Хімічна технологія

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичної та колоїдної хімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Ковалишин Я. С.ХМХ-41, ХМХ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
748ХМХ-41доцент Ковалишин Я. С., доцент Остапович Б. Б.
ХМХ-42доцент Ковалишин Я. С., доцент Герцик О. М.

Опис курсу

Хімічна технологія наука про економічно ефективні та екологічно безпечні методи хімічної переробки природних сировинних матеріалів у предмети вжитку та засоби виробництва. Завданням сучасної хімічної технології є розробка ефективних способів переробки природної сировини з метою одержання нових речовин, матеріалів, виробів на основі глибокого вивчення фізико-хімічних закономірностей перебігу хімічних реакцій, вибору оптимальних умов їхньої промислової реалізації, впровадження матеріало- та енергозберігаючих технологій. Метою курсу є ознайомлення студентів з загальними принципами та особливостями використання закономірностей протікання хімічних та фізико-хімічних процесів для вирішення завдань хімічної технології в плані організації масового промислового виробництва. При вивченні цього курсу студент знайомиться з сучасними тенденціями розвитку хімічної промисловості, з проблемами комплексного використання сировини та енергії, з організацією безвідходних виробництв та використання найважливіших видів хімічної продукції. Значна увага приділяється питанням організації хіміко-технологічного процесу, методам моделювання та оптимізації хіміко-технологічних процесів.

Результати навчання:

знати: 

 • сировинну базу та сучасні тенденції розвитку хімічної промисловості;
 • загальні закономірності хімічних, гідродинамічних, теплових і масообмінних процесів;
 • методи моделювання та оптимізації хіміко-технологічних процесів;
 • основні виробничі процеси та використання найважливіших видів хімічної продукції.

вміти:

 • визначати основні параметри хімічних, гідродинамічних, теплових і масообмінних процесів;
 • розраховувати критерії подібності процесів;
 • складати та перевіряти адекватність математичних моделей, використовувати їх для оптимізації хіміко-технологічних процесів;
 • досліджувати основні виробничі процеси;
 • проводити аналіз найважливіших продуктів виробничих процесів; 
 • проводити очистку та аналіз води; 
 • вимірювати температуру за допомогою термопари та термометра опору.