Горинь Андрій Маркіянович

Посада: старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії, завідувач Міжфакультетської лабораторії диференціального термічного аналізу

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-03

Електронна пошта: andriy.horyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • термоелектричні матеріали, їхня кристалічна та електронна структура
 • магнетизм інтерметалічних сполук

Публікації

Монографії:

 1. В.А. Ромака, Ю.В. Стадник, В.Я. Крайовський, Л.П. Ромака, О.П. Гук, В.В. Ромака, М.М.Микийчук, А.М. Горинь Новітні термочутливі матеріали та перетворювачі температури. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2020. – 612 с.

Список публікацій за 2014-2020 роки:

2014

 1. Romaka V. V. Peculiarities of thermoelectric half-Heusler phase formation in Zr-Co-Sb ternary system / V. V. Romaka, L. Romaka, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, R. Korzh, Z. Duriagina, A. Horyn // J. Alloys Compd. – 2014. – Vol. 585. – P. 448–454. (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.09.097)
 2. Konyk M. The V-Cu-Sb ternary system at 773 K: Crystal, band structure, and physical properties / M. Konyk, L. Romaka, P. Demchenko, V. V. Romaka, Yu. Stadnyk, A. Horyn // J. Alloys Compd. – 2014. – Vol. 589. – P. 200–206. (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.11.150)
 3. Romaka L. Peculiarity of component interaction in Zr-Mn-{Sn,Sb} ternary systems / L. Romaka, A. Tkachuk, Yu. Stadnyk, V. V. Romaka, A. Horyn, R. Korzh // J. Alloys Compd. – 2014. – Vol. 611. – P. 401–409. (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.05.078)
 4. Romaka V. A. Features of the band structure and conduction mechanisms in the n-HfNiSn semiconductor heavily doped with Ru / V. A. Romaka, P. Rogl, V. V. Romaka, Yu. V. Stadnyk, R. O. Korzh, V. Ya. Krajovskii, A. M. Horyn // Semicond. – 2014. – Vol.48, No. 12. – P. 1545–1551. (https://doi.org/10.1134/S1063782614120203)
 5. Ромака В. А. Оптимізація параметрів нового термоелектричного матеріалу HfNiSn1-xSbx / В.А. Ромака, П. Рогль, В. В. Ромака, Ю. В. Стадник, Р.О. Корж, A. M. Горинь, Д. Качаровський, В. Я. Крайовський, О. І. Лах // Термоелектрика. – 2014. – Т. 1. – С. 46–53. (ISSN 1726-7714 )
 6. Romaka V. A. Peculiarities of structural, energy and kinetic characreristics of VFe1-хTixSb thermoelectric material / V. A. Romaka, P. Rogl, Yu. V. Stadnyk, L.P. Romaka, R. O. Korzh, D.Kaczorowski, V. Ya. Krayovskyy, A. M. Horyn // J. Thermoelectricity. – 2014. – № 4. – P. 40–49.  (ISSN 1726-7714)
 7. Romaka V. A. Features of the electron structure and conduction mechanisms in the Zr1-хCexNiSn thermoelectric material / V. A. Romaka, P. Rogl, Yu. V. Stadnyk, L. P. Romaka, D. Kaczorowski, V.Ya. Krayovskyy, R. O. Korzh, A. M. Horyn // J. Thermoelectricity. – 2014. – № 5. – P. 12–20. (ISSN 1726-7714)
 8. Ромака В. В. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину Zr1+xCo1-xSb / В. В. Ромака, П. Рогль, Л.П.Ромака, Р. O. Koрж, Ю. В. Стадник, В. Я. Крайовський, A. M. Горинь, O. I. Лах // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15, № 3. – С. 563–568.
 9. Мельниченко Н. Дослідження твердого розчину ZrxCo4Sb12 / Н.Мельниченко, А. Горинь, Л.Ромака, Ю. Стадник // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014 – Вип. 55. – С. 71–76.
 10. Ромака В. А. Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNiSn1‑xSbx. II. Електрокінетичні та енергетичні характеристики / В. А. Ромака, А. Горинь, Д. Фрушарт, Р. Корж, В. Я. Крайовський, O. Лах // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55. – С. 155–160.
 11. Горинь А. Особливості електрокінетичних та магнітних характеристик твердого розчину Zr1‑xTmxNiSn / А. Горинь // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55. – С. 161-166.

2015

 1. RomakaV.A. Structural defect generation and band-structure features in the HfNi1−xCoxSn semiconductor / V. A. Romaka, P. Rogl, V. V. Romaka, Yu.V. Stadnyk, V. Ya. Krayovskyy, D.Kaczorowski, I. N. Nakonechnyy, A. M. Goryn // Semicond. – 2015. – Vol. 49, No. 8. – P. 985–991. (https://doi.org/10.1134/S1063782615080163)
 2. Ромака В. А. Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1‑xTixFeSb. I. Особливості електрокінетичних характеристик / В. A. Ромака, П. Рогль, Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, Р. O. Koрж, Д. Kaчаровський, В. Я. Kрайовський, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, №1. – С. 111–115. (https://doi.org/10.15330/pcss.16.1.111-115)
 3. Romaka L. Interaction of the components in the V–{Fe,Ni}–Sn ternary systems. L. Romaka, M. Konyk, Yu. Stadnyk, A. Horyn, V. V. Romaka, R. Serkiz, V. Krayovskyy // Chem. Met. Alloys. – 2015. – Vol. 8, No. 3/4. – P. 75–82. (https://doi.org/10.30970/cma8.0308)
 4. Ромака В. А. Дослідження особливостей механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу Hf1-хTmxNiSn / В. А. Ромака, П.–Ф. Рогль, Л.П.Ромака, В. Я. Крайовський, Ю. В. Стадник, Д. Качаровський, А. М. Горинь // Термоелектрика. – 2015. – № 6. – С. 44–52. (ISSN 1726-7714)
 5. Коник М. Система Y – Mn – Ge при 870 K / М. Коник, Л. Ромака, А.Горинь, Н. Герман, Р.Серкіз // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2015. – Вип. 56. Ч. 1. – С. 25–31.
 6. Романів І. Електричні та магнітні властивості сполук R2Ni2Sn і RNi2-xSn (R = Ho, Er, Tm, Yb та Lu) / І. Романів, А. Горинь, Л. Ромака, В. Ромака, Ю.Стадник, В. Павлюк // Вісник Львів. ун‑ту. Сер. хім. – 2015. – Вип. 56. Ч. 1. – С. 122–130.
 7. Горинь А. Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNi1‑xCoxSn. II. Електрокінетичні та енергетичні властивості / А. Горинь, В. А. Ромака, В. Я. Крайовський, В. В. Ромака, Р. Корж, О. Лах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2015. – Вип. 56. Ч. 1. – С. 131–137.
 8. Крайовський В. Дослідження термометричного матеріалу Zr1-xCexNiSn. В.Крайовський, В. Ромака, Ю. Стадник, Л. Ромака, А. Горинь // Вимірюв. техн. метрол. – 2015. – № 76. – С. 107–114.

2016

 1. Romaka V. V. Peculiarities of thermoelectic half-Heusler phase formation in Gd‑Ni‑Sb and Lu‑Ni‑Sb ternary systems / V. V. Romaka, L. Romaka, A. Horyn, P.Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, M.Orlovskyy, V. Krayovskyy. J. Solid State Chem. – 2016. – Vol. 239 – P. 145–152. (https://doi.org/10.1016/j.jssc.2016.04.029)
 2. RomakaV. A. Features of сonductivity mechanisms in heavily doped compensated V1–xTixFeSb semiconductor / V. A. Romaka, P. Rogl, V. V. Romaka, D.Kaczorowski, Yu. V. Stadnyk, V. Ya. Krayovskyy, A. M. Horyn // Semicond. – 2016. – Vol.50, No. 7. – P. 860–868. (https://doi.org/10.1134/S1063782616070204)
 3. Romaka L. Contribution to the investigation of Sm–Cu–Sn ternary system / L.Romaka, V. V. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk // Chem. Met. Alloys. – 2016. – Vol. 9, No. 1/2. – P. 72–77. (https://doi.org/10.30970/cma9.0325)
 4. Romaka L. Formation and stability of ternary phases in the Ho-Ag-Sn and Tm-Ag-Sn metallic systems / L. Romaka, I. Romaniv, V. V. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk // Chem. Met. Alloys. –2016. – Vol. 9, No. 3/4. – P. 135–146. (https://doi.org/10.30970/cma9.0343)
 5. Ромака Л. П. Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників RNiSb (R = Gd, Lu) / Л. П. Ромака, В.В.Ромака, Ю. В. Стадник, В. Я. Крайовський, Д. Качаровський, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 1. – С. 37–42. (https://doi.org/10.15330/pcss.17.1.37-42)
 6. Ромака Л. П. Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур напівпровідникового твердого розчину Hf1-хTmxNiSn / Л. П. Ромака, В. В. Ромака, В. Я. Крайовський, Ю. В. Стадник, П.-Ф. Рогль, А. М. Горинь // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – Т. 17, № 2. – С. 212–221. (https://doi.org/10.15330/pcss.17.2.212-221)
 7. Ромака Л. П. Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину Hf1-xErxNiSn / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. В. Ромака, В. Я. Крайовський, Ф.-П. Рогль, А. М. Горинь // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2016. – Т. 17, № 4. – С. 552–559. (https://doi.org/10.15330/pcss.17.4.552-558)
 8. Ромака Л. Bзаємодія компонентів у потрійних системах {Ho, Er}–Ni–Sn при 870 K / Л. Ромака, I. Романів, В. Ромака, A. Горинь // Вісник Львів. ун‑ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. Ч. 1. – С. 45–52.
 9. Коник М. Cистеми {Nd, Sm}–Co–Sb при 770 K / М. Коник, Л. Ромака, А.Горинь, Б. Кужель, Ю. Стадник // Вісник Львів. ун‑ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. Ч. 1. – С. 53–62.
 10. Стадник Ю. Дослідження напівпровідникового твердого розчину Hf1‑xYxNiSn. II.Електрокінетичні дослідження / Ю. Стадник, В. А. Ромака, В.Крайовський, В. В. Ромака, А. Горинь, О. Лах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2016. – Вип. 57. Ч. 1. – С. 163–169.
 11. Ромака В. А. Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу TiNiSn1-xGax / В. А. Ромака, П.-Ф. Рогль, Л. П. Ромака, В. Я. Крайовський, Ю. В. Стадник, Д. Качаровський, А. М. Горинь // Термоелектрика. – 2016. –Т. 3.– С. 24-33. (ISSN 1726-7714)
 12. Ромака В. А. Дослідження механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу на основі n-ZrNiSn, легованого Ga / В. А. Ромака, Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. Я. Крайовський, В. В. Ромака, А. М. Горинь // Термоелектрика. – 2016. –Т. 4.– С. 45-59. (ISSN 1726-7714)

2017

 1. Romaka V. A. Features of the band structure and conduction mechanisms of n-HfNiSn heavily doped with Y / V. A. Romaka, P. Rogl, V. V. Romaka, D. Kaczorowski, V. Ya. Krayovskyy, Yu. V. Stadnyk, A. M. Horyn // Semicond. – 2017. – Vol. 51, No. 2. – P. 139–145. (https://doi.org/10.1134/S106378261702018X)
 2. Ромака Л. П. Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик твердого розчину ZrNiSn1-xGax / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. А. Ромака, А. М. Горинь, П.-Ф. Рогль, В. Я. Крайовський, З. М. Рикавець // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2017. – Т. 18, № 1. – С. 41–48. (https://doi.org/10.15330/pcss.18.1.41-48)
 3. Ромака Л. П. Дослідження електронної структури напівпровідникового твердого розчину ZrNiSn1-xGax / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. В. Ромака, В. Я. Крайовський, П.-Ф. Рогль, А. М. Горинь // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2017. – Т. 18, № 2. – С. 187–194. (https://doi.org/10.15330/pcss.18.2.187-193)
 4. Ромака Л. П. Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик скутерудиту Vx+yCo1-ySb3 / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. А. Ромака, А. М. Горинь // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2017. – Т. 18, № 3. – С. 328–333. (https://doi.org/10.15330/pcss.18.3.328-333)
 5. Коник М. Кристалографічні й електротранспортні характеристики сполук YM1-хGe2 (M = V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu) / М. Коник, Л. Ромака, В. Полянко, А. Горинь, В. В. Ромака // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58. – С. 131–138.
 6. Горинь А. Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур напівпровідникового твердого розчину TiNiSn1-xGax / А. Горинь, В. В. Ромака, В. Крайовський, З. Рикавець // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58. – С. 139–145.
 7. Ромака Л. Дослідження особливостей кінетичних та енергетичних характеристик напівпровідникового твердого розчину TiNiSn1-xGax / Л. Ромака, Ю. Стадник, В. А. Ромака, В. Крайовський, А. Горинь, О. Лах // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58. – С. 146–154.
 8. Romaka V. A. Features of electrical conductivity mechanisms of ZrNi1‑xRhxSn thermoelectric material / V. A .Romaka, L. P. Romaka, P.-F. Rogl, V. V. Romaka, Yu. V. Stadnyk, A. M. Horyn, I. R. Opirskyy // J. Thermoelectricity. – 2017. – No. 5. – P. 24–41. (ISSN 1607-8829)
 9. Romaka V. A. Electronic structure of ZrNi1‑xRhxSn thermoelectric material / V. A .Romaka,
  L. P. Romaka, P.-F. Rogl, V. V. Romaka, Yu. V. Stadnyk, A. M. Horyn, I. M. Romaniv,
  I. R. Opirskyy // J. Thermoelectricity. – 2017. – No. 6. – P. 20–31. (ISSN 1607-88292)

2018

 1. Romaka L. Experimantal and DFT study of the V-Co-Sb ternary system / L. Romaka,
  V. V. Romaka, N. Melnychenko, Yu. Stadnyk, L. Bohun, A. Horyn // J. Alloys Compd. – 2018. – Vol. 739. – P. 771-779. (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.12.198)
 2. Стадник Ю. Дослідження електрокінетичних, магнітних та енергетичних характеристик напівпровідникового твердого розчину TiNi1-хCuxSn / Ю. Стадник, Л. Ромака, В. В. Ромака, В. Крайовський, А. Горинь // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2018. – Вип. 59. – С. 123–130. ( http://dx.doi.org/10.30970/vch.5901.123)
 3. Ромака Л. П. Дослідження електрокінетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину ZrNi1-xRhxSn / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник,
  В. А. Ромака, А. М. Горинь, В. Я. Крайовський // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2018. – Т. 19, № 1. – С. 21–28. (https://doi.org/10.15330/pcss.19.1.21-28)
 4. Ромака Л. Ізотермічний переріз потрійної системи Ho-Cu-Sn при 670 K / Л. Ромака,
  I. Романів, В. В. Ромака, M. Коник, A. Горинь, Ю. Стадник // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2018. – Т. 19, № 2. – С. 139–146. (https://doi.org/10.15330/pcss.19.2.139-146)
 5. Ромака Л. П. Дослідження структурних, термодинамічних та енергетичних характеристик твердого розчину ZrNi1-xRhxSn / Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, В. В. Ромака, П.-Ф. Рогль, В. А. Ромака, А. М. Горинь // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2018. – Т. 19, № 2. – С. 151–158. (https://doi.org/10.15330/pcss.19.2.151-158)
 6. Romaka V. A. Research on the Zr1-xVxNiSn thermoelectric material / V. A. Romaka, L. P. Romaka, Yu. V. Stadnyk, V. V. Romaka, A. M. Horyn, I. M. Romaniv // J. Thermoelectricity. – 2018. – No. 4. – P. 29–42. (ISSN 1607-8829)

2019

 1. Stadnyk Yu. Synthesis, electrical transport, magnetic properties and electronic structure of
  Ti1-xScxCoSb semiconducting solid solution / Yu. Stadnyk, V. V. Romaka, L. Romaka, L. Orovchik, A. Horyn // J. Alloys Compd. – 2019. – Vol. 805. – P. 840–846. (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.07.088)
 2. Shcherba I. Structural study, Mössbauer spectra and electrical properties of R5Fe6Sn18 (R = Tm, Lu) compounds / I. Shcherba, L. Romaka, A. Skoblik, B. Kuzel, H. Noga, L. Bekenov, Yu. Stadnyk, P. Demchenko, A. Horyn // Acta Phys. Pol. A. – 2019. – Vol. 136. – P. 158-163. (https://10.12693/APhysPolA.136.158)
 3. Delenko T. Crystal structure of the сompounds DyGa3-xGex (x = 0.08-0.48 and x = 0.68-0.80) / T. Delenko, A. Horyn, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // Solid State Phenomena (Materials of SCTE-2018, Vienna, Austria). – Vol. 289. – P. 53-58. (https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.289.53)
 4. Ромака Л. Взаємодія компонентів у системі Zr-Cr-Sb при 870 K / Л. Ромака, Ю. Стадник, В. Ромака, А. Горинь // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60. – С. 48–55. (http://dx.doi.org/10.30970/vch.6001.048)
 5. Горинь А. Вплив легування акцепторною домішкою Cr на електрофізичні властивості скутерудиту CoSb3 / А. Горинь, Л. Ромака, Ю. Стадник // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60. – С. 140–145. (http://dx.doi.org/10.30970/vch.6001.140)
 6. Крайовський В. Я. Дослідження кінетичних характеристик чутливих елементів термоперетворювачів на основі Ti1-xMoxCoSb / В. Я. Крайовський, М. В. Рокоманюк,
  В. А. Ромака, Ю. В. Стадник, Л. П. Ромака, А. М. Горинь // Вимірюв. техн. метрол. – 2019. – Т. 80. – Вип. 3. – С. 28–33. (https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.03.028)
 7. Заремба О. І. Фази зі структурою перовскіту в системах АR – Mn – O, де А – лужноземельний, R – рідкісноземельний метал / О. І. Заремба, Н. О. Філіпенко, А. М. Горинь, Р. Є. Гладишевський // Допов. НАН України. 2019. – № 8. – С. 69–77. (https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.08.069)
 8. Ромака В. А. Дослідження структурних, кінетичних та енергетичних властивостей напівпровідникового твердого розчину Zr1-xVxNiSn / В. А. Ромака, Л. П. Ромака, Ю. В. Стадник, А. М. Горинь, В. Я. Крайовський, І. М. Романів, П. І. Гаранюк // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2019. – Т. 20, № 1. – С. 33–39. (https://doi.org/10.15330/pcss.20.1.39)
 9. Стадник Ю. В. Дослідження електронної структури напівпровідникового твердого розчину Zr1-xVxNiSn / Ю. В. Стадник, В. В. Ромака, В. А. Ромака, А. М. Горинь, Л. П. Ромака,  В. Я. Крайовський, І. М. Романів // Фіз. хім. тверд. тіла. – 2019. – Т. 20, № 2. – С. 127–132. (https://doi.org/10.15330/pcss.20.2.127-132)
 10. Romaka L. Synthesis, structural, electrical transport and energetic characteristics of ZrNi1-xVxSn solid solution / L. Romaka, Yu. Stadnyk, V.A. Romaka, A. Horyn, I. Romaniv, V. Krayovskyy, S. Dubelt // Phys. Chem. Solid State. – 2019. – Vol. 20, N 3.- P. 275–281. (https://doi.org/10.15330/pcss.20.3.275-281)
 11. Konyk M. Er-Cr-Ge ternary system / M. Konyk, L. Romaka, Yu. Stadnyk, V. V. Romaka, R. Serkiz, A. Horyn // Phys. Chem. Solid State. – 2019. – Vol. 20, N 4.- P. 376–373. (https://doi.org/10.15330/pcss.20.4.376-383)

2020

 1. Stadnyk Yu. Investigation of Ti1-xMoxCoSb semiconducting solid solution / Yu. Stadnyk, V.A. Romaka, A. Horyn, L. Romaka, V. Krayovskyy, I. Romaniv, M. Rokomanyuk // Phys. Chem. Solid State. – 2020. – Vol. 21, N 1.- P. 73–81. (https://doi.org/10.15330/pcss.21.1.73-81)

 

Патенти:

 1. Горинь А. М., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Ромака В. В., Корж Р. О. Термоелектричний сплав. Патент України на корисну модель № 93932. Опубл. 27.10.2014. Бюл. № 20.
 2. Горинь А. М., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Ромака В. В., Корж Р. О. Термоелектричний матеріал. Патент України на корисну модель № 95784. Опубл. 12.01.2015. Бюл. № 1.
 3. Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Горинь А. М., Ромака В. В. Сплав на основі сурми. Патент України на корисну модель № 99466. Опубл. 10.06.2015. Бюл. № 11.
 4. Мельниченко Н. О., Горинь А. М., Ромака Л. П., Стадник Ю. В. Cплав на основі стибію. Патент України на корисну модель № 103008. Опубл. 25.11.2015. Бюл. № 22.
 5. Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Горинь А. М., Крайовський В. Я., Ромака В. В. Матеріал на основі олова. Патент України на корисну модель № 113346. Опубл. 25.01.2017. Бюл. № 2.
 6. Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Горинь А. М., Мельниченко Н. О. Cплав на основі стибію. Патент України на корисну модель № 115616. Опубл. 25.04.2017. Бюл. № 8.
 7. Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Горинь А. М., Ромака В. В., Крайовський В. Я. Сплав на основі олова // Патент України на корисну модель № 122642. Опубл. 25.01.2018. Бюл. № 2.
 8. Стадник Ю. В., Гладишевський Р. Є., Ромака Л. П., Горинь А. М. Сплав на основі стибію // Патент України на корисну модель № 132140. Опубл. 11.02.2019. Бюл. № 3.
 9. Ромака Л. П., Гладишевський Р. Є., Горинь А. М., Стадник Ю. В. Сплав на основі стибію // Патент України на корисну модель № 142227.  Опубл. 25.05.2020. Бюл. № 10.

Біографія

1969 – народився у м. Львові.

1987 – закінчив зі срібною медаллю Львівську загальноосвітню середню школу № 1.

1987 – 1993 – навчання у Львівському політехнічному інституті на електрофізичному факультеті.

1988 – 1989 – військова служба в армії.

1993 – 2001 – інженер Лабораторії дослідження фізичних властивостей інтерметалічних сполук кафедри неорганічної хімії ЛНУ імені Іана Франка.

2001-2005 – навчання в аспірантурі кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

10.2003–03.2004 – Стажування в Інституті Фізики Твердого Тіла Віденського Технічного Університету (стипендія OÄD, Відень, Австрія).

2006 – захист дисертації “Тверді розчини на основі тернарних станідів та антимонідів перехідних і рідкісноземельних металів структурних типів MgAgAs та Y3Au3Sb4” на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія (Львівський національний університет імені Івана Франка).

З 2005 – молодший науковий співробітник, з 2008 – науковий співробітник, з 2011 – старший науковий співробітник Лабораторії дослідження фізичних властивостей інтерметалічних сполук кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2013 – завідувач Міжфакультетської лабораторії диференціального термічного аналізу (за сумісництвом).

2018 – присвоєно вчене звання старшого дослідника.

Розклад