Дубенська Лілія Осипівна

Посада: завідувач кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-89

Електронна пошта: liliya.dubenska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Вольтамперометричний аналіз:

 • процеси комплексоутворення металів з електроактивними лігандами (зокрема з трифенілметановими й азобарниками) та їхнє використання в аналізі;
 • реакції дериватизації органічних речовин для подальшого визначення речовин методами вольтамперометрії;
 • розроблення методик вольтамперометричного визначення речовин.

 

Курси

Вибрані публікації

Співавтор близько 80 наукових праць.

Перелік вибраних публікацій Дубенської Л.О.

 1. L. Dubenska, H. Levytska, N. Poperechna Polarographic investigation of reduction of some azodyes and their complexes with rare earths // Talanta –2001. – Vol.54., No. 2 – 221-231. https://doi.org/10.1016/S0039-9140(00)00529-4
 2. L.O. Dubenskaya, G.D. Levitskaya, N.P. Poperechnaya  Use of organic reagents for the voltammetric determination of rare-earth elements// Anal. Chem. – 2005. – Vol.60., No. 4 – P.304309. https://doi.org/10.1007/s10809-005-0089-7
 3. L.O. Dubenskaya, G.D. Levitskaya, N.P. Poperechnaya, S.V. Tymoshuk , V.  Kopot’ Voltammetric Reduction of In(III)-Eriochrome Red B Complexes. // J. Anal. Chem. – 2005. – Vol.60., No. 11 – P.1052-1055. https://doi.org/10.1007/s10809-005-0237-0
 4. H. Levytska, O. Bilyk, L. Dubenska Voltammetric Determination of Zr (IV) Based on Complexation Reaction with Azodyes // Anal. – 2006. – V.51. – P. 391397. http://beta.chem.uw.edu.pl/chemanal/index.php
 5. S. Pysarevska, L. Dubenska, H. Levytska Complexation of Sc(III), Ga(III), In(III) and Ln(III) with eriochrome red B  // J. Solution Chem. – 2008. – Vol. 37, No. 12– P. 1809–1818 https://doi.org/10.1007/s10953-008-9342-7
 6. С. Писаревська, Л. Дубенська, І. Воськало Вольтамперометричне визначення Sc(III) в обєктах за допомогою деяких азобарвників // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. хім. – 2012. – № 53. – С. 165-173.
 7. S. Pysarevska, L. Dubenska, I. Spanik, Ya. Kovalyshyn , S. Tvorynska Reactions of o,o′-dihydroxy azo dyes with the third group M(III) ions: spectroscopic and electrochemical study// Journal of Chemistry, Hindawi Publishing Corporation. – Vol. 2013. – Article ID 853763– 10 p.  http://dx.doi.org/10.1155/2013/853763
 8. Л. Дубенська Трифенілметанові барвники у вольтамперометричному аналізі. Методи і об’єкти хімічного аналізу. 2013. Т.8, № 3. С. 124-131.
 9. С. Писаревська, Л. Дубенська, В. Дутка, Я Ковальський, С. Плотиця, С. Творинська. Характеристика комплексних сполук Ga(III) та In(III) з деякими o,o’-дигідроксизаміщеними азобарвниками // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2014. Вип. 55., Ч.1. С. 249259.
 10. Л. Дубенська, С. Писаревська, С. Творинська, І. Горфиняк. Порівняння азобарвників для полярографічного визначення лантанідів // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2015. Вип. 56., Ч.1. С. 160167.
 11. L. Dubenska, S. Tvorynska, S. Pysarevska , Rak. Selection of reagents for voltammetric analysis of samples containing simultaneously Al(III), Ga(III), In(III), Sc(ІІІ) or REE(ІІІ) // Chem. Met. Alloys. – 2015. – Vol. 8, No. 1/2 – P.10-15.  https://doi.org/10.30970/cma8.0297
 12. S. Plotycya, L. Dubenska, M. Blazhejevskyj, S. Pysarevska, O. Sarahman Determination of local anesthetics of amide group in pharmaceutical preparations by cyclic voltammetry // Electroanalysis – 2016. – Vol. 28, No, 10. – P. 2575 – 2581. https://doi.org/10.1002/elan.201600134
 13. С. Плотиця, Л. Дубенська, М. Блажеєвський, О. Сарахман. Валідація методики полярографічного визначення лідокаїну в розчинах для ін’єкцій // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57., Ч.1. – С. 203-211.
 14. Л. Дубенська, С. Плотиця, М. Блажеєвський, В. Демелько Порівняння окисників як реагентів для полярографічного визначення лідокаїну // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58., Ч.1. – С. 231-238.
 15. Л.О. Дубенська, С.І. Плотиця, М.Є. Блажеєвський, М.Я. Пилипець, О.М. Сарахман. Метод вольтамперометрії для визначення лікарських речовин // Methods and objects of chemical analysis. – 2017. – Vol. 12, No. 2. – P. 61-75.  https://doi.org/10.17721/moca.2017.61-75
 16. S. Pysarevska, L. Dubenska, S. Plotycya, L. Svorc A state-of-the-art approach for facile and reliable determination of benzocaine in pharmaceuticals and biological samples based on the use of miniaturized boron-doped diamond electrochemical sensor // Sensors and Actuators B: Chemical. – Vol. 270. – P. 9–17. (DOI: https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.05.012)
 17. Ye. Blazheyevskiy, Y.Y. Serdiukova, S.P. Karpova, L.O. Dubenska. Kinetic investigation of Famotidine S-oxidation reaction using potassium caroate. Development and validation of the titrimetric method for the quantitative determination of Famotidine in pure substance and medical preparation // Ars Pharm. – 2018– Vol.59, No. 2. – Р. 1-8.  http://dx.doi.org/10.30827/ars.v59i2.7514
 18. L. Dubenska, S. Pysarevska , S. Tvorynska, M. Mykytyuk, O. Drymalyk. The use of some heterocyclic azo dyes in polarographic analysis of metal ions // Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. – 2018. – Vol , Pt. 1. – P.172-181. https://doi.org/10.30970/vch.5901.172
 19. S. Plotycya, O. Strontsitska, S. Pysarevska, M. Blazheyevskiy, L. Dubenska. A new approach for the determination of benzocaine and procaine in pharmaceuticals by single-sweep polarography // International Journal of Electrochemistry, Hindawi Publishing Corporation. – 2018. – Vol. 2018. – Article ID 1376231 – 10 p. https://doi.org/10.1155/2018/1376231
 20. L. Dubenska, S. Plotycya, M. Pylypets, S. Pysarevska. Diazotation and azo coupling as the derivatizatio reactions for polarographic determination of some local anesthetics // Voprosy khimii i khimicheskoi tehnologii. – 2018. – № 5 – P. 12-22.
 21. М. Блажеєвський, Л. Дубенська, В. Мороз. Щодо коректності подання результатів випробувань у хіміко-фармацевтичному аналізі // Праці НТШ. Хімічні науки. – 2018. – Т. LIII. – C. 47-62.
 22. S. Pysarevska, L. Dubenska Advances in the electrochemical determination of gallium(III) // Chem. Met. Alloys. – 2018. – Vol.11, No. (1/2). – P.34-4. https://doi.org/10.30970/cma11.0370
 23. Tvorynska, B. Josypčuk, J. Barek, L. Dubenska. Electrochemical Behavior and Sensitive Methods of the Voltammetric Determination of Food Azo Dyes Amaranth and Allura Red AC on Amalgam Electrodes // Food Anal. Methods. – 2019. – Vol.12, No. 2. – P. 409-421. https://doi.org/10.1007/s12161-018-1372-1
 24. O. Sarakhman, S. Pysarevska, L. Dubenska, D.M. Stanković, P. Otřísal, A. Planková, K. Kianičková, Ľ. Švorc. Voltammetric Protocol for Reliable Determination of a Platelet Aggregation Inhibitor Dipyridamole on a Bare Miniaturized Boron-Doped Diamond Electrochemical Sensor // J. Electrochem. Soc. – 2019 – 166, No. 4, –P. B219-B226. https://doi.org/10.1149/2.0381904jes
 25. С. Плотиця, С. Писаревська, О. Душна, Л. Дубенська Про механізм відновлення на р.к.е. N-оксидів деяких анестезуючих речовин місцевої дії з третинним аміном // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60., Ч.1. – С. 191-199. http://dx.doi.org/10.30970/vch.6001.191
 26. М.Є. Блажеєвський, Л.О. Дубенська Застосування дериватизації за допомогою пероксокислотного окиснення для визначення похідних фентіазину методом непрямої спектрофотометрії (Огляд). // Вісник Одеського національного університету. Хімія. – 2019. – Вип. 24, №4 (72) – С. 28-44. http://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2019.4(72).185522
 27. L. Dubenska, O. Dushna, S. Pysarevska, M. Blazheyevskiy. A New Approach for Voltammetric Determination of Nefopam and its Metabolite. // Electroanalysis – 2020. –Vol. 32, No. 3. – P. 626 – 634. https://doi.org/10.1002/elan.201900595
 28. O. Sarakhman, L. Dubenska, Ľ. Švorc. First voltammetric behavior study of non-narcotic analgesic drug nefopam and its reliable determination on boron-doped diamond electrodes. // Journal of Electroanalytical Chemistry, – 2020 – Vol. 858.  https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.113759
 29. S. Pysarevska, S. Plotycya, L. Dubenska. Voltammetry of local anesthetics: theoretical and practical aspects // Critical Reviews in Analytical Chemistry   https://doi.org/10.1080/10408347.2020.1729691
 30. L.O. Dubenska, A.V. Dmukhailo, S.I. Tvorynska, P.V. Rydchuk, L.V.  Dubenska Synthetic Food Dyes – Some Aspects of Use and Methods of Determination// Methods Objects Chem. Anal. – 2020, 15, No. 1 – P. 5-20. https://doi.org/10.17721/moca.2020.5-20

Наукова біографія

 Закінчила з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1996 р.), аспірантуру (1999 р.). Дисертацію на тему “Вольтамперометрія іонів РЗМ(ІІІ) у присутності азобарвників” за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія захистила у 2000 р. (м.Дніпропетровськ). З 2002 по 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри аналітичної хімії, з 2006 – доцент кафедри аналітичної хімії.

Науковий гурток 2009/2010 навчального року.

Науковий гурток 2014/2015 навчального року.

Науковий гурток 2019/2020 навчального року.

Методичні матеріали

Розклад