Белан Богдана Дмитрівна

Посада: провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: bohdana.belan@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: chem.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • діаграми стану потрійних систем
 • кристалохімія тернарних силіцидів, германідів та індидів рідкісноземельних металів

Публікації

Співавтор 219 наукових публікацій (перелік публікацій).

Біографія

Белан (Шеремета) Богдана Дмитрівна народилася 28 жовтня 1953 року в с. Трудовач Золочівського району Львівської області. У 1970 році закінчила Золочівську СШ № 2.

Белан Б.Д. закінчила Львівський університет імені Івана Франка у 1977 році і з цього часу працює на кафедрі неорганічної хімії Львівського університету, спочатку на посаді інженера науково-дослідної частини, а пізніше на посадах завідувача методичним кабінетом, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, а з 2005 року – на посаді провідного наукового співробітника. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію “Фазові рівноваги, кристалічні структури і властивості сполук в потрійних системах Eu–(Fe,Co,Ni,Cu)–(Si,Ge)”. У 2004 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем, проектів, ґрантів.

         Науково-дослідні держбюджетні теми:

 • “Синтез нових інтерметалічних сполук та встановлення взаємозв’язку між їх складом, структурою і властивостями” (2000–2002),
 • “Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів” (2003–2004),
 • “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (2005–2008),
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009–2011),
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012–2014),
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015–2017).

         Двосторонні міжнародні проекти:

 • спільний українсько-польський науково-технічний проект “Синтез і дослідження нових інтерметалідів та оксидів на основі рідкісноземельних елементів” (2009-2010).

         Проекти фірми “Матеріал Фази Дані Системи” (Швейцарія):

 • “Пошук закономірностей серед неорганічних сполук” (2002–2005),

         Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (США):

 • “Рентгенівські порошкові дифракційні масиви нових, повністю досліджених тернарних інтерметалічних сполук” (2006),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук з елементами ІІІ/ІV груп” (2007–2010),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук” (2011–2014).

Белан Б.Д. співавтор 203 наукових публікацій, брала участь у роботі наукових конференцій, серед яких 11 – міжнародні. Член оргкомітетів IX-XIII  Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук (Львів, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016), Наукових конференцій “Львівські хімічні читання” (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015), 17 Української конференції з неорганічної хімії (Львів, 2008), Виїзної сесії Наукових рад з проблем “Неорганічна хімія” та “Електрохімія” Національної Академії Наук України (Львів, 2006), член Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, член Міжнародної спілки кристалографів, член технічного комітету Міжнародного центру дифракційних даних (ICDD, США), секретар  Вченої ради хімічного факультету (2006–2014), голова профбюро хімічного факультету (2008–2014).

Белан Б.Д. бере участь у навчальному процесі кафедри неорганічної хімії, консультує студентів при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт.

В 2008 та 2013 роках відзначена подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка та подякою Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

Проекти

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем, проектів, ґрантів.

         Науково-дослідні держбюджетні теми:

 • “Синтез нових інтерметалічних сполук та встановлення взаємозв’язку між їх складом, структурою і властивостями” (2000–2002),
 • “Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів” (2003–2004),
 • “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (2005–2008),
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009–2011),
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012–2014),
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015–2017).

         Двосторонні міжнародні проекти:

 • спільний українсько-польський науково-технічний проект “Синтез і дослідження нових інтерметалідів та оксидів на основі рідкісноземельних елементів” (2009-2010).

         Проекти фірми “Матеріал Фази Дані Системи” (Швейцарія):

 • “Пошук закономірностей серед неорганічних сполук” (2002–2005),

         Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (США):

 • “Рентгенівські порошкові дифракційні масиви нових, повністю досліджених тернарних інтерметалічних сполук” (2006),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук з елементами ІІІ/ІV груп” (2007–2010),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук” (2011–2014).

Розклад