Карп’як Володимир Володимирович

Посада: доцент кафедри органічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-96

Електронна пошта: volodymyr.karpyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

https://publons.com/researcher/2080646/volodymyr-volodymyrovych-karpyak/

Реакції арилювання, синтез гетероциклів, гомогенно-каталітичні реакції діазонієвих солей.

Курси

Вибрані публікації

1. Карп’як В., Обушак М., Литвин Р., Лесюк О. Синтез та перетворення аліфатичних галогеноізотіоціанатів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. Ч. 2. – С. 286–320. pdf

2. Лесюк О., Карп’як В., Горак Ю., Литвин Р. Дослідження гідразидів 5-арил-2-фуранкарбонових кислот у реакціях гетероциклізації // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. Ч. 2. – С. 373–378. pdf

3. Лесюк О. Литвин Р., Карп’як В. Дослідження 5-арилфурфуролів у реакції Радзішевського. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2014. – Вип. 55. Ч. 2. – С. 322–324. pdf

4. Карп’як В., Бліндер О., Лесюк О., Ягодинець П. Синтез та антимікробна активність заміщених 2-аміно-5-ариліден-4-тіазолідинонів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2015. – Вип. 56. Ч. 2. – С. 266–271. pdf

5. Лесюк О., Карп’як В., Литвин Р. Аліламіди 3-(5-арил-2-фурил)пропенових кислот // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. 2013. – Вип. 54. – Ч. 2. – С. 270–273. pdf

6. Стасюк Н., Гайда Г., Гайда А., Cтасик О., Карп’як В., Ковальчук Є., Гончар М. Синтез афінних сорбентів для очищення аргінази І людини із рекомбінантних дріжджів Hansenula polymorpha // Праці НТШ. Хемія і Біохемія. – 2011. – Т. 28. – C. 139–149.
pdf

7. Лесюк О., Карп’як В., Вонс Х. Синтез N-заміщених бензімідазолів 5-арилфуранового ряду // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2012. – Вип. 53. – С. 253–256. pdf

8. Лесюк О., Федорович І., Карп’як В., Швейчук Т. Дослідження 5-арилфурфуролів у реакції Біджинеллі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2011. – Вип. 52. – С. 229–232. pdf

9. Лесюк О., Карп’як В., Федорович І., Бойко В. Взаємодія хлориду 4-тіоціанатофенілдіазонію з ненасиченими сполуками // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2010. – Вип. 51. – С. 247–251. pdf

10. Карп’як В., Федорович І., Лесюк О. Продукти конденсації ароматичних альдегідів та роданіну у реакціях з вторинними гетероциклічними амінами // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2009. – Вип. 50, ч. 2. – С. 210–213. pdf

11. Лесюк О., Карп’як В., Федорович І., Кучминда О. Синтез та дослідження властивостей 3-ціано-1,2-дигідропіридин-2-тіонів 5-арилфуранового ряду // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2008. – Вип. 49. – Ч. 2. – С. 65–68. pdf

12. Федорович І., Карп’як В., Лесюк О. Синтез 5-(4-тіоціанатофеніл)фурфуролу та вивчення його властивостей // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2008. – Вип. 49. – Ч. 2. – С. 54–59. pdf

13. Карп’як В., Федорович І., Матійчук В., Лесюк О., Обушак М. Реакції конденсації та внутрішньомолекулярного [4+2]-циклоприєднання за участю заміщених орто-алілоксибензальдегідів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2008. – Вип. – 49. – Ч. 2. – С. 18–23. pdf

14. 37. Goreshnik E. A., Mazej Z., Karpyak V. V., Mys’kiv M. G. Anion change as a tool for structure design: syntheses and crystal structures of copper(I) trifluoroacetate and tetrafluoroborate with 3-[(2-morpholino-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-ylidene)methyl-phenoxy]propene // Acta Chim. Slov. – 2008. – Vol. 55. – P. 775–778. pdf

15. Лесюк О., Карп’як В., Івах О., Федорович І., Ганущак М. Синтез та властивості 4-формілфенілових естерів 3-(5-арил-2-фурил)пропенових кислот // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2007. – Вип. 48. – Ч. 2. – С. 33-38. pdf

