Методи органічного синтезу

Тип: На вибір студента

Кафедра: органічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Матійчук В. С.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
852ХМХ-41доцент Матійчук В. С.
ХМХ-42доцент Матійчук В. С.

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни “Методи органічного синтезу” включає основні підходи в органічному синтезі, методи утворення та розщеплення вуглець-вуглецевих зв’язків, реакції, у ході яких створюється скелет молекули. Розглядаються також взаємоперетворення функціональних груп (відновлення, окиснення, застосування захисних груп).

Метою викладання навчальної дисципліни “Методи органічного синтезу” є поглиблене засвоєння знань з органічної хімії, ознайомлення студентів з методами і реагентами  органічного синтезу, зокрема методами побудови вуглецевого скелету, взаємоперетворення функційних груп, застосування захисних груп.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методи органічного синтезу” є вміння застосовувати сучасні методи та реагенти  для вирішення задач синтезу.

Результати навчання:

знати:

  • принципи планування органічного синтезу (тактичні та стратегічні задачі);
  • ретросинтетичний аналіз і раціональні підходи до нього;
  • взаємоперетворення функціональних груп, що мають препаративне значення;

вміти:

  • раціонально складати план багатостадійного синтезу;
  • проводити синтетичні роботи на подовження карбон-карбонового зв’язку;
  • проводити синтетичні роботи на введення в органічну молекулу подвійного зв’язку;
  • здійснення багатостадійного синтезу органічної сполуки з взаємоперетворенням

функціональних груп.