Герцик Оксана Миронівна

Посада: доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-97

Електронна пошта: o_hertsyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

електрохімія органічних пероксидів, процеси окиснення на поверхнях аморфних металевих сплавів

Науковий керівник 1 захищеної кандидатської дисертації :

Переверзєва Т.Г. Модифікація поверхні аморфних металевих сплавів на основі Феруму: дис. … канд. хім.. наук: 02.00.04 – фізична хімія / Переверзєва Тетяна Георгіївна. – Львів, 2016. – 175 с. (науковий керівник- канд. хім. наук, доцент Герцик О.М.; захист відбувся 04.02.2016 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 35.051.10 при Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України).

та 10 магістерських і дипломних робіт.

Керівник наукової роботи учнів Львівської обласної Малої Академії Наук:

 1. Учня 10-го класу Дрогобицького педагогічного ліцею Баб’яка Романа (ІІІ місце на ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у 2019 р., секція хімії).
 2. Учениці 11-го класу Дрогобицького педагогічного ліцею Квас Валерії (ІІ місце на ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у 2018 р., секція хімії).
 3. Учениці 11-го класу Дрогобицького педагогічного ліцею Проць Софії (ІІ місце на ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у 2015 р., секція хімії).

 

Курси

Публікації

За останні 5 років:

Співавтор

2 монографій:

 1. Морфологія, структура та властивості аморфних сплавів / легованих РЗМ: монографія / Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.О. Ковбуз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 242 с.
 2. Lidiya M. Boichyshyn, Oksana M. Hertsyk, Myroslava O. Kovbuz Thermal modification of amorphous metal alloys: nanostructuring and properties. -Mississauga, Ontario: Library and Archives Canada Cataloguing in Publication, Nova Printing Inc., 2019. -138 р. (ISBN: 978-0-9950471-6-7).

11 статей у виданнях, включених до Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Specific features of the transition of amourphous amourphous Al87REM5Ni8(Fe) alloys into the crystalline state under the influence / М. Boichyshyn, Kh. І. Khrushchyk, М. О. Kovbuz, О. М. Hertsyk, and Т. H. Hula // Mat. Sci. – 2019. – Vol. 55, Is. 1. – P. 17-26.
 2. Influence of heat treatment and oligomeric coatings on the corrosion resistance of amorphous alloys based on aluminum / M. Hertsyk, T.H. Pereverzeva, L.M. Boichyshyn, M.O. Kovbuz , N.L. Pandyak // Mat. Sci. – 2019. – Vol. 54, Is. 4. – P. 526-534.
 3. Спосіб зміни фізико-хімічних характеристик об’ємних аморфних сплавів на основі Fe / О.М. Герцик, Т.Г. Гула, М.О. Ковбуз, Н.Л. Пандяк // Журнал фізичних досліджень. – – Т. 24, № 2. – С. 2604-1–2604-5.
 4. Kinetics of crystallization of amorphous Al-Ni-REM alloys / Boichyshyn, L.М., Hertsyk, О.М., Kovbuz, M.O., Pereverzeva, Т.H., Mika, T.M. // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – 2018. – V. 16, № 1. – P. 71-8
 5. Вплив термообробки та олігомерних покривів на корозійну тривкість аморфних сплавів на основі алюмінію / О.М. Герцик, Т.Г. Переверзєва, Л.М. Бойчишин, М.О. Ковбуз, Н.Л. Пандяк // Фіз. – хім. механ. матеріалів. – – Т. 54, № 4. – С. 74–81.
 6. Influence of Alloying on the Corrosion Resistance of Bulk Amorphous Alloys Based on Iron / О. М. Hertsyk, М. О. Kovbuz, L. M. Boichyshyn, T. G. Pereverzeva, O. V. Reshetnyak // Mat. Sci. – – Vol. 53, Is. 3. – P. 330-336.
 7. Corrosion resistance of ribbon and bulk amorphous alloys based on iron / L.M. Boichyshyn, Yu. О. Kulyk, О. М. Hertsyk, B. Ya. Kotur, О. Yu. Rudenko, М. S. Nizameev // Mat. Sci. – 2017. – 52, Is. 6. – P. 854–860.
 8. Electrical and magnetic properties of the multialloy metallic compositions based on Ferrum / M. Hertsyk, T. G. Pereverzeva, M. O. Kovbuz, L. M. Boichyshyn, V. K. Nosenko, A. K. Borysiuk // Metallofiz. Noveishie Tekhnol. – 2017. – V. 39, № 9. – P. 1023-1033.
 9. Influence of Alloying on the Corrosion Resistance of Bulk Amorphous Alloys Based on Iron/ О. М. Hertsyk, М. О. Kovbuz, L. M. Boichyshyn, T. G. Pereverzeva, O. V. Reshetnyak // Mat. Sci. – – Vol. 53, Is. 3. – P. 330-336.
 10. Electrodes Based on Amorphous Metallic Aluminum Alloys in the Reactions of Hydrogen Release / L.М.Boichyshyn, О.М. Hertsyk, М.О. Kovbuz, B.Ya. Kotur, V.K. Nosenko // Mat. Sci. ‒ ‒ V. 51, Is. 4. ‒ Р. 548‒554.
 11. Corrosion-Electrochemical Properties of Fe−Nb−B Amorphous Alloys Doped with Dysprosium or Terbium / L.M.Boichyshyn, O.М. Hertsyk, М.О. Kovbuz, B.Ya. Kotur, V.K. Nosenko // Mat. Sci. ‒ ‒ V. 50, Is. 5. ‒ Р. 653‒658.

20 статей у наукових фахових  виданнях України:

 1. Особливості переходу аморфних сплавів Al87РЗМ5Ni8(Fe) у кристалічний стан внаслідок температурного впливу / Л.М. Бойчишин, Х.І. Хрущик, М.О. Ковбуз, О.М. Герцик, Т.Г. Гула // Фіз. – хім. механ. матеріалів. – – Т. 55, № 1. – С. 21–29.
 2. Електрохімічні властивості потрійних аморфних сплавів на основі заліза та кобальту в лужних розчинах / Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.М. Лопачак, та інш. // Фіз. – хім. механ. матеріалів. – – Т. 55, № 5. – С. 84–89.
 3. Вплив змінного магнітного поля на корозійні властивості аморфних сплавів на основі Fe в 0,5 М водних розчинах H2SO4 / О. Герцик, Т. Гула, М. Ковбуз, Н. Сеньків // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60. Ч. 2. – С. 434–440.
 4. Модифікація аморфних сплавів на основі алюмінію олігомерними покриттями / О. Герцик, Т. Гула, Л. Бойчишин, М. Ковбуз, Н. Пандяк // Праці НТШ. Хім. науки. – 2019. – Т. LVI. – C. 101-111.
 5. Nanocrystallization of iron-based amorphous alloys, influence of magnetization in an alternating magnetic field / Tetiana Hula, Oksana Hertsyk, Myroslava Kovbuz, Andrii Yakymovych, Klaus W. Richter, Nataliia Pandiak // Chemistry of metals and alloys – – Vol. 11, Is. 3/4. – Р. 100–106.
 6. Вплив складу агресивного середовища на корозійну тривкість багатокомпонентних аморфних сплавів на основі Fe / Ковбуз М.О., Герцик О.М., Переверзєва Т.Г., Шурко С.є., Пандяк Н.Л., Процишин Х.В. // Хімія, фізика та технологія поверхні. – – Т. 9, № 1. – С. 64-73.
 7. Корозійна тривкість модифікованого аморфного сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у водному розчині сульфатної кислоти / О. Герцик, Т. Переверзєва, М. Ковбуз, С. Шурко, Н. Сеньків // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59. Ч. 2. – С. 499-505.
 8. Електрохімічні характеристики аморфного сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у водних розчинах сульфатної кислоти різної концентрації / Оксана Герцик, Мирослава Ковбуз, Тетяна Гула, Наталя Пандяк, Надія Сеньків // Праці НТШ. Хім. науки. – 2018. – Т. LIII. – С. 165-172.
 9. Вплив термообробки та змінного магнітного поля на фізико-хімічні характеристики ферумвмісних аморфних сплавів / Т. Переверзєва, О. Герцик, М. Ковбуз, С. Шурко, Н. Сеньків // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58. Ч. 2. – С. 515-521.
 10. Вплив легування на корозійну тривкість об’ємних аморфних сплавів на основі заліза / О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Л.М. Бойчишин, Т.Г. Переверзєва, О.В. Решетняк // Фіз. – хім. механ. матеріалів. – – Т. 53, № 3. – С. 37-42.
 11. Поверхнева модифікація аморфних металевих електродів / О. Герцик, М. Ковбуз, Т. Переверзєва, С. Шурко, Б. Котур // Праці НТШ. Хім. науки. – 2017. – Т. XLVIII. – С. 32-47.
 12. Magnetic properties of the Fe-based amorphous alloys / T.Pereverzieva, OHertsyk, N. Pandiak, A. Borysiuk // Proc. Shevchenko Sci. Soc. Chem. Sci. – – Vol. XLVIII. – P. 114-118.
 13. Вплив елементного складу і форми зразків аморфного сплаву на антикорозійну тривкість у водних розчинах / О. Герцик, Л. Бойчишин, М. Ковбуз, М.-О. Даниляк // Вісник Львів. у-ту. Сер. хім. ‑ 2016. ‑ Вип. 57, Ч. 2. ‒ С. 534‒
 14. Комбінована високо- та низькотемпературна модифікація аморфного металевого сплаву Fe-Si-B / Т. Переверзєва, О. Герцик, Н. Пандяк // Вісник Львів. у-ту. Сер. хім. ‑ 2016. ‑ Вип. 57, Ч.2. ‒ С. 520‒
 15. Вольтамперометрія аморфного металевого сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у агресивних середовищах при різних швидкостях циклічного сканування потенціалу / О. Герцик, Т. Переверзєва, М.-О. Даниляк, Н. Пандяк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2015. – Вип. 56. Ч. 2. – С. 414–420.
 16. Електроди на основі аморфних металевих алюмінієвих сплавів у реакціях виділення водню / Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Б.Я. Котур, В.К. Носенко // Фіз. – хім. механ. матеріалів. – 2015. – Т. 51, № 4. – С. 100-106.
 17. Вплив температури реакційного середовища на електрохімічні характеристики аморфних металевих електродів Fe-Nb-B, легованих Y, Gd, Tb або Dy/ Лідія Бойчишин, Мирослава Ковбуз, Оксана Герцик, Богдан Котур // Праці НТШ, Хім. науки. – 2015. – Т. XLІІ. – C. 43–50.
 18. Корозійна тривкість аморфного сплаву Fe68,93Mn1Mo4Cr2C7P10B5Si2(Cu,W,Al)0,07 в середовищах різної агресивності / О.М. Герцик, Л.М. Бойчишин, М.О. Ковбуз, Ю.О. Кулик, В.К. Носенко // Фіз. – хім. механ. матеріалів. – 2015. – Т. 51, № 5. – С. 114‒
 19. Корозійні і електрокаталітичні властивості аморфних сплавів Fe-Nb-B, легованих Dy або Tb / Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Б.Я. Котур // Фіз. – хім. механ. матеріалів. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 29-33.
 20. Physico-chemical properties of the amorphous alloys based on Ferrum after low temperature treatment / Oksana Hertsyk, Tetiana Pereverzieva, Myroslava Kovbuz, Lidiya Bojchyshyn, Nataliya Pandjak, Nadiya Senkiv // Proc. Shevchenko Sci. Soc. Chem. Sci. ‒ 2014. ‒ Vol. XL. ‒ P. 95‒105.

6 Патентів України на винахід та корисну модель (всього 18 Патентів).

 1. Патент України на корисну модель № 136679 Україна МПК (2006) С02F 1/00 С02F 1/46 (2006.01) C01G 49/00. Застосування аморфної композиції на основі Fe як матеріалу катода для електрокаталітичної очистки ґрунтових фільтратів / Бойчишин Лідія Михайлівна (UA), Ковбуз Мирослава Олексіївна (UA), Герцик Оксана Миронівна (UA), Гула Тетяна Георгіївна (UA), Кіт Любов Ярославівна (UA); заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201902892; заявл. 25.03.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – 6 с.
 2. Патент України на винахід № 117979 Україна, МПК C01B 3/50 (2006.01) C01B 3/54 (2006.01) C25B 11/04 (2006.01). Спосіб виділення водню з лужного розчину / Бойчишин Лідія Михайлівна (UA), Герцик Оксана Миронівна (UA), Ковбуз Мирослава Олексіївна (UA), Даниляк Марія-Олена Михайлівна (UA), Переверзєва Тетяна Георгіївна (UA); заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №a201702641; заявл. 21.03.2017; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. – 7 с.
 3. Патент України на корисну модель № 121293 Україна МПК (2017.01) С21D 10/00 C22C 45/02 (2006.01) H01F 1/14 (2006.01). Спосіб магнітної обробки виробів з аморфних металевих сплавів / Герцик Оксана Миронівна (UA), Ковбуз Мирослава Олексіївна (UA), Бойчишин Лідія Михайлівна (UA), Переверзєва Тетяна Георгіївна (UA), Кіт Любов Ярославівна (UA); заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201706760; заявл. 29.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. – 5 с.
 4. Патент на корисну модель № 96878 Україна, Бойчишин Л.М. (UA), Герцик О.М. (UA), Ковбуз М.О. (UA), Котур Б.Я. (UA), Переверзєва Т.Г. (UA) Спосіб підвищення електрокаталітичної активності FeNbB-РЗМ у процесі виділення водню з лужних розчинів / заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201408764 від 04.08.2014 р.; опубл. 25.02.2015, Бюл. №4.-6 с.
 5. Патент на корисну модель № 101084 Україна, Герцик О.М. (UA), Бойчишин Л.М. (UA), Ковбуз М.О. (UA), Котур Б.Я. (UA), Носенко В.К. (UA) Аморфна металева композиція на основі AlNi-РЗМ для каталітичного виділення водню / заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201502075 від 10.03.2015 р.; опубл. 25.08.2015, Бюл. №16.-6 с.
 6. Патент України на корисну модель № 107116 Україна, МПК С01В 3/50 (2006.01) С01В 3/54 (2006.01) С25В 11/04 (2006.01) С25В 11/06 (2006.01). Спосіб інтенсифікації реакції електрокаталітичного виділення водню з лужних розчинів / Герцик Оксана Миронівна (UA), Бойчишин Лідія Михайлівна (UA), Ковбуз Мирослава Олексіївна (UA), Носенко віктор Костянтинович (UA), Переверзєва Тетяна Георгіївна (UA); заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201510789; заявл. 05.11.2015; опубл. 25.2016, Бюл. № 10. – 6 с.

 Взяла участь у 24 наукових конференціях, зокрема:

 1. The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” NANO-2017: August 23-26, 2017, Chernivtsi (Ukraine).
 2. VIIІ Український з’їзд з електрохімії за участі закордонних вчених 4-7 червня, 2018 , Львів, (Україна).
 3. XVI Polish–Ukrainian Symposium «Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications», August 28-31, 2018, Lublin (Poland).

Біографія

Герцик Оксана Миронівна народилася 17.03.1970 р. у  м. Львів.

1987 р. – з медаллю закінчила Львівську середню школу №36.

1992 р. – з відзнакою закінчила  хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

1992–1995 рр. – навчалась в аспірантурі кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка.

1996 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (тема “Кінетика електрохімічних реакцій з участю кисневмісних сполук на аморфних металевих поверхнях”).

1995-2000 рр. – науковий співробітник, 2000-2011 рр. – асистент; з 2011 р. – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії.

Автор 320 наукових робіт, в тому числі 2 монографій, 8 навчальних посібників, 145 наукових статей та 18 патентів України.

Член Наукового товариства імені Тараса Шевченка (з 1999 р.).

Член Вченої ради хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2018 р.).

 

Проекти

 • Виконавець держбюджетної теми “Об’ємні та стрічкові аморфні сплави на основі заліза, леговані d-елементами, як основа нових матеріалів” (0115U003263)
 • Відповідальний виконавець держбюджетної теми «Фізико-хімія формування магнітних кластерів, їхній вплив на властивості аморфних сплавів, легованих перехідними та рідкісноземельними металами» (0117U001236)

Нагороди

 • Подяка Президії Наукового товариства ім. Шевченка до Міжнародного дня жінок та дівчат у науці за вагомий внесок у розвиток української науки та активну громадську діяльність (11 лютого 2019 року);
 • Подяка Міністерства освіти і науки України та Львівського національного університету в організації та проведенні наукової конференції «Львівські хімічні читання – 2019»;
 • Грамота Департамента освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації з нагоди 145-річчя Наукового товариства ім. Шевченка та за активну участь у діяльності Товариства (2018 р.);
 • Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2015);
 • Подяка Навчально-методичного центру освіти м. Львова за співпрацю та вагомий внесок у роботі експертної комісії під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (2010 р.);
 • Подяка Національного еколого-натуралістичного центру МОН України за керівництво науковою роботою, яка посіла ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів МАН України (2009 р.);
 • Грамота Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за високі досягнення у підготовці переможців і призерів обласного та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з хімії (2009);
 • Грамота Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за сумлінну і наполегливу працю зі старшокласниками, високі здобутки учнів на міських та обласних конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, пошук та підтримку обдарованої учнівської молоді (2005 р.);
 • Стипендія “Соросівський аспірант” (1995 р.).

Методичні матеріали

Автор 8 навчальних посібників

 1. Лабораторні роботи з хімії високомолекулярних сполук: практикум для студентів хімічного факультету / Б.Б. Остапович, О.М. Герцик, Я.С. Ковалишин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 276 с.
 2. Бойчишин Л.М., Герцик О.М. Аморфні металеві сплави: структура, властивості, методи дослідження. Навчальний посібник.– Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2016.- 135 с.
 3. Герцик О.М. Поверхневі явища / із вибіркової дисципліни «Поверхневі явища» для студентів 5 курсу хімічного факультету, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»: Навчально-методичний посібник. ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 79 с.
 4. Герцик О.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни за вибором „Поверхневі явища” для студентів хімічного факультету ОКР „Спеціаліст” спеціалізація „Фізична хімія”. ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 38 с.
 5. Герцик О.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни „Екологія” для студентів хімічного факультету. ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 26 с.
 6. Герцик О.М., Остапович Б.Б., Українець А.М., Ковалишин Я. С. Тестові завдання з фізичної хімії: Кінетика хімічних реакцій. Каталіз. Електрохімія: Навч.-метод. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. -314 с.
 7. Остапович Б.Б., Герцик О.М., Ковалишини Я.С. Лабораторні роботи з курсу «Хімія високомолекулярних сполук». Частина І. Синтез полімерів: Практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 112 с.
 8. Яцишин М.М., Герцик О.М. Корозія металів: Лабораторний практикум для студентів хімічного факультету. Навчально-методичний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 134 с.

Розклад