Белан Богдана Дмитрівна

Посада: провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-45-06

Електронна пошта: bohdana.belan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • діаграми стану потрійних систем
 • кристалохімія тернарних силіцидів, германідів та індидів рідкісноземельних металів

Вибрані публікації

Співавтор 219 наукових публікацій (перелік публікацій).

Список обраних публікацій:

 1. W. Suski, B. Belan, A. Gilewski, T. Mydlarz, K. Wochowski. Magnetic properties of the alloys with composition close to the Tb2(Fe,Si)17. Physica B. 2004. Vol. 346-347. P. 174-178.
 2. W. Suski, B. Belan, K. Wochowski, T. Mydlarz. Magnetic properties of NdMn12-xNix alloys. J. Alloys Compd. 2004. Vol. 367. P. 215-218.
 3. B. Kuzhel, B. Belan, I. Stets. Correlation between transport properties and valence instability states of Eu ions in LuxEu1-xCu2Si2. J. Alloys Compd., 2004. Vol. 367. P. 219-223.
 4. Б. Белан, О. Бодак, Я. Каличак. Є. Гладишевський. Львівська кристалохімічна школа (з нагоди 80-річчя від дня народження). Вісник Льв. ун-ту. Cер.хім. 2005. Вип. 45. с. 3.
 5. W. Suski, B. Belan,O.I. Bodak, A. Gilewski,  T. Mydlyarz, K. Wochowski. Magnetic properties of the Tb2+y(Fe,Si)17 alloys (II). The Physics of Metals and Metallography. 2005. Vol.99, No. 1. P.38-41.
 6. Б. Белан, О. Бодак, Я. Каличак, С. Пукас. Професор Євген Гладишевський – видатний український вчений кристалохімік. Праці НТШ. 2005. Т. XV. С. 7-10.
 7. B. Belan, O. Bodak, R. Gladyshevskii, I. Soroka, B. Kuzhel, O. Protsyk, I. Stets. Interaction of the components in the systems Ce–Ag–Si at 500°C and Eu–Ag–Si at 400°C. J. Alloys Compd. 2005. Vol. 396. P. 212-216.
 8. W. Suski, B. Bielan, R. Gladyshevskii, O.I. Bodak, A. Gilewski, T. Mydlarz, K. Wochowski. Magnetic properties of the Tb2+xCo17-ySiy alloys. J. Magn. Magn. Mater. 2006. Vol. 300. P. 221-223.
 9. Л. Сойка , Б. Белан, М. Дашкевич, М. Маняко , Б. Марціняк, Є. Ружицька-Соколовска, Я. Каличак. Кристалічна структура сполук Dy4Pd10In21 та DyPdIn2. Вісник НТШ.  2007. Т. XVIII. Хемія і біохемія. С. 174-182.
 10. B. Belan, J. Stępeń-Damm, R. Gladyshevskii, O. Bodak. The new structure type Ce5Co4Ge13. Chem. Met. Alloys. 2008. Vol. 1, No. 1. P. 43-45.
 11. B. Belan, M. Manyako, R. Gladyshevskii. The ternary Eu–Cu–Si system at 400°C. Chem. Met. Alloys. 2008. Vol. 1, No. 3/4. P. 343-347.
 12. L. Sojka, M. Manyako, R. Černý, M. Ivanyk, B. Belan, R. Gladyshevskii, Ya. Kalychak. Nd11Pd4In9 compound – a new member of the homological series based on AlB2 and CsCl types. Intermetallics. 2008. Vol. 16. P. 625-628.
 13. Л. Сойка , Б. Белан, М. Дашкевич, М. Маняко, Л. Аксельруд, Я. Каличак. Кристалічна структура сполук R5Pd2In4 (R = Y, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu). Укр. хім. ж. 2008. Т. 74., № 6. С. 90-94.
 14. Л. Сойка , Б. Белан, М. Дашкевич., М. Іваник, М. Маняко, Я. Каличак. Кристалічна структура сполук RPdxIn2-x (x ~ 0.1; R = Ce, Pr, Nd). Вісн. Львів. ун-ту. Сeр. хім. 2008. Вип. 49. С. 137-143.
 15. O. Bardin, B. Belan, M. Manyako, R. Gladyshevskii. Crystal structure of the compounds RFe4Si2 (R = Dy, Tm). Chem. Met. Alloys. 2009. Vol. 2, No. 3/4. P. 211-214.
 16. Б. Белан, С. Пукас, Н. Семусьо. Наші славні НТШівські ювіляри. Євген Гладишевський. Вісн. НТШ. 2009. Вип. 41. С. 41-42.
 17. М. Демчина, Б. Белан, Ю. Степень-Дамм, М. Маняко, Я. Каличак. Кристалічна структура сполуки TbAg3In3. Вісн. Львів. ун-ту. Сeр. хім. 2009. Вип. 50. С. 144-149.
 18. Б. Белан, Л. Коваль. Є. Гладишевський і Львівська кристалохімічна школа. Укр. хім. ж. 2009. Т. 75, № 5. С. 65–67.
 19. M. Demchyna, B. Belan, M. Manyako, L. Akselrud, Ya. Kalychak. Crystal structure of the TbMn1.76In0.23 compound. 7th International Conference on f Elements, ICfE 7, August 23-27, 2009, Cologne, Germany. P07-05-169.
 20. D. Kaczorowski, A. Pikul, B. Belan, L. Sojka, Ya. Kalychak. Non-Fermi liquid behavior in polycrystalline Ce2PdIn8. Physica B. 2009. Vol. 404. P. 2975–2977.
 21. O. Bardyn, B. Belan, R. Gladyshevskii, A. Pietraszko, W. Suski, K. Wochowski, R. Gorzelniak, A. Gilewski, T. Mydlarz. Magnetic properties of Tm2Fe17-xSix alloys. Chem. Met. Alloys. 2010. Vol. 3, No. 3/4. P. 69-74.
 22. B. Kuzhel , B. Belan, V. Kuzhel, R. Serkiz. Contribution of unstable valence states of europium to the electronic transport properties of EuPd2-xSi2+x. Chem. Met. Alloys. 2010. – Vol. 3, No. 1/2. P. 83-89.
 23. M. Demchyna, B. Belan, M. Manyako, L. Akselrud, A.Cervellino, V.Hlukhyy, Ya Kalychak. Crystal structure of DyAg~3In3 compound. Chem. Met. Alloys. 2010. Vol. 3, No. 3/4. P. 220-225.
 24. О.І. Бардін, В. Дашкевіч, Б.Д. Белан, М.Б. Маняко, Л.Б. Коваль, Р.Є. Гладишевський. Взаємодія компонентів у системі Tm–Fe–Si при 800°С. Укр. хим. журн. 2011. Т. 77, № 7. С. 7-14.
 25. М. Демчина, Б. Белан, М. Маняко, Л. Аксельруд, А. Петрашко, Д. Качоровські, Я. Каличак. взаємодія компонентів у системі Tb-Mn-In при 870 К. Укр. хім. ж. 2011. T. 77, № 5-6. C. 16-23.
 26. D. Kaczorowski, B. Belan, R. Gladyshevskii. Magnetic and electrical properties of EuPdGe3. Solid State Commun. 2012. Vol. 152, No. 10. P. 839-841.
 27. M.Demchyna, B.Belan, M.Manyako, A.Pietraszko, Ya.Kalychak. Phase diagrams of the Tb–Ag–In and Dy–Ag–In systems at 870 K. J. Solid State Chem. 2012. Vol. 192. P. 360–365.
 28. L. Sojka, B.Belan, M.Manyako, Ya.Kalychak. The crystal structure of the Tb5Pd2In compound. Coll. Abs. 18 Int. Conf. Solid Compd. Trans. Elements. Lisboa. March 31 – April 5, 2012. P. 97.
 29. M. Demchyna, B. Belan, M. Manyako, L. Akselrud, A.Gagor, M. Dzevenko, Ya Kalychak. Phase equilibria in the Dy-Fe-In system and crystal structure of Dy6Fe1.72In. Intermetallics. 2013. 37. P. 22-26.
 30. B. Belan, Ya. Tokaychuk, M. Manyako, R. Gladyshevskii. New ternary phases in the Lu–Ni–Si system. Chem. Met. Alloys. 2013. Vol. 6, No. 3/4. P. 209-213.
 31. І. Бігун, М. Демчина, М. Дзевенко, Б. Белан, М. Маняко, Ю. Тиванчук, Я. Каличак. Взаємодія компонентів у системах {Gd, Tb}-Fe-In. Вісн. Львів. ун-ту. Сeр. хім. 2013. – Вип. 54. – С. 3-10.
 32. M. Demchyna, B. Belan, M. Manyako, V. Hlukhyy, Ya. Kalychak. Structure of the TbAg0.46In1.54 from single crystal data. Chem. Met. Alloys 2013 – Vol. 6, № 1/2. – P.7-11.
 33. B. Belan, M. Manyako, S. Pukas, Ya. Tokaychuk, R. Gladyshevskii, D. Kaczorowski. Crystal structure and magnetic properties of PrNi9Si4 and NdNi9Si4. Chem. Met. Alloys. 2014. Vol. 7, No. 1/2. P. 68-73.
 34. O. Bardin, B. Belan, S. Pukas, B. Kuzhel’, Ya. Tokaychuk, M. Manyako, R. Gladyshevskii. Crystal structures and electrical properties of the compounds DyNiSi3, Dy3Ni6Si2, and DyNiSi. Chem. Met. Alloys. 2014. Vol. 7, No. 3/4. P. 194-201.
 35. L. Sojka, M. Demchyna, B. Belan, M. Manyako, Ya. Kalychak. New compounds with Nd11Pd4In9 structure type in the systems RE-Pd-In (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy). Intermetallics. 2014. Vol. 49.  P. 14–17.
 36. B. Belan, M. Manyako, S. Pukas, R. Gladyshevskii. The ternary Eu–Cu–Ge system at 400°C. Chem. Met. Alloys. 2015. Vol. 8, No. 1/2. P. 63-67.
 37. М. Демчина, І. Бігун, Б. Белан, М. Маняко, М. Дзевенко, Я. Каличак. Взаємодія компонентів у потрійних системах {Gd, Dy}–Mn–In. Вісн. Львів. ун-ту. Сeр. хім.  2015. Вип. 56. С. 9–17.
 38. Р.О. Стисло, А. Гагор, Б.Д. Белан, М.Б. Маняко, Р.Є. Гладишевський. Взаємодія компонентів у системі Sm–V–Si при 600°C. Укр. хим. журн. 2016. Т. 82, № 7-8. C. 18-27.
 39. B. Belan, L. Sojka,  M. Demchyna, M. Manyako, Ya. Kalychak. Synthesis and crystal structure of the new indides Dy5Pd2In and Y5Pd2In. Chem. Met. Alloys. 2016. Vol. 9, № 1/2. P. 21–26.
 40. Б. Белан, А. Гагор , М. Маняко, Б. Кужель. Кристалічна структура сполуки DyNi5Si3. Вісн. Львів. ун-ту. Сeр. хім.  2017. Вип. 58. Ч. І. С. 124-130.
 41. B. Belan, S. Pukas, M. Manyako, A. Gagor, R. Gladyshevskii. Crystal structure of the PrNi9Si4 compound. Chem. Met. Alloys. 2017. Vol. 10, No. 1. P. 40-44.
 42. B. Belan, M. Manyako, R. Gladyshevskii. Interaction of the components in the Lu-Ag-Ge system at 500°C. Chem. Met. Alloys. 2018. Vol. 11, No. 1/2. P. 1-5.
 43. А. Гагор, Б.Д. Белан, М.Б. Маняко, Р.Є. Гладишевський. Кристалічна структура оксиду Eu3O4. Укр. хім. журн. 2018. Т. 84. № 11-12. С. 26-30.
 44. Б. Белан, С. Пукас. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Гладишевського Романа Євгеновича. Бюлетень Західного наукового центру / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. Львів: ПАІС, 2018. с. 193-196.
 45. А. Гагор, Б. Белан, М. Маняко, Р. Гладишевський. Визначення структури фази Lu5Ni0,09Si методом монокристала. Вісн. Львів. унів. Сер. хім. 2019. Вип. 60. С. 103-109.
 46. М. Маняко, Д. Ковальска,  Б. Белан,  Р. Гладишевський. Дослідження структури сполуки YbAl2 методом монокристала. Укр. хiм. журн.  2019.  Т. 85, № 9.  C. 25–30.
 47. B. Belan, M. Manyako, K. Pasinska, M. Demchyna, R. Gladyshevskii. Crystal structure of the Dy3Ni11.83Si3.98 compound. Solid State Phenom. 2019. Vol. 289.  P. 77–81.
 48. B. Belan,  D. Kowalska, M. Manyako, M. Dzevenko, Y. Kalychak. Single-crystal investigation of the compound SmNi5.2Mn6.8. Z. Naturforsch. B. 2020, 75(3)b. P. 303–307.
 49. B. Belan, M. Manyako, M. DzevenkoD. Kowalska, R. Gladyshevskii.  Crystal structure of the new silicide Lu3Ni11.74(2)Si4. Ukrainian Chemistry Journal. 2020. Vol. 86, No. 5. P. 3–12.
 50. B. Belan, D. Kowalska, M. Dzevenko, M. Manyako, R. Gladyshevskii Single-crystal investigation of Ce5AgxGe4–x (x = 0.1–1.08) with Sm5Ge4 type. Z. Naturforsch. B. 2020. 

Біографія

Белан (Шеремета) Богдана Дмитрівна народилася 28 жовтня 1953 року в с. Трудовач Золочівського району Львівської області. У 1970 році закінчила Золочівську СШ № 2.

Белан Б.Д. закінчила Львівський університет імені Івана Франка у 1977 році і з цього часу працює на кафедрі неорганічної хімії Львівського університету, спочатку на посаді інженера науково-дослідної частини, а пізніше на посадах завідувача методичним кабінетом, молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, а з 2005 року – на посаді провідного наукового співробітника. У 1988 році захистила кандидатську дисертацію “Фазові рівноваги, кристалічні структури і властивості сполук в потрійних системах Eu–(Fe,Co,Ni,Cu)–(Si,Ge)”. У 2004 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника.

Белан Б.Д. співавтор 226 наукових публікацій, брала участь у роботі наукових конференцій, серед яких 15 – міжнародні. Член оргкомітетів IX-XIV  Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук (Львів, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019), Наукових конференцій “Львівські хімічні читання” (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015), 17 Української конференції з неорганічної хімії (Львів, 2008), Виїзної сесії Наукових рад з проблем “Неорганічна хімія” та “Електрохімія” Національної Академії Наук України (Львів, 2006), член Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, член Міжнародної спілки кристалографів, член технічного комітету Міжнародного центру дифракційних даних (ICDD, США), секретар  Вченої ради хімічного факультету (2006–2015), голова профбюро хімічного факультету (2008–2015). З 2017 року вчений секретар секції “Хімія та хімічні технології” Західного наукового центру НАН України і МОН України.

Белан Б.Д. бере участь у навчальному процесі кафедри неорганічної хімії, консультує студентів при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт.

В 2008, 2013 та 2018 роках відзначена подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка та подякою Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

 

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем, проектів, ґрантів.

         Науково-дослідні держбюджетні теми:

 • “Синтез нових інтерметалічних сполук та встановлення взаємозв’язку між їх складом, структурою і властивостями” (2000–2002),
 • “Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів” (2003–2004),
 • “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (2005–2008),
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009–2011),
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012–2014),
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015–2017).

         Двосторонні міжнародні проекти:

 • спільний українсько-польський науково-технічний проект “Синтез і дослідження нових інтерметалідів та оксидів на основі рідкісноземельних елементів” (2009-2010).

         Проекти фірми “Матеріал Фази Дані Системи” (Швейцарія):

 • “Пошук закономірностей серед неорганічних сполук” (2002–2005),

         Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (США):

 • “Рентгенівські порошкові дифракційні масиви нових, повністю досліджених тернарних інтерметалічних сполук” (2006),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук з елементами ІІІ/ІV груп” (2007–2010),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук” (2011–2014).

Белан Б.Д. співавтор 203 наукових публікацій, брала участь у роботі наукових конференцій, серед яких 11 – міжнародні. Член оргкомітетів IX-XIII  Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук (Львів, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016), Наукових конференцій “Львівські хімічні читання” (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015), 17 Української конференції з неорганічної хімії (Львів, 2008), Виїзної сесії Наукових рад з проблем “Неорганічна хімія” та “Електрохімія” Національної Академії Наук України (Львів, 2006), член Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, член Міжнародної спілки кристалографів, член технічного комітету Міжнародного центру дифракційних даних (ICDD, США), секретар  Вченої ради хімічного факультету (2006–2014), голова профбюро хімічного факультету (2008–2014).

Белан Б.Д. бере участь у навчальному процесі кафедри неорганічної хімії, консультує студентів при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт.

В 2008 та 2013 роках відзначена подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка та подякою Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

Проекти

Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем, проектів, ґрантів.

         Науково-дослідні держбюджетні теми:

 • “Синтез нових інтерметалічних сполук та встановлення взаємозв’язку між їх складом, структурою і властивостями” (2000–2002),
 • “Кристалохімія інтерметалічних сполук (діаграми стану, структура, властивості) – основа пошуку нових матеріалів” (2003–2004),
 • “Умови утворення та кристалохімічні особливості нових інтерметалідів” (2005–2008),
 • “Нові інтерметаліди: синтез, структура та кристалохімічні закономірності” (2009–2011),
 • “Синтез, кристалічна структура, властивості нових сполук і фазові рівноваги в металічних системах” (2012–2014),
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалічних сполук з функціональними властивостями” (2015–2017),
 • “Синтез і кристалохімія нових інтерметалідів подвійного призначення” (2018–2020),
 • “Кристалохімічний підхід до розробки неорганічних квантових матеріалів” (2020).

         Двосторонні міжнародні проекти:

 • спільний українсько-польський науково-технічний проект “Синтез і дослідження нових інтерметалідів та оксидів на основі рідкісноземельних елементів” (2009-2010).

         Проекти фірми “Матеріал Фази Дані Системи” (Швейцарія):

 • “Пошук закономірностей серед неорганічних сполук” (2002–2005),

         Ґранти Міжнародного центру дифракційних даних (США):

 • “Рентгенівські порошкові дифракційні масиви нових, повністю досліджених тернарних інтерметалічних сполук” (2006),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук з елементами ІІІ/ІV груп” (2007–2010),
 • “Рентгенівські порошкові дифрактограми нових інтерметалічних сполук” (2011–2015).

   Договори про співпрацю:

 • учасник договору про співпрацю між Львівським національним університетом ім. І.Франка та Інститутом низьких температур та структурних досліджень ПАН (м. Вроцлав, Польща) “Синтез, дослідження кристалічної структури та транспортних та магнітних властивостей інтерметалічних сполук на основі рідкісноземельних металів та урану” (2005),
 • учасник договору про співпрацю з університетом Сфакс (Туніс) “Investigation of the interaction between metals and semimetals with the aim of search for new magnetic materials (Дослідження взаємодії між металами і напівметалами з метою пошуку нових магнітних матеріалів)” (2005),
 • учасник договору про співпрацю з університетом Сфакс (Туніс) “Investigation of the interaction between metals and semimetals with the aim of search for new magnetic materials (Дослідження взаємодії між металами і напівметалами з метою пошуку нових магнітних матеріалів)” (2006-2007).

 

Нагороди

В 2008, 2013 та 2018 роках відзначена подякою ректора Львівського національного університету імені Івана Франка та подякою Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

Розклад