-1439.
 63. Б.Я. Котур. Система Sc-Hf-Ge при 1070 К. Изв. АН СССР. Металлы. № 3. С. 213-216.
 64. Р.И. Андрусяк, Б.Я. Котур. Фазовые равновесия в системах Sc-Mn-Ge и Sc-Fe-Ge при 870 К. Изв. АН СССР. Металлы. № 4. С. 198-202.
 65. Р.В. Сколоздра, Б.Я. Котур, Р.И. Андрусяк, Ю.К. Гореленко. Магнитные и электрические свойства тройных германидов скандия м 3d металлов. Изв. АН СССР. Неорганич. материалы. Т. 27. С. 1632-1636.
 66. Б.Я. Котур, И.Р. Мокра, А.Я. Топоринский. Тройные системы Sc-Sm(Dy)-Si при 870 К. Изв. АН СССР. Металлы. №. 5. С. 204-207.
 67. Б.Я. Котур, М. Сикирица. Кристаллическая структура силицида Sc6Co30Si19. Кристаллография. 1991. Т. 36. С. 1179-1182.
 68. Б.Я. Котур, М. Бруво. Кристаллическая структура силицида Sc2Fe4Si9.8. Кристаллография. 1991. Т. 36. С. 1391-1394.
 69. М.О. Ковбуз, Ю.М. Гринь, О.М. Січевич, Б.Я. Котур, Х.Р. Горбачевська, В.О. Деркач, І.М. Опайнич. Вплив сплавів систем Sc-Zr-Si та  Nd-Ga-Ge на швидкість деструкції b-оксиетил-трет-бутилпероксиду. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.. 1992. Вип.. 32. С. 44-48.
 70. Б.Я. Котур. Кристаллохимия тройных германидов скандия и переходных металлов// Изв. РАН. Металлы. 1992. № 6. С. 147-152.
 71. О.М. Разумов, І.Д. Щерба, Б.Я. Котур, А.П. Кушнір. Месбауерівські спектри тернарних сполук системи Sc-Fe-Si. Укр. фіз. журн. 1993. Т. 38. С. 913-916.
 72. О.І. Бодак, Д.О. Березюк, Л.В. Гаврилів, Б.Я. Котур. Потрійна система Ce-Fe-Cr. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.. 1994. Вип. 33. С. 5-7.
 73. Б.Я. Котур, В.О. Деркач. Система Sc-Cu-Sn. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. хім. 1994. Вип.. 33. С. 38-41.
 74. Б.Я. Котур, И.Р. Мокра. Исследование взаимодействия компонентов в тройной системе Sc-Lu-Si. Неорганич. материалы. Т. 30. С. 783-787.
 75. В.А. Деркач, Б.Я. Котур. Кристаллическая структура соединения Sc2Ni2Sn. Неорганич. материалы. 1994. Т. 30. С. 1001-1002.
 76. В.Р. Сидорко, Л.В. Гончарук, Б.Я. Котур. Термодинамические свойства тройных соединений PbBi4Te7 и PbBi2Te4. Укр. Хим. Журн. 1994. Т. 60. С. 262-265.
 77. Б.Я. Котур, О.В. Парасюк. Тройная система Sc-Er-Si при 600oC. Изв. РАН. Металлы. 1994. №. С. 157-161.
 78. O.I. Bodak, J. Stepien-Damm, H. Drulis, B. Kotur, W. Suski, F.G. Vagizov, K. Wochowski, T. Mydliarz. Structure and magnetic properties of ScFe10Si2. Physica B. 1995. Vol. 210. P. 183-189.
 79. B.Ya. Kotur. Crystal chemistry of ternary intermetallic compounds of scandium with transition metals and carbon, silicon or germanium. J. Alloys Compd. 1995. Vol. 219. P. 88-92.
 80. І.Д. Щерба, Б.Я. Котур. Взаємозв’язки між структурою емісійних спектрів тернарних сполук Sc-M-Si та структурою елементів М. Україн. Фіз. Журн. 1996. Т. 41. С. 118-121.
 81. B.Ya. Kotur, O.I. Bodak, J. Stepien-Damm. Crystal structure of scandium cobalt digermanide, ScCoGe2. Z. Kristallogr. 1996. Vol. 211. P. 117.
 82. B.Ya. Kotur, V.O. Derkach, I.S. Dutsyak, A.Z. Pavlyshyn. Structure and electrical properties of ScCu4 as bulk alloy and thin film. J. Alloys Compd. 1996. Vol. 238. P. 81-85.
 83. D. Shcherba, V.M. Antonov, B.Ya. Kotur. X-ray emission spectra and electron structure of RM2Si2 (R=Sc, Y; M=Fe, Co, Ni, Cu) compounds. J. Alloys Compd. 1996. Vol. 242. P. 58-65.
 84. В.О. Деркач, Б.Я. Котур. Новий представник структурного типу YCo6Ge6 в системі Sc-Co-Sn. Вісн. Львів. ун-ту. Сер Хім. 1996. Вип. 36. С. 44-47.
 85. B.Ya. Kotur, R. Cerny, I.R. Mokra, K. Yvon, Sc11-xYbxGe10 (x»5): a substitution variant with Ho11Ge10 type structure showing partial order on the rare earth sites. J. Alloys Compd. 1996. Vol. 245. P. L21-L23.
 86. J. Wyslocki, W. Suski, P. Pawlik, K. Wochowski, B. Kotur, O.I. Bodak. Magnetocrystalline anisotropy constants, rotational hysteresis energy and magnetic domain structure in UFe6Al6, UFe6AlSi2 and ScFe10Si2 intermetallic compounds. J. Magn. Magn. Mater. 1996. Vol. 162. P. 239-246.
 87. B.Ya. Kotur, R.Cerny, J.V. Pacheko, K. Yvon. Refinement of the crystal structure of scandium diiron disilicide, ScFe2Si2. Z. Kristallogr. 1997. Vol. 212. P. 289.
 88. O. Derkach, B.Ya. Kotur, R. Cerny, J.V. Pacheco, K. Yvon. Refinement of the crystal structure of pentascandium tristannide, Sc5Sn3. Z. Kristallogr. 1997. Vol. 212. P. 290.
 89. В.А. Деркач, Б.Я. Котур, Ю.К. Гореленко, Р.В. Сколоздра. Магнитные свойства сплавов ScCo2Sn-ScCoSn. Неорганич. материалы. 1997. Т. 33. С. 814-816.
 90. W. Suski, T. Cichorek, K. Wochowski, D. Badurski, B.Ya. Kotur, O.I. Bodak. Low-temperature electrical resistance of the U(Cu,Ni)4Al8 system and magnetic and electrical properties of ScCu4+xAl8-x. Physica B. 1997. Vol. 230-232. P. 324-326.
 91. O. Banakh, B. Kotur. Phase equilibria in Sc-R-Si ternary systems (R=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Y, Dy, Er, Lu). Proc. Second Internat. Sci. Conf. Engineering and Functional Materials. Lviv, 14-16 Oct., 1997. P. 34-35.
 92. B.Ya. Kotur, O.E. Banakh, R. Cerny, J.V. Pacheco Espejel. Crystal structures of new ternary rare earth silicides Sc3Pr2Si4, Sc1.26Pr3.74Si4 and Sc3.96Nd1.04Si4 with ordered and partially ordered rare earth sites. J. Alloys Compd. 1997. Vol. 260. P. 157-161.
 93. О.Є. Банах, Б.Я. Котур. Взаємодія компонентів в потрійних системах the Sc-R-Si (R=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Y, Dy, Er, Lu). Украин. Хим. Журн. 1998. Т. 64. № 5-6. С. 94-95.
 94. O.E. Banakh, B.Ya. Kotur. The Sc-Nd-Si ternary system at 870 K. J. Alloys Compd. 1998. Vol. 268. P. L3-L5.
 95. B. Kotur, R. Cerny. Disordered Microtwinned (Sc1-x)Sc4Co6Sn18 (x=0.14). Bull. Czech and Slovac Crystallogr. Assoc. 1998. Vol. 5. Spec. issue B. P. 375.
 96. B.Ya. Kotur, E. Gratz, E. Bauer, G. Hilscher, A. Kottar, H. Michor, Ch. Reichl, G. Wiesinger, A.S. Markosyan. Magnetic and electrical properties of Sc(M1-xSix)2-y (M=Fe, Co, Ni). J. Alloys Compd. 1998. Vol. 278. P. 49-59.
 97. B.Ya. Kotur. Scandium binary and ternary systems and intermetallics. Croatica Chem. Acta. 1998. Vol. 71. P. 635-658.
 98. B.Ya. Kotur, D. Badurski, W. Suski, K. Wochowski, A. Gilewski, T. Mydlarz. Structure, magnetic and electrical properties of ScFexAl12-x Physica B. 1998. Vol. 254. P. 107-111.
 99. Б.Я. Котур, О.Є. Банах. Потрійні системи Sc-La(Pr)-Si. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хімічна. 1999. Вип. 38. С. 74-78.
 100. Kotur B.Ya., Cerny R. Disordered microtwinned  (Sc1-x­)Sc4Co6Sn18 (x=0.14). Croat. Chem. Acta. 1999. Vol. 72. No 2-3. P. 341-350.
 101. І.Д. Щерба, Б.Я. Котур, Б.М. Яцик. Месбауерська спектроскопія сполуки ScFe2Si2. Науковий вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. 1999. Вип. 9.3. С. 176-178.
 102. Ya. Kotur, E. Bauer, H. Michor, G. Hilscher G. The Y-Cu-Pd ternary system at 600 C (0-25 at.% Y): a reinvestigation. J. Alloys Compd. 2000. V. 296. P. 285-289.
 103. Suski, B. Kotur, K. Wochowski. Magnetic and electrical properties of Ce1-xScxFe4Al8 system. Physica B. 2000. Vol. 281&282. P. 81-82.
 104. Gaczynski, F.G. Vagizov, W. Suski, B. Kotur, K. Wochowski, H. Drulis. Magnetic properties and Mossbauer effect studies of Ce1-xScxFe4Al8 system. J. Magn. Magn. Mater. 2000. Vol. 214. N 1-2. P. 37-43.
 105. А. Паласюк, Б. Котур. Потрійна система Er-Mn-Al при 600oC. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хімічна. 2000. Вип. 39. С. 77-82.
 106. Б. Котур, Ю. Вербовицький. Нові алюмініди ZrAg0,32Al2,68, ZrAg0,16Al1,84 та їхня кристалічна структура. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хімічна. 2000. Вип. 39. С. 128-131.
 107. А.М. Паласюк, Б.Я. Котур. Фазові рівноваги у системах Gd-Mn-Al та Tb-Mn-Al при 6000С. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хімічна. 2001. Вип. 40. С. 21-26.
 108. N.V. Baranov, A.A. Yermakov, P.E. Markin, U.M. Possokhov, H. Michor, B. Weingartner, G. Hilscher, B. Kotur. Magnetic phase transitions, short-range correlations and spin fluctuations in (Gd1-xYx)3Co. J. Alloys Compd. 2001 Vol. 329. N 1-2. P. 22-30.
 109. E. Talik, A. Winiarski, B. Kotur, W. Suski. Growth and X-ray characterization of ScFe4Al8 single crystals. Cryst. Res. Technol. 2001. Vol. 36. N. 8-10. P. 1119-1122.
 110. P. Gaczynski, F.G. Vagizov, W. Suski, B.Ya. Kotur, W. Iwasieczko, H. Drulis. Magnetic and hiperfine interaction in RFe4Al8 (R=Ce, Sc) compounds. J. Magn. Magn. Mater. 2001. Vol. 225. P. 351-358.
 111. B.Ya. Kotur, A.M. Palasyuk, E. Bauer, H. Michor, G. Hilscher. Uncommon conductivity of R-Mn-Al (R=Gd, Tb) ternary compounds. J. Phys.: Cond. Matter. 2001. Vol. 13. № 42. P. 9421-9432.
 112. B.Ya. Kotur, A.M. Palasyuk. Crystal structure of the new ternary Th2Ni17-type related compounds in the R-Mn-Al systems (R=Gd, Tb, Dy, Ho, Er). Polish J. Chem. 2001. Vol. 75. P. 633-637.
 113. А.М. Гуревич, В.М. Дмитриев, В.Н. Еропкин, Б.Я. Котур, Н.Н. Пренцлау, В. Суски, А.В. Терехов, Л.В. Шлык. Импеданс и теплоемкость RM4Al8 и RAg6In6 соединений. Физика низких темп. 2001. Т. 27. С. 1308-1316.
 114. Ю. Вербовицький, В. Марків, Б. Котур. Фазові рівноваги у системі Zr-Ag-Ga при 5000С. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хімічна. 2002. Вип. 41. С. 63-66.
 115. Б. Котур, В. Деркач. Кристалічна структура сполуки ScCuSn. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хімічна. 2002. Вип. 41. С. 73-75.
 116. Л. Беднарська, О. Герцик, М. Ковбуз, Б. Котур. Електрохімічна оцінка термодинамічних характеристик кристалізації аморфних сплавів Fe-Me-Si-B. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хімічна. 2002. Вип. 42. Ч. 2. С. 159-162.
 117. O. Mrooz, I. Hadzaman, O. Shpotyuk, O. Bodak, P. Demchenko, L. Akselrud, B. Kotur, Z. Shpyrka, S. Volkov, V. Pekhnyo, H. Seifert, F. Aldinger. Technological modification of Cu1Ni0.1Co1.6Mn1.2)4 spinel-based ceramics. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хімічна. 2002. Вип. 41. С. 107-114.
 118. О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Б.Я. Котур, Л.М. Беднарська, А.В. Королишин. Інгібіторний захист поверхні аморфного сплаву після термообробки. Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2002. № 2. С. 76-80.
 119. H. Drulis, P. Gaczynsi, W. Iwasieczko, W. Suski, B. Kotur. Magnetic properties of YbFe4Al8 antiferromagnetic superconductor// Solid State Comm. 2002. Vol. 123. P. 391-394.
 120. M. Hertsyk, M.O. Kovbuz, L.M. Bednarska, B.Ya. Kotur. Influence of Thermal Treatment on Adsorption Ability of Amorphous Alloys. Adsorption, Science & Technology. 2002. Vol. 20. № 6. P. 531-539.
 121. О. Герцик, М. Ковбуз, Л. Беднарська, Б. Котур, І. Козак, Н. Кавчак. Корозія аморфних металевих сплавів на основі заліза в середовищі нітрат- та нітрит-іонів. Фіз.-хім. механіка матеріалів. Спец.вип. 2002. № 3. С.189-194.
 122. Suski, K. Wochowski, B.Ya. Kotur. Magnetic and electrical properties of Yb1-xScxFe4Al8 alloys. Czechoslovak J. Phys. 2002. Vol. 52. Suppl. A. P. A189-A192.
 123. Г.С. Байцар, Б.Я. Котур, О.Г. Миколайчук, Б.П. Яцишин. Дослідження електрофізичних властивостей плівок Sc-{Fe, Co}-Ge. Металлофизика и новейшие технологии. 2002. Т. 24. №9. С. 1267-1275.
 124. O. Bodak, L. Akselrud, P. Demchenko,  Kotur, O. Mrooz, I. Hadzaman, O. Shpotyuk, F. Aldinger, H. Seifert, S. Volkov, V. Pekhnyo. Microstructure, crystal  structure and electric properties of Cu0.1Ni0.8Co0.2Mn1..9O4 ceramics obtained at different sintering conditions. J. Alloys Compd. 2002. Vol. 347. N 1-2. P. 14-23.
 125. Вербовицький Ю., Котур Б. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в системах {Ti, Hf}-Ag-Ga. Доп. НАН України.- 2003.- №7.- С. 132-136.
 126. Данилюк О., Котур Б., Носенко В. Вплив термообробки на структурування аморфного металевого сплаву Fe80,0Si6,0B14,0. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2003. Вип.. 43.- С. 53-56.
 127. Бодак О.І., Аксельруд Л.Г., Котур Б.Я., Демченко П.Ю., Мруз О.Я., Гадзаман І.В., Ковальський А.П., Волков С.В., Пехньо В.І. Кристалічна структура та електричні властивості кераміки Cu1Ni0.1Co1.6Mn1.2O4. Укр. хим. журн.- 2003.- Т.69.- №4- С. 89-92.
 128. Дмитриев В.М., Пренцлау Н.Н., Золочевский И.В., Ищенко Л.А., Котур Б.Я., Суски В., Талик Е., Терехов А.В. Сверхпроводимость, отрицательное магнитосопротивление и анизотропия электропроводности монокристаллов Yfe4Al8, ScFe4Al8 в диапазоне частот 0-108 Гц. Физика низких температур. 2003.- Т. 29.- №11.- С. 1189-1199.
 129. Ковбуз М., Беднарська Л., Герцик О., Котур Б. Вплив змінного магнітного поля на структуру та електрохімічні характеристики анодного розчинення аморфних кобальтових сплавів. Праці НТШ. Серія хемічна. 2003.- Т.14.- С. 186-195.
 130. Kotur B.Ya., Verbovytsky Yu.V. Phase equilibria in the {Zr, Hf}-Ag-Al systems at 500oC and crystal structure of the ternary compounds. Prace Naukowe WSP w Czestochowie. Chemia. 2003. No 3. P. 7-15.
 131. Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Беднарська Л.М., Кулик Ю.О. Вплив механічного розтягу на електрохімічні характеристики аморфних сплавів Fe-Me-Si-B. Фізика і хімія твердого тіла. 2003. Т. 4. № 2. С. 369-373.
 132. М’якуш О.Р., Денис Р.В., Ковальчук І.В., Вербовицький Ю.В., Завалій І.Ю., Котур Б.Я. Гідрування фаз Лавеса Gd(Mn,Al)2, та Tb(Fe,Al)2. Фіз.-хім. механ. матер. 2003. № 6. С. 77-80.
 133. Recko K., Szymanski K., Dobrozynski L., Satula D., Hauback B.C., Suski W., Kotur B.Ya. Crystallochemical and magnetic behaviour of Sc(FeAl)12 samples by powder diffraction and Mössbauer techniques. Molecular Physics Reports. 2003. Vol. 38. P. 113-117.
 134. Palasyuk A.M., Kotur B.Ya., Bauer E., Michor H., Hilscher G. Electrical conductivity of ThMn12– and Th2Zn17-type ternary intermetallic compounds in R-T-Al systems (R=Y, La, Ce, Gd, Tb; T=Mn, Fe). Alloys Compd. 2004. Vol. 367. P. 205-210.
 135. Kotur B.Ya., Myakush O.R., Palasyuk A.M. Crystal structure and electrical resistivity of the ScMnxAl12-x (4.0 < x < 4.6) compound. Alloys Compd. 2004. Vol. 367. P. 211-214.
 136. Bednarska L., Galadzhun Ya., Gorelenko Yu., Kovbuz M., Kotur B. Influence of annealing on the physical and chemical properties of Fe-Si-B-(Me) amorphous alloys. Alloys Compd. 2004. Vol. 367. P. 270-273.
 137. Mudry S., Kotur B., Bednarska L., Kulyk Yu., Korolyshyn A., Hertsyk O. The formation of intermetallic phases upon crystallization of amorphous alloys Co2Fe3.8Cr3.0Si14.0B12.0 and Co66.5Fe4.0Mo1.5Si16.0B12.0. J. Alloys Compd. 2004. Vol. 367. P. 274-276.
 138. Mudry S., Bednarska L., Kulyk Yu., Hertsyk O., Kovbuz M., Kotur B. The influence of Cu and Nb additions on the structure of Fe-based amorphous alloys. Applied Crystallography, Eds. Henryk Morawiec and Danuta Stroz, World Scientific: New Jersey-London, 2004. P. 271-275.
 139. Ковбуз М., Беднарська Л., Герцик О., Котур Б. Вплив змінного магнітного поля на структуру та електрохемічні характеристики анодного розчинення аморфних металевих сплавів. Праці НТШ. Т. Х. Хемія і біохемія. 2003. С. 186-194.
 140. Recko K., Bbjorn B.C., Hauback C., Dobrzynski L., Szymanski K., Satula D., Kotur B.Ya., Suski W. Modulated magnetic structure of ScFe4Al8 by X-ray, neutron powder diffraction and Mössbauer effect. Magn. Magn. Mater. 2004. Vol. 272-276. Part 2. P. 764-766.
 141. Міка Т., Вербовицький Ю., М’якуш О., Котур Б. Фазові рівноваги у системі Gd-V-Al при 500оС. Вісник Львів ун-ту. Сер. Хім. 2004. Вип. 44. С. 18-22.
 142. Котур Б., Вербовицький Ю., Бауер Е. Електричні властивості тернарних сполук у системах М-М’-T (M=Ti, Zr, Hf; M’=Cu, Ag; T=Al, Ga). Вісник Львів ун-ту. Сер. Хім. 2004. Вип. 44. С. 72-76.
 143. Kotur B.Ya., Palasyuk A.M., Myakush O.R., Bauer E., Michor H., Hilscher Crystal structure and electrical resistivity of the RMn4.6-xCoxAl7.4 and RMn4.6-xFexAl7.4 (R=Gd, Tb) compounds// J. Alloys Compd.- 2004.- Vol.383.- P.290-293.
 144. Mudry S.I., Kotur B.Ya., Bednarska L.M., Kulyk Yu.O. Atomic arrangement in a Fe5Ni1.0Mo0.5Si6.0B14.0 amorphous alloy at different temperatures. J. Alloys Compd.- 2004.- Vol.383.- P.334-337.
 145. Mudry S., Bednarsla L. Kulyk Y., Kotur B., Kovbuz M., Hertsyk O. Temperatures changes of structure in Al87Ni8Y5 amorphous alloy. Archives Mater. Sci.- 2004.- Vol. 25.- No 4.- P. 373-378.
 146. Мякуш О., Вербовицький Ю., Салдан І., Ковальчук І., Завалій І., Котур Б. Синтез та визначення кристалічної структури гідридів сполук Er(M,V)2, де M = Fe або Co. Фіз.-хім. механ. матер.- 2004.- №6.- С. 62-66.
 147. Вербовицький Ю., Мякуш О., Солдак А., Котур Б. Фазові рівноваги та воденьсорбційні властивості сплавів системи Er-Fe-V. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім.- 2005.- Вип.46.- C. 48-52.
 148. Вербовицький Ю., Міка Т., Беднарська Л., Котур Б. Вплив відпалювання на структурні зміни аморфного сплаву на основі алюмінію. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім.- – Вип.46.- C. 105-108.
 149. Мудрий С.І., Королишин А. В., Котур Б.Я., Беднарська Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О. Оцінка об’ємної частки кристалічної фази в аморфних сплавах. Фіз.-хім. механ. матер.-2005.- Т.41.- №3.- С.126-128.
 150. Мудрий С.І., Беднарська Л.М., Ковбуз М.О., Герцик О.М., Котур Б.Я. Трансформація структури при термо- та термомагнітній обробці аморфних сплавів на основі кобальту. Металофізика і нові технології. 2005. Т. 27. № 9. С. 1187-1191.
 151. Мякуш О., Мартинюк Г., Вербовицький Ю., Котур Б. Фазові рівноваги в системі Er-Fe-Ti та воденьсорбційні властивості сплавів ErFe2-xMx (M=Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Mo). Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім. 2006. Вип. 47. С. 25-30.
 152. Котур Б. Професор Влодзімєж Тшебятовскі. До 100-річчя від дня народження. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім. 2006. Вип. 47. С. 342-343.
 153. Kotur B. Hl. Wladimir I. (Basil) Swiatoslawitsch, “der Grosse”, 15. Im: Heilige und Ihre Lander. Kalender 2007. Wien: Janineum, 2006. S. 7.
 154. Kotur B. Im: Heilige und Ihre Lander. Kalender 2007. Wien: Janineum, 2006. S. 7.
 155. Котур Б. До читача. Вісник Інституту археології. 2006. Вип. 1. С. 3.
 156. Котур Б. Спогади про рідну школу. В: Роздуми та спогади про рідну четверту школу. До ювілею СШ № 4 міста Львова. Упор. К.М. Осередько. – Львів: Ліга-Прес, 2006. С. 62-64.
 157. Котур Б., Держко І. Мельник Володимир Петрович. В: Професори Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 1784-2006. Львів: Видавничий дім “Наутілус”, 2006. С. 187.
 158. Myakush O., Verbovytsky Yu., Kotur B., Kovalchuk I., Beresovetz V., Zavaliy I. Hydrogenation properties of alloys based on ErNi2 binary compound. Phys.: Confer. Ser. 2007. Vol. 79. 012018. 6 p.
 159. Bednarska L., Kotur B., Kovbuz M., Budniok A., E. Lagiewka. The structure, morphology and electrochemical impedance study of the passivation layers on the surface of the Co-Fe-Si-B-M amorphous metallic alloys. Phys.: Confer. Ser. 2007. Vol. 79. 012033. 5 p.
 160. Kotur B., Myakush O., Zavaliy I. The Er-{Fe,Co}-{Ti,V} systems and hydrogenation properties of the ErFe2-xMx (M=Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Mo) alloys. Alloys Compd. 2007. Vol. 442. P. 17-21.
 161. Мякуш О., Котур Б. Взаємодія компонентів у потрійних системах R-Zr-Ga (R=Ce, Gd). Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2007. Вип.48. Ч. C. 3-7.
 162. Вербовицький Ю., Котур Б. Монокристальне дослідження сполуки Hf6Ag09Al5.91. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім.- 2007. Вип.48. Ч. 1. C. 183-186.
 163. Ковальчук І., Мякуш О., Денис Р., Котур Б. Синтез і кристалічна структура гідридів Ho(Fe,Al)2Hx. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2007. Вип.48. Ч. C. 194-197.
 164. Беднарська Л., Герцик О., Ковбуз М., Котур Б. Формування анодних захисних плівок на поверхні аморфного сплаву Al87Y5Ni8. Фіз.-хім. механ. матер. Спецвип. № 6. 2007. С. 93-103.
 165. М’якуш О.Р., Вербовицький Ю.В., Березовець В.В., Єршова О.Г., Добровольський В.Д., Котур Б.Я. Сорбція-десорбція водню сплавами на основі сполуки ErNi2. Фіз.-хім. механ. матер.- 2007.- № 5.- С. 80-85.
 166. Bednarska L., Haneczok G., Kovbuz M., Kotur B., Hertsyk O. Influence of Cu and Nb on the nanocrystallization and magnetic properties of iron based amorphous alloys. Фіз.-.хім. механ. матер.- 2007.- №6.- С. 122-124.
 167. Герцик О., Ковбуз М., Беднарська Л., Кавчак Н., Котур Б. Електрохімічна ідентифікація механізму окиснення Al в аморфному сплаві Al0Y5.0Ni8.0. Праці НТШ. Хемія і біохімія.- 2007.- Т. 18.- С. 87-97.
 168. Беднарська Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Мудрий С.І., Котур Б.Я. Вплив елементного складу аморфних металевих сплавів Fe-Me-Si-B на каталітичну активність у окисно-відновлювальних реакціях. Фіз. і хім. твердого тіла.- 2007.- Т. 8.- № 3.- С. 533-538.
 169. Recko K., Dobrzynski L., Goukassov A., Biernacka M., Brancewicz M., Makal A., Wozniak K., Waliszewski J., Talik E., Kotur B., Suski W. Magnetic phase transitions in ScFe4Al8 by powder and single crystal neutron diffraction. Phase Transitions.- 2007.- Vol. 80.- Nos 6-7.- P. 575-586.
