Хімічний контроль об’єктів довкілля

Тип: На вибір студента

Кафедра: аналітичної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Коркуна О. Я.ХМХ-41с, ХМХ-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826ХМХ-41сдоцент Коркуна О. Я., професор Каличак Я. М.
ХМХ-42сдоцент Коркуна О. Я., професор Каличак Я. М.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни „Хімічний контроль об’єктів довкілля” є ознайомлення з проблемами забруднення довкілля, з поняттям хімічного складу природних обʼєктів загалом та зокрема ґрунтів, вод суші, повітря атмосферного та на виробництві, методами очищення окремих обʼєктів від забруднення, особливості застосування хімічних методів аналізу до окремих обʼєктів та можливості експресного контролю за станом різних обʼєктів.

Мета навчальної дисципліни – отримати знання про склад вод, повітря, ґрунтів, рослинності, та чинники формування складу; ознайомитись з методами очищення об’єктів довкілля; ознайомитись з особливостями відбору проб та виконання аналізу хімічними та фізико-хімічними методами.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування цілісної картини про хімічний склад природних обʼєктів довкілля; про можливість застосувати хімічні методи аналізу до визначення вмісту деяких головних та деяких мікроелементів у ґрунтових витяжках і водах; порівняння отриманих результатів з допустимими нормами їхнього вмісту.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

  • екологічні терміни та екологічні проблеми сучасного стану довкілля;
  • основи підготовки проби природного об’єкту до аналізу;
  • основи хімічних та фізико-хімічних методів аналізу;
  • основні розрахунки, необхідні для обчислення результатів аналізу.

вміти:

  • за літературними джерелами підготувати методику визначення інгредієнтів у ґрунтах, водах, повітрі, рослинному матеріалі;
  • розрахувати вміст визначуваного інгредієнта за даними аналізу;
  • порівняти одержані результати аналізу з даними для природних об’єктів.

Рекомендована література

Ломницька Я.Ф., Василечко В.О., Чихрій С.І. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля. Львів: Новий світ – 2000. – 2011. -588 с.

Матеріали

Струкрура навчальної дисципліни

Теми лабораторних занять

Модульна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус