Вища математика

Тип: Нормативний

Кафедра: вищої математики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
19Іспит
28Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
148доцент Синюта В. М.ХМХ-11, ХМХ-12
248доцент Синюта В. М.ХМХ-11, ХМХ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164ХМХ-11доцент Синюта В. М.
ХМХ-12доцент Синюта В. М.
264ХМХ-11доцент Синюта В. М.
ХМХ-12доцент Синюта В. М.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні математичні властивості і закономірності та математичний апарат для побудови і дослідження математичних моделей різноманітних процесів.

Курс складається з розділів: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференціальне  числення функцій однієї змінної, інтегральне числення функцій однієї змінної, диференціальне числення функцій багатьох змінних, інтегральне числення функцій багатьох змінних, ряди, диференціальні рівняння.

Основними завданнями дисципліни “Вища математика” є вивчення основних методів вищої математики, необхідних для засвоєння хімії, фізики та інших загальних та спеціальних хімічних дисциплін, а також підготовка до самостійного вивчення тих розділів математики, які можуть додатково знадобитися в практичній та дослідницькій роботі фахівцю-хіміку.

Результати навчання :

знати : основні методи вищої математики та їх теоретичні основи на рівні, достатньому для використання їх у різних сферах хімії.

вміти :

  • надавати математичного змісту певній практичній задачі;
  • застосовувати основні методи вищої математики до розв’язування задач;
  • навчитись доводити розв’язок задачі до прийнятного вигляду – числа, графіка;
  • навчитись користуватись математичною літературою.