 170. Dmitriev V.M., Terekhov A.V., Suski W., Ishchenko L.A., Cwik J., Palewski T., Kotur B.Ya., Talik E. Negative magnetoresistivity of the RM4Al8 (R=Sc, Y, Ce, Yb, Lu; M=Cr, Mn, Fe) ternaries with the ThMn12-type crystal structure. J. Alloys Compd.- 2008.-Vol. 452.- P. 217-224.
 171. Mika T., Karolus M., Kovbuz M., Bednarska L., Lagiewka E., Kotur B. Influence of Gd and Fe on crystallization of Al87Y5Ni8 amorphous alloy. J. Non-Cryst. Solids.– Vol. 354.- Iss. 27.- P. 3099-3106.
 172. Bednarska L., Mudry S., Kovbuz M., Kotur B., Hertsyk O., Haneczok G., Karolus M. Nanocrystallization and structure of Fe5Ni1.0Mo0.5Si6.0B14.0 amorphous alloy. J. Non-Cryst. Solids.- 2008.- Vol. 354.- Iss. 35-39.- P. 4359-4362.
 173. Мякуш О., Вербовицький Ю., Мягкота О., Ковальчук І., Березовець В., Котур Б. Кристалічна структура та воденьсорбційні властивості сплавів YNi3-xCux (x=0,2 та 0,4). Вісник Львів. ун-ту. Серія хім.- 2008.- Вип.49.-Ч. 1.- C. 128-136.
 174. Bednarska L., Mika T., Kotur B., Kovbuz M., Mudry S. Influence of the formation of intermetallics on the electrochemical properties of an Al87Ni8Y5 amorphous alloy. Chem. Met. Alloys.- 2008.- Vol. 1.- P. 149-153.
 175. Міка Т.М., Мудрий С.І., Котур Б.Я., Носенко В.К. Вплив Y(Gd) та Ni(Fe) на основні характеристики структури аморфних металевих сплавів Al87Y5-xGdxNi8-yFey (x=0-5; y=0-4). Фіз.-хім. механ. матер. 2008. Вип. 4. С. 75-79.
 176. Bednarska L., Kotur B., Mudry S., Kovbuz M., Haneczok G., Karolus M. The influence of Cr, Mo and Mn on structural changes and magnetic properties of Co5Fe4.5Si6B14 amorphous alloy. J. Physics: Conf. Ser.- 2008.- No 98.- 062010. 4 p.
 177. Ковбуз М., Герцик О., Беднарська Л., Котур Б. Формування олігомерних покривів на поверхні кобальтових аморфних сплавів. Праці НТШ. Хемія і біохімія.- 2008.- Т. 21.- С. 133-149.
 178. Chrobak A., Kotur B., Mika T., Haneczok G. Effect of Gd and Fe doping on magnetic properties of Al87­Y5Ni9. Magn. Magn. Mater. 2009. Vol. 321. P. 2767-2771.
 179. Kotur B., Myakush O., Zavaliy I. Hydrogen sorption properties of some RM2-xM’x and RM2-xAlx (R=Y, Gd, Tb, Er, Ho; M=Mn, Fe, Co, Ni) Laves phase ternary compounds. Croat. Chemica Acta. 2009. Vol. 82. No P. 469-476.
 180. Курило О., Вербовицький Ю., М’якуш О., Ковальчук І., Котур Б. Воденьсорбційні властивості сплавів на перетинах ZrV2-ZrAl2 та ZrV2-ZrGa2. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім.- 2009.- Вип.50.- C. 126-132.
 181. Madej L., Bednarska L., Nosenko V., Kotur B., Chrobak A., Haneczok G. Influence of alloying additions (Mo, Mn, Co) on the magnetic properties of FeSiB amorphous alloy. Chem. Met. Alloys.– Vol. 1.- P. 333-337.
 182. Kotur B., Myakush O., Michor H., Bauer E. Influence of doping elements (Y and Fe) on crystal structure and electrical resistivity of the RNi2 (R=Gd, Er) compounds. Alloys Compd.- 2010.- Vol. 499.- P. 135-139.
 183. Беднарська Л., Ковбуз М., Герцик О., Котур Б., Носенко В. Електрохімічні ефекти аморфного сплаву Al87Gd5Ni8 викликані нанокристалізацією. Фіз.-хім. механ. матер.-2010.- №8, спец. вип.- С. 163-167.
 184. Пик Н., Мироненко П., Бикалович Н., Мякуш О., Котур Б. Рентгеноструктурне дослідження твердих розчинів системи Y-Ni-Cu при 870 К. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2010.- Вип. 51.- С. 79-87.
 185. Chrobak A., Nosenko V., Haneczok G., Bednarska L., Karolus M., Kotur B. Influence of rare-earth elements on crystallization of Fe82Nb2B14RE2 (RE=Dy, Gd, Tb, Y) amorphous alloys. Non-Cryst. Solids. 2011. Vol. 357. P. 4-9.
 186. Recko K., Dobrzynski L., Senyshyn A., Fuess H., Szymanski K., Kotur B., Suski W. Structural and magnetic properties of Sc1Fe3.9Al8 alloy// J. Magn. Magn. Mater. 2011. Vol. 323. P. 1860-1867.
 187. Michor H., Hilscher G., Myakush O., Pyk N., Myronenko P., Koval’chuck I., Kotur B. Crystal structure and magnetic properties of V-doped YCo and YCo3 and their hydrides. Alloys Compd. 2011. Vol. 509. P. 5200-5205.
 188. Michor H., Kotur B., Myakush O., Hilscher G. Influence of doping elements (Y, Fe, V) on magnetic properties of RM2 (R=Gd, Er; M=Fe, Co, Ni) Laves phases and their hydrides. Phys.: Confer. Ser. 2011. Vol. 289. 012018 (5 pages).
 189. Bednarska L., Kubisztal J., Budniok A., Kovbuz M., Hertsyk O., Mika T., Kotur B. Influence of Gd., Dy and Fe on electrochemical properties of Al87Y5Ni8 amorphous metallic alloy. Phys.: Confer. Ser. 2011. Vol. 289. 012019 (5 pages).
 190. Mika T., Kotur B. Phase equilibria in the {Y, Gd}-Ni-Al ternary systems at 773 K in the 65-100 at.% Al region: reinvestigation. Met. Alloys. 2010. Vol. 3. P. 208-219.
 191. Мироненко П., М’якуш О., Бабіжецький В., Котур Б. Фазові рівноваги в системі Y-Zr-Cu при 870 К. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2011.- Вип. 52.- С. 22-26.
 192. Бабіжецький В., Бабіжецька М., Котур Б., Сімон А. Борокарбіди рідкісноземельних металів з плоскими бор-вуглецевими сітками: кристалічна структура DyB2C. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2011.- Вип. 52.- С. 54-61.
 193. Герцик О., Ковбуз М., Бойчишин Л., Переверзєва Т., Котур Б. Вплив ітрію на корозійну стійкість аморфного металевого сплаву Al-Gd-Ni. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2011.- Вип. 52.- С. 311-316.
 194. Myakush O., Babizhetskyy V., Myronenko P., Michor H., Bauer E., Kotur B. Influence of doping elements (Cu and Fe) on the crystal structure and electrical resistivity of YNi3 and Y95Ni2. Chem. Met. Alloys.- 2011.- Vol. 4.- P. 152-159.
 195. Левицький В.О., Бабіжецький В.С., М’якуш О.Р., Ковальчук І.В., Рябов О.Б., Котур Б.Я. Фазові рівноваги в системі Y-Hf-Fe та воденьсорбційні властивості сплавів// Фіз.-хім. механ. матер. 2011. №6. С. 94-100.
 196. Chrobak A., Nosenko V., Haneczok G., Boichyshyn L., Kotur B., Bajorek A., Zivotsky O., Hendrych A. Effect of rare earth additions on magnetic properties of Fe82Nb2B14RE2 (RE=Y, Gd, Tb and Dy) amorphous alloys. Mater. Chem. Phys. 2011. Vol. 130. P. 603-608.
 197. Chrobak A., Slebarski A., Haneczok G., Kotur B. Spin-glass-like behavior and related properties of aluminium-based Al-Y-RE-Ni (RE=Gd, Dy) amorphous alloys. Appl. Phys. 2011. Vol.110. 113908 (6 p.).
 198. Герцик О.М., Ковбуз М.О., Бойчишин Л.М., Борисик А.К., Кулик Ю.О., Котур Б.Я. Вплив обробки в магнетному полі на корозійну стійкість аморфних стопів на основі заліза та кобальту. Металлофиз. новейшие технол. 2012. Т. 37. С. 643-650.
 199. Levytskyy V., Babizhetskyy V., Kotur B., Smetana V. Didysprozium heptanickel. Acta Crystallogr. 2012. Vol. E i20.
 200. Лук’янова А., Левицький В., Бабіжецький В., Мякуш О., Котур Б. Взаємодія компонентів у системі Ho-Hf-Fe та воднесорбційна здатність сплавів твердого розчину та воднесорбційна здатність сплавів твердого розчину Ho2-xHfxFe2 (0≤x≤0,51). Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2012.- Вип. 53.- С. 28-35.
 201. Бабіжецький В., Котур Б., Сімон А. Борокарбіди рідкісноземельних металів з бор-карбоновими групами BC2: кристалічна структура Yb15B4C14. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2012.- Вип. 53.- С. 72-78.
 202. Левицький В., Бабіжецький В., Мякуш О., Галє Ж.-Ф., Котур Б. Карбіди рідкісноземельних та 3d металів з групами С2: кристалічна структура сполуки Dy(Co1-xNix)C2. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2012.- Вип. 53.- С. 97-102.
 203. Герцик О., Ковбуз М., Бойчишин Л., Котур Б., Переверзєва Т. Електрохімічна активність аморфних сплавів Al87Gd5Ni8 і Al87(Gd, Y)5(NI, Fe)8 у розчинах основ. Праці НТШ. Хімія і біохімія.- 2011.- Т. 28.- С. 62-70.
 204. Бойчишин Л.М., Ковбуз М.О., Герцик О.М., Котур Б.Я., Носенко В.К. Електрохімічна корозія аморфних стопів Al87(Y, Dy)5Ni8. Металлофиз. новейшие технол. 2012. Т. 34. №11. С. 1585-1593.
 205. Kotur B., Babizhetskyy V., Bauer E., Kneidinger F., Danner A., Leber L., Michor H. Metal site doping in the narrow-gap semiconductor FeGa3. Фіз.-хім. механ. матер. 2013. Т. 49(2). С. 69-75.
 206. Babizhetskyy V., Kotur B., Oryshchyn S., Zheng C., Kneidinger F., Leber L., Simson C., Bauer E., Michor H. Crystal and electronic structure and physical properties of Ni5P4. Solid State Comm. 2013. Vol. 164. P.1-5.
 207. Babizhetskyy V., Myakush O., Simon A., Kotur B. X-ray investigation of the system Y-Zr-Ni at 870 K. Intermetallics. 2013. Vol. 38. P. 44-48.
 208. Boichyshyn L., Kovbuz M., Hertsyk O., Nosenko V., Kotur B. Influence of structurization of amorphous metallic alloys Al87Y5-xGdxNi8 (x=0, 1, 5; y=0, 4) on their mechanical properties. Phys. Solid State. 2013. Vol. 55 (2). P. 243-246.
 209. Boichyshyn L.M., Hertsyk O.M., Kovbuz M.O., Pereverzeva T.H., Kotur B.Ya. Properties of amorphous alloys of Al-REM-Ni and Al-REM-Ni-Re systems with nanocrystalline structure. Sci. 2013. Vol. 48 (4). P. 555-559.
 210. Hertsyk O.M., Kovbuz M.A., Pereverzeva T.G., Boichyshyn L.M., Kotur B.Ya. An effect of low temperature processing on stability of physical and chemical properties of amorphous alloy Fe5Ni1.0Mo0.5Si6.0B14.0. Rus. J. Appl. Chem. 2013. Vol. 86 (6). P. 802-806.
 211. Shcherba I.D., Uskokovic D., Antonov V.M., Kotur B.Ya., Sacharevych M., Stosyk A., Jatcyk B.M. Electron structure of ScFe2Si2 compound: theory and experiment// Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica VI. Folia 120. – 2013. – P. 117-124.
 212. Левицький В., Костецька А., Бабіжецький В., Котур Б., Серкіз Р. Система Dy-Co-C при 800оС. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2013.- Вип. 53.- Ч. 1.- С. 19-27.
 213. Ковбуз М., Герцик О., Бойчишин Л., Котур Б. Електрокаталітична оцінка реакційної здатності поверхневих шарів аморфних сплавів Fe78-xNi2B14РЗЕx. Вісник Львів. Ун-ту. Сер. Хім.- 2013.- Вип. 54.- Ч. 2.- С. 383-388.
 214. Ковбуз М., Герцик О., Бойчишин Л., Котур Б. Електрокаталітичні властивості аморфних металевих сплавів на основі заліза та алюмінію. Праці НТШ. Хімія і біохімія. 2013. Т. 23. С. 67-74.
 215. Бойчишин Л.М., Ковбуз М.О., Герцик О.М., Котур Б.Я., Носенко В.К. Фізико-хімічні особливості аморфних сплавів Al87Dy5(Ni/Fe)8. Наносистеми, наноматеріали, нано-технології. 2013. Т. 11. №2. С. 313-321.
 216. Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.А. Ковбуз, Т.Г. Переверзева, Б.Я. Котур Электрокаталитическое выделение водорода на аморфных электродах Fe-Nb-B-редкоземельный металл из щелочных растворов. Журн. прикл. хим. 2014. Т. 87, № 1. С. 66-73.  [L.M. Boichyshyn, O.M. Hertsyk, M.A. Kovbuz, T.G. Pereverzeva, B.YaKotur.  Electrocatalytic evolution of hydrogen on amorphous Fe-Nb-B-Rare-Earth-Metal electrodes from alkaline solutions. Rus. J. Appl. Chem. 2014. Vol. 87, № 1. Р. 61–68].
 217. V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, BKotur, V. Smetana. Diterbium heptainickel: a crystal structure redetermination. Acta Cryst E. 2014.  Vol. 70. P. i42.
 218. M.A. Kovbuz, L.M. Boichyshyn, O.M. Hertsyk, T.G. Pereverzeva, R.Ya. Serkiz, B.Ya. Kotur. Influence of Polarization of Amorphous Metallic Electrodes on Forming Surface Oxide Layers with Catalytic Phys. Chem. Solid State. 2014. Vol. 15, №2. P. 401–406.
 219. Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Т.Г. Переверзєва, С.І. Мудрий, Б.Я. Котур. Електрохімічний синтез поверхневих оксидних шарів на аморфних металевих сплавах Fe-Nb-B-РЗМ. Фіз. хім. тв. тіла. Т. 15, № 4. С. 804-808.
 220. V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, B. Kotur, O. Myakush, Koval’chuk. Crystal structure and hydrogenation properties of the hexagonal Dy2M17 and Dy2M17C (M = Fe, Co, Ni; x < 0.5) compounds. Chem. Met. Alloys. 2014. Vol. 7, No 1/2. P. 26–31.
 221. В. Левицький, В. Бабіжецький, Б. Котур. Уточнення фазових рівноваг у системі Dy-Ni при 800 C в інтервалі 0-25 at. % Вісник Львів. ун-ту. Серія. хім. 2014. Вип. 55, Ч. 1. С. 12–20.
 222. О. Герцик, М. Ковбуз, Л. Бойчишин, О. Головей, Б. Котур. Термічна активація АМС-електродів для виділення водню. Вісник Львів. у-ту. Сер. хім. 2014. Вип. 55, Ч. 2. С. 494–500.
 223. Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Б.Я. Котур. Корозійні і електрокаталітичні властивості аморфних сплавів Fe-Nb-B, легованих Dy або Tb. Фіз.-хім. механ. матеріалів. 2 Т. 50, № 5. С. 29–33.
 224. Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Б.Я. Котур, В.К. Носенко. Електроди на основі аморфних металевих алюмінієвих сплавів у реакціях виділення водню. Фіз.- хім. механ. матеріалів. Т. 51, № 4. С. 100–106.
 225. Michor, V. Levytskyy, F. Schwarzböck, V. Babizhetskyy, B. Kotur. Evolution of magnetic properties in the solid solution DyCo1-хNiхC2. J. Magn. Magn. Mater. 2015. Vol. 374. P. 553-558.
 226. V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, A. Magun, P. Heinrich, L. Salamakha, E. Bauer, H. Mihor, B. Kotur. A new ternary carbide Dy2Mn2-xC5 (x=0.6): Preparation, crystal structure, and physical J. Phys. Chem. Sol. 2015. Vol. 79. P. 72-77.
 227. Л. Бойчишин, М. Ковбуз, О. Герцик, Б. Котур. Вплив температури реакційного середовища на електрохімічні характеристики аморфних металевих електродів Fe-Nb-B, легованих Y, Gd, Tb або Dy. Праці НТШ. Хімічні науки. 2015. Том XLII. С. 43–50.
 228. О. Герцик, Л. Бойчишин, М. Ковбуз, Т. Переверзєва, Б. Котур, В. Носенко. Специфічний вплив диспрозію та тербію на структурно-механічні властивості аморфних сплавів Fe-Nb-B-РЗМ. Chem. Met. Alloys. Vol. 7. Р. 181–186.
 229. В. Левицький, А. Магунь, В. Бабіжецький, О. Мякуш, Б. Котур. Фазові рівноваги системи Gd-Mn-C при 600 оС. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. 2015. Вип. 56. С. 18–24.
 230. Л. Бойчишин, М. Ковбуз, Б. Котур, М. Осміловська-Крамар. Вплив ітрію та диспрозію на корозійну тривкість аморфних алюмінієвих сплавів. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. 2015. Вип. 56. С. 408–413.
 231. M. Hembara, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, Kotur. The Ce-Mn-C system at 600oC: phase equilibria and crystal structures of compounds. Proc. First Int. Workshop “Actual Problems of Fundamental Science, APFS’2015. Lutsk-Lake “Svityaz”, Ukraine, 30.05. – 03.06.2015. Луцьк: ПФ “Вежа – Друк”, 2015.– С. 217–219.
 232. Levytskyy, M. Hembara, V. Babizhetskyy, O. Myakush, B. Kotur, R. Serkiz. Synthesis, XRD and EDX studies of the new metastable phase CeCr1-x (x~0.89). J. Phase Equil. Diffus. 2015. Vol. 36. P. 636-643.
 233. Babizhetskyy, O. Myakush, V. Levytskyy, J. Kohler, A. Simon, H. Michor, B. Kotur. Homogeneity ranges and physical properties of ternary Laves phases RxZr1-xNi2 (R=Gd-Lu). J. Alloys Compd. 2016. Vol. 661. P. 490-494.
 234. Myakush, V. Babizhetskyy, V. Levytskyy, B. Kotur. The Y-Ni-Cu ternary system at 600oC. Chem. Met. Alloys. 2016. Vоl. 9, No 1/2. P. 1–10.
 235. Hembara, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, B. Kotur. Phase equilibria in the system Ce-Ni-C at 800oC in the range 0-33.3 at. % Ce and new isostructural compounds R2Ni5C3 (R=Pr, Nd, Sm). Chem. Met. Alloys. 2016. Vоl. 9, No 1/2. P. 34–41.
 236. В. Левицький, В. Бабіжецький, В. Сметана, Б. Котур. Поліморфізм сполуки Dy3Ni2: кристалічна структура α-Dy3Ni2 і β-Dy3Ni2. Праці НТШ. Хім. науки. 2016. Т. 44. С. 7–13.
 237. М. Ковбуз, Т. Переверзєва, О. Герцик, Л. Бойчишин, Б. Котур, В. Носенко. Способи одержання нерівноважних металевих сплавів. Праці НТШ. Хім. науки. 2 Т. 44. С. 49–56.
 238. В. Левицький, М. Гембара, В. Бабіжецький, Б. Котур. Система Tb-Cr-C при 800 оС: фазові рівноваги та кристалічні структури тернарних сполук. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. 2016. Вип. 57. Ч. 1. С. 23–33.
 239. A. Chrobak, G. Haneczok, O. Zivotsky, A. Hendrych, J. Kansy, B. Kotur. Optimization of soft magnetic properties in Fe82Nb2B14RE2 (RE=Y, Gd, Tb and Dy) group of amorphous Acta Phys. Pol. A. 2016. Vol. 130. P. 916–919.
 240. L. Boichyshyn, M.-O. Danyliak, B. Kotur. Surface structure and catalytic activity of amorphous metallic alloys Fe-Nb-B-RE (RE=Y, Gd, Tb, Dy) in alkaline Adsorp. Sci. Technol. 2017. Vol. 35. P. 623–629.
 241. H. Michor, S. Steiner, A. Schumer, M. Hembara, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, B. Kotur. Magnetic properties of HoCoC2, HoNiC2 and their solid J. Magn. Magn. Mater. 2017. Vol. 441. P. 69–75.
 242. L.M. Boichyshyn, Yu.O. Kulyk, O.M. Hertsyk, B.Ya. Kotur, O.Yu. Rudenko, M.S. Nizameev. Corrosion resistance of ribbon and bulk amorphous alloys based on iron. Mater. Sci. 2017. Vol. 52. P. 854–860.
 243. О. Герцик, М. Ковбуз, Т. Переверзєва, С. Шурко, Б. Котур. Поверхнева модифікація аморфних металевих електродів. Праці НТШ. Хім. науки. 2017. Т. XLVIII. С. 32–47.
 244. В. Бабіжецький, В. Левицький, Б. Котур. Кристалічна структура нового борокарбіду Sm10B9C12. Праці НТШ. Хім. науки. 2017. Т. XLVIII. С. 48–55.
 245. О. Цісар, Л. Піскач, А. Федорчук, О. Парасюк, Л. Марушко, Б. Котур. Діаграма стану системи Tl2S–Ga2S3 та кристалічна структура сполуки Tl2Ga20S31. Праці НТШ. Хім. науки. 2017. Т. XLVIII. С. 75–82.
 246. Л.М. Бойчишин, М.-О.М. Даниляк, Б.Я. Котур, Т.М. Міка. Кінетичні властивості нанокристалізації аморфних сплавів Fe84Nb2B14, легованих рідкісноземельними металами. Фіз. хім. тверд. тіла. 2017. Т. 18(№ 1). С. 122–128.
 247. В. Левицький, В. Бабіжецький, Б. Котур. Фазові рівноваги системи Dy–Mn–C при 600 оС. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. 2017. Вип. 58. Ч. 1. С. 13–20.
 248. В.О. Левицький, В.С. Бабіжецький, Б.Я. Котур, О.В. Цісар, Л.В. Піскач, О.В. Парасюк. Кристалічна структура сполуки TlInGe2S6. Матер. II Міжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми фундаментальних наук” (1.06–5.06.2017). Луцьк: ПФ “Вежа – Друк”, 2017. С. 160–161.
 249. S. Steiner, H. Michor, B. Hinterleitner, F. Höfenstock, M. Waas, E. Bauer, B. Stöger, V. Babizhetskyy, V. Levytskyy, B. Kotur. Single-crystal study of the charge density wave metal LuNiC2. Phys. Rev. B. 2018. Vol. 97. 205115 (11 p.).
 250. V. Levytskyi, O. Isnard, V. Babizhetskyy, B. Kotur. Synthesis, crystal structure and magnetic properties of R11Ni60C6 (R = Tb, Dy) compounds. J. Phys. Chem. Solids – 2018. Vol. 122. P. 189–197.
 251. V. Levytskyy, I. Dovgaliuk, M. Hembara, V. Babizhetskyy, V. Pavlyuk, B. Kotur. Synchrotron studies of novel Tb2Ni5C3: Crystal and electronic structure. J. Alloys Compd. 2019. Vol. 773. P. 239–243.
 252. М. Гембара, А. Павленко, В. Бабіжецький, Б. Котур, Р. Серкіз. Фазові рівноваги у потрійній системі Ce-Cu-C при 400 та 600° Вісн. Львів. ун–ту. Сер. Хім. 2018. Вип. 59. Ч. 1. С. 3–10.
 253. О. Цісар, Л. Піскач, В. Бабіжецький, В. Левицький, Б. Котур, Л. Марушко, І. Олексеюк, О. Парасюк. Фазові рівноваги в системі Tl2Se–In2Se3–GeSe2 при 520 K. Вісн. Львів. ун–ту. Сер. Хім. 2018. Вип. 59. Ч. 1. С. 46–52.
 254. Levytskyi, H. Michor, V. Babizhetskyy, B. Kotur. Crystal chemistry of ternary rare earth transition metal carbides: studies of the Tb–Fe–C system at 800 oC. Solid State Phen. 2019. Vol. 289. P. 12–20.
 255. H. Michor, A. Schumer, M. Hembara, B. Kotur, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy. The quasi-binary system CeCoC2-CeNiC2: crystal structure and physical Solid State Phen. 2019. Vol. 289. P. 114–119.
 256. V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, P. Demchenko, B. Kotur. System Tb–Ni–C at 800 °C. Crystal and electronic structure of TbNiC2 single crystal. Праці НТШ. Хім. науки. – 2018. – Т. 53. – С. 7–15.
 257. V. Babizhetskyy, O. Myakush, V. Levytskyi, B. Kotur, V. Duppel, L. Kienle. On the binary phases ~YNi4 and Y2Ni7. Chem. Met. Alloys. – 2018. – Vol. 11. – P. 92–99.
 258. Б. Котур. “Вісник Львівського університету. Серія хімічна”: 70 літ історії і розвитку. Вісн. Львів. ун–ту. Сер. Хім. – 2019. – Вип. 60. – Ч. 1. – С. 03–11.
 259. V. Babizhetskyy, B. Kotur, V. Levytskyy. Phase equilibria and crystal structure of the ternary compounds in Dy–B–C system at 1270 Праці НТШ. Хім. науки. – 2019. – Т. 56. – С. 45–55.
 260. V. Kordan, M. Hembara, V. Pavlyuk, B. Kotur. Electrochemical lithiation of the CeNiC2 Chem. Met. Alloys. – 2019. – Vol. 12. – P. 9–15.
 261. Babizhetskyy, V. Smetana, V. Levutskyi, B. Kotur, L. Piskach, O. Tsisar, O. Parasyuk. Cation ordering in the quaternary single crystal Tl1-xIn1-ySiySe2 (x=y=0.21(1)). 10th Int. Conf. Relaxed, Nonlinear and Acoustic Optical Processes and Materials. Proceedings – Lutsk-Lake Svityaz’, Ukraine, June 25-29, 2020. – P. 53–54.
 262. Boichyshyn, Yu. Kulyk, B. Kotur, Kh. Khrushchyk. Medium order formation and nanocrystallization of amorphous Al87Ni8Dy5 alloy. Ist Internat. Research and Practice Conf. “Nanoobjects & Nanostructuring” (N&N-2020). Book of Abstracts – Lviv, Ukraine, September 20-23, 2020. – P. 9.
 263. Levytskyy, P. Wyžga, O. Isnard, V. Babizhetskyy, B. Kotur. Heat capacity and high temperature electrical transport properties of TbNiC2. Solid State Sci. – 2020. – Vol. 108. – 106396 (6 p.).
 264. Б. Котур. Слово головного редактора. Вісн. Львів. ун–ту. Сер. Хім. – 2020. – Вип. 61. – Ч. 1. – С. 3–4.
 265. Б. Котур, В. Бабіжецький. Фазові рівноваги при 800 оС системи Sc–Ni–Si за участю тернарних сполук Sc6Ni18Si11 та Sc6Ni16Si7. Вісн. Львів. ун–ту. Сер. Хім. – 2020. – Вип. 61. – Ч. 1. – С. 3–4.

 

Тези доповідей на конференціях

 1. Котур Б.Я., Бодак О.И. Новые представители структурных типов TiNiSi и ZrSi2 в тройных системах Sc-M-Si (где M=Mn, Fe, Co, Ni). V Всесоюзн. Совещ. По упорядочению атомов и влиянию упорядочения на свойства сплавов. Томск. Тез. докл. 1976. С. 138.
 2. Котур Б.Я., Гладышевский Е.И. Кристаллические структуры некоторых новых тернарных соединений систем скандий-кобальт-кремний. IX Украин. республ. научн. конф. по неорганич. химии. Тез. докл. Львов, 28-30 сент. 1977. С. 187-188.
 3. Котур Б.Я., Бодак О.И., Котур О.Я. Система скандий-марганец-кремний. IX Украин. республ. научн. конф. по неорганич. химии. Тез. докл. Львов, 28-30 сент. 1977. С. 191-192.
 4. Котур Б.Я. Особенности кристаллохимии тройных силицидов скандия и переходных металлов IV-го периода// ІІІ Всесоюзн. совещ.-семинар молодых ученых «Современные проблемы кристаллохимии». Тез. докл. Львов. 1979. С. 71-72.
 5. Grdenic D., Sikirica M., Kotur B.Ya. The crystal structure of methylmercuric iodide, CH3HgI. Jugoslav. Cent. Kristalogr. 1981. Vol. 16. P. 65.
 6. Kotur B.Ya., Gladyshevskii E.I., Andrusyak R.I. The crystal structures of ternary germanides of the scandium-nickel-germanium system. Jugoslav. Cent. Kristalogr. 1981. Vol. 16. P. 74-75.
 7. Kotur B.Ya., Sikirica M., Bruvo M. The crystal structure of 4-methyl-2-acetamido-2-ethoxycarbonyl-g-butyrolactone x 0.5 benzene. Jugoslav. Cent. Kristalogr. 1982. Vol. 17. P. S138-S139.
 8. Котур Б.Я., Печарский В.К., Брусков В.А., Гладышевский Е.И., Бодак О.И., Завалий И.Ю. Новые диаграммы фазовых равновесий тройных систем редкоземельный металл-переходный металл IV периода-кремний, германий или сурьма// IV Всесоюзн. совещ. «Диаграммы состояния металлических систем» Тез. Докл. Москва: Наука, 1982. С. 98-99.
 9. Сикирица М., Бодак О.И., Котур Б.Я. Кристаллические структуры соединений ScxV5-xSi3 и  Sc2V3Ge4// Четвертая Всесоюзн. конф. по кристаллохимии интерметаллич. соединений. Тез. докл. Львов, 1983. С. 76.
 10. Котур Б.Я., Андрусяк Р.И. Кристаллические структуры соединений эквиатомного состава в тройных системах скандия с переходными металлами IV периода и германием// Четвертая Всесоюзн. конф. по кристаллохимии интерметаллич. соединений. Тез. докл. Львов, 1983. С. 92.
 11. Гладышевский Е.И., Котур Б.Я., Андрусяк Р.И. Фазовые равновесия в системах Sc-Ni(Cu)-Ge. VI Всесоюзн. совещ. по физико-химич. анализу. Тез. докл. Москва: Наука, 1983. С. 140.
 12. Kotur B.Ya., Sikirica M. Nickel scandium silicide Sc6Ni18Si11 – a new structure type of intermetallics. XX Konf. Jugoslav. Cent. Kristalogr. Sarajevo, 5-7 Juni 1985. Abstr. 1985. P. 29.
 13. Андрусяк Р.И., Котур Б.Я., Гладышевский Е.И. Кристаллическая структура новых тройных германидов скандия. XI Украин. республ. конф. по неорганич. химии. Тез. докл. Киев, 1986. С. 8.
 14. Котур Б.Я., Бодак О.И. Кристаллохимия интерметаллических соединений скандия. IV Всесоюзн. совещ. по кристаллохимии неорганич. и координац. соединений. Тез. докл. Москва: Наука, 1986. С. 36-37.
 15. Котур Б.Я., Гладышевский Е.И. Синтез, исследование структуры и свойств тройных интерметаллических соединений скандия// IV Всесоюзн. совещ. по неорганич. полупроводникам. Тез. докл. Москва: Наука, 1987. С. 133.
 16. Щерба И.Д., Котур Б.Я., Котерлин М.Д. Рентгеновский спектры и химическая связь в интерметаллических соединениях систем Sc-M-Si (M=Fe, Co, Ni, Cu, Ce). XV Всесоюзн. совещ. по рентгеновской и электронной спектроскопии. Ленинград, 10-13 окт. 1988. Тез. докл. Т. 2. С. 229.
 17. Gladyshevskii E.I., Kotur B.Ya., Andrusyak I. New structure types of intermetallics Sc12.3­Ni40.7Ge31 and Sc9Ni5Ge8. Twelfth Europ. Crystallogr. Meeting. Coll. Abstr. Moscow, August 20-29, 1989. Vol. 2. P. 67.
 18. Андрусяк Р.И., Сколоздра Р.В., Котур Б.Я., Гореленко Ю.К. Кристаллическая структура и физические свойства тройных германидов скандия и 3d переходных металлов. ХІІ Украин. республ. конф. по неорганич. химии. Симферополь, 2-5 окт., 1989. Тез. докл. Т. 2. С. 334.
 19. Котур Б.Я., Мокра И.Р., Гладышевский Е.И. Фазовые равновесия и тернарные соединения в системах {Sm, Dy}-Sc-Si. Пятая Всесоюзн. конф. по кристаллохимии интерметаллич. соединений. Львов, 17-19 окт., 1989. Тез. докл. С. 81.
 20. Котур Б.Я., Добрянская Л.О., Щерба И.Д. Кристаллическая и электронная структура тройных силицидов скандия. Пятая Всесоюзн. конф. по кристаллохимии интерметаллич. соединений. Львов, 17-19 окт., 1989. Тез. докл. С. 161.
 21. Котур Б.Я., Кинжибало В.В., Тыванчук А.Т., Камардинкин А.Н. Изотермические сечения диаграмм фазовых равновесий систем Sc-(Ti, Zr, Hf)-(Al, Si) в областях, богатых алюминием (кремнием). V Всесоюзн. Совещ. «Диаграммы состояния металлич. систем» Тез. докл. Москва: Наука, 1989. С. 117.
 22. Торопова Л.С., Характерова М.Л., Котур Б.Я. Фазовое состояние сплавов в тройных системах Al-Sc-Me (Me – Si, Cu)). V Всесоюзн. Совещ. «Диаграммы состояния металлич. систем» Тез. докл. Москва: Наука, 1989. С. 124.
 23. Котур Б.Я., Андрусяк Р.И. Особенности взаимодействия компонентов в тройных системах скандий-переходный металл IV периода-германий)// V Всесоюзн. Совещ. «Диаграммы состояния металлич. систем» Тез. докл. Москва: Наука, 1989. С. 147.
 24. B.Ya. Kotur, M. Sikirica and M. Bruvo, Crystal structures of ternary scandium-transition    metal silicides, in: Thirteenth European Crystallogr. Meeting, Ljubljana, Trieste, 26-30 Aug. 1991, Abstr., 1991. P. 235.
 25. Б.Я. Котур. Кристаллохимия тернарных силицидов скандия и переходных метал лов. VI Совещ. по кристаллохимии неорганич. и координац. соединений. Львов, 21-25 сент. 1992. Тез. докл. С. 190.
 26. Б.Я. Котур, О.Е. Семенишин, М. Сикирица. Кристаллическая структура тернарных соединений системы Sc-Nd-Si. VI Совещ. по кристаллохимии неорганич. и координац. соединений. Львов, 21-25 сент. 1992. Тез. докл. 1992. С. 191.
 27. Б.Котур, В. Деркач. Дослідження системи Sc-Cu-Sn при 400oC. Тези доп. Перший симпозіум хім. комісії наук. товариства Шевченка, присвячений пам’яті академіка Р. Кучера. Львів, 18-20 березня, 1993. С. 36.
 28. B.Ya. Kotur. Crystal chemistry of ternary intermetallic compounds of scandium with transition metals and carbon, silicon or germanium. Eleventh Internat. Conf. on Solid Compounds of Transition Elements, Wroclaw, July 5-8, 1994. Program and Abstr. 1994. P. 31.
 29. O.I. Bodak, J. Stepien-Damm, H. Drulis, B. Kotur, W. Suski, F.G. Vagizov, K. Wochowski. Structure and magnetic properties of Sc10.5Fe72.5Si17. Eleventh Internat. Conf. on Solid Compounds of Transition Elements, Wroclaw, July 5-8, 1994, Program and Abstr. 1994. P. 88.
 30. Б.Я. Котур. Взаємозв’язки між складами і кристалічною структурою тернарних силіцидів (германідів) скандію і перехідних металів. Міжнар. наук. конф. Присвячена 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя. Тези доп. Львів, 23-27 травня, 1995. С. 286-287.
 31. Б.Я. Котур. Кристалохімія інтерметалічних сполук скандію. Науково-практ. конф. “Львівські хімічні читання”. Тези доп. Львів, 26 травня, 1995. С. 79.
 32. B.Ya. Kotur. Crystal chemistry of intermetallic compounds of scandium// Sixth Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Sept. 26-29, 1995. Abstr. P. 18.
 33. V.O. Derkach, B.Ya. Kotur. Ternary systems Sc-Co(Ni)-Sn at 600oC. Sixth Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Sept. 26-29, 1995. Abstr. P. 28.
 34. V.O. Derkach, B.Ya. Kotur. Isothermal section of the Sc-Co-Sn phase diagram at 600oC and the crystal structure of new ternary stannides. Fifth Internat. School “Phase Diagrams in Materials Science”. Abstr. Katsyveli, Crimea, Ukraine, Sept. 23-29, 1996. P. 36.
 35. О.Є. Банах, Б.Я. Котур. Кристалічна структура деяких тернарних сполук систем Sc-La(Pr)-Si. XIV Україн. конф. з неорган. хімії. Тези доп. Київ, 10-12 вересня, 1996. С. 187.
 36. W. Suski, K. Wochowski, D. Padurski, B.Ya. Kotur, O.I. Bodak. Magnetic and electrical properties of ScCu4+xAl8-x. Conf. on Strongly Correlated Electron Systems. Abstr. Zurich, Aug. 19-22, 1996. P. 213.
 37. О. Банах, Б. Котур. Потрійна система Sc-Pr-Si при 870 K. Шоста наук. конф. “Львівські хімічні читання-97”. Зб. наук. праць. Львів, 29-30 травня, 1997. С. 23.
 38. B.Ya. Kotur. Scandium metal systems and intermetallics. Sixth Croat.-Sloven. Crystallogr. Meet. Abstr. Umag, Croatia, June 19-21, 1997. P. 3.
 39. O.Banakh, B. Kotur. Phase equilibria in Sc-R-Si ternary systems (R=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Y, Dy, Er, Lu)// Proc. Second Internat. Sci. Conf. Engineering and Functional Materials. Lviv, 14-16 Oct., 1997. P. 34-35.
 40. B.Kotur, D. Kachorowski, W. Suski, K. Wochowski. Magnetic properties of Ce1-xScxFe4Al8 and Yb1-xScxFe4Al8 systems. The Internat. Conf. on Strongly Correlated Systems. Abstr. July 15-18, 1998, Paris. P. 186.
 41. E. Bauer, G. Hilscher, B.Ya. Kotur. The crystal structure of new ternary intermetallic compounds LuCu4Au, YCu3.77Pd1.23 and YCu1.20Pd1.80// 6th Europ. Powder Diffraction Conf. Budapest, Aug. 22-25, 1998. Sci. Progr. and Abstr. P. 144.
 42. А. Паласюк, Б. Котур, О. Мякуш. Потрійна система Gd-Mn-Al при 870К. Сьома наук. конф. “Львівські хімічні читання-99”. Львів, 27-28 травня, 1999. Зб. Наук. праць. 1999. С. 18.
 43. О. Банах, Б. Котур. Корозійні властивості тернарних сполук систем Sc-{Ce,Pr,Nd,Sm}-Si. Сьома наук. конф. “Львівські хімічні читання-99”. Львів, 27-28 травня, 1999. Зб. Наук. праць. С. 27.
 44. W. Suski, B. Kotur, K. Wochowski. Magnetic and electrical properties of Ce1-xScxFe4Al8 system. I-st Yamada Conference on Strongly Correlated Electron Systems. Aug. 24-28, 1999, Nagano, Japan. 1999. P. 77.
 45. W. Suski, B. Belan, A. Gilewski, Ya.M. Kalychak, B.Ya. Kotur, T. Mydlarz, K. Wochowski, V.I. Zaremba. Magnetic and electrical properties of the f-d electron intermetallics. Lvov-Wroclaw cooperation. Seventh Internat. Conf. On Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Sept. 22-25, 1999, Ukraine, Lviv. Progr. And Abstr. L.4.
 46. E. Bauer, B.Ya. Kotur, A.M. Palasiuk, H. Michor, G. Hilscher. Hopping conductivity in the R2(Mn,Al)17 (R=Gd, Tb) ternary compounds. Seventh Internat. Conf. On Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Sept. 22-25, 1999, Ukraine, Lviv. Progr. And Abstr. 1999. OP.8.
 47. B. Ya. Kotur, A.M. Palasiuk, G. Hilscher, H. Michor, E. Bauer. Crystal structure and properties of R-Mn-Al ternary compounds (R=Rare Earth). 13th Internat. Conf. on Solid Compounds of Transition Elements. Stresa (Italy), 4-7 April, 2000. Progr. and Abstr. P. P-B33.
 48. А.М. Паласюк, Б.Я. Котур. Потрійна система Tb-Mn-Al при 870К. VI міжнародний семінар з фізики і хімії твердого тіла. Львів (Любінь-Великий), Україна, 31 травня-4 червня 2000. Тези. С. 31.
 49. Ю.В. Вербовицький, Б.Я. Котур. Взаємодія компонентів у системі Zr-Ag-Al при 500oC. VI міжнародний семінар з фізики і хімії твердого тіла. Львів (Любінь-Великий), Україна, 31 травня-4 червня 2000. Тези. С. 59-60.
 50. B. Ya. Kotur, A.M. Palasyuk. Crystal structure of the new ternary Th2Ni17-type related compounds in the R-Mn-Al systems. XVIII Conf. on Applied Crystallogr. Katowice-Wisla, Poland, 4-7 Sept., 2000. P. 90.
 51. H. Michor, E. Bauer, S. Berger, C. Dusek, M. Galli, A. Lindbaum, G. Hilscher, P. Rogl, B. Kotur. Low temperature properties of CeNi9Ge4. 50th Annual Meeting of the Austrian Physical Soc. Graz, 25-29 Sept. 2000. Abstr. P. 23.
 52. А. Паласюк, О. Мякуш, Б. Котур. Взаємодія компонентів у потрійних системах {Dy, Ho}-Mn-Al при 870К. Зб. наук. праць. Восьма наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2001”. Львів, 24-25 травня 2001. С. Н2.
 53. Л. Беднарська, Ю. Гореленко, А. Королишин, Б. Котур. Структурування аморфних металевих сплавів як чинник зміни електрохімічних та магнітних властивостей. Зб. наук. праць. Восьма наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2001”. Львів, 24-25 травня 2001. С. Ф9.
 54. B.Ya. Kotur, A.M. Palasyuk, E. Bauer. Electrical conductivity of RMnxAl12-x and R2MnxAl17-x ternary compounds and it’s relation with their crystal structure. 6th Internat. School-Conf. “Phase Diagrams in Materials Science” (PDMS-2001), Kyiv, Ukraine, 14-20 Oct., 2001. Techn. Progr. and Abstr. P. 22.
 55. A.M. Palasyuk, B.Ya. Kotur, O.R. Myakush. Ternary R-Mn-Al (R=Gd, Tb, Dy, Ho, Er) systems and intermetallics. 6th Internat. School-Conf. “Phase Diagrams in Materials Science” (PDMS-2001), Kyiv, Ukraine, 14-20 Oct., 2001. Techn. Progr. and Abstr. P. 111.
 56. O.M. Hertsyk, M.O. Kovbuz, L.M. Bednarska, B.Ya. Kotur. Influence of Thermal Treatment on Adsorption Ability of Amorphous Alloys. Adsorption, Science & Technology. Vol. 20. № 6. P. 531-539.
 57. W. Suski, K. Wochowski, B.Ya. Kotur. Magnetic and electrical properties of Yb1-xScxFe4Al8 alloys// Czechoslovak J. Phys. 2002. Vol. 52. Suppl. A. P. A189-A192.
 58. O. Myakush, A. Palasyuk, B. Kotur. Interaction of the components in the Sc-Mn-Al ternary system at 870 K. VIII Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Book of Abstr. Lviv, 2002. P. 40.
 59. A.M. Palasyuk, B.Ya. Kotur, E. Bauer, H. Michor, G. Hilscher. Electrical conductivity of ThMn12 and Th2Zn17 structure types ternary intermetallic compounds in R-T-Al systems (R=Y, La, Gd, Tb; T=Mn, Fe). VIII Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, Sept. 25-28, 2002. Coll. Abstr. P. 138.
 60. B.Ya. Kotur, O.R. Myakush, A.M. Palasyuk. Crystal structure and electrical resistivity of the ScMnxAl12-x (4.0£ x £4.6) compound. VIII Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, Sept. 25-28, 2002. Coll. Abstr. P. 139.
 61. O. Mrooz, I. Hadzaman, O. Shpotyuk, O. Bodak, L. Akselrud, P. Demchenko, B. Kotur, Z. Shpyrka, S. Volkov, V. Pekhnyo. Crystal structure and electrical properties of Cu0.8Ni0.1Co0.2Mn1.9­O4 electroceramics VIII Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, Sept. 25-28, 2002. Coll. Abstr. P. 147.
 62. S. Mudry, B. Kotur, L. Bednarska, Yu. Kulyk, A. Korolyshyn, O. Hertsyk. Formation of intermetallic phases upon crystallization of amorphous Co67.2Fe3.8Cr3.0Si14.0B12.0 and Co66.5Fe4.0Mo1.5Si16.0B12.0. VIII Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, Sept. 25-28, 2002. Coll. Abstr. P. 148.
 63. L. Bednarska, Ya. Galadzhun, Yu. Gorelenko, M. Kovbuz, B. Kotur. Temperature-induced changes of physical-chemical properties of Fe-Si-B-(Me) amorphous ribbons. VIII Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, Sept. 25-28, 2002. Coll. Abstr. P. 151.
 64. Герцик О.М., Беднарська Л.М., Котур Б.Я., Ковбуз М.О. Каталіз аморфними легованими сплавами заліза оксидно-відновних процесів оксидів азоту. Зб. Тез Міжн. конф. “Функціоналізовані матеріали: синтез, властивості та застосування, Київ. 2002. С.219-220.
 65. Герцик О.М., Беднарська Л.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я. Каталітичний розклад пероксиду водню на аморфних металевих поверхнях. Матер. Міжн. симп.”Сучасні проблеми фізичної хімії”, Донецьк. 2002. С. 37.
 66. Ю. Вербовицький, Б. Котур. Кристалічна структура та електричні властивості сполук ММ’хТ3-х та ММ’хТ2-х (М=Ti, Zr, Hf; M’=Cu, Ag; T=Al, Ga). Зб. наук. праць: Дев’ята наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2003”, Львів, 21-23 травня 2003 р. Львів: Вид. Центр Львів. ун-ту ім. І.Франка, 2003. С. Н11.
 67. О. Мякуш, Б. Котур. Система Gd-Zr-Ga). Зб. наук. праць: Дев’ята наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2003”, Львів, 21-23 травня 2003 р. Львів: Вид. Центр Львів. ун-ту ім. І.Франка, 2003. С. Н34.
 68. Л.М. Беднарська, О.Б. Данилюк, Б.Я. Котур, С.І. Мудрий, В.К. Носенко. Вплив ізотермічного відпалу на структурування Fe80,0Si6,0B14,0 АМС). Зб. наук. праць: Дев’ята наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2003”, Львів, 21-23 травня 2003 р. Львів: Вид. Центр Львів. ун-ту ім. І.Франка, 2003. С. Ф46.
 69. Kotur B.Ya., Yu.V. Verbovytsky. Phase equilibria and crystal structure of the ternary compounds in the {Zr, Hf}-Ag-Al systems at 500oC. IX-th Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Zloty Potok k/Czestochowy, 28-31 May, 2003. Abstr. P. 34.
 70. B.Ya. Kotur, A.M. Palasyuk, O.R. Myakush, E. Bauer, H. Michor, G. Hilscher. Crystal structure and electrical resistivity of the RMn4.6-xCoxAl7.4 and RMn4.6-хFexAl7.4 (R=Gd, Tb) compounds. 14th Internat. Conf. on Solid Compounds of Transition Elements. SCTE 2003. 06-11.07.2003, Linz – Austria. Progr. And Abstr. P. PO II-14.
 71. Mudry S., Kotur B., Bednarska L., Kulyk Yu. Atomic arrangement in Fe81Ni0.01Mo0.01Si0.030.14 amorphous alloy. 14th Internat. Conf. on Solid Compounds of Transition Elements. SCTE 2003. 06-11.07, 2003, Linz – Austria. Progr. and Abstr. P. PO II-15.
 72. Mudry S., Bednarska L., Kulyk Yu., Hertsyk O., Kovbuz M., Kotur B. The influence of Cu and Nb additions on the structure of Fe-based amorphous alloys. XIX Conf. on Applied Crystallography. 1-4 Sept., 2003, Katowice-Krakow, Poland. Abstr. P. 27.
 73. Bednarska L., Hertsyk O., Kovbuz M., Kotur B., Mudry S. Influence on uniaxial stretching on the structural evolution in Fe-Me-Si-B amorphous alloys. XIX Conf. on Applied Crystallography. 1-4 Sept., 2003, Katowice-Krakow, Poland. Abstr. P. 99.
 74. Myakush O.V., Denys R.V., Koval’chuck I.V., Verbovytsky Yu.V., Zavaliy I.Yu., Kotur B.Ya. Hydrogenation of Gd(Mn, Al)2, Tb(Mn, Al)2 and Tb(Fe, Al)2 Laves phases. Extended abstracts of 8th International Conference ICHMS’2003 “Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Materials”, Sudak-Crimea-Ukraine, September 14-20, 2003.- 66-67.
 75. Беднарська Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Данилюк О.Б. Термодинамічні параметри процесів температурної кристалізації аморфного сплаву Fe80Si6B14. Матер. ІІ міжнар. наук. конф. “Фізика невпорядкованих систем”, Львів, 14-16 жовтня 2003 р. С. 91.
 76. Bednarska L.M., Hertsyk O.M., Kovbuz M.O., Mudry S.I., Kotur B.Y. Amorphous metallic alloys Fe-Me-Si-B as catalyzes in the red/ox reactions// Twelfth Internat. Conf. On Liquid and Amorphous Metals, Metz, France, 11th to 16th July 2004. Abstr. Book & Progr. P. LAM12-B013.
 77. Беднарська Л.М., Котур Б.Я., Ковбуз М.О., Герцик О.М. Еволюція структури аморфного сплаву Fe81,0Ni1,0Mo0,5Nb0,5Si3B14// XVI Українська конф. з неорганіч. хімії за участю закордонних учених. 20-24 вересня 2004 року, м. Ужгород. Тези доп. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. С. 117.
 78. Verbovytsky Yu., Myakush O., Soldak A., Kоtur B., Koval’chuck I., Saldan I., Zavaliy I. Phase equilibria and hydrogenation properties of alloys in the Er-Co-V system. XIth Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Czestochowa, 2005, P.11.
 79. Verbovytsky Yu., Mika T., Kоtur B. Phase equilibria in the Gd-Cr-Al system at 500° XIth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Czestochowa, 2005, P.28.
 80. Мякуш О., Вербовицький Ю., Котур Б., Ковальчук І., Денис Р., Завалій І. Гідриди бінарних і псевдобінарних сполук TbCu2-xMx (M=Fe, Co, Ni). Десята наук. конф. “Львівські хімічні читання-2005”. Львів. 25-27 травня 2005. С. Н50.
 81. Беднарська Л., Котур Б., Міка Т., Носенко В. Первинна кристалізація аморфного сплаву Al87Ni8Y5. Десята наук. конф. “Львівські хімічні читання-2005”. Львів, 25-27 травня 2005 року.- С. Н53.
 82. Myakush O.R., Koval’chuck I.V., Verbovytsky Yu.V., Denys R.V., Yu.V., Zavaliy I.Yu., Kotur B.Ya. Crystal structure of the pseudobinary compounds R(Cu1-xGax)2 and their hydrides. IX Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Ukraine, L’viv, Sept. 20-24, 2005. P.87.
 83. Bednarska L., Mudry S., Haneczok G., Kulyk Yu., Kovbuz M., Kotur B.Ya., Hertsyk O. Influence of Cu and Nb on the nanocrystallization and magnetic properties of iron based amorphous alloys. IX International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Ukraine, L’viv, Sept. 20-24, 2005. P.124.
 84. Mika T., Karolus M., Kovbuz M., Bednarska L., Lagiewka E., Kotur B. Influence of composition on the thermal stability of Al-based amorphous alloys annealed at 573 K. IX Internat. Confer. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Ukraine, L’viv, September 20-24, 2005. P.125.
 85. Bednarska M., Mudry S.I., Kulyk Yu.O., Kovbuz M.O., Nosenko V.K., Kotur B.Ya., Hertsyk O.M. Influence of the crystallization on the corrosion of the amorphous alloys Al87Ni8Y5. 3rd Internat. Conf. “Physics of Disordered Systems”, Gdansk-Sobieszewo, Poland, Sept. 18-21, 2005.  P. 69.
 86. Shcherba I.D., Antonov V.M., Dobrianska L.O., Kotur B., Salamacha P., Stadnyk Yu. Electronic structure of new ternary intermetallic compounds: theory and experiment. Seventh Yugoslav. Materials Research Soc. Conf. “YUCOMAT 2005”. Herceg-Novi, Sept. 12-16, 2005. P. O.S.A.10.
 87. Myakush O., Kotur B. Interaction between the components in the R-Zr-Ga (R=Ce, Gd) ternary systems. XII-th Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Book of Abstr. Lviv, 28-31 may, 2006. P. 19.
 88. Mudry S., Kulyk Yu., Bednarska L., Kotur B. The influence of H2 on the structure of Fe-Si-B dopped amorphous alloys. XII-th Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Book of Abstr. Lviv, 28-31 may, 2006. P. 146.
 89. Kotur B.Ya., Myakush O.R., Zavaliy I.Yu. The Er-{Fe,Co}-{Ti,V} ternary systems and hydrogenation properties of the ErFe2-xMx (M=Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Mo) alloys.15th Conf. on Solid Compounds of Transition Elements. Book of Abstr. 15-20 July 2006, Krakow, Poland. P. 55.
 90. Bednarska L., Kovbuz M., Kulyk Yu., Saldan I., Kotur B. Influence of hydrogen satiration on the structure of the annealed Fe-based amorphous alloys.15th Conf. on Solid Compounds of Transition Elements. Book of Abstr. 15-20 July 2006, Krakow, Poland. P. 210.
 91. Gladyshevskii E., Gladyshevskii R., Kalychak Ya., Kotur B., Mys’kiv M., Pavlyuk V. Oksana Bodak’s contribution to solid state chemistry. 15th Conf. on Solid Compounds of Transition Elements. Book of Abstr. 15-20 July 2006, Krakow, Poland. P. 256.
 92. Kotur B.Ya. Nanocrystallization of Al-RE-TM amorphous alloys. XX Conf. on Applied Crystallography. Abstr. 11-14 September 2006, Wisla, Poland. P. 7.
 93. М’якуш О., Вербовицький Ю., Котур Б., Ковальчук І., Березовець В., Завалій І. Нові гідриди ІМС із структурою типу MgCu2. Одинадцята наук. Конф. “Львівські хімічні читання-2007”. Львів, 30 травня – 1 червня 2007. С. Н56.
 94. Myakush O., Verbovytsky Yu., Kotur B., Kovalchuk I., Beresovetz V., Zavaliy I. Hydrogenation properties of alloys based on ErNi2 binary compound. XIII-th Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Ustron Slaski, Poland, 10-13 June, 2007. P. 24.
 95. Myakush O.R., Verbovytsky Y.V., Kovalchuck I.V., Denys R.V., Berezovets V.V., Kotur B.Ya. Crystal structure of the Er85Y0.15Ni2H3.4 hydride. X Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, Sept. 17-20, 2007. Coll. Abstr. P. 97.
 96. Bednarska L., Mika T., Kotur B., Kovbuz M., Mudry S. Influence of the intermetallic formation on the electrochemical properties of the Al87Ni8Y5 amorphous alloy. X Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, Sept. 17-20, 2007. Coll. Abstr. P. 103.
 97. Myakush O.R., Kovalchuk I.V., Berezovets V.V., Kotur B.Ya. Structure studies of (Sc1-xTix)2Ni compounds and their hydrides. abstr. of X Internat. Conf. ICHMS’2007 “Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials”, Sudak-Crimea-Ukraine, Sept. 22-28, 2007. P. 246-247.
 98. Verbovytsky Yu., Myakush O., Kovalchuk I., Berezovets V., Kotur B. On the crystal structure of Zr6FeAlGa, Zr6NiAlGa phases and their hydrides. XIV-th Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Program, Coll. Abstr. Lviv, 1-4 June, 2008. P. 18.
 99. Madej L., Bednarska L., Nosenko V., Kotur B., Chrobak A., Haneczok G. Influence of alloying additions on magnetic properties of FeXSiB (X=Mo, Mn, Co) amorphous alloys. XIV-th Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Program. Coll. Abstr. Lviv, 1-4 June, 2008. P. 98.
 100. Kotur B., Verbovytsky Yu., Myakush O., Kovalchuk , Berezovets V. New hydrides based on RNi2 (R=Y, Gd, Er) binary compounds with the R(R’) and Ni(Fe) substitutions.16th Internat. Conf. on Solid Compounds of Transition Elements. Book of Abstr. Dresden, 26-31 July, 2008. P. 344.
 101. Білоус А.Г., Гладишевський Р.Є., Завалій І.Ю., Заремба В.І., Каличак Я.М., Котур Б.Я., Павлюк В.В., Солонін Ю.М., Стадник Ю.В. Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів. XVII Українська конф. з неорганічної хімії. Тези доп. Львів, 15-19 вересня 2008 р. С. 10.
 102. Verbovytsky Yu., Myakush O., Kotur B. The Y-Zr-Ni system at 600oC and crystal structure of the R25Zr0.75Ni2 phases. XVII Українська конф. з неорганічної хімії. Тези доп. Львів, 15-19 вересня 2008 р. С. 253.
 103. Kotur B., Myakush O., Michor H., Hilscher G. Influence of doping elements (Y, Fe, V) on magnetic properties of RM2 (R=Gd, Er; M=Fe, Co, Ni) Laves phases and their hydrides. XV-th Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Program, Szklarska Poreba, 7-10 June, 2009. P. 27.
 104. Mika T., Karolus M., Bednarska L., Lagiewka E., Kotur B. Influence of Gd and Dy on thermal stability of the Al-based amorphous alloys. XV-th Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Program, Szklarska Poreba, 7-10 June, 2009. P. 47.
 105. Bednarska L., Kubisztal J., Budniok A., Kovbuz M., Hertsyk O., Kotur B. Influence of Gd, Dy and Fe doping on electrochemical properties of Al87Y5Ni8 amorphous metallic alloy. XV-th Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Program, Szklarska Poreba, 7-10 June, 2009. P. 48.
 106. М’якуш О., Котур Б., Міхор Х., Хільшер Г. Вплив легування Y та Fe на магнітні та електричні властивості сплавів на основі сполук RNi2 (R=Gd, Er). Дванадцята наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2009». Зб. Наук. праць. Львів, 1-4 червня 2009 р. С. Н00.
 107. Бикалович Н., Гук Н., Мироненко П., М’якуш О., Котур Б. Розчинність Cu у бінарних сполуках системи Y-Ni при 6000С. Дванадцята наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2009». Зб. Наук. праць. Львів, 1-4 червня 2009 р. С. Н7.
 108. Міка Т., Котур Б. Фазові рівноваги в системах Al-{Y, Gd}-Ni при 5000С в області 65-100 % Al: уточнення. Дванадцята наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2009». Зб. Наук. праць. Львів, 1-4 червня 2009 р. С. Н41.
 109. Bednarska L., Kotur B., Haneczok G., Madej L., Nosenko V. Thermal stability of the Fe-Si-B amorphous metallic alloys doped with Mo, Co and Mn. Дванадцята наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2009». Зб. Наук. праць. Львів, 1-4 червня 2009 р. С. Н3.
 110. Kotur B., Myakush O. Crystal structure of new RM2-xM’x (R=Y, Gd, Er; M=Fe, Co, Ni; M’=Ti, V, Cr, Mn, Cu, Mo) Laves phase ternary compounds and their hydrides. Eighteenth Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting. Varazdin, Croatia, 17-21 June, 2009. Book of Abstr. Progr. P. 20.
 111. Kotur B. Devitrification of the Al-RE-TM metallic glasses. XXI Conf. On Applied Crystallography. Zakopane, Poland, 20-24 Sept. Book of Abstr. P. o21.
 112. Myakush O., Michor H., Hilscher G., Pyk N., Myronenko P., Koval’chuck, Kotur B. Crystal structure and magnetic properties of YCo3-xVx alloys and their hydrides. XI Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Abstracts. Lviv, Ukraine, May 30 – June 2, 2010. P. 000.
 113. Chrobak A., Nosenko V., Haneczok G., Bednarska L., Karolus M., Kotur B. Influence of Rare Earth Elements on Crystallization and Magnetic Properties of Fe-Nb-B-RE (RE=Dy, Gd, Tb, Y) Amorphous Alloys. XVIth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Seminar Program and Book of Abstracts. June 6-9, 2010, Lviv, Ukraine. P. 30.
 114. Bauer E., Myakush O., Michor H., Kotur B. Crystal Structure and Electrical Resistivity of R1-xR’xNi2 and RNi85Fe0.15 (R, R’=Y, Gd, Er) Laves Phases. XVIth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Seminar Program and Book of Abstracts. June 6-9, 2010, Lviv, Ukraine. P. 51.
 115. Myakush O., Myronenko P., Kotur B. X-ray Investigation of the Y-Zr-Cu System at 870 K. XVIth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Seminar Program and Book of Abstracts. June 6-9, 2010, Lviv, Ukraine. P. 56.
 116. Pyk N., Myakush O., Myronenko P., Babizhetskyy V., Kotur B. The Y-Ni-Cu Ternary System at 970 K: a Reinvestigation. XVIth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Seminar Program and Book of Abstracts. June 6-9, 2010, Lviv, Ukraine. P. 58.
 117. Mika T., Bednarska L., Karolus M., Nosenko V., Kotur B. Crystallization of Al87Gd5Ni8 Amorphous Alloy Doped with Co and Tb. XVIth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Seminar Program and Book of Abstracts. June 6-9, 2010, Lviv, Ukraine. P. 93.
 118. Koval’chuck I.V., Riabov A.B., Myakush O.R., Myronenko P.S., Kotur B.Ya. Hydrogenation of pseudo-binary Ho1-xMxFe2 compounds (M=Zr, Hf; 0≤x≤0.2). Internat. Symposium “Metal-Hydrogen Systems. Fundamentals and Applications”. Moscow, Russia July 19-23, 2010. Book of Abstracts. P. 180.
 119. Mika T., Karolus M., Haneczok G., Bednarska L., Mudry S., Nosenko V., Kotur B. Influence of Dy and Fe doping on crystallization and short-range ordering of Al87Y5Ni8 amorphous alloy. XIV Liquid and Amorphous Metals Conference, Rome 11-16 July, 2010, “Sapienza” – of Rome.- P. 149.
 120. Левицький В., Бабіжецький В., М’якуш О., Котур Б. Система Y-Hf-Fe при 1070 К. Тринадцята наук. конфер. “Львівські хімічні читання – 2011”. Зб. Наук. праць. 28.05.-01.06.2011 р., Львів. С. Н35.
 121. Міка Т., Бойчишин Л., Котур Б., Ханечок Г. Електричні властивості аморфних металевих сплавів на основі Al87Y5Ni8, легованих Gd(Dy) та./або Fe при термічній обробці. Тринадцята наук. конфер. “Львівські хімічні читання – 2011”. Зб. Наук. праць. 28.05.-01.06.2011 р., Львів. С. Н49.
 122. Бойчишин Л., Ковбуз М., Герцик О., Міка Т., Котур Б. Властивості наноструктурованих аморфних сплавів Al87РЗМ5Ni8 (РЗМ=Y, Gd, Dy). Тринадцята наук. конфер. “Львівські хімічні читання – 2011”. Зб. Наук. праць. 28.05.-01.06.2011 р., Львів. С. НС5.
 123. Babizhetskyy V., Lukyanova A., Levytskyy V., Myakush O., Kotur B., Koval’chuck I., Riabov A. Phase equilibria and hydrogenation properties of the Ho-Hf-Fe alloys. XVIIth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. June 12-15, 2011, Bystre, Poland. P. 42.
 124. Boichyshyn L., Kubisztal J., Mika T., Kovbuz M., Hertsyk O., Kotur B. Corrosion properties of the Al87R5M8 (R=Y, Gd, Dy; M=Ni, Fe) amorphous metallic alloya depending on their heat treatment. XVIIth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. June 12-15, 2011, Bystre, Poland. P. 61.
 125. Myakush O., Babizhetskyy V., Levytskyy V., Koval’chuck , Riabov A., Kotur B. The hydrides of intermetallic compounds based on the rare earth metals, Zr and Hf: synthesis and crystal structure. XVIIth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. June 12-15, 2011, Bystre, Poland. P. 74.
 126. Babizhetskyy V., Myakush O., Kotur B. X-ray investigation of the Y-Zr-Ni system at 870 K. XVIII Українська конфер. з неорганічної хімії. Тези допов. 27.06.-01.07.2011 р., Харків. С. 154.
 127. Міка Т.М., Бойчишин Л.М., Носенко В.К., Котур Б.Я. Вплив Dy, Gd та Fe на температурну стабільність аморфного сплаву Al87Y5Ni8. XVIII Українська конфер. з неорганічної хімії. Тези допов. 27.06.-01.07.2011 р., Харків. С. 270.
 128. Levytskyy V., Babizhetskyy V., Kotur B. Phase equilibria in Dy-Ni-C system at 1070 K and crystal structure refinement of Dy2Ni7. SCTE 2012. 18th Conf. on Solid Compounds of Transition Elements. Lisboa, 31st March-5th April 2012. P. 117.
 129. Michor H., Babizhetskyy V., Bauer E., Kneidinger F., Reissner M., Hilscher G., Leber L., Kotur B. Evolution of magnetic correlations in the solid solution Co1-xFexGa3. SCTE 2012. 18th Conf. on Solid Compounds of Transition Elements. Lisboa, 31st March-5th April 2012. P. 203.
 130. Міка Т.М., Бойчишин Л.М., Котур Б.Я. Прогнозування кінцевих продуктів кристалізації аморфних металевих сплавів Al-R-Ni (R=Y, Gd). Матеріали IV Міжнар. науково-практ. конф. “Структурна релаксація у твердих тілах”. 29-31 травня, 2012 р., Вінниця, Україна.- С. 112-113.
 131. Levytskyy V., Babizhetskyy V., Myakush O., Halet J.-F., Kotur B. The phase equilibria and crystal structures of carbide systems Dy-{Co, Ni}-C. XVIIІth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Sept. 13-15, 2012, Lviv, Ukraine. P. 27.
 132. Mika T., Nosenko V., Balan V., Kotur B. New nanocrystalline alloys Al-Ni-Co-Si® with high microhardness. XVIIІth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Sept. 13-15, 2012, Lviv, Ukraine. P. 45.
 133. Babizhetskyy V., Kotur B., Oryshchyn S., Chong Zheng, Leber L., Michor H.Crystal, electronic structure and physical properties of Ni5P4. XVIIІth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Sept. 13-15, 2012, Lviv, Ukraine. P. 28.
 134. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Міка Т.М., Пандяк Н.Л. Вплив наноструктурування на електрокаталітичну активність аморфного сплаву Fe78,5Ni1,0Mo1,5Si6,0B14,0. Симозиум «Современные проблемы нанокатализа» с международным участием, Ужгород, 24-28 сент. 2012.
 135. Левицький В., Костецька А., Бабіжецький В., Котур Б. Структурні дослідження сполук системи Dy-Co-C. XIV наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2013”. Львів, 26-29 травня 2013 р. Зб. наук. праць. С. Н17.
 136. Levytskyy V., Babizhetskyy V., Kotur B. Rare earth and 3d transition metal carbides with the C2 structure fragments. XIXth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids and Advanced Materials. Czestochowa, June 12-15, 2013. P. 55.
 137. Boichyshyn L., Kovbuz M., Hertsyk O., Pereverzeva T., Kotur B. Catalytic generation of hydrogen by amorphous and nanostructured alloys Fe-Nb-B doped by RE (Y, Gd, Tb, Dy). XIXth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids and Advanced Materials. Czestochowa, June 12-15, 2013. P. 129.
 138. Levytskyy V., Babizhetskyy V., Myakush O., Kotur B., Kovalchuk I. Crystal structure and hydrogenation features of the hexagonal Dy2M17Cx (M=Co, Ni; x=0, 1) compounds XII Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, Sept. 23-26, 2013. Coll. Abstr. P. 172.
 139. Levytskyy V., Babizhetskyy V., Magun A., Gembara M., Kotur B. New ternary rare earth transition metal carbides containing C2 structure fragments. XII Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Lviv, Ukraine, Sept. 23-26, 2013. Coll. Abstr. P. 173.
 140. Герцик О.М., Переверзєва Т.Г., Ковбуз М.О., Бойчишин Л.М., Котур Б.Я. Активація поверхні аморфних сплавів на основі феруму термічною та магнітною обробками. VI Між нар. Конф. «Сучасні проблеми фізичної хімії». Тези доп. Донецьк, Україна, 9-12 вересня 2013. Донецьк: Вид-во Донецького нац. Ун-ту, 2013. С. 190-191.
 141. О.М. Герцик, Т.Г. Переверзєва, М.О. Ковбуз, Л.М. Бойчишин, Б.Я. Котур Активація поверхні аморфних сплавів на основі феруму термічною та магнітною обробками. Тези доп. VI Міжнар. конф. “Сучасні проблеми фізичної хімії” (9–12 вересня 2013 р.), Донецьк, 2013. С. 190–191.
 142. В. Левицький, A. Магунь, В. Бабіжецький, Б. Котур. Системи R-Mn-C (R = Gd, Tb, Dy) при 600 С: фазові рівноваги та кристалічні структури. Зб. наук. праць XIX укр. конф. з неорг. хімії (7 – 11 вересня, 2014 р.). Одеса 2014. C. Р219.
 143. В.О. Левицький, Р.К. Малієнко, Р.А. Кобрин, Д.Ю. Воскобойник, В.С. Бабіжецький, Б.Я. Котур. Трикомпонентні системи Tb-{Co, Ni}-C та {Tb, Dy}-Fe-C при 800оС: фазові рівноваги та кристалічні структури сполук. Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. молодих вчених та студентів «Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи», 24-25 жовтня 2014 р., Луцьк. С. 62–
 144. M. Hembara, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, Kotur. The Ce-Mn-C system at 600oC: phase equilibria and crystal structures of compounds. Proc. First Int. Workshop “Actual Problems of Fundamental Science, APFS’2015. Lutsk-Lake “Svityaz”, Ukraine, 30.05. – 03.06.2015. Луцьк: ПФ “Вежа – Друк”, 2015.– С. 217–219.
 145. О. Герцик, Л. Бойчишин, М. Ковбуз, Б. Котур. Вплив агресивного середовища на електрохімічні характеристики об’ємного аморфного сплаву. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170-річчю з дня народження Івана Пулюя (19-21 травня 2015 р., Україна, Тернопіль). 2015. С. 37.
 146. M. Hembara, A. Schumer, H. Michor, B. Kotur, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy. Electrical and magnetic properties of the solid solution HoCo1-xNixC2. The XXth Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Program and Book of Abstracts (Lviv, Ukraine, 12-15 September 2015). P. 65.
 147. B. Kotur, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy. Binary and ternary rare earth carbides. XXIII Conf. on Applied Crystallography. Programme and Abstracts (20-24 September 2015, Krynica-Zdroj, Poland). 2015. P. 83.
 148. A. Chrobak, G. Haneczok, G. Ziolkowski, O. Zivotsky, A. Hendrych, J. Kansy, B. Kotur. Optimization of soft magnetic properties in Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb and Dy) group of amorphous alloys. XXIII Conf. on Applied Crystallography. Programme and Abstracts (20-24 September 2015, Krynica-Zdroj, Poland). 2015. P. 109–110.
 149. V.O. Levytskyy, V.S. Babizhetskyy, B.Ya. Kotur. Crystal chemistry of the rare earth and transition 3d-metal carbides. Міжн. наук. конгр. «Сучасні напрямки в хімії, біології, інформації і біотехнології»: матеріали. Відп. за вип. В. Новіков. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015. (29 вересня – 2 жовтня 2015, Львів, Україна).    С. 68.
 150. О.М. Герцик, Л.М. Бойчишин, М.О. Ковбуз, Б.Я. Котур. Електрохімічні параметри наноструктурованих об’ємних аморфних сплавів на основі Fe. ІV Міжн. наук. конф. “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”: праці. Київ, 7-10 жовтня, 2015.– Київ, 2015. С. 103–
 151. В.О. Левицький М.В. Гембара, В.С. Бабіжецький, О.Р. М’якуш, Б.Я. Котур. Нова метастабільна сполука CeCr1-x (x~0,89). VII Всеукр. наук. конф. студ. асп. «Хімічні Каразінські читання – 2015». Тези доп. (Харків, 20-22 квітня 2015 р.). Харків 2015. С. 23–24.
 152. В. Левицький, А. Магунь, В. Бабіжецький, Б. Котур. Синтез нової бінарної сполуки DyMn2-x (x=0.07) та дослідження її кристалічної структури. Зб. наук. праць XV Наук. конф.“Львівські хімічні читання – 2015” (24 – 27 травня, 2015 р.). Львів 2015. C. 226.
 153. L.M. Boichyshyn, M.-O.M. Danyliak, B.Ya. Kotur. Surface structure and catalytic activity of amorphous and nanocrystalline metallic alloys Fe-Nb-B and Fe-Nb-B-Dy in alkaline solution. XV Ukrainian-Polish Symposium “Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications” simultaneously with 2nd NANOBIOMAT Conference “Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials”. September 12-15, 2016. Lviv, Ukraine. P. 12.
 154. M. Hembara, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, B. Kotur. The ternary system Ce-Cr-C at 870 K. XIII Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Coll. Abstr. September 25-29, 2016. Lviv, Ukraine. P. 49.
 155. V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, B. Kotur. The new structure type Tb2CoC2 and isotypic compounds. XIII Internat. Conf. on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds. Coll. Abstr. September 25-29, 2016. Lviv, Ukraine. P. 76.
 156. М.В. Гембара, В.О. Левицький, В.С. Бабіжецький, Б.Я. Котур. Потрійна система Ce-Ni-C при 800oС в концентраційному інтервалі 0-33,33 ат. % Се та нові представники структурного типу La2Ni5C3. ІХ Українська наук. конф. студ., асп. і мол. учених «Хімічні проблеми сьогодення». Тези доп. Вінниця, 2016. С. 66.
 157. В.О. Левицький, В.С. Бабіжецький, Б.Я. Котур, О.В. Цісар, Л.В. Піскач, О.В. Парасюк. Кристалічна структура сполуки TlInGe2S6. Матер. II Міжнар. наук. конф. “Актуальні проблеми фундаментальних наук” (1.06–5.06.2017). Луцьк: ПФ “Вежа – Друк”, 2017. С. 160–161.
 158. М.В. Гембара, В.С. Бабіжецький, Б.Я. Котур. Фазові рівноваги у потрійній системі Ce–Cu–C. Х Українська наук. конф. студ., асп. і мол. учених “Хімічні проблеми сьогодення”. Тези доп. До 80-річчя ДОННУ імені Василя Стуса. Вінниця, 2017. С. 80.
 159. В. Левицький, Б. Котур, В. Бабіжецький. Бінарні карбіди РЗМ: особливості синтезу та кристалчної структури. Зб. наук. праць XV Наук. конф.“Львівські хімічні читання – 2017” (28 – 31 травня, 2017 р.). Львів 2017. C. У45.
 160. H. Michor, S. Steiner, F. Höfenstock, B. Hinterleitner, O. Sologub, R. Svagera, M. Waas, E. Bauer, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, B. Kotur. Crystal growth of LuNiC2 and studies of its charge density wave 1st German-Austrian Conference on Crystal Growth, GACCG/DKT18. Program and Abstracts. February 14-16, 2018, Vienna, Austria. P. 30.
 161. S. Steiner, H. Michor, O. Sologub, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, B.Ya. Kotur. The solid solution series LuCo1-xNixC2: crystal structure and electronic properties. The 21st Internat. Conf. on Solid Compounds of Transition Elements, SCTE’18. Programme and Abstracts. March 25-29, 2018, Vienna. P. 35.
 162. H. Michor, M. Hembara, A. Schumer, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy, B.Ya. Kotur. Quasi-binary system CeCoC2-CeNiC2: crystal structure and physical properties. The 21st Internat. Conf. on Solid Compounds of Transition Elements, SCTE’18. Programme and Abstracts. March 25-29, 2018, Vienna. P. 58.
 163. V. Levytskyi, V. Babizhetskyy, B. Kotur, H. Michor, O. Isnard. Crystal chemistry of ternary rare earth transition metal carbides: recent studies. The 21st Internat. Conf. on Solid Compounds of Transition Elements, SCTE’18. Programme and Abstracts. – March 25-29, 2018, Vienna. P. 81.
 164. V. Levytskyi, V. Babizhetskyy, B. Kotur, P. Demchenko, O. Isnard, I. Dovgaliuk. New compounds in the Tb-Ni-C system. XXI Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids and Advanced Materials. ISPCS’18. Czestochowa, 10-13 June, 2018. P. 36.
 165. B. Kotur, V. Levytskyy, V. Babizhetskyy. Crystal chemistry of metal-rich R-T-C carbides The Twenty-Sixth Croatian-Slovenian Crystallographic Meeting. Book of Abstracts. Porec, Croatia, June 13-17, 2018. P. 52.
 166. V. Levytskyi, V. Babizhetskyy, B. Kotur, R. Gumeniuk. New ternary cerium chromium carbides. Twenty-Seventh Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting. Book of Abstracts. Programme. – Rogaska Slatina, Slovenia, June 19-23, 2019. – P. 40.
 167. Levytskyi, G-L. Păşcuţ, R. Gumeniuk, V. Babizhetskyy, O. Isnard, B. Kotur. NPD studies of novel helical ferrimagnet Dy11Ni60C6. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. Coll. Abstr. Lviv, Ukraine, September 22-26, 2019. – P. 90.
 168. B. Kotur, V. Babizhetskyy, V. Smetana. Crystal structure of the new ternary silicide Sc12Co43.2Si27. XIV Int. Conf. on Crystal Chem. of Intermetallic Compounds. Coll. Abstr. Lviv, Ukraine, September 22-26, 2019. – P. 93.
 169. Б.Я. Котур, З.М. Шпирка. Формування дослідницької компетентності з хімії у закладах середньої та вищої освіти. V науково-методична конф. “Сучасні тенденції навчання хімії”. Програма та тези доп. Львів, 29 березня, 2019. – С. 14.
 170. H. Michor, V. Levytskyy, M. Roman, O. Sologub, B. Stoger, S. Steiner, V. Babizhetskyy, B.Ya. Kotur. Crystal growth and studies of CDW physics in the quazi-1D metal LuNiC2. XVII наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2019”. Збірник наук. праць. Львів, 2-5 червня, 2019. – С. П1.
 171. Котур Б.Я. “Вісник Львівського університету. Серія хімічна”: 70 літ історії і розвитку. XVII наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2019”. Збірник наук. праць. Львів, 2-5 червня, 2019. – С. П5.
 172. Б. Котур, В. Кордан, М. Гембара, В. Павлюк. Електрохімічне літування тернарного карбіду CeNiC2. XVII наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2019”. Збірник наук. праць. Львів, 2-5 червня, 2019. – С. У12.
 173. О. М’якуш, В. Бабіжецький, В. Левицький, Б. Котур. Фазові рівноваги у системі Er-Zr-Ni при 800оС в області Ni-ErNi-Zr. XVII наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2019”. Збірник наук. праць. Львів, 2-5 червня, 2019. – С. Н4.
 174. В. Бабіжецький, П. Юзва, Б. Котур, В. Левицький. Структурні дослідження тернарних сполук системи Er-Co-C та бінарних сполук Er-C. XVII наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2019”. Збірник наук. праць. Збірник наук. праць. Львів, 2-5 червня, 2019. – С. Н37.
 175. V. Levytskyi, P. Wyzga, O. Isnard, V. Babizhetskyy, B. Kotur. Heat capacity and thermoelectric properties of TbNiC2. XXII Internat. Seminar on Physics and Chemistry of Solids. Book of Abstracts – Lviv, Ukraine, June 17-19, 2020. – P. 59.
 176. V. Babizhetskyy, V. Smetana, V. Levutskyi, B. Kotur, L. Piskach, O. Tsisar, O. Parasyuk. Cation ordering in the quaternary single crystal Tl1-xIn1-ySiySe2 (x=y=0.21(1)). 10th Int. Conf. Relaxed, Nonlinear and Acoustic Optical Processes and Materials. Proceedings – Lutsk-Lake Svityaz’, Ukraine, June 25-29, 2020. – P. 53–54.
 177. L. Boichyshyn, Yu. Kulyk, B. Kotur, Kh. Khrushchyk. Medium order formation and nanocrystallization of amorphous Al87Ni8Dy5 alloy. Ist Internat. Research and Practice Conf. “Nanoobjects & Nanostructuring” (N&N-2020). Book of Abstracts – Lviv, Ukraine, September 20-23, 2020. – P. 9.
 178. З.М. Шпирка, Б.Я. Котур, В.В. Павлюк. Викладання хімії для іноземних студентів: перший досвід. VІ науково-методична конф. “Сучасні тенденції навчання хімії”. Програма та тези доп. Львів, 27 березня, 2020. – С. 24.