16. Карп’як В., Федорович І., Обушак М., Лесюк О., Ганущак М. Синтез та деякі перетворення 3-арил-2-пропенілоксибензальдегідів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2007. – Вип. 48. – Ч. 2. – С. 26-32. pdf

17. Fedorovich I.S., Ganushchak N.I., Karpyak V.V., Obushak N.D., Lesyuk A.I. Thioamides from 5-Arylfurfural and Monosubstituted Piperazine Derivatives (Willgerodt-Kindler Reaction) // Russ. J. Org. Chem. – 2007. – Vol. 43, № 8. – Р. 1190-1195. http://link.springer.com/article/10.1134/S1070428007080180

18. Obushak M.D., Karpyak V.V., Ostapiuk Yu.V., Matiychuk V.S. Utilization of Methyl 3-Aryl-2-thiocyanatopropanoates in the Synthesis of 2-(4-Morpholinyl)- and 2-(Piperazinyl)-5-(benzyl)thiazol-4-ones // Phosphorus, Sulfur, and Silicon and Related Elements. – 2007. – Vol. 182, N 7. – P. 1437-1445. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10426500701242103

19. Лесюк О., Карп’як В., Ганущак М., Федорович І. Синтез заміщених піранів 5-арилфуранового ряду // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2006. – Вип. 47. – С. 201-206.

20. Карп’як В., Ганущак М., Федорович І., Лесюк О., Обушак М., Скіра І. Синтез конденсованих гетероциклів на основі галогеновмісних ізотіоціанатів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2006. – Вип. 47. – С. 147-156.

21. Лесюк О., Ганущак М., Карп’як В., Дума В., Федорович І. Синтез та властивості 4-тіазолідинонів 5-арилфуранового ряду // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2005. – Вип. 46. – С. 208-211.

22. Карп’як В., Ганущак М., Рябчук Т., Лесюк О., Обушак М., Федорович І. Взаємодія β-галогенізотіоціанатів з О-нуклеофілами // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2005. – Вип. 46. – С. 194-200.

23. 23. Karpyak V. V., Obushak M. D., Ganushchak M. I. Synthesis of 2-(2-R1-Hydrazino)-5-(R2-benzyl)-2-thiazolines on the Basis of Meerweins Arylation Products of Allyl Isothiocyanate // Molecules. – 2003. – Vol. 8, Is. 2. – P. 263-268. http://www.mdpi.com/1420-3049/8/2/263

Патенти:

1. Пат. 55943 Україна, МПК С12N 1/38, С07D 413/00, С07D 403/00, A01N 43/72, A01N 43/48. 5-Бензиліден-2-[4-(2-ціаноетил)піперазиніл]-1,3-тіазол-4(5Н)-он (нітрил), який виявляє рістстимулюючу активність / К.О.Скварко, В.В.Карп’як, І.Д.Скрипа. – № u 2010 09077; заявл. 19.07.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

2. Пат. 52428 Україна, МПК С12N 1/38, С07D 413/00, С07D 417/00, A01N 43/72. 5-Бензиліден-2-морфолін-4-іл-1,3-тіазол-4(5Н)-он (морфолід), який виявляє рістстимулюючу активність / К.О.Скварко, В.В.Карп’як, І.Д.Скрипа; Львівський національний університет імені Івана Франка (UA). – № u 2010 02425; Заявл. 04.03.2010; Опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16.

Біографія

Народився 28 липня 1959 р. у с. Сусідовичі Старосамбірського р-ну Львівської обл.

Закінчив у 1981 році хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «хімія» і працює на кафедрі органічної хімії з цього ж року. Працював інженером, старшим інженером, молодшим науковим, науковим і старшим науковим співробітником НДЧ, асистентом кафедри. Зараз працює на посаді доцента кафедри органічної хімії.

З 1985 по 1989 р. навчався в аспірантурі без відриву від виробництва та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук на тему «Аніонарилювання алільних сполук та вінілциклопропанів солями арилдіазонію».

Є автором 132 наукових праць, брав участь у роботі багатьох наукових конференцій, є автором 9 посібників.

Розклад