Дубенська Лілія Осипівна

Посада: завідувач кафедри аналітичної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 260-03-89

Електронна пошта: liliya.dubenska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Вольтамперометричний аналіз:

 • процеси комплексоутворення металів з електроактивними лігандами (зокрема з трифенілметановими й азобарниками) та їхнє використання в аналізі;
 • реакції дериватизації органічних речовин для подальшого визначення речовин методами вольтамперометрії;
 • розроблення методик вольтамперометричного визначення речовин.

 

Курси

Вибрані публікації

Співавтор близько 80 наукових праць. Вибрані з них:

  1. Dubenska L., Levytska H., Poperechna N. Polarographic investigation of reduction of some azodyes and their complexes with rare earths // Talanta – 2001. – V.54. – P.221-231.
  2. Levytska H., Dubenska L., Tymoshuk S., Bilyk O. Voltammetry of complex compounds of f- and d- metals with azodyez and their application for anаlysis. // Annals of Polish Chemical Society. – 2004. – V.3 №1. – P. 323-325.
  3. Дубенская Л.О., Левицкая Г.Д., Поперечная Н.П. Применение органических реагентов для вольтамперометрического определения редкоземельных элементов // Журн. аналит. химии. – 2005. – Т. 60, №4. – С.342-348.
  4. Pysarevska S., Dubenska L., Levytska H. Complexation of Sc(III), Ga(III), In(III) and Ln(III) with eriochrome red B // J. Solution Chem. – 2007. – Vol. 37. – P. 1809–1818.
  5. Pysarevska S., Dubenska L., Shajnoga N., Levytska H. Polarographic investigation of reduction processes of gallium(III) complexes with some o,o’-dihydroxysubstituted azo dyes // Chem. Met. Alloys. – 2009. – Vol. 2. – P. 194-201.
  6. Пат. 65849 Україна, МПК G01N27/48 Спосіб вольтамперометричного визначення ґалію(IІІ) у грунтах Писаревська С.В., Дубенська Л.О., Левицька Г.Д., Боровик М. А.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u 201110027; заявл. 4.01.2011, опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23.
  7. Дубенська Л. Трифенілметанові барвники у вольтамперометричному аналізі / Л. Дубенська // Методы и объекты химического анализа. – 2013. – Т.8, № 3. – С. 124-131.
  8. S. Pysarevska, L. Dubenska, I. Spanik, Ya. Kovalyshyn, S. Tvorynska “Reactions of o,o’-dihydroxy azo dyes with the third group M(III) ions: spectroscopic and electrochemical study”, Journal of Chemistry, Hindawi Publishing Corporation, Volume 2013, Article ID 853763, 10 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/853763
  9. Зінчук В.К., Левицька Г.Д. , Дубенська Л.О.  Фізико-хімічні методи аналізу: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 362 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей ВНЗ (лист № 1.4./18-Г-166 від 23.01.2008)
  10. Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Електрохімічні методи аналізу: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 273 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей ВНЗ (лист № 1/11-7326 від 04.08.2010).
  11. Dubenska L. Selection of reagents for voltammetric analysis of samples containing simultaneously Al(III), Ga(III), In(III), Sc(ІІІ) or REE(ІІІ) // L. Dubenska, S. Tvorynska, S. Pysarevska , J. Rak // Chem. Met. Alloys. – 2015. – Vol. 8, № 1/2 – P. 10-15. (http://chemetal-journal.org)
  12. Плотиця С. Валідація методики полярографічного визначення лідокаїну в розчинах для ін’єкцій / С. Плотиця, Л. Дубенська, М. Блажеєвський, О. Сарахман // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2016. – Вип. 57, Ч.1. – С. 203–211. (203-211)
  13. Plotycya S. Determination of local anesthetics of amide group in pharmaceutical preparations by cyclic voltammetry / S. Plotycya, L. Dubenska, M. Blazhejevskyj, S. Pysarevska, O. Sarahman // Electroanalysis – 2016. –V. 28, № 10. – P. 2575–2581. DOI: 10.1002/elan.201600134
  14. Дубенська Л.О. Метод вольтамперометрії для визначення лікарських речовин/Л.О. Дубенська, С.І. Плотиця, М.Є. Блажеєвський, М.Я. Пилипець, О.М. Сарахман // Methods and objects of chemical analysis. – 2017. – Т.12, № 2. – С. 61-75.  DOI: 10.17721/moca.2017.61-75
  15. Pysarevska S. A state-of-the-art approach for facile and reliable determination of benzocaine in pharmaceuticals and biological samples based on the use of miniaturized boron-doped diamond electrochemical sensor /L. Dubenska, S. Plotycya, L. Svorc// Sensors and Actuators B: Chemical // – 2018. – Vol. 270. – P. 9–17. https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.05.012
  16. Blazheyevskiy M.Ye., Serdiukova Y.Y., Karpova S.P., Dubenska L.O. Kinetic investigation of Famotidine S-oxidation reaction using potassium caroate. Development and validation of the titrimetric method for the quantitative determination of Famotidine in pure substance and medical preparation// Ars Pharm. – 2018– V.59, № 2. – Р. 1-8. http://dx.doi.org/10.30827/ars.v59i2.7514
  17. Dubenska L. Selection of reagents for voltammetric analysis of samples containing simultaneously Al(III), Ga(III), In(III), Sc(ІІІ) or REE(ІІІ) // L. Dubenska, S. Pysarevska , S. Tvorynska, M. Mykytyuk, O. Drymalyk // Visnyk of the Lviv University. Series Chemistry. – 2018. – Issue 59., Pt. 1.– P. 172-181. DOI: https://doi.org/10.30970/vch.5901.172
  18. Блажеєвський М., Дубенська Л., Мороз В. Щодо коректності подання результатів випробувань у хіміко-фармацевтичному аналізі // Праці НТШ. Хімічні науки. – 2018. – Т. LIII. – C. 47-62.
  19. Pysarevska S., Dubenska L. Advances in the electrochemical determination of gallium(III) // Chem. Met. Alloys. – 2018. – Vol.11 (1/2). – P. 34-41. http://chemetal-journal.org/
  20. Tvorynska S., Josypčuk B., Barek J., Dubenska L. Electrochemical Behavior and Sensitive Methods of the Voltammetric Determination of Food Azo Dyes Amaranth and Allura Red AC on Amalgam Electrodes // Food Anal. Methods. – 2019. – V.12, № 2. – P. 409-421. https://doi.org/10.1007/s12161-018-1372-1
  21. Sarakhman O., Pysarevska S., Dubenska L., Stanković D.M., Otřísal P., Planková A., Kianičková K., Švorc Ľ. Voltammetric Protocol for Reliable Determination of a Platelet Aggregation Inhibitor Dipyridamole on a Bare Miniaturized Boron-Doped  Diamond Electrochemical Sensor // J. Electrochem. Soc. – 2019 – Vol. 166, №4, – P. B219-B226. doi: https://doi.org/10.1149/2.0381904jes

Наукова біографія

 Закінчила з відзнакою хімічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1996 р.), аспірантуру (1999 р.). Дисертацію на тему “Вольтамперометрія іонів РЗМ(ІІІ) у присутності азобарвників” за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія захистила у 2000 р. (м.Дніпропетровськ). З 2002 по 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри аналітичної хімії, з 2006 – доцент кафедри аналітичної хімії.

Науковий гурток 2009/2010 навчального року.

Науковий гурток 2014/2015 навчального року.

Науковий гурток 2019/2020 навчального року.

Методичні матеріали

Розклад