 

Авторські свідоцтва, патенти

 1. Стаднык Ю.В., Гореленко Ю.К., Сколоздра Р.В., Котур Б.Я., Балабин М.Ю., Бодак О.И. Материал для термочувствительных резисторов. Авт. cвид. СССР. № 1123421. 08.07.1984 (приоритет от 11.06.1982).
 2. Балабин М.Ю., Бодак О.И., Гореленко Ю.К., Котур Б.Я., Кузькин А.П., Куценко В.И., Левин Е.М., Сколоздра Р.В., Стаднык Ю.В., Шамборовская А.Е. Сплав для тонкопленочных резисторов на основе железа. Авт. cвид. СССР. № 1514169. 08.06.1989 (приоритет от 14.09.1987).
 3. Ковбуз М.О., Герцик М.О., Беднарська Л.М., Котур Б.Я. Спосіб підвищення вмісту металевих компонентів на поверхні легованих аморфних сплавів на основі Fe. Патент України на винахід №70585. № заявки 20031211472. Ріш. і публ. 16.01.2006, бюл. № 1.
 4. Ковбуз М.О., Герцик О.М., Беднарська Л.М., Котур Б.Я. Каталізатор відновлення NO, NO2, H2O2, на основі металевих сплавів Fe-Ni-(Me)-Si-B. Патент України на винахід № 79754. № заявки 2004010735. Чинний від 25.07.2007.
 5. Беднарська Л.М., Ковбуз М.О., Герцик О.М., Котур Б.Я. Спосіб виявлення нанокристалізації у аморфних металевих сплавах. Патент України на корисну модель № 40157 (права чинні з 25.03.2009, опубл. Бюл. № 6 від 25.03.2009).
 6. Герцик О.М., Ковбуз М.О., Бойчишин Л.М., Котур Б.Я. Спосіб регулювання нанокристалізації виробів з аморфних металевих сплавів. Патент України на корисну модель № 60734. Зареєстровано 25.06.2011. Заявник – ЛНУ ім. І.Франка.
 7. Бойчишин Л.М., Ковбуз М.О., Міка Т.М., Герцик О.М., Котур Б.Я. Спосіб одержання тернарних сполук кристалічної ромбічної структури типу Gd3Ni5Al19 з аморфних сплавів Al-ПМ-РЗМ. Патент України на корисну модель № 63819. Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2011. Заявник – ЛНУ ім. І.Франка.
 8. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я. Спосіб одержання нанокристалічних матеріалів на основі Al з підвищеною мікротвердістю. Патент України на корисну модель № 72336 Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 10.08.2012. Заявник – ЛНУ ім. І.Франка.
 9. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Переверзєва Т.Г. Спосіб підвищення електрокаталітичної активності аморфних сплавів на основі Fe. Патент України на корисну модель № 82842. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 12.08.2013. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 12.08.2013, Бюл. № 15. Власник – ЛНУ ім. І.Франка.
 10. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Переверзєва Т.Г. Спосіб активування аморфних металевих електродів на основі Fe для електрокаталітичного виділення молекулярного водню. Патент України на корисну модель № 94610. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.11.2014. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 25.11.2014, Бюл. № 22. Власник – ЛНУ ім. І.Франка.
 11. Бойчишин Л.М., Герцик О.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Переверзєва Т.Г. Спосіб підвищення електрокаталітичної активності Fe-Nb-B-РЗМ у процесі виділення водню з лужних розчинів. Патент України на корисну модель № 96878. Дата, з якої є чинними права на корисну модель 25.02.2015. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 25.02.2015, Бюл. № 4. Власник – ЛНУ ім. І.Франка.
 12. Герцик О.М., Бойчишин Л.М., Ковбуз М.О., Котур Б.Я., Носенко В.К. Аморфна металева композиція на основі Al-Ni-РЗМ для каталітичного виділення водню. Патент на корисну модель № 101084 Україна, / заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201502075 від 10.03.2015 р.; опубл. 25.08.2015, Бюл. №16.-6 с.

 

Біографія

Професор Богдан Ярославович КОТУР (біографічні дані)

 

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, хімічний факультет (1974);

кандидат хімічних наук (1978);

доцент (1984);

доктор хімічних наук (Металохімія скандію і його інтерметалічних сполук, 1995, Львівський державний університет імені Івана Франка);

професор (2000).

 

Професор кафедри неорганічної хімії (з 1998);

проректор з наукової роботи (з 1998 до 2014);

дійсний член Наукового товариства імені Т.Шевченка (з 2005);

секретар (1993-2005) і член (з 2005) Комітету кристалографів України;

головний редактор наукових журналів “Вісник Львівського університету. Серія хімічна” (з 1998) та “Праці НТШ. Хімія і біохімія” (з 2003 до 2015);

член редколегії міжнародного наукового журналу “Chemistry of Metals and Alloys” (з 2008) та наукового журналу “Праці НТШ. Хімія і біохімія” (з 2015); голова (з 2010 до 2013), член (1998-2010 та з 2014) спеціалізованої вченої ради з хімічних наук Д 035.051.10 у Львівському національному університеті імені Івана Франка;

член спеціалізованої вченої ради з хімічних наук К 61.051.03 в Ужгородському національному університеті (з 2010);

член Ради проректорів з наукової роботи ВНЗ Міністерства освіти і науки України (1999-2014);

член експертної наукової ради з хімії Міністерства освіти і науки України (з 2004 до  2014);

член Вченої ради університету (з 1998 до 2014);

голова Науково-технічної ради університету (з 1998 до 2014).

 

Науковий доробок

Автор (співавтор) понад 400 наукових праць, у т.ч. понад 250 статей (у т.ч. понад 130 статей у виданнях ISI та за кодоном),

монографії,

4-мовного хімічного словника,

12 патентів України,

4 навчальних посібників для студентів ВНЗ,

понад 10 навчально-методичних видань та ін.

Підготував 7 кандидатів наук.

 

Наукові стажування

Загребський університет (Хорватія) (1980-1981),

Віденський технічний університет (Австрія) (1994, 1995, 1999, 2000, 2004, 2014),

Женевський університет (Швейцарія) (1996),

Програма Держдепартаменту США “Роль академічного/бізнесового партнерства у розвитку громади” (2003).

Проекти

Науковий керівник державних бюджетних наукових тем

 • Три- і чотирикомпонентні сплави і сполуки на основі рідкісноземельних і 3d-перехідних металів як основа для розробки нових магнітних матеріалів (номер державної реєстрації 0199U003621, 1999-2000р.р.)
 • Вплив процесів структурної релаксації на корозійні, магнітні і механічні властивості аморфних металевих сплавів (номер державної реєстрації 0100U001428, 2000-2002р.р.)
 • Дослідження властивостей три- і чотирикомпонентних сплавів і сполук на основі рідкісноземельних і 3d-металів (номер державної реєстрації 0101U001055, 2001-2002 р.р.)
 • Синтез і властивості сполук РЗМ і d-металів та гідридних фаз на їх основі (номер державної реєстрації 0103U001889, 2003-2005 р.р.)
 • Комплексне дослідження фізико-хімічних та структурних особливостей аморфних металевих сплавів як каталізаторів (номер державної реєстрації 0103U001907, 2003-2005 р.р.)
 • Вплив наводнення на структуру і властивості сполук РЗМ і d-металів (номер державної реєстрації 0106U001302,2006-2008 р.р.)
 • Формування і фізико-хімічні властивості захисних та реакційних шарів на поверхні аморфних металевих сплавів (номер державної реєстрації 0106U001325, 2006-2008 р.р.)
 • Гідриди інтерметалічних сполук на основі РЗМ, цирконію та гафнію: синтез, структура, властивості (номер державної реєстрації 0109U002072, 2009-2011 р.р.)
 • Наноструктурування аморфних металевих сплавів на основі алюмінію як фактор регулювання їхніх фізико-хімічних властивостей (номер державної реєстрації 0109U002087, 2009-2011 р.р.)
 • Вплив бору та карбону на структуру, властивості сплавів на основі РЗЕ, d-елементів та їхніх гідридів (номер державної реєстрації 0112U001281,ХН-116Ф, 2012-2014 р.р.)
 • Електрокаталітична активність аморфних металевих сплавів та їх змішаних оксидів в реакціях виділення водню (номер державної реєстрації 0112U001295,ОБ-130Ф, 2012-2014 р.р.)
 • Об’ємні та стрічкові аморфні сплави на основі заліза, леговані d-елементами, як основа нових матеріалів (номер державної реєстрації 0115U003263, 2015-2016 р.р.)

 

Науковий керівник науково-дослідних проектів з міжнародної співпраці

 • Вплив легування на гідрування і властивості інтерметалідів на основі РЗМ та d-металів (Україна-Австрія, М/5-2009, 2009-2010 р.р.)
 • Магнітні властивості і нанокристалізація м’яких магнітних аморфних сплавів, одержаних методом meltspinning (Україна-Польща, М/37-2009, 2009-2010 р.р.)
 • Інтерметалічнісполуки – новінадпровідники з нецентросиметричноюкристалічною структурою (Україна-Австрія, М/409-2011, 2011 р., М/273-2012, 2012 р.)

Нагороди

Соросівський доцент (1996, 1997);

Відмінник освіти України (2004);

Державна премія України в галузі науки і техніки (2008);

Почесна Грамота Львівської обласної державної адміністрації (2008);

Почесна Грамота Верховної Ради України (2011);

Орден Святих Кирила і Мефодія (УПЦ КП, 2006);

Почесні грамоти ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2002, 2006, 2011, 2012);

Почесне звання “Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка” (2018).

Подяка ректора Шауляйського університету (Литва).

Методичні матеріали

Науково-методичні праці

 1. Котур Б.Я., Бодак О.И., Заречнюк О.С. Методические указания к лабораторной работе по определению кристаллической структуры методом поликристалла. Для студентов химического факультета. Львов. гос. ун-т им. И.Франко, 1983. 22 с.
 2. Гладышевский Е.И., Бодак О.И., Котур Б.Я. Методические указания к лабораторным работам по рентгеноструктурному анализу (метод монокристалла). Для студентов химического факультета. Львов. гос. ун-т. им. И.Франко, 1983. 48 с.
 3. Котур Б.Я. Рабочая программа и методические указания по курсу “Неорганическая химия” для студентов биологического факультета заочной формы обучения. Львов. Гос. ун-т. им. И Франко, 1988. 20 с.
 4. Котур Б.Я. Методические указания и контрольные задания по курсу “Неорганическая химия” для студентов биологического факультета заочной формы обучения. Львов. Гос. ун-т. им. И Франко, 1988. 28 с.
 5. Котур Б.Я., Мокра І.Р. Робоча програма, методичні вказівки, контрольні завдання з курсу “Неорганічна хімія” для студентів біологічного факультету заочної форми навчання. Львів: вид-во Львів. держ. ун-ту ім. І.Франка, 1992. 32 с.
 6. Телегус В.С., Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Котур Б.Я., Миськів М.Г., Сколоздра Р.В. Програма дисципліни “Хімія” для підготовки студентів інженерно-технічних нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Міносвіти Україні: ІСДО, 1993. 12 с.
 7. Котур Б.Я. Робоча програма і методичні вказівки з курсу “Методика викладання хімії” для студентів біологічного факультету заочного навчання. Львів. держ. ун-т. ім. І.Франка, 1998, 31 с.
 8. Котур Б.Я. Робоча програма і методичні вказівки з курсу “Кристалохімія” для студентів хімічного факультету. Львів. держ. ун-т. ім. І.Франка, 1998, 24 с.
 9. Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Котур Б.Я., Миськів М.Г., Сколоздра Р.В. Хімія. Задачі, вправи, тести. Навч. посібник (Рекоменд. Міністерством освіти України). Львів: Світ, 1998. 168 с.
 10. Котур Б.Я. Методичні вказівки з курсу “Методика викладання хімії” для студентів біологічного факультету заочного навчання. Львів. держ. ун-т. ім. І.Франка, 1998, 32 с.
 11. Котур Б.Я. Методичні матеріали до вивчення курсу “Хімія” для студентів І курсу геологічного факультету. Львів: Видавн. центр Львів. держ. ун-ту ім. І.Франка, 1999. 65 с.
 12. Котур Б.Я. Методичні матеріали до вивчення курсу “Хімія” для студентів І курсу геологічного факультету (2 семестр). Львів: Видавн. центр Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка, 2001. 28 с.
 13. Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Котур Б.Я., Миськів М.Г., Сколоздра Р.В. Хімія. Задачі, вправи, тести. Навч. посібник (Рекоменд. Міністерством освіти України). 2-ге вид. перероб. і доп. – Львів: Світ, 2001. 176 с. (ISBN 966-603-108-6)
 14. Котур Б.Я. Хімія. Практикум: Навч. посібник (Рекоменд. Міністерством освіти і науки України). – Львів: Видавничий центр Львів нац. ун-ту ім. І.Франка, 2004. 237 с. (ISBN 966-613-189-7)
 15. Котур Б.Я., Заремба В.І. Робоча програма з курсу “Хімія” для студентів спеціальностей 6.070800 та 6.070700. Львів: Видавн. центр. ЛНУ ім. І.Франка, 2005. 12 с.
 16. Робоча програма і методичні вказівки з курсу “Хімія” для студентів спеціальностей 6.070800 та 6.070700. Укл. Котур Б.Я., Заремба В.І. Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. 23 с. ( ISBN 966-613-189-7)
 17. Котур Б.Я. Робоча програма з курсу «Хімія з основами біогеохімії» (для студентів геологічного факультету заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорис-тування). Львів: Вид. Центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. 11 с.
 18. Робоча програма навчальної дисципліни та методичні вказівки до вивчення курсу “Хімія неорганічна” для студентів напряму підготовки 0401 Біологія спеціальності 7.04010201-Біологія. Укл. Котур Б.Я. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 37 с.
 19. Котур Б.Я., Шпирка З.М., Ничипорук Г.П., Зелінська О.Я. Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем: лабораторний практикум. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 104 с.
 20. Котур Б.Я. Хімія. Практикум. Органайзер самостійної роботи студентів: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 136 с. (ISBN 978-617-10-0237-1)

Розклад