Горяча Мирослава Миронівна

Посада: молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: myroslava.horyacha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Вплив заміщення компонентів на структуру та властивості сполук RETIn та RETIn2 (RE = YGdTbDyT = NiCu)

Публікації

Співавтор 2 наукових статей та тез 3 доповідей на міжнародних та вітчизняних конференціях.

Статті:

1. Galadzhun Ya . V . Gallium-indium ordering in the complex [Ni2Ga3In] network of GdNi2Ga3In / Ya . V . Galadzhun, M . M . Horiacha , G . P . Nychyporuk , U . Ch . Rodewald , R .   P ö ttgen , V . I . Zaremba // Z . Anorg . Allg . Chem . – 2016 . Vol. 642 ., No. 16 . – P. 896    901 .

2. Kharkhalis A . I nvestigation of intera с tion of the components in RE Cu2In1-xAlx (RE = Y, La, Gd) systems / A . Kharkhalis , M . Hor i acha , G. Nychyporuk , O . Bednarchuk, V. Zaremba // Visnyk of the Lviv Univ. Series Chem. – 2014. – Vol. 55 . P. 54–62.

Тези доповідей на конференціях:

1. Horiacha M . Research of the solubility of Gallium in GdCuIn compound / M . Horiacha , L .  Zinko , G .  Nychyporuk, and V. Zaremba // Collection of scientific works of the I V Ukrainian scientific and practical conference of the young scientists . Lutsk . 2016. – P.  12

2. Horiacha M . Interaction of the components in the G dTIn 1- x Alx ( T = Cu , Ni ; 0   £  x  £   1) systems / M . Horiacha , L . Zinko , G . Nychyporuk, and V. Zaremba // Collection Abstracts XIII i nt ernational c onf erence on c ryst al c hem istry of i ntermet allic c omp oun d s. – Lviv . – 2016. – P. 9 0.

3. Horiacha M. T he solubility of Indium in YNiAl4 and YNiAl2 compounds/ M. Horiacha, I.Savchuk, G. Nychyporuk, and V. Zaremba // Collection Abstracts VI International Conference of students, postgraduates and young scientists in chemistry and chemical engineering Kyiv . – 2016 . – P. 17.

 

Біографія

Народилась в місті Рава-Руська.  

1999-2010 навчалась в Рава-Руській ЗОШ №1.

2010-2015 навчалась на хімічному факультеті Львівського національного університету ім. І. Франка. 

з 2015 року аспірантка кафедри неорганічної хімії.

 

Розклад