Деленко Тарас Олегович

Посада: молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Телефон (робочий): (032) 260-03-88

Електронна пошта: taras.delenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Ізотермічні перерізи (600°С) діаграм стану та кристалічні структури сполук систем
{Dy,Yb}–Ga–{Si,Ge}

Публікації

Статті:

 1. Тokaychuk Ya. Crystal structure of Dy2Ga1.8Ge5.2 / Ya. Tokaychuk, T. Delenko,
  R. Gladyshevskii // Chem. Met. Alloys. – 2013. – Vol. 6. – P. 220–224.
 2. Токайчук Я. Структурні перетворення в DyGa2-xGex (0 ≤ x ≤ 0,6) / Я. Токайчук,
  Т. Деленко, Р. Гладишевський // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2014. – Вип. 55. –
  С. 47–53.
 3. Деленко Т. Розчинність Ga у бінарній сполуці DySi1,75 при 600°С / Т. Деленко,
  Я. Токайчук, Р. Гладишевський // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2017. – Вип. 58. –
  С. 52–62.
 4. Delenko T. Crystal structures of ternary compounds Yb(Ga,Si)2 / T. Delenko, M. Boyko,
  N. Muts, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii / Chem. Met. Alloys. – 2017. – Vol. 10. –
  P. 30–39.
 5. Delenko T. Crystal structures and electrical properties of the ternary compounds DyGa3-xGex (x = 0.08-0.48 and x = 0.68-0.80) / T. Delenko, A. Horyn, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // Solid State Phenom. – 2019. – Vol. 289. – P. 53–58.
 6. Деленко Т. Кристалічна структура сполук Dy3Ga3,5Ge1,5 та Dy3Ga2,8-2,4Ge2,2-2,6 /
  Т. Деленко, Я. Токайчук, Р. Гладишевський // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2019. – Вип. 60. – С. 91–102.

 Тези доповідей:

 1. Tokaychuk Ya. Crystal structure of the DyGa2-xGex (x = 0-0.45 and x = 0.6) phases /
  Ya. Tokaychuk, T. Delenko, R. Gladyshevskii // Book Abstr. XIX Int. Sem. Phys. Chem. Solids Adv. Mater. (June 12-15, 2013). – Częstochowa, Poland, 2013. – P. 121. (стендова доповідь)
 2. Tokaychuk Ya. Crystal structure of Dy2Ga1.8Ge5.2 / Ya. Tokaychuk, T. Delenko,
  R. Gladyshevskii // Coll. Abstr. XII Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd.
  (September 22-26, 2013). – Lviv, 2013. – P. 136. (стендова доповідь)
 3. Delenko T. Сrystal structure of the compounds DyGa3-xGex (x = 0.08-0.48 and
  x = 0.68-0.80) / T. Delenko, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // XX Int. Sem. Phys. Chem. Solids Adv. Mater. (September 12-15, 2015). – Lviv, 2015. – P. 116. (стендова доповідь)
 4. Delenko T. Modulated structure of the binary compound Dy2Ge3 / T. Delenko,
  Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // Coll. Abstr. XIII Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. (September 25-29, 2016). – Lviv, 2016. – P. 98. (стендова доповідь)
 5. Delenko T. Solubility of Ga in the binary compound DySi1.75 at 600°C / T. Delenko,
  Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // Coll. Abstr. XIII Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd. (September 25-29, 2016). – Lviv, 2016. – P. 102. (стендова доповідь)
 6. Деленко Т. Електротранспортні властивості сполук DyGa3-xGex (x = 0,08-0,48 та
  x = 0,68-0,80) / Т. Деленко, А. Горинь, Я. Токайчук, Р. Гладишевський // Зб. наук. праць XVI Наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2017”, 28-31 травня 2017 р. –
  Львів, 2017. – С. 46. (стендова доповідь)
 7. Деленко Т. Діаграма стану системи Dy–Ga–Ge (0-33,3 ат. % Dy, 600°С) / Т. Деленко,
  Я. Токайчук, Р. Гладишевський // Зб. тез допов. I Міжн. (XI Укр.) Наук. конф. студ. асп. молод. вчен. “Хімічні проблеми сьогодення”, 27-29 березня 2018 р. –
  Вінниця, 2018. – С. 90. (заочна участь)
 8. Delenko T. Crystal structures and electrical properties of the ternary compounds DyGa3-xGex (x = 0.08-0.48 and x = 0.68-0.80) / T. Delenko, A. Horyn, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // Coll. Abstr. XXI Int. Conf. Solid Compd. Trans. Elem. (March 25-29, 2018) –
  Vienna, Austria, 2018. – P. 24. (стендова доповідь)
 9. Delenko T. Phase relations in the systems YbGa2-xMx (M = Si, Ge; x = 0-2) at 600°C /
  T. Delenko, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // Book Abstr. XXI Int. Sem. Phys. Chem. Solids (June 10-13, 2018). – Częstochowa, Poland, 2018. – P. 83. (стендова доповідь)
 10. Деленко Т. Кристалічна структура сполуки DyGa0,5-0,4Ge1,3-1,4 / Т. Деленко,
  Я. Токайчук, Р. Гладишевський // Зб. наук. праць XVII Наук. конф. “Львівські хімічні читання – 2019”, 2-5 червня 2019 р. – Львів, 2019. – С. Н40. (стендова доповідь)
 11.  Delenko T. Interaction of the components in the systems {Dy,Yb}–Ga–{Si,Ge} / T. Delenko, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // Coll. Abstr. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Compd. (September 22-25, 2019). – Lviv, 2019. – Р. 38. (усна доповідь)
 12.  Delenko T. Сrystal structure of the compounds Dy4Ga4Ge5.6 / T. Delenko, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii // Coll. Abstr. XIV Int. Conf. Cryst. Chem. Intermet. Compd.
  (September 22-25, 2019). – Lviv, 2019. – P. 105. (стендова доповідь)

Біографія

Освіта:

 • 1999-2010 – Учень Савчинської ЗОШ I-III ст., Сокальський р-н., Львівська обл.  (Атестат про повну загальну середню освіту, 2010).
 • 2010-2015 – Студент хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. (Диплом спеціаліста хіміка, викладача, 2015); Дипломна робота: “Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у системі Dy–Ga–Ge при 600ºС”.
 • 2015-2018 – Аспірант кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка. Дисертація: “Ізотермічні перерізи (600°С) діаграм стану та кристалічні структури сполук систем {Dy,Yb}–Ga–{Si,Ge}” (спеціальність 02.01.00 – неорганічна хімія). Науковий керівник: доктор хімічних наук, член-кореспондент НАН України, професор Гладишевський Р.Є.

Професійна діяльність:

 • 2015-2018 – Лаборант міжфакультетської лабораторії диференціального термічного аналізу Львівського національного університету імені Івана Франка. (за сумісництвом)
 • з 2018 – Молодший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Інші види діяльності:

 • 2015-2019  Член журі Конкурсу юних дослідників “Кристали”.

Проекти

 1. “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями”
  (№ державної реєстрації 0115U003257);
 2. “Нові інтерметаліди як основа енергоефективних матеріалів”
  (№ державної реєстрації 0117U007192);
 3. “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення”
  (№ державної реєстрації 0118U003609)

Розклад