Хімія з основами біогеохімії

Тип: Нормативний

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Жак О. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
264

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Хімія з основами біогеохімії” є нормативною дисципліною для спеціальності “Екологія ” освітнього ступеня “бакалавр екології”. Читається студентам біологічного, геологічного та географічного факультетів.

Рекомендована література

  1. Жак О.В., Каличак Я.М. Загальна хімія. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2010. – 368 с.
  2. Добровольский В.В. Основы биогеохимии. – М.: Академия, 2003. – 400 с.
  3. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 2007. – 480 с.
  4. Телегус В.С., Бодак О.І., Заречнюк О.С., Кінжибало В.В. Основи загальної хімії. – Львів: Світ, 2000. – 424 c.
  5. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. – К.: Вища шк., 1991. – 461 с.
  6. Каличак Я.М., Кінжибало В.В., Котур Б.Я., Миськів М.Г., Сколоздра Р.В. Хімія. Задачі, вправи, тести. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 168 с.
  7. Котур Б.Я. Хімія. Практикум. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 237 с.
  8. Неділько С.А., Попель П.П. Загальна й неорганічна хімія. Задачі та вправи. – К.: Либідь, 2001. – 400 c.

Матеріали

До уваги студентів спеціальності  “Екологія”!

Навчальні матеріали для опрацювання та контрольні завдання з дисципліни “Хімія з основами біогеохімії” протягом усього терміну карантину будуть щотижня надсилатися старостам груп БЛЕ-11, ГЛЕ-11 та ГРЕ-11 на електронні скриньки, а також на електронні скриньки відповідних груп. Стежте за повідомленнями!

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус