Методика викладання хімії

Тип: На вибір студента

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Павлюк О. В.ХМХ-41с, ХМХ-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ХМХ-41спрофесор Котур Б. Я., професор Миськів М. Г.
ХМХ-42сдоцент Зелінська О. Я., доцент Павлюк О. В.

Опис курсу

Курс “Методика викладання хімії” включає головні положення методики викладання хімії в закладах середньої освіти. Метою курсу є ознайомлення студентів із основними аспектами викладання шкільного курсу хімії, сформування вмінь та навичок без яких неможлива робота вчителя-предметника. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування уявлення про систему методичних понять, зміст та побудову курсу хімії середньої школи, висвітлення міжпредметних зв’язки, розвинення теоретичних уявлень та практичних навичок викладання.

Результати навчання:

знати:

 • основні особливості викладання предмету «хімія» у загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах, сучасні підходи до вивчення основних тем;
 • головні положення нормативних документів («Державний стандарт базової і повної середньої освіти», програм «Хімія. 7−11 клас» та «Хімія. 7−9 клас»;

вміти: 

 • на належному навчально-методичному та науковому рівні проводити урок;
 • самостійно створювати поурочне тематичне планування;
 • підбирати матеріали та створювати план-конспект уроку;
 • створювати завдання для поточного та тематичного контролю;
 • здійснювати використання міжпредметних матеріалу підчас проведення уроків
 • проводити шкільний тур олімпіади, позакласні вечори з хімії;

Рекомендована література

 1. Кінжибало В.В. Програма і методичні матеріали до курсу “Методика викладання хімії” для студентів хімічного факультету. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені І. Франка, 2007. – 156 с.
 2. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник / Л. Ковальчук. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені І. Франка, 2007 – 608 с.
 3. Ковальчук Л. Практикум з педагогіки: Навч. посібник / Л. Ковальчук. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені І. Франка, 2005 – 253 с.
 4. Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник / О. Ковальчук, С. Когут; [за заг. ред. Л. Ковальчук]. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені І. Франка, 2009 – 624 с.
 5. Попель П.П. Хімія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К.: ВЦ. «Академія», 2015. – 192 c.
 6. Савчин М.М. Хімія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / М.М. Савчин. – К.: Грамота, 2015. – 184 c.
 7. Лашевська Г.А. Хімія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська. – К.: Генеза, 2015. – 192 с.
 8. Попель П.П. Хімія. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К.: Генеза, 2016. – 238 с.
 9. Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: ВЦ. «Академія», 2009. – 238 с.
 10. Ярошенко О.Г. Хімія. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009. – 232 с.
 11. Попель П.П. Хімія. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К.: ВЦ “Академія”, 2010. –208 с.
 12. Ярошенко О.Г. Хімія. Підручник для 10 класу (рівень стандарту, академічний рівень). / О.Г. Ярошенко. – К.: Грамота, 2010. – 224 с.
 13. Попель П.П. Хімія. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля, І.О. Савченко. –К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 272 с.
 14. Ярошенко О.Г. Хімія Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.Г. Ярошенко. К.: Грамота, 2011. –232 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму