Хімія координаційних сполук

Тип: На вибір студента

Кафедра: неорганічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Миськів М. Г.ХМХ-31, ХМХ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ХМХ-31професор Миськів М. Г.
ХМХ-32професор Миськів М. Г.

Опис курсу

Мета курсу – розширити фундаментальних уявлень студентів в галузі хімії координаційних сполук, основних аспектів їх номенклатури, синтезу, будови та властивостей. Передбачається показати сучасний погляд на координаційні сполуки, закріпити у студентів основні навички необхідні для розв’язання проблем пов’язаних з координаційною хімією.

Результати навчання:

знати:

  • основні підходи до класифікації та номенклатура координаційних сполук;
  • сучасні уявлення про природу зв’язку у координаційних сполуках та взаємовплив лігандів;
  • про вплив природи ц.а. та лігандів на стійкість координаційних сполук;
  • основні методи дослідження координаційних сполук;
  • методи синтезу та типові реакції координаційних сполук;
  • галузі застосування координаційних сполук;

вміти: 

  • називати та встановлювати належність координаційних сполук до певних класів;
  • передбачати будову продуктів на основі теорії транс- та цис- впливу;
  • оцінювати величини констант стійкості за складом координаційної сполуки, характером ц.а. та лігандів;
  • підбирати методи найбільш вдалі для встановлення структури сполуки відомого складу.