Хімія гетероциклічних сполук

Тип: На вибір студента

Кафедра: органічної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Остап’юк Ю. В.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ХМХ-41доцент Остап’юк Ю. В.
ХМХ-42доцент Остап’юк Ю. В.

Опис курсу

Розглядається будова, методи одержання, фізичні і хімічні властивості гетероциклічних сполук різних типів, їхнє застосування в органічному синтезі, наявність та роль у природі, використання в медицині та інших галузях техніки.

Результатом вивчення навчальної дисципліни «Хімія гетероциклічних сполук» є формування у студентів знань, які стосуються властивостей, основних методів одержання, номенклатури, взаємних перетворень та найважливіших напрямків застосування різних класів гетероциклів. Основними завданнями вивчення дисципліни «Хімія гетероциклічних сполук» є оволодіння методами одержання та перетворень основних типів гетероциклів, конструювання гетероциклічного ядра.

Результати навчання:

знати:

  • номенклатуру та класифікацію гетероциклів;
  • основні підходи до формування гетероциклічного ядра;
  • методи одержання гетероциклів;
  • властивості гетероциклів;
  • найважливіші представники гетероциклів;
  • застосування гетероциклів;

вміти:

  • синтезувати гетероциклічні сполуки, що містять три-, чотири- і п’ятичленні ядра;
  • прогнозувати поведінку гетероциклів, що містять три-, чотири- і п’ятичленні ядра, у хімічних реакціях;
  • синтезувати гетероциклічні сполуки, що містять шести- та семичленні ядра;
  • прогнозувати поведінку гетероциклічних та природних сполук, що містять шести- та семичленні ядра, у хімічних реакціях.