Рентгенівські методи аналізу

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116професор Каличак Я. М.ХМХМ-11с, ХМХМ-12с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ХМХМ-11спрофесор Каличак Я. М.
ХМХМ-12спрофесор Каличак Я. М.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Рентгенівські методи аналізу” є теоретичне і практичне ознайомлення із основами рентгенівських методів аналізу при дослідженні будови, кристалічної структури хімічних сполук, якісного та кількісного складу об’єктів довкілля: геологічних, біологічних, металів і сплавів, продуктів металургійного виробництва, радіоелектроніки, тощо.

Предмет навчальної дисципліни “Рентгенівські методи аналізу” включає основи використання рентгенівських методів аналізу при дослідженні будови твердих тіл, якісного та кількісного визначення окремих елементів методами рентгенівської спектроскопії.

В результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен знати:

 • природу рентгенівського випромінювання;
 • класифікацію рентгенівських методів аналізу;
 • основи рентгеноспектральних (рентгеноадсорбційного, рентгеноемісійного) та дифракційних рентгенівських методів;
 • основні вузли та принцип роботи рентгенівських установок;
 • правила відбору і підготовки об’єктів для рентгенівських досліджень;
 • основні сучасні комп’ютерні програми для обробки експериментальних даних;
 • послідовність уточнення кристалічної структури сполуки за дифракційними даними порошку та монокристалу;
 • основні способи представлення результатів обчислень.

вміти:

 • підготувати зразок до рентгеноспектрального аналізу;
 • підготувати порошкоподібний або монокристальний зразок до рентгенівського дослідження;
 • провести фазовий аналіз складного об’єкта за дифракційними даними порошку;
 • вибрати необхідний метод розрахунку кристалічної структури сполуки.
 • обчислити вміст визначуваного компонента або склад твердої фази за даними рентгенівського аналізу та оформити отримані результати.

Рекомендована література

 1. Шаскольская М.П. Кристаллография. – Москва: Высшая школа, – 376 с.
 2. Вест А. Химия твердого тела. – Москва: Мир, – 555 с.
 3. Бокий Г.Б., Порай-Кошиц М.А. Рентгеноструктурный анализ. – Москва: Изд-во МГУ, – Т. 1. – 490 с.
 4. Порай-Кошиц М.А. Практический курс рентгеноструктурного анализа. – Москва: Изд-во МГУ, 1960. – Т. 2. – 632 с.
 5. Шевченко Л.Л. Кристалохімія. – Київ: Вища школа, 1993. – 174 с.
 6. Giacovazzo C. Fundamentals of Crystallography. – Oxford University Oxford. – 1994. – 654 p.
 7. Hammond The basics of Crystallography and Diffraction. – Oxford University Press. Oxford. – 1997. – 249 p.
 8. International Tables of Crystallography. – Reidel Publishing Comany, Dordrecht. – 1983. – 854 p.
 9. Pecharsky V.K., Zavalij P.Y. Fundametals of powder diffraction and structural characterization of materials. – Springer, 2005. – 715 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму