Костів Оксана Ігорівна

Публікації

Патент:

1.      Патент на винахід, МПК51 G01N 27/26 (2006.01) G01N 27/48 (2006.01). Спосіб вольтамперометричного визначення амоксициліну у фармацевтичних препаратах / Коркуна О. Я., Ридчук П. В., Костів О. І. Заявка
№ a201801406 від 13.02.2018, опубл. 27.01.2020; Бюл. №2/2020. Заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка.

 

Статті:

1.      Костів О., Коркуна О. Спектрофотометричне визначення амоксициліну в таблетках із застосуванням сульфанілової кислоти // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2018. – Вип. 59, Ч. 1. – С. 182-195.

http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.182

2.      Костів O., Ридчук П., Коркуна О. Вольтамперометричне визначення цефтріаксону за реакцією
азосполучення // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2019. – Вип. 60, Ч. 1. – С. 200-209.

http://dx.doi.org/10.30970/vch.6001.200

3.      Kostiv О., Korkuna О., Rydchuk P. Development and validation of the simple and sensitive spectrophotometric method of amoxicillin determination in tablets using sulphanilamides // Acta Chim. Slov. – 2020. – Vol. 67, No. 1. – P. 23-35. http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2019.5041

 

Тези:

1.      Костів О. І., Коркуна О. Я. Застосування реакції азосполучення для спектрофотометричного визначення амоксициліну // Тези допов. Київської конф. з аналітичної хімії «Сучасні тенденції 2016» – Київ, 2016. – С. 130-131.

2.      Костів О. І., Коркуна О. Я. Оптимальні умови взаємодії амоксициліну з деякими реагентами, що містять у своїй структурі первинну ароматичну аміногрупу // Зб. тез допов. Х Укр. наук. конф. студ., асп. мол. учених «Хімічні проблеми сьогодення» – Вінниця, 2017. – C. 19.

3.      Костів О. І., Коркуна О. Я. Нові спектрофотометричні методики визначення амоксициліну з діазотованими реагентами: сульфаніловою кислотою, стрептоцидом, сульфатіазолом та бензидином // Зб. наук. праць ХVІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2017» – Львів, 2017. – С. У10.

4.      Костів О. І., Коркуна О. Я. Спектрофотометричне визначення амоксициліну у лікарських препаратах із застосуванням реакції азосполучення // Тези допов. Київської конф. з аналітичної хімії «Сучасні тенденції 2017» – Київ, 2017. – С. 168-169.

5.      Костів О. І., Коркуна О. Я., Грийцаровська І. А. Використання сульфаніламіду та сульфатіазолу для визначення вмісту амоксициліну у лікарських формах та валідація розроблених методик // Тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій» – Харків, 2018. – С. 333-334.

6.      Костів О. І., Шередько М. В., Максимів І. Р., Коркуна О. Я. Встановлення оптимальних умов діазотування цефтазидиму та подальшого його азосполуення з фенольними реагентами // Зб. тез допов. ІІ Міжнар.
(ХІІ Укр.) наук. конф. студ., асп. мол. учених «Хімічні проблеми сьогодення» – Вінниця, 2019. – C. 12.

7.      Костів О. І., Коркуна О. Я., Ридчук П. В., Хавчук М. М. Застосування реакції азосполучення для вольтамперометричного визначення амоксициліну // Зб. наук. праць ХVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 2019. – С. У43.

8.      Костів О. І., Орнат М. П., Коркуна О. Я., Скробала В. Е. Спектрофотометричне визначення цефтріаксону в лікарських засобах за допомогою 8-оксихіноліну // Тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Cучасні питання молекулярно-біохімічних досліджень та лабораторного скринінгу у клінічній та експериментальній медицині – 2020» – Запоріжжя, 2020. – С. 16.

9.      Костів О. І., Грийцаровська І. А., Коркуна О. Я., Хавчук М. М. Валідація спектрофотометричної методики визначення амоксициліну на основі реакції азосполучення у суспензії для ін’єкцій «Амоксицилін 15% L.A» // Зб. тез допов. ХХІ Міжнар. конф. студ., асп. мол. вчених “Сучасні проблеми хімії” – Київ, 2020. – С. 24.