Домінюк Наталія Ігорівна

Посада: молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: nataliia.dominiuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Синтез, структура та властивості твердих розчинів р-елементів III-V груп на основі сполук R2T2In (R = La, Ce; T = Ni, Cu)

Публікації

Публікації:

 1. N. Dominyuk, V. I. Zaremba, R. Pöttgen La5Ir1.73In4.27 with Lu5Ni2In4-type structure // Z. Naturforsch.B. 2020; Vol. 75. Iss.6–7. P. 709–713. 
 2. D. Gnida, N. Dominyuk, V. Zaremba, D. Kaczorowski. Influence of nonmagnetic disorder on specific heat and electrical resistivity in Kondo lattice system CePd1-xGexIn // J. Alloys Compds. 2015. Vol. 622. P. 681-686.
 3. N. Dominyuk, V.I. Zaremba, U.Ch. Rodewald, R. Pöttgen. Nd39Ir10.98In36.02 – A complex intergrowth structure with CsCl and AlB2 related slabs // Z. Naturforsch. 2015. Vol. 70b, №7. P. 497-503.
 4. Домінюк Н., Ничипорук Г., Муць І., Пьотген Р., Заремба В. Розчинність р-елементів III і IV груп у сполуці Gd2Cu2In // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. 2013. Вип. 54. С. 57–63.
 5. Домінюк Н., Глухий В., Ничипорук Г., Шпирка З., Заремба В. Кристалічна структура сполуки YbNiGe // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2011. Вип. 52. С.62-66.
 6. Dominyuk N., Zaremba V.I., Pöttgen R. New Quaternary Indides
  RE7Ni5-xGe3+xIn6 (RE = La, Nd, Sm) // Z. Naturforsch. 2011. Vol. 66b, №4. P. 433-436.
 7. Chumalo N., Nychyporuk G. P., Pavlyuk V.V., Pöttgen R., Kaczorowski D. Zaremba V.I. Crystal structure and magnetic properties of Ce7NixGexIn6 and Pr7NixGexIn6 // J. Solid St. Chem. 2010. V.183. P.2963-2967.
 8. Чумало Н., Демчук В., Ничипорук Г., Заремба В. Дослідження взаємодії компонентів у системах R2T2In1-xMx (R = La, Ce; T = Ni, Cu; M = Al, Sn; 0 ≤ x ≤ 1) // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. 2010. Вип.51. С.24-30.
 9. Hlukhyy V., Chumalo N., Zaremba V., Fässler T.F. Synthesis and Structures of the Germanides CaNiGe and MgCoGe as well as Chemical Bonding in CaNiGe and CaNi2Ge2 // Z. Anorg. Allg. Chem.  2008. Vol. 634. P. 1249-1255.

Біографія

Народилася 13 червня 1985 року у місті Львові.

У 2007 році закінчила хімічний факультет за спеціальністю “Хімія” та отримала кваліфікацію “Магістр хімії. Викладач хімії”.

У 2007-2020 роках – аспірант кафедри неорганічної хімії.

З жовтня 2020 року – молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Виконавець науково-дослідної держбюджетної теми “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення”

Нагороди

2006-2007 – Стипендія Леонарда Ейлера фонду DAAD (Технічний університет Мюнхена, м. Мюнхен, Німеччина)

2009-2010 – Наукова стипендія фонду DAAD (Вестфальський університет, м. Мюнстер, Німеччина)

Розклад