Металознавство

Тип: На вибір студента

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Заремба В. І.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
852ХМХ-41доцент Заремба В. І.
ХМХ-42доцент Заремба В. І.

Опис курсу

Метою і завданням навчальної дисципліни “Металознавство” є вивчення теоретичних основ металознавства – частини матеріалознавства як методу пізнання процесів, що відбуваються у металічних системах, знання практичних методів синтезу сплавів та їх термічної обробки, формування у студентів навичок інтерпретації результатів металографічного дослідження об’єктів у металічних системах, що складатиме основу для подальшого вивчення циклу дисциплін спеціалізації та широкого практичного застосування знань під час виконання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. 

Результати навчання:

знати:

  • основні характеристики металічного стану речовини; 
  • основи електронної теорії металів і сплавів;
  • основні методи дослідження металів та сплавів;
  • основи теорії кристалізації чистих металів та сплавів;
  • умови утворення та типи твердих розчинів;
  • особливості будови реальних кристалів;
  • механічні властивості металів і сплавів та методи їх дослідження;
  • основні види термічної обробка металів і сплавів;
  • залежність між структурою та властивостями металів і сплавів;
  • основні методи росту монокристалів;
  • основні види технологічних та металокерамічних сплавів;

вміти: 

 • аналізувати та розрізняти тверді речовини за характером їх провідності;
 • характеризувати різні типи твердих розчинів;
 • розраховувати електронну концентрацію;
 • розраховувати наважки багатокомпонентних сплавів;
 • синтезувати сплави методом електродугової чи високочастотної плавки;
 • приготувати сплави до термічної обробки;
 • приготувати шліфи для металографічного аналізу;
 • аналізувати результати дослідження мікрошліфів на металомікроскопі NEOPHOT-30;
 • проводити дослідження та аналізувати їх результати на електронному мікроскопі TESCAN VEGA.