Розрахункові методи в хімії та матеріалознавстві

Тип: На вибір студента

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826Пукас С. Я.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ХМХ-41Пукас С. Я.
ХМХ-42Пукас С. Я.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Розрахункові методи в в хімії та матеріалознавстві ” є здобуття студентами навиків опрацювання масивів експериментальних даних, їхня інтерпретація, аналіз з подальшим пошуком закономірностей. Вибіркова навчальна дисципліна “Розрахункові методи в в хімії та матеріалознавстві” продовжує нормативні дисципліни “Інформатика і програмування” та “Кристалохімія” і передує спеціальним курсам “Методи визначення кристалічної будови речовини”, “Прикладна кристалохімія”.

Результати навчання:

знати:

  • принципи обробки та графічного представлення експериментальних даних;
  • основні кристалографічні характеристики для опису структури;
  • можливості найпоширеніших фахових баз даних в галузі неорганічної хімії та матеріалознавства;
  • виклики масивів великих даних;

вміти: 

  • аналізувати зведені таблиці;
  • описувати закономірності математичними функціями;
  • створювати моделі кристалічних структур;
  • зображати проекції структур, будувати координаційні многогранники;
  • визначати умови утворення сполук, працювати з базами даних;
  • аналізувати дані, знаходити закономірності.