Герцик Оксана Миронівна

Посада: доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-97

Електронна пошта: oksana.hertsyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

електрохімія органічних пероксидів, процеси окиснення на поверхнях аморфних металевих сплавів

Науковий керівник 1 захищеної кандидатської дисертації :

Переверзєва Т.Г. Модифікація поверхні аморфних металевих сплавів на основі Феруму: дис. … канд. хім.. наук: 02.00.04 – фізична хімія / Переверзєва Тетяна Георгіївна. – Львів, 2016. – 175 с. (науковий керівник- канд. хім. наук, доцент Герцик О.М.; захист відбувся 04.02.2016 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 35.051.10 при Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України).

та 10 магістерських і дипломних робіт.

Керівник наукової роботи учнів Львівської обласної Малої Академії Наук:

 1. Учня 10-го класу Дрогобицького педагогічного ліцею Баб’яка Романа (ІІІ місце на ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у 2019 р., секція хімії).
 2. Учениці 11-го класу Дрогобицького педагогічного ліцею Квас Валерії (ІІ місце на ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у 2018 р., секція хімії).
 3. Учениці 11-го класу Дрогобицького педагогічного ліцею Проць Софії (ІІ місце на ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у 2015 р., секція хімії).

 

Курси

Публікації

За останні 5 років:

Співавтор

2 монографій:

 1. Морфологія, структура та властивості аморфних сплавів / легованих РЗМ: монографія / Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.О. Ковбуз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 242 с.
 2. Lidiya M. Boichyshyn, Oksana M. Hertsyk, Myroslava O. Kovbuz Thermal modification of amorphous metal alloys: nanostructuring and properties. -Mississauga, Ontario: Library and Archives Canada Cataloguing in Publication, Nova Printing Inc., 2019. -138 р. (ISBN: 978-0-9950471-6-7).

10 статей у виданнях, включених до Scopus або Web of Science Core Collection:

 1. Specific features of the transition of amourphous amourphous Al87REM5Ni8(Fe) alloys into the crystalline state under the influence / М. Boichyshyn, Kh. І. Khrushchyk, М. О. Kovbuz, О. М. Hertsyk, and Т. H. Hula // Mat. Sci. – 2019. – Vol. 55, Is. 1. – P. 17-26.
 2. Influence of heat treatment and oligomeric coatings on the corrosion resistance of amorphous alloys based on aluminum / M. Hertsyk, T.H. Pereverzeva, L.M. Boichyshyn, M.O. Kovbuz , N.L. Pandyak // Mat. Sci. – 2019. – Vol. 54, Is. 4. – P. 526-534.
 3. Спосіб зміни фізико-хімічних характеристик об’ємних аморфних сплавів на основі Fe / О.М. Герцик, Т.Г. Гула, М.О. Ковбуз, Н.Л. Пандяк // Журнал фізичних досліджень. -2019 – Т. 24, № 2. – С. 2604-1–2604-5.
 4. Kinetics of crystallization of amorphous Al-Ni-REM alloys / Boichyshyn, L.М., Hertsyk, О.М., Kovbuz, M.O., Pereverzeva, Т.H., Mika, T.M. // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – 2018. – V. 16, № 1. – P. 71-8
 5. Вплив термообробки та олігомерних покривів на корозійну тривкість аморфних сплавів на основі алюмінію / О.М. Герцик, Т.Г. Переверзєва, Л.М. Бойчишин, М.О. Ковбуз, Н.Л. Пандяк // Фіз. – хім. механ. матеріалів. -2018 – Т. 54, № 4. – С. 74–81.
 6. Influence of Alloying on the Corrosion Resistance of Bulk Amorphous Alloys Based on Iron / О. М. Hertsyk, М. О. Kovbuz, L. M. Boichyshyn, T. G. Pereverzeva, O. V. Reshetnyak // Mat. Sci. -2017 – Vol. 53, Is. 3. – P. 330-336.
 7. Corrosion resistance of ribbon and bulk amorphous alloys based on iron / L.M. Boichyshyn, Yu. О. Kulyk, О. М. Hertsyk, B. Ya. Kotur, О. Yu. Rudenko, М. S. Nizameev // Mat. Sci. – 2017. – 52, Is. 6. – P. 854–860.
 8. Electrical and magnetic properties of the multialloy metallic compositions based on Ferrum / M. Hertsyk, T. G. Pereverzeva, M. O. Kovbuz, L. M. Boichyshyn, V. K. Nosenko, A. K. Borysiuk // Metallofiz. Noveishie Tekhnol. – 2017. – V. 39, № 9. – P. 1023-1033.
 9. Electrodes Based on Amorphous Metallic Aluminum Alloys in the Reactions of Hydrogen Release / L.М.Boichyshyn, О.М. Hertsyk, М.О. Kovbuz, B.Ya. Kotur, V.K. Nosenko // Mat. Sci. ‒2016. ‒ V. 51, Is. 4. ‒ Р. 548‒554.
 10. Corrosion-Electrochemical Properties of Fe−Nb−B Amorphous Alloys Doped with Dysprosium or Terbium / L.M.Boichyshyn, O.М. Hertsyk, М.О. Kovbuz, B.Ya. Kotur, V.K. Nosenko // Mat. Sci. ‒2015. ‒ V. 50, Is. 5. ‒ Р. 653‒658.

20 статей у наукових фахових  виданнях України:

 1. Герцик О., Ничипорук Г., Ковбуз М., Каличак Я. Хімія у Львівському університеті (до 1945 року) // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2020. Вип. 61. Ч.1. С.5-14.
 2. Особливості переходу аморфних сплавів Al87РЗМ5Ni8(Fe) у кристалічний стан внаслідок температурного впливу / Л.М. Бойчишин, Х.І. Хрущик, М.О. Ковбуз, О.М. Герцик, Т.Г. Гула // Фіз. – хім. механ. матеріалів. -2019. – Т. 55, № 1. – С. 21–29.
 3. Електрохімічні властивості потрійних аморфних сплавів на основі заліза та кобальту в лужних розчинах / Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.М. Лопачак, та інш. // Фіз. – хім. механ. матеріалів. -2019. – Т. 55, № 5. – С. 84–89.
 4. Вплив змінного магнітного поля на корозійні властивості аморфних сплавів на основі Fe в 0,5 М водних розчинах H2SO4 / О. Герцик, Т. Гула, М. Ковбуз, Н. Сеньків // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60. Ч. 2. – С. 434–440.
 5. Модифікація аморфних сплавів на основі алюмінію олігомерними покриттями / О. Герцик, Т. Гула, Л. Бойчишин, М. Ковбуз, Н. Пандяк // Праці НТШ. Хім. науки. – 2019. – Т. LVI. – C. 101-111.
 6. Nanocrystallization of iron-based amorphous alloys, influence of magnetization in an alternating magnetic field / Tetiana Hula, Oksana Hertsyk, Myroslava Kovbuz, Andrii Yakymovych, Klaus W. Richter, Nataliia Pandiak // Chemistry of metals and alloys -2018. – Vol. 11, Is. 3/4. – Р. 100–106.
 7. Вплив складу агресивного середовища на корозійну тривкість багатокомпонентних аморфних сплавів на основі Fe / Ковбуз М.О., Герцик О.М., Переверзєва Т.Г., Шурко С.є., Пандяк Н.Л., Процишин Х.В. // Хімія, фізика та технологія поверхні. -2018. – Т. 9, № 1. – С. 64-73.
 8. Корозійна тривкість модифікованого аморфного сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у водному розчині сульфатної кислоти / О. Герцик, Т. Переверзєва, М. Ковбуз, С. Шурко, Н. Сеньків // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59. Ч. 2. – С. 499-505.
 9. Електрохімічні характеристики аморфного сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у водних розчинах сульфатної кислоти різної концентрації / Оксана Герцик, Мирослава Ковбуз, Тетяна Гула, Наталя Пандяк, Надія Сеньків // Праці НТШ. Хім. науки. – 2018. – Т. LIII. – С. 165-172.
 10. Вплив термообробки та змінного магнітного поля на фізико-хімічні характеристики ферумвмісних аморфних сплавів / Т. Переверзєва, О. Герцик, М. Ковбуз, С. Шурко, Н. Сеньків // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58. Ч. 2. – С. 515-521.
 11. Вплив легування на корозійну тривкість об’ємних аморфних сплавів на основі заліза / О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Л.М. Бойчишин, Т.Г. Переверзєва, О.В. Решетняк // Фіз. – хім. механ. матеріалів. -2017. – Т. 53, № 3. – С. 37-42.
 12. Поверхнева модифікація аморфних металевих електродів / О. Герцик, М. Ковбуз, Т. Переверзєва, С. Шурко, Б. Котур // Праці НТШ. Хім. науки. – 2017. – Т. XLVIII. – С. 32-47.
 13. Magnetic properties of the Fe-based amorphous alloys / T.Pereverzieva, OHertsyk, N. Pandiak, A. Borysiuk // Proc. Shevchenko Sci. Soc. Chem. Sci. – – Vol. XLVIII. – P. 114-118.
 14. Вплив елементного складу і форми зразків аморфного сплаву на антикорозійну тривкість у водних розчинах / О. Герцик, Л. Бойчишин, М. Ковбуз, М.-О. Даниляк // Вісник Львів. у-ту. Сер. хім. ‑ 2016. ‑ Вип. 57, Ч. 2. ‒ С. 534‒540.
 15. Комбінована високо- та низькотемпературна модифікація аморфного металевого сплаву Fe-Si-B / Т. Переверзєва, О. Герцик, Н. Пандяк // Вісник Львів. у-ту. Сер. хім. ‑ 2016. ‑ Вип. 57, Ч.2. ‒ С. 520‒526.
 16. Вольтамперометрія аморфного металевого сплаву Fe78,5Ni1,0Mo0,5Si6,0B14,0 у агресивних середовищах при різних швидкостях циклічного сканування потенціалу / О. Герцик, Т. Переверзєва, М.-О. Даниляк, Н. Пандяк // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2015. – Вип. 56. Ч. 2. – С. 414–420.
 17. Електроди на основі аморфних металевих алюмінієвих сплавів у реакціях виділення водню / Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Б.Я. Котур, В.К. Носенко // Фіз. – хім. механ. матеріалів. – 2015. – Т. 51, № 4. – С. 100-106.
 18. Вплив температури реакційного середовища на електрохімічні характеристики аморфних металевих електродів Fe-Nb-B, легованих Y, Gd, Tb або Dy/ Лідія Бойчишин, Мирослава Ковбуз, Оксана Герцик, Богдан Котур // Праці НТШ, Хім. науки. – 2015. – Т. XLІІ. – C. 43–50.
 19. Корозійна тривкість аморфного сплаву Fe68,93Mn1Mo4Cr2C7P10B5Si2(Cu,W,Al)0,07 в середовищах різної агресивності / О.М. Герцик, Л.М. Бойчишин, М.О. Ковбуз, Ю.О. Кулик, В.К. Носенко // Фіз. – хім. механ. матеріалів. – 2015. – Т. 51, № 5. – С. 114‒120.
 20. Корозійні і електрокаталітичні властивості аморфних сплавів Fe-Nb-B, легованих Dy або Tb / Л.М. Бойчишин, О.М. Герцик, М.О. Ковбуз, Б.Я. Котур // Фіз. – хім. механ. матеріалів. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 29-33.
 21. Physico-chemical properties of the amorphous alloys based on Ferrum after low temperature treatment / Oksana Hertsyk, Tetiana Pereverzieva, Myroslava Kovbuz, Lidiya Bojchyshyn, Nataliya Pandjak, Nadiya Senkiv // Proc. Shevchenko Sci. Soc. Chem. Sci. ‒ 2014. ‒ Vol. XL. ‒ P. 95‒105.

6 Патентів України на винахід та корисну модель (всього 18 Патентів).

 1. Патент України на корисну модель № 136679 Україна МПК (2006) С02F 1/00 С02F 1/46 (2006.01) C01G 49/00. Застосування аморфної композиції на основі Fe як матеріалу катода для електрокаталітичної очистки ґрунтових фільтратів / Бойчишин Лідія Михайлівна (UA), Ковбуз Мирослава Олексіївна (UA), Герцик Оксана Миронівна (UA), Гула Тетяна Георгіївна (UA), Кіт Любов Ярославівна (UA); заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201902892; заявл. 25.03.2019; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – 6 с.
 2. Патент України на винахід № 117979 Україна, МПК C01B 3/50 (2006.01) C01B 3/54 (2006.01) C25B 11/04 (2006.01). Спосіб виділення водню з лужного розчину / Бойчишин Лідія Михайлівна (UA), Герцик Оксана Миронівна (UA), Ковбуз Мирослава Олексіївна (UA), Даниляк Марія-Олена Михайлівна (UA), Переверзєва Тетяна Георгіївна (UA); заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – №a201702641; заявл. 21.03.2017; опубл. 25.10.2018, Бюл. № 20. – 7 с.
 3. Патент України на корисну модель № 121293 Україна МПК (2017.01) С21D 10/00 C22C 45/02 (2006.01) H01F 1/14 (2006.01). Спосіб магнітної обробки виробів з аморфних металевих сплавів / Герцик Оксана Миронівна (UA), Ковбуз Мирослава Олексіївна (UA), Бойчишин Лідія Михайлівна (UA), Переверзєва Тетяна Георгіївна (UA), Кіт Любов Ярославівна (UA); заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201706760; заявл. 29.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. – 5 с.
 4. Патент на корисну модель № 96878 Україна, Бойчишин Л.М. (UA), Герцик О.М. (UA), Ковбуз М.О. (UA), Котур Б.Я. (UA), Переверзєва Т.Г. (UA) Спосіб підвищення електрокаталітичної активності FeNbB-РЗМ у процесі виділення водню з лужних розчинів / заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201408764 від 04.08.2014 р.; опубл. 25.02.2015, Бюл. №4.-6 с.
 5. Патент на корисну модель № 101084 Україна, Герцик О.М. (UA), Бойчишин Л.М. (UA), Ковбуз М.О. (UA), Котур Б.Я. (UA), Носенко В.К. (UA) Аморфна металева композиція на основі AlNi-РЗМ для каталітичного виділення водню / заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. Заявка № u201502075 від 10.03.2015 р.; опубл. 25.08.2015, Бюл. №16.-6 с.
 6. Патент України на корисну модель № 107116 Україна, МПК С01В 3/50 (2006.01) С01В 3/54 (2006.01) С25В 11/04 (2006.01) С25В 11/06 (2006.01). Спосіб інтенсифікації реакції електрокаталітичного виділення водню з лужних розчинів / Герцик Оксана Миронівна (UA), Бойчишин Лідія Михайлівна (UA), Ковбуз Мирослава Олексіївна (UA), Носенко віктор Костянтинович (UA), Переверзєва Тетяна Георгіївна (UA); заявник і власник – Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201510789; заявл. 05.11.2015; опубл. 25.2016, Бюл. № 10. – 6 с.

 Взяла участь у 24 наукових конференціях, зокрема:

 1. The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” NANO-2017: August 23-26, 2017, Chernivtsi (Ukraine).
 2. VIIІ Український з’їзд з електрохімії за участі закордонних вчених 4-7 червня, 2018 , Львів, (Україна).
 3. XVI Polish–Ukrainian Symposium «Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications», August 28-31, 2018, Lublin (Poland).

 

Біографія

Герцик Оксана Миронівна народилася 17.03.1970 р. у  м. Львів.

1987 р. – з медаллю закінчила Львівську середню школу №36.

1992 р. – з відзнакою закінчила  хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

1992–1995 рр. – навчалась в аспірантурі кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського державного університету імені Івана Франка.

1996 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.05 – електрохімія (тема “Кінетика електрохімічних реакцій з участю кисневмісних сполук на аморфних металевих поверхнях”).

1995-2000 рр. – науковий співробітник, 2000-2011 рр. – асистент; з 2011 р. – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії.

Автор 320 наукових робіт, в тому числі 2 монографій, 8 навчальних посібників, 145 наукових статей та 18 патентів України.

Scopus Author ID: 6603364236

ResearcherID: S-9473-2017

ORCID ID: 0000-0001-5243-4757

Член Наукового товариства імені Тараса Шевченка (з 1999 р.).

Член Вченої ради хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (з 2018 р.).

Дипломи та атестати

26лютого – 2015Атестат доцента (12ДЦ №041556) виданий Міністерством освіти і науки України
31 – жовтня – 1996Диплом кандидата наук (PhD) (KH №011679) виданий Вищою атестаційною комісією України
25 – червня – 1992Диплом (з відзнакою) хіміка, викладача (MS) (ФВ №833779) виданий Львівським державним університетом ім. І. Франка

 

Проекти

 • Виконавець держбюджетної теми “Об’ємні та стрічкові аморфні сплави на основі заліза, леговані d-елементами, як основа нових матеріалів” (0115U003263) (2015-2016 рр.)
 • Відповідальний виконавець держбюджетної теми «Фізико-хімія формування магнітних кластерів, їхній вплив на властивості аморфних сплавів, легованих перехідними та рідкісноземельними металами» (0117U001236) (2017-2019 рр.)
 • Відповідальний виконавець держбюджетної теми «Структура, кінетика формування та фізико-хімічні властивості нанофазних композитів на основі алюмінію» (0120U102128) (2020-2022 рр.)

 

Нагороди

 • Подяка Голови Львівської обласної ради за визначні досягнення в розвитку української науки, вирішення актуальних наукових проблем, впровадження результатів досліджень у практику, підготовку й виховання наукових кадрів і з нагоди Міжнародного дня жінок та дівчат у науці (7 лютого 2020 року)
 • Подяка Президії Наукового товариства ім. Шевченка до Міжнародного дня жінок та дівчат у науці за вагомий внесок у розвиток української науки та активну громадську діяльність (11 лютого 2019 року);
 • Подяка Міністерства освіти і науки України та Львівського національного університету в організації та проведенні наукової конференції «Львівські хімічні читання – 2019» (2019 р.);
 • Грамота Департамента освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації з нагоди 145-річчя Наукового товариства ім. Шевченка та за активну участь у діяльності Товариства (2018 р.);
 • Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2015 р.);
 • Подяка Навчально-методичного центру освіти м. Львова за співпрацю та вагомий внесок у роботі експертної комісії під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (2010 р.);
 • Подяка Національного еколого-натуралістичного центру МОН України за керівництво науковою роботою, яка посіла ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів МАН України (2009 р.);
 • Грамота Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за високі досягнення у підготовці переможців і призерів обласного та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з хімії (2009 р.);
 • Грамота Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації за сумлінну і наполегливу працю зі старшокласниками, високі здобутки учнів на міських та обласних конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, пошук та підтримку обдарованої учнівської молоді (2005 р.);
 • Стипендія “Соросівський аспірант” (1995 р.).

Методичні матеріали

Автор 8 навчальних посібників

 1. Лабораторні роботи з хімії високомолекулярних сполук: практикум для студентів хімічного факультету / Б.Б. Остапович, О.М. Герцик, Я.С. Ковалишин. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 276 с.
 2. Бойчишин Л.М., Герцик О.М. Аморфні металеві сплави: структура, властивості, методи дослідження. Навчальний посібник.– Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2016.- 135 с.
 3. Герцик О.М. Поверхневі явища / із вибіркової дисципліни «Поверхневі явища» для студентів 5 курсу хімічного факультету, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»: Навчально-методичний посібник. ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 79 с.
 4. Герцик О.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни за вибором „Поверхневі явища” для студентів хімічного факультету ОКР „Спеціаліст” спеціалізація „Фізична хімія”. ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 38 с.
 5. Герцик О.М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни „Екологія” для студентів хімічного факультету. ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 26 с.
 6. Герцик О.М., Остапович Б.Б., Українець А.М., Ковалишин Я. С. Тестові завдання з фізичної хімії: Кінетика хімічних реакцій. Каталіз. Електрохімія: Навч.-метод. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. -314 с.
 7. Остапович Б.Б., Герцик О.М., Ковалишини Я.С. Лабораторні роботи з курсу «Хімія високомолекулярних сполук». Частина І. Синтез полімерів: Практикум. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 112 с.
 8. Яцишин М.М., Герцик О.М. Корозія металів: Лабораторний практикум для студентів хімічного факультету. Навчально-методичний посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 134 с.

Розклад