Основи стандартизації

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Дубенська Л. О.ХМХ-31, ХМХ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ХМХ-31доцент Дубенська Л. О.
ХМХ-32доцент Дубенська Л. О.

Опис курсу

До уваги студентів третього курсу. Для дистанційного навчання прошу використовувати платформу Moodle. Письмові роботи прошу надсилати на електронну пошту.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні методи стандартизації і метрології. Метою і завданням навчальної дисципліни “Основи стандартизації” є формування у студентів базових знань з теорії стандартизації, метрології і сертифікації, зокрема, ознайомлення зі стандартизацією, метрологією у хімії, контролі якості продукції, охороні навколишнього середовища. 

Результати навчання:

знати: 

основи стандартизації (завдання, рівні, методи); головні стадії розроблення стандартів; державний нагляд за впровадженням і дотримуванням стандартів; головні поняття та терміни в галузі якості; основи стандартизації засобів і методів вимірювання; основи застосування стандартизації і метрології в хімії; міжнародну систему одиниць фізичних величин (СІ) в хімії; поняття та терміни в галузі метрологічного забезпечення у хімічних вимірювань;

вміти:

користуватися базами даних стандартів; за паспортом засобів вимірювальної техніки визначати їхні метрологічні характеристики; статистично опрацьовувати результати прямих і опосередкованих вимірювань у хімії.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму