Федишин Орест Степанович

Публікації

Статті:

1.     Федишин О., Параняк Т., Тимошук О., Тимошук С. Формальні редокс потенціали кислоти Каро у водних розчинах // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2011. – Вип. 52. – С. 211-216.

2.     Федишин О., Тимошук С. Потенціометрична детекція сигналу в системі пероксимоносульфатна кислота – фероїн – Fe(III) // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2013. – Вип. 54, Ч. 1. – С. 180-186.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/6618

3.     Тимошук О., Федишин О., Олексів Л., Тупис А. Cпектрофотометричне та вольтамперометричне визначення 4-[2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонату натрію // Вісник Львів. унів., Серія хім. – 2018 – Вип. 59, Ч. 1. – С. 216-223.

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/article/view/8433

4.     Fedyshyn O., Bazeľ Y., Fizer M., Sidey V., Imrich J., Vilkova M., Tymoshuk O. Spectroscopic and computational study of a new thiazolylazonaphthol dye 1-[(5-(3-nitrobenzyl)-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]naphthalen-2-ol //
J. Mol. Liq. – 2020. – 112713. doi:10.1016/j.molliq.2020.112713

5.     Tymoshuk O. S., Fedyshyn O. S., Oleksiv L. V., Rydchuk P. V., Patsai I. O. A new method of control over the content of palladium in intermetallic alloys // Mater. Sci. – 2019. doi:10.1007/s11003-019-00325-9

6.     Tymoshuk O. S., Fedyshyn O. S., Oleksiv L. V., Rydchuk P. V., Matiychuk V. S. Spectrophotometric determination of palladium(II) ions using a new reagent: 4-(N’-(4-Imino-2-oxo-thiazolidine-5-ylidene)- hydrazino)-benzoic acid
(p-ITYBA) // J. Chem. – 2020. https://doi.org/10.1155/2020/8141853

 

Тези:

1.     Федишин О., Тупис А., Тимошук О. Екстракційно-фотометричне та екстракційно-вольтамперометричне дослідження взаємодії Pd(II) з 1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олом // Зб. наук. праць XVІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2017» – Львів, 2017. – С. У42.

2.     Федишин О., Тимошук О. Вольтамперометрія 3-нітро-1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу // Тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Синтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій» – Харків, 2018. – С. 219.

3.     Федишин О., Тимошук О. Спектрофотометричне дослідження взаємодії 3-нітро-1-(5-бензилтіазол-2-іл)азонафтален-2-олу з іонами Cu(II) // Зб. тез допов. ІІ Всеукр. наук. конф. «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» – Житомир, 2018. – С. 25.

4.     Федишин О., Тимошук О. Полярографічне та спектрофотометричне визначення 4-[2-(3-метил-5-оксо-1-феніл-1,5-дигідро-4Н-піразол-4-іліден)-гідразино]-бензенсульфонату натрію // Зб. тез допов. ІІ Всеукр. наук. конф. «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» – Житомир, 2018. – С. 54-55.

5.     Fedyshyn O., Tymoshuk O., Bazel Y. Organic solvent’s influence on adsorption spectra of complex compound Pd(II) with 3-nitro-(1(5-benthiltiazol-2-il)azo-naphtalen-2-ol // Book Abs. New Trends in Chemistry (Šafárik University in Košice) – Košice, 2019. – P. 20.

6.     Fedyshyn O., Tymoshuk O., Bazel Y. A simple non-extractive method for the spectrophotometric sequential injection determination of copper(II) with novel thiazolylazo dyes // Book Abs. New Trends in Chemistry (Šafárik University in Košice) – Košice, 2019. – P. 25.

7.     Федишин О., Тимошук О., Базель Я. Вивчення аналітичних властивостей1-[5-(3-нітробензил)-1,3-тіазол-2-іл]азонафтален-2-олу // Тези допов. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю «Аналітична хімія – методи та інструменти» – Ужгород, 2019. – С. 19.

8.     Федишин О., Тимошук О., Базель Я. Вивчення аналітичних властивостей1-[5-(3-нітробензил)-1,3-тіазол-2-іл]азонафтален-2-олу // Зб. наук. праць XVІІ Наук. конф. «Львівські хімічні читання – 2019» – Львів, 2019. – С. У41.