Вища математика (освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
18Іспит
27Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148доцент Синюта В. М.ХМО-11с
248доцент Синюта В. М.ХМО-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148ХМО-11сдоцент Синюта В. М.
248ХМО-11сдоцент Синюта В. М.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні математичні властивості і закономірності та математичний апарат для побудови і дослідження математичних моделей різноманітних процесів.

Курс складається з розділів: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальне числення функцій однієї змінної, інтегральне числення функцій однієї змінної, диференціальне числення функцій багатьох змінних, інтегральне числення функцій багатьох змінних, ряди, диференціальні рівняння.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Вища математика” є вивчення основних методів вищої математики, необхідних для засвоєння хімії, фізики та інших загальних та спеціальних хімічних дисциплін.

Результати навчання:

знати: основні методи вищої математики та їх теоретичні основи.

вміти:

  • надавати математичного змісту певній практичній задачі;
  • застосовувати основні методи вищої математики до розв’язування задач;
  • навчитись доводити розв’язок задачі до прийнятного вигляду – числа, графіка;
  • навчитись користуватись математичною літературою.