Коник Марія Богданівна

Посада: доцент кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-03

Електронна пошта: mariya.konyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження діаграм стану металічних систем на основі рідкісноземельних металів за участю перехідних металів та Германію, Стануму, Стибію; кристалічних структур і деяких фізичних властивостей тернарних сполук.

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

   1. Конык М.Б. Кристаллическая структура соединения Ce3Ni2Ge7. Вестик Львов. ун-та, Сер. xим. Вып.27 (1986) С.35-37.
   2. Бельский В.К., Конык М.Б., Печарский В.К., Бодак О.И. Кристаллическая структура соединения Ce5NiGe2. Кристаллография. Т.32, №4 (1987) С.241-242.
   3. Конык М.Б. Кристаллическая структура соединения Ce2Cu3Ge3. Вестник Львов. ун-та, Сер. хим. Вып.29 (1988) С.25-28.
   4. Конык М.Б., Саламаха П.С., Бодак О.И., Печарский В.К. Кристаллическая структура соединения Ce2CuGe6. Кристаллография. Т.33, №4 (1988) С.838-840.
   5. Котерлин М.Ф., Бабич О.И., Морохивский Б.С., Конык М.Б., Луцив Р.В. Фермиевские возбуждения зоны проводимости в соединениях типа CeNix с промежуточной валентностью церия. Физ. тверд. тела. (Solid State Physics) Т.30. №5. (1988) С.1512-1515.
   6. Pecharskii V.K., Mruz O.Y., Konyk M.B., Salamakha P.S., Starodub P.K., Fedyna M.F., Bodak O.I. Crystal chemistry of ternary germanides, RM1−xGe2(1>x≤0). J. Struct. Chem. 30, (1989) P. 777–782.
   7. Salamakha P., Konyk M., Sologub O., Bodak O. Ce-Ni-Ge and Nd-Ni-Ge phase diagrams: systematics of rare earth-nickel-germanium compounds. J. Alloys and Comp. Vol. 236, Issues 1–2, (1996) P. 206-211.
   8. Salamakha P., Konyk M., Sologub O., Bodak O. Ce-Fe-Ge, Nd-Fe-Ge and Ho-Fe-Ge phase diagrams: systematics of rare earth-iron-germanium compounds. J. Alloys and Comp. Vol. 234, N 1, (1996) P. 151-156.
   9. Salamakha P. S., Konyk M. B., Dzyanyi R., Sologub O. L., Bodak O. I. Systematics of rare earth-copper-germanium system. Polish. J. Chem. 70 (1996) P. 270-274. . ISSN 0137-5083
   10. Konyk M. B., Bodak O. I. Ternary Ce-Co-Ge system. J. Alloys and Comp. Vol. 267, N 1-2, (1998) P. 189-191.
   11. Konyk M B., Romaka L. P., Yu.KGorelenko Yu. K., Bodak O. I. Magnetic and electrical properties of R2CuGe6 compounds (R=Y, Ce, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb). J. Alloys and Comp. Vol. 311, N 2, (2000) P. 120-123.
   12. Коник М., Ромака Л., Гореленко Ю., Бодак О. Магнітні властивості тернарних германідів R2NiGe6 (R=Y, Gd, Dy, Ho). Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. Вип. 45 (2004) С. 105–109.
   13. Konyk M. B., Bodak O. I. Isothermal section of the Ce−Mn−Ge ternary system at 670 K. J. Alloys and Comp. Vol. 387, (2005), P. 243-245.
   14. Konyk M., Romaka L., Gignoux D., Fruchart D., Bodak O., Gorelenko Yu. Magnetic properties of R2NiGe6 ternary compounds (R=rare earth). J. Alloys and Comp. Vol. 398, N 1-2, (2005), P. 8-11.
   15. Kaczorowski D., Gofryk K., Romaka L., Mudryk Ya., Konyk M., Rogl P. Magnetic and electrical transport properties of RE9Ni24Sn49 compounds (RE= Y, Ce, Pr, Sm and Tb)
    J. Intermetallics. Vol. 13, Iss. 5 (2005) P. 484-489.
   16. Коник М.Б., Шпирка З.М. Мокра І.Р. Деякі аспекти виховання громадянської позиції студента при викладанні хімії в класичному університеті. Вісник Львів. ун-ту, Сер. Педагог. (2006) Вип.20. С.127-132.
   17. Ковальчук Л.О., Коник М.Б., Гладишевський Р.Є., Шпирка З.М. До питання організації науково-педагогічних досліджень студентів хімічного факультету класичного університету. Вісник Львів. ун-ту, Сер. Педагог. (2008) Вип.24. С.77-87.
   18. Konyk M., Kuzhel B., Stadnyk Yu., Gorelenko Yu., Mudryk Ya., Waskiv A. Electric transport in R2MGe6 ternary compounds (R = La, Ce, Gd, Tb, Dy, Ho; M = Mn, Ni, Cu). J. Alloys and Comp. Vol. 459, N 1-2, (2008), P. 18-21.
   19. Kaczorowski D., Konyk M., Szytula A., Romaka L., Bodak O. Magnetic properties of the R2CuGe6 (R = Gd, Tb, Dy, Er) ternary compounds. Solid State Sciences Vol. 10, No 12 (2008), P. 1891-1894.
   20. Romaka L., Romaka V. V., Konyk M., Melnychenko-Koblyuk N. Phase equilibria in the Sm–Co–Sn ternary system at 870 K and 770 K. Chem. Met. Alloys Vol. 1 (2008) P. 198-203.
   21. A. Szytuła, Penc B., Gorelenko Yu., Konyk M., Tomala K., Winiarski A. Electronic structure and magnetic properties of the Ce2MnGe6 compound. Chem. Met. Alloys Vol. 1 (2008) P. 88-91.
   22. Szytuła A., Konyk M., Penc B., Winiarski A. Mixzed-Valence State in Yb2CuGe6. Acta Phys. Polonica A. Vol. 113, No. 4 (2008) P. 1205−1209.
   23. Коник М., Аксельруд Л., Гореленко Ю., Ромака Л. Кристалічна структура та магнітні властивості сполуки La2MnGe5,58. . Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. Вип. 49, Ч. 1 (2008) С. 110–114.
   24. Ковальчук Л.О., Коник М.Б. Культурологічна спрямованість як ознака високого рівня професіоналізму викладача вищої школи. Вісник Львівського університету. Сер. педагог Вип. 25. Ч. 1 (2009) C. 197–205.
   25. Soude A., Tougait O., Pasturel M., Kaczorowski D., Konyk M., Noël A. Reinvestigation of the isothermal section of the Ce-Co-Ge ternary system, at 700°C. J. Alloys Compd. Vol. 488 (2009) P. 123-128.
   26. Romaka V.V., Konyk M., Romaka L., Pavlyuk V., Ehrenberg H., Tkachuk A. Peculiarity of component interaction in (Y, Dy)-Mn-Sn ternary systems. J. Alloys and Comp. Vol. 509 (2011) P. 7559-7564.
   27. Romaka L., Stadnyk Yu., Romaka V.V., Demchenko P., Stadnyshyn M., Konyk M.
    Peculiarities of component interaction in {Gd, Er}-V-Sn ternary systems at 870 K and crystal structure of RV6Sn6 stannides. J. Alloys Compd. Vol. 509 (2011) P. 8862-8869.
   28. Kaczorowski D., Konyk M., Romaka L. Magnetic and electrical transport properties of Gd2CoGe6 and Tb2CoGe6 germanides. J. Alloys Compd. Vol. 526 (2012) P. 22–24.
   29. Duraj R., Konyk M., Przewoznik J., Romaka L., Szytula A. Magnetic properties of RE2MnGe6 (R = La, Ce) and YMn0,3Ge2 germanides. Solid State Sci. Vol. 25. (2013) P. 11 – 14.
   30. Коник М., Горинь А, Серкіз Р. Потрійна система Er–Cu–Ge при 870 K. Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. Вип. 53 (2012) С. 42–49.
   31. Коник М., Ромака Л., Кульматицька Н. Кристалічна та електронна структура і магнітні властивості сполуки YMn0,30Ge2 Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. Вип. 54 (2013) С. 98–104.
   32. Коник М. Б., Ромака Л. П., Ромака В. В., Серкіз Р. Я. Взаємодія компонентів в у потрійній системі Er-Mn-Ge при 870 К. Фіз. хім. тверд. тіла. Т. 13, № 4 (2012) С. 956–963.
   33. Shein A. B., Kichigin V. I., Konyk M., Romaka L., Stadnyk Yu. Study of kinetics and mechanism of hydrogen evolution reaction on CeMe2Ge2 electrodes (Me = Fe, Co, Ni). Chem. Met. Alloys. Vol. 6 № 3/4 (2013) P. 113–120.
   34. Konyk M, Romaka L., Demchenko P., Romaka V.V., Stadnyk Y., Horyn A. The V–Cu–Sb ternary system at 773 K: crystal structure, band structure, and physical properties. J. Alloys Compd. Vol. 589, (2014) P. 200-206.
   35. Щерба І., Сахаревич М., Коник М., Савицький Н., Яцик Б. Рентгенівські спектри та електронна структура сполуки ErMn2Ge2. Вісник Львів. ун-ту. Серія фіз. Вип. 49 (2014) С. 35–45.
   36. Коник М., Ромака Л., Горинь А., Герман Н., Серкіз Р. Система Y–Mn–Ge при 870 K. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. Вип. 56 (2015) С. 25–31.
   37. Romaka L., Konyk M., Stadnyk Yu., Horyn A., Romaka V.V, Serkiz R., Krayovskyy V. Interaction of the components in the V−{Fe, Ni}−Sn ternary systems. Chem. Met. Alloys. Vol. 8, No. 3/4 (2015) P. 75–82.
   38. Коник М., Ромака Л., Горинь А, Кужель Б., Стадник Ю. Системи {Nd,Sm}−Co−Sb при 770 K. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. Вип. 57 (2016) С. 53–62.
   39. Коник М., Ромака Л.,. Полянко В,. Горинь А, Ромака В. В. Кристалографічні й електротранспортні характеристики сполук YM1-хGe2 (M = V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu). Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. Вип. 58 (2017) С. 131–138.
   40. Ромака Л., Стадник Ю., Ромака В. В., Коник М., Серкіз Р. Взаємодія компонентів у потрійній системі Gd–Mn–Sn при 873 і 673 K. Фіз. хім. тверд. тіла. Т. 19, № 1 (2018) С. 60–65.
    (Romaka, L.P., Stadnyk, Y.V., Romaka, V.V., Konyk, M. and Serkiz, R. 2018. Interaction of the components in the Gd-Mn-Sn ternary system at 873 and 673 K. Phys. Chem. Solid State. Vol. 19, 1 (2018), P. 60-65) https://doi.org/10.15330/pcss.19.1.60-65
   41. Коник М., Ромака Л., Стадник Ю., Ромака В. В., Серкіз Р. Взаємодія компонентів у системах Y–{V, Fe}–Ge при 870 K. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. Вип. 59 (2018) С. 11–20.
   42. Ромака Л., Коник М., Ромака В. В., Стадник Ю. Фазові рівноваги в системі CeCоSn при 770 K. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. Вип. 59 (2018) С. 28–35.
   43. Ромака Л. П., Романів I. М., Ромака В. В., Коник М. Б., Горинь A. М., Стадник Ю. В. Ізотермічний переріз потрійної системи Ho–Cu–Sn при 670 K. Фіз. хім. тверд. тіла. Т. 19, № 2 (2018) С. 139–146.
    (Romaka L., Romaniv I., Romaka, V.V., Konyk M., Horyn A., Stadnyk Yu. Isothermal Section of the Ho–Cu–Sn Ternary System at 670 K. Phys. Chem. Solid State. Vol. 19, No 2 (2018) P. 139-146. https://doi.org/10.15330/pcss.19.2.139-146
   44. Romaka L., Konyk M., Stadnyk Yu., Romaka V.V., Serkiz R. Lu−V−{Ge, Sn} ternary systems. Phys. Chem. Solid State. Vol. 20 № 1 (2019) P. 69−76.
    (Ромака Л. Потрійні системи Lu−V−{Ge, Sn} / Л. Ромака, М. Коник, Ю. Стадник, В. В. Ромака, Р. Серкіз // Фіз. хім. тверд. тіла. Т. 20, № 1 (2019) С. 69–76.)
    https://doi.org/10.15330/pcss.20.1.76
   45. Ковальчук Л., Коник М., Ничипорук Г. Дидактико-методична модель проектування культурно-освітнього середовища університету (на прикладі хімічного факультету). Вісник Львів. ун-ту. Серія педагог. Вип. 33 (2018) С. 87–96.
   46. Romaniv I., Romaka L., Kuzhel B., Romaka V.V., Rudchenko M., Stadnyk Yu., Konyk M., Rudko M. Structural and electrical characteristics of RCu5Sn compounds (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb). Chem. Met. Alloys. Vol. 12 (2019) P. 1−8.
   47. Коник М., Ромака Л., Orovčik L.,Ромака В. В., Стадник Ю. Система Y−Cr−Ge при 1070 К. Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. Вип. 60 (2019) С. 38–47.
   48. Konyk M., Baran S., Romaka L., Szytula A., Romaka V.V. Crystal structure and magnetic properties of TmV0.17Ge2 and LuV0.12Ge2 ternary germanides. J. Phys. Chem. Solids. Vol. 137. (2020) P. 109−205.
   49. Konyk M., Romaka L., Stadnyk Yu., Romaka V. V., Serkiz R., Horyn A.. Er−Cr−Ge ternary system. Phys. Chem. Solid State. Vol. 20, N 4 (2019) P. 376–373.
   50. Konyk M., Romaka L., Demchenko P., Romaka V., Rrayovskyy V., Rokomanyuk M. Experimental Study of the Y−Cu−Ge System at 870 K. Chem. Chem. Technol., Vol. 14, No 2 (2020) P. 177−184.
   51. Коник М., Ромака Л., Кужель Б., Стадник Ю., Ромака В. В. Електротранспортні властивості сполук RCr6Ge6 (R= Y, Gd, Tb, Dy, Lu). Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. Вип. 61(1) (2020) С. 107–113.

   

Біографія

 

КОНИК  Марія Богданівна  – хімік-неорганік, канд. хім. наук (Фазові рівноваги, кристалічні структури і фізичні властивості сполук в системах Ce-{Mn,Fe,Co,Ni}-Ge, 1989). Закінчила хім. ф-т Львів. ун-ту (1980), аспірантуру (1986). У 1980–83 інженер, 1986–89 мол. наук. співроб., 1989–99 наук. співроб., 2000-2005 асист., з 2006 доц. каф. неорган. хімії Львів. ун-ту (23.1.2008 присвоєно вчене звання доцента). Наук. інтереси: кристалохімія інтерметал. сполук і діаграми стану потрійних систем рідкісноземельних і перехідних металів з германієм або станумом. Бл. 100 наук. праць, 7 навч.-метод. праць, зокр., Кристаллическая структура соединения Ce5NiGe2 (Кристаллография. 1987. Т. 32. № 4, с соавт.); Ce-Ni-Ge and Nd-Ni-Ge phase diagrams: systematics of rare earth-nickel-germanium compounds (J. Alloys Compd. 1996. Vol. 236, with co auth.); Magnetic and electrical properties of R2CuGe6 compounds (R=Y,Ce,Nd,Gd,Tb,Dy,Ho,Er,Yb) (J. Alloys Compd. 2000. Vol. 311, with co-auth.), Phase equilibria in the Sm-Co-Sn ternary system at 870 K and 770K (Chem. Met. Alloys 2008.Vol.1(2), with co auth.), Reinvestigation of the isothermal section of the Ce-Co-Ge ternary system, at 7000C (J. Alloys Compd. 2010. Vol. 488, with co auth.). ( Чл. Комітету кристалографів України та Міжнар. спілки кристалографів.

 

Проекти

Держбюджетні теми:
“Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги” (2013-2014)
“Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015-2017)
“Синтез і кристалохімія інтерметалідів подвійного призначення” (2018-2020)

Методичні матеріали

Лекційні курси, кількість лекційних год.

 1. Неорганічна хімія (для студентів геологічного ф – ту, кваліфікаційний рівень – бакалавр), 32 год.
 2. Методика викладання хімії (для студентів біологічного ф – ту, кваліфікаційний рівень – бакалавр), 16 год.
 3. Методика викладання хімії (для студентів біологічного ф – ту, кваліфікаційний рівень – бакалавр, заочна форма навчання), 6 год.
 4. Методика викладання фахових хімічних дисциплін (для студентів біологічного ф – ту, кваліфікаційний рівень – магістр), 16 год.

5. Оглядові лекції до Державного іспиту з курсу “Методика вик-ладання хімії” біологіч-ний факультет, заочна форма навчання), 6 год.

Навчально-методичні посібники

 1. Шпирка З. М., Коник М. Б. “Методичні рекомендації до комплексного державного іспиту (дисципліна “Методика викладання хімії”) для студентів біологічного факультету”. Львів, Малий видавничий центр хімічного та фізичного факультетів ЛНУ ім. Івана Франка. 2012, 48 c.
 2. Коник М.Б., Стародуб П.К., Ничипорук Г.П. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Хімія” для студентів 1 курсу геологічного факультету, напрям 6.040103 “Геологія”, Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014, − 72 с.
 3. Коник М.Б., Шпирка З.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни “Методика викладання хімії” для студентів біологічного факультету. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014, − 48 с.

Розклад