Основи стандартизації

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної хімії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Дубенська Л. О.ХМХ-31с, ХМХ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ХМХ-31сдоцент Дубенська Л. О.
ХМХ-32сдоцент Дубенська Л. О.

Опис курсу

До уваги студентів третього курсу. Для дистанційного навчання прошу використовувати платформу Moodle. Письмові роботи прошу надсилати на електронну пошту.

Дисципліна забезпечує одну з ключових спеціальних компетентностей, передбачених Стандартом вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня спеціальності 102 Хімія СК-3: Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт виходячи із вимог хімічної метрології та професійних стандартів в галузі хімії.

Під час вивчення дисципліни “Основи стандартизації” студенти  ознайомляться з теорією стандартизації, метрології і сертифікації, зокрема, стандартизацією, метрологією у хімії, контролі якості продукції (зокрема, продуктів харчування), охороні навколишнього середовища тощо.

Метою вивчення цієї дисципліни є формування цілісної системи знань у студентів хімічного факультету про оцінювання і забезпечення якості виконуваних робіт виходячи із вимог хімічної метрології та професійних стандартів в галузі хімії

Завданнями дисципліни “Основи стандартизації” є: визначення місця і ролі стандартизації та метрології у загальній системі природничих наук та, зокрема, у хімії, контролі якості продукції, охороні навколишнього середовища; ключових понять, основних концепції і теорії в галузі стандартизації, метрології і сертифікації; формування вміння застосовувати набуті знання у навчальній і трудовій діяльності, повсякденному житті.

Після завершення цього курсу студент повинен знати:

  • основи стандартизації (завдання, рівні, методи);
  • головні стадії розроблення стандартів; державний нагляд за впровадженням і дотримуванням стандартів;
  • головні поняття та терміни в галузі якості;
  • основи стандартизації засобів і методів вимірювання;
  • основи застосування стандартизації і метрології в хімії;
  • міжнародну систему одиниць фізичних величин (СІ) в хімії;
  • поняття та терміни в галузі метрологічного забезпечення у хімічних вимірюваннях.

Студент повинен вміти:

  • користуватися базами даних стандартів;
  • за паспортом засобів вимірювальної техніки визначати їхні метрологічні характеристики;
  • статистично опрацьовувати результати прямих і опосередкованих вимірювань у хімії.